tisdag, februari 17, 2009

Hur ett litet parti påverkar ett större, och kanske rikspolitiken i praktiken

Jag har läst boken "Svensk maffia" av Lasse Wierup. Jag förfärades av utvecklingen som jag läste om i denna bok. I Sverige har kriminella organisationer växt sig stora och starka obehindrat. Det rör sig i de flesta fall om organisationer byggda på utländska etniska grupper. Jag tror inte våra svenska politiker, eller de utredare de satt för att utreda vår flyktingpolitik förfäras på samma sätt. En utredning moderaterna tillsatt signalerar nu hårdare tag mot asylsökande och andra invandrare som begår brott nämligen, samt en allmänt hårdare politik i flyktingfrågan. Orsakerna till en svängning i asylpolitiken som signaleras av den utredning moderaterna tillsatt är snarast rädsla för att tappa väljare. Det är ingen stor hemlighet att det finns ett folkligt stöd för att skärpa kraven på invandrare som begår brott eller på andra sätt fuskar med sin asylansökan. Det är mot den bakgrunden vi skall se utredningens förslag. Taktiskt riktigt är det naturligtvis också att samtidigt säga att vi gör detta till en valfråga. Dels kan man då hindra väljare från att gå till Sd, dels kan man komma ifrån kritik från den multikulti-inspirerade falangen. Börjar de kritisera utredningens förslag, så kan man bara säga att vi gör det i så fall till en valfråga, så får väl folk säga vad de tycker i ett allmänt val.

I en artikel (DN) som försvarar utredningen och som är undertecknad av Tobias Billström, står det om förslag vilka kan uppfattas som relativt kontroversiella. Ett av förslagen, att ta medborgarskapet från starkt kriminella invandrare som redan erhållit ett sådant, är ett mycket bra förslag. Men hade det kommit från Sd så skulle väl även moderaterna ha kallat det "främlingsfientligt". I denna artikel i står det så här.

I Sverige gäller svensk lag. Däremot har vi gravt försummat uppgiften att snabbt, effektivt och respektfullt tradera svenska grundläggande spelregler till människor som flyttar hit.

Men även i Sverige finns tydliga gemensamma värderingar, varav en del är kodifierade till gällande lag. De handlar bland annat om individuella rättigheter och skyldigheter som gäller vare sig man gillar dem eller inte, som står över tycke och smak, familj, släkt, grupp eller klan.

Jag håller med utredningen fullständigt. Jag har sagt liknande saker själv, och då blivit kallad "främlingsfientlig" eller "rasist". Vi väntar med spänning på reaktionen från vänsterhåll och från andra liberala kretsar. Vidare står det i artikeln så här.

En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag. Migrationsverket bör ges uppdraget att löpande meddela Skatteverket om utfärdade, utgångna och återkallade arbetstillstånd.

Men det är ju vad vi "systemkritiker" sagt hela tiden. Det är precis då vi blivit kallade "främlingsfientliga och värre saker. Nu säger alltså Billström och utredningen samma sak, de tvingas erkänna att "kejsaren är naken", till slut. I ett slag så löser vi dessutom frågan om "papperslösa" och deras vård, de skall helt enkelt lämna landet, helt enligt gällande lagstiftning.

I en annan artikel står det att Sd tror de gynnas av moderaternas utspel. Ja det gör de sannolikt, men är det inte viktigare att Sverige och dess befolkning gynnas av detta utspel? Allt är faktiskt inte partitaktik och rävspel mellan partierna, borde inte vara det i alla fall. Politik skall bedrivas för att göra nationen till en bättre mer välfungerande nation, den skall bedrivas för befolkningens bästa, för att utveckla landet. Det verkar dock som om detta är småsaker ingen längre bryr sig om. Det är dags för ett paradigmskifte även där. Politikerna och dess partier är till för folket och landet, inte tvärtom.

I en artikel i SvD som också tar upp moderaternas utspel tror Göran Eriksson på redaktionen att det även är partistrategerna som tryckt på för denna vändning i asylpolitiken. Han tar upp exemplet när FP gick ut med språktestet inför valet 2002 och höjde sitt valresultat rejält efter det. Precis, en annan slutsats är då också att man måste omsätta sina vallöften i praktiskt handling också, om man inte skall tappa väljarna lika snabbt igen. Sedan kan det inte vara så oerhört svårt för valstrategerna att räkna ut, att frågor som har ett oerhört starkt folkligt stöd, men inte representeras av något parti, kan locka väldigt många väljare. Det är ungefär lika svårt att räkna ut som att 2 + 2 = 4. det märkliga är att de inte dragit denna fullkomligt självklara slutsats tidigare.

Länk DN 1

Länk DN 2

Länk DN 3

Länk SvD

2 kommentarer:

Rune sa...

Nu när moderaterna kommer med dessa förslag är det ju viktigt att Sverigedemokraterna fortsätter att hålla trycket uppe och inte tappar farten. Om SD börjar att bekvämt luta sig bakåt och tycka att "det här går ju bra" så hamnar nog moderaternas nya förslag i någon byrålåda igen.
Det gäller att flåsa gammelpartierna i nacken hela tiden.

Robsten sa...

Självklart Rune;-)