söndag, juli 17, 2005

Historia-Talibanerna

Talibanernas metoder för att kväsa en motsträvig befolkning var av ett slag som får det att vända sig i magen på vanliga människor. När de intagit Mazar i Sharif stängde de in Hazarer i conteinrar som de ställde ut i öknen, där fick hazarerna dö en plågsam död, eller så kastrerade de hazarerna, lämnades att förblöda, en annan metod var att skära halsen av dem. I upphetsningen så tog de död på alla möjliga folkslag vid invasinen av Mazar i Sharif, t.o.m. Iranska regeringsrepresentanter strök med av bara farten. Alla dessa illdåd godkändes av mulla Omar enligt Rashid, han har belägg för detta också, all kommunikation skedde via radio som avlyssnades av halva världen. När så U.S.A blev irriterade på talibanerna för att de vägrade lämna ut Bin Ladin, så anklagade Omar Clinton och amerikanarna för att vara ohederliga samt vara de största terroristerna, det sagt av en man som gett order om conteinermetoden samt att slänga ner besegrade soldater i brunnar som sedan fylldes med jord av bulldozers. Jag undrar om Schyman visste vad hon talade om när hon jämförde den svenske mannen med talibanerna.
Förövrigt hade talibanernas maktövertagtande varit omöjligt utan Pakistans hjälp. Massiv hjälp till talibanerna skedde av materiel och människor, varje gång det gick illa för talibanerna tömdes pakistanska koranskolor, eleverna skjutsades till den talibanska fronten, detta skedde gång på gång. Benazir Bhutto hade mycket att stå till svars för.

Bennazir Bhutto och talibanerna

Jag kom ihåg när Banzir bhutto ställde upp för val i Pakistan, (88). Det var med pompa och ståt, hon blev rejält hyllad här i väst och i Sverige, hon blev den förste kvinnliga ledaren i ett muslimskt land, hon var utbildad i Oxford, hennes pappa var regeringschef men avrättades på något oklara grunder, hon var "good looking", hon hade allt för att de västerländska medierna skulle dra på stora hyllningstrumman. Jag vet inte riktigt vad hon uträttade i sitt hemland, kanske hon var bra, kanske inte. De ivriga västerländska medierna var plötsligt inte så ivriga längre, rapporterna blev få.
Dock! Det var Benazir Bhutto som (94) indirekt såg till att talibanerna fick makten i Afghanistan. Bhutto stödde talibanerna, (som till stor del kom från pakistanska koranskolor), mot lokala kriksherrar. Detta gjorde hon för att Pakistan var i ett förtvivlat behov av en genomfartsled genom Afghanistan, denna led omöjliggjordes av de stridande lokala krigsherrarna, som aldrig slöt fred eller samarbetate med någon på ett konstruktivt sätt. Lösningen för Pakistan blev de som nu kallas talibanerna.