söndag, juli 17, 2005

Bennazir Bhutto och talibanerna

Jag kom ihåg när Banzir bhutto ställde upp för val i Pakistan, (88). Det var med pompa och ståt, hon blev rejält hyllad här i väst och i Sverige, hon blev den förste kvinnliga ledaren i ett muslimskt land, hon var utbildad i Oxford, hennes pappa var regeringschef men avrättades på något oklara grunder, hon var "good looking", hon hade allt för att de västerländska medierna skulle dra på stora hyllningstrumman. Jag vet inte riktigt vad hon uträttade i sitt hemland, kanske hon var bra, kanske inte. De ivriga västerländska medierna var plötsligt inte så ivriga längre, rapporterna blev få.
Dock! Det var Benazir Bhutto som (94) indirekt såg till att talibanerna fick makten i Afghanistan. Bhutto stödde talibanerna, (som till stor del kom från pakistanska koranskolor), mot lokala kriksherrar. Detta gjorde hon för att Pakistan var i ett förtvivlat behov av en genomfartsled genom Afghanistan, denna led omöjliggjordes av de stridande lokala krigsherrarna, som aldrig slöt fred eller samarbetate med någon på ett konstruktivt sätt. Lösningen för Pakistan blev de som nu kallas talibanerna.

Inga kommentarer: