lördag, januari 19, 2008

Undervisning för gömda flyktingbarn


Nu skall flyktingbarn vars föräldrar gömmer sig i Sverige trots avslag för asyl få rätt att gå i skola enligt Jan Björklund. Det låter humant och ingen vill barnen något ont naturligtvis. Det är inte deras beslut att flytta till Sverige och de har inte gjort något ont eller ens tagit något beslut angående att söka asyl. Dock måste väl idén men ett avslag vara att familjen flyttar tillbaka till det land det kom ifrån eller ett annat land i Europa enligt Dublinförordningen. Att låta barn gå i skola när de skall lämna landet ger verkligen en dubbel signal, det har t.o.m. Billström själv sagt tidigare. Barnen skall visst gå i skola, i sitt hemland eller i ett land där familjen får stanna. Det är humant, eller så humant det kan bli när all flyktingpolitik blivit snedvriden i vårt land och signalerna till omvärlden snarast är att vi har fri invandring. Det inhumana är egentligen en inkonsekvent politik och de märkliga signaler denna politik ger till vår omvärld.

Länk SvD

Socialdemokraterna skall ta debatten …..igen


Enligt DN så har nätverk bildats då ett antal socialdemokrater samlats i Stockholm under lördagen. Nätverket skall enligt Mats Johansson sprida information om Sverigedemokraterna, det är dags att ta debatten nu enligt Johansson. Så här säger Johansson i DN,

Vi kan konstatera att den tidigare strategin att tiga ihjäl Sverigedemokraterna inte lyckades särskilt bra. Nu måste vi ta tag i debatten och avslöja för väljarna vad Sverigedemokraterna verkligen står för. Vi vet att det är ett främlingsfientligt, löntagarfientligt och kvinnofientligt parti och det måste vi föra fram.

Mats Johansson är "demokratiansvarig" i den socialdemokratiska partistyrelsen enligt DN. Johansson som alltså är demokratiansvarig konstaterar att strategin att tiga ihjäl ett parti inte fungerar. Så synd då, denna "demokratiska" metod fungerar tydligen inte i vår parlamentariska demokrati. Sedan säger Johansson vad andra socialdemokrater rapat upp hundratals gånger, nämligen att SD är ett främlingsfientligt parti. Är det inte dags, att i demokratins namn åtminstone, tala om vad exakt det är som är främlingsfientligt i SD:s partiprogram? Kan det vara att SD vill ha en invandring och flyktingpolitik som liknar de flesta andra europeiska nationer?
Sedan påstår Johansson att SD är löntagarfientligt. Man baxnar och vet inte om man skall gråta eller skratta, det är just vanliga löntagare som förlorat på socialdemokraternas allt vettlösare flyktingpolitik.
Som grädde på moset påstår sedan Johansson att SD är ett kvinnofientligt parti. Det är första gången jag hör det påståendet. Självklart är SD kvinnofientligt. Det är inte muslimska rörelser och föreningar i Sverige som kan tänkas vara kvinnofientliga. Det är inte det sätt Koranen och islam tolkas hos delar av den muslimska rörelsen som är kvinnofientligt utan SD:s politik. Det är ju självklart Johansson och du är säkert en utmärkt demokratiansvarig i den socialdemokratiska partinomenklaturan.

Länk DN


Länk SvD

fredag, januari 18, 2008

Nationella betraktelser


När man är ute och reser får man goda tillfällen att jämföra sin egen nation med andra nationer ur många synvinklar och perspektiv. Nyss hemkommen från en resa till USA med mellanlandning Island så vore det tjänstefel att inte ta upp intressanta jämförelser.

Det som slår en likt en slägga i huvudet vid resa till USA är den oerhört stränga inresekontrollen när man som utlänning kommer till det stora landet i väster. Det är en rigorös passkontroll, du tittas på, du får lämna ett fingeravtryck samt ett foto vid inresan. Du får diverse frågor om vad du är för en figur, du får fylla i ett formulär där det frågas om var du skall göra i landet samt var du skall bo. Du får svara på om du har några psykiska sjukdomar, du får svara på om du varit straffad i hemlandet. En del frågor är löjliga, du får fråga om du deltar i "espionage". En välutbildad spion svara sannolikt "nej" på denna fråga trots att det är en lögn.

Island tillämpar en rimlig passkontroll. Du får visa ditt pass som kontrolleras relativt noggrant, du får gå igenom en metalldetektor. Hur är det i Sverige? Vi ankom till Sverige och hade väntat oss någon form av kontroll, kanske något i stil med vad man tillämpar i Island. All passkontroll lyste med sin frånvaro, ingen metalldetektor inget uppvisande av några resehandlingar alls, det var bara att knalla på. De enda uniformerade människor jag överhuvudtaget såg var några tullare som satt och drack kaffe när vi drog våra väskor förbi deras kontroll. Vi hade inte bara kunnat smuggla in tio kilo heroin, vi hade kunnat smuggla in en atombomb om vi ville. Flygplan anländer från hela världen till Arlanda, är kontrollen lika dålig som för oss förekommer ingen kontroll alls, vare sig på människor eller gods. Absolut vad som helst kan utan vidare föras in i vårt land, vilka människor som helst kan komma in i vårt land utan någon som helst kontroll.

Om vi tar ett exempel som de omtalade ensamkommande barnen så skulle det vara omöjligt för dem att plötsligt dyka upp i USA, eller ens i Island, men här kan vilka som helst bara knalla in i landet. Den omtalade och hyllade "öppenheten" som vi tydligen tillämpar in absurdum förekommer nog bara i vårt land med våra blåögda politiker som helt enkelt struntar i att värna vårt land och vårt samhälle. Hur naiva kan ett folk med dess politiker bli? Vi slår nog alla rekord.

Om vi jämför med USA så är våra matvanor och motionsvanor helt överlägsna. Människorna i södra USA, i alla fall stora delar av befolkningen, håller bokstavligt på att äta ihjäl sig. Vår genomsnittliga motionsnivå ligger sannolikt skyhögt över den i södra USA. På många områden är vår kultur och vanor i världsklass, det är synd att delar av vår befolkning och våra politiker inte verkar värdesätta detta mer än de gör.