lördag, november 19, 2011

Mobbaren Reinfeldt


In en intervju med Sydsvenskan, publicerad på DN, ondgör sig Reinfeldt över att inte Juholt visar samma glöd i sitt fördömande av SD som Sahlin gjorde. Detta är en känd taktik för en skolgårdsmobbare. De som inte själva har lust att vara med och delta i trakasserierna av ett utvalt offer, riskerar att få sig en släng av sleven och i värsta fall själv bli utsedd som offer. Det är förvånande att inte fler journalister och politiker blir besvärade av att detta mobbningsmönster framträder så tydligt. Annars skulle man ju tycka att det skulle skära sig när både Reinfeldt och andra politiker går upp i talarstolen och med emfas fördömer mobbning i våra skolor.

Reinfeldt har ju flera skäl att stigmatisera SD så långt det nu går. Sverigedemokraterna är vågmästare i riksdagen och blir ibland en nagel i ögat på Moderaterna. Irritationen över detta är märkbar, även i riksdagens korridorer. En annan orsak är att fler och fler "gammelmoderater" går över till SD. Hur mycket irritation respektive lättnad moderaterna känner för detta skall vi låta vara osagt. När moderata kommunföreträdare mellan skål och vägg avslöjar att de i hemlighet röstat på SD så måste det helt enkelt orsaka irritation, där råder det ingen tvekan.

I intervjun säger Reinfeldt så här.

Enligt Sydsvenskan utsätts statsministern själv för rasism på grund av hans ursprung - "SD-supportrar på nätet kallar dig "negern" och "landsförrädaren".

– Det är priset du betalar för att stå upp mot den här typen av krafter. Det är ingen ny erfarenhet att en del av de här rörelsernas arbetsmetod är skrämsel och lite mer hårdför buskagitation.

Jag känner hundratals sverigedemokrater och jag har aldrig hört att någon nämnt ordet neger, eller liknande från någon. Detta gäller alla samtal, även de som förts sena nätter på krogen. Vad diverse sympatisörer säger står tyvärr utanför partiets kontroll. Jag undrar vad vi kan hitta för uttalande från moderata sympatisörer om vi letar lite. Detta är dock en arbetsuppgift ingen journalist kommer att ta på sig, garanterat. Det man däremot ofta hör från sverigedemokrater är en mycket stor irritation för Reinfeldts minst sagt ljumma avståndstagande från politiskt våld. 

Till sist vill vi påpeka att vi som står upp för vår demokratiska rätt att uttrycka vår åsikt om t.ex. immigrationspolitiken och EU också får betala ett pris. Detta pris blir inte mindre av att Reinfeldt använder sig av rena mobbningsmetoder. Reinfeldt drar sig inte ens för att skrämma andra partiledare, så att de skall haka på stigmatiseringsdrevet.      

fredag, november 18, 2011

Lööfs vilda västern-fantasier

Centerns nya partiledare Annie Lööf har en dragning åt den brutala nyliberalismen, en tendens hon visserligen tonat ned efter hennes tillträdare som partiledare. Dock skymtar vi ulven under fårakläderna när på SVT-Debatt publicerar hennes vision av en i det närmaste ohämmad arbetskraftsinvandring. Lööf målar upp ett samhälle likt det Nordamerikanska där ivriga nybyggare bara kan sätta plogen i jorden och med övermänskliga krafter samtidigt bygga upp nya hus och ladugårdar. Att Sverige knappast kan jämföras med ett jungfruligt Nordamerika eller att de arbetskraftinvandrare vi tar emot, knappast har möjlighet att finna sin försörjning på samma sätt som fordom våra emigranter är inget som verkar ha slagit Lööf. Om vi som kan betecknas som ursprungsbefolkning, dessutom skall röna samma öde som Nordamerikas ursprungsbefolkning så har Lööfs vision oerhörda baksidor. Så här skriver Lööf i sin artikel.

Till att börja med behöver vi fler läkare, ingenjörer och sjuksköterskor. Redan idag är var fjärde läkare och tandläkare födda utomlands. Enligt Arbetsförmedlingen råder det brist på exempelvis civilingenjörer, sjuksköterskor och anläggningsarbetare.


Att vi lider brist på läkare beror på att Läkarförbundet lobbade för att dra ned antalet utbildningsplatser i mitten på 90-talet. Riksdagen följde Läkarförbundets rekommendationer och skar ned antalet utbildningsplatser. Nu kan Lööf konstatera att det saknas läkare i vårt land, och vill importera dessa utifrån. Bland alla de arbetslösa vi har i vårt land, måste det gå att utbilda en del av dem till sjuksköterskor och anläggningsarbetare. Vi har också hög ungdomsarbetslöshet. Varför inte låta en del av dem utbilda sig till de yrken vi har arbetskraftsbrist inom? De civilingenjörer som vill arbeta i vårt land skall få komma hit självklart. Då hoppas vi att dessa ingenjörer kommer från den västliga hemisfären. Att utarma utvecklingsländer på deras enda möjlighet till framtida utveckling, utbildade civilingenjörer måste betraktas som ren nyliberal rasism. Vi tar ett stycke till i Lööfs artikel.Redan idag har Sverige mycket att erbjuda. Vi är ett fredligt och jämlikt land med välfungerande barnomsorg, bra utbildning och trygg äldreomsorg. Detta ska vi vara rädda om och utveckla.


Länk SVT-Debatt

Ja, vi har allt detta Lööf, men om dina nyliberala visioner förverkligas har vi inget kvar. Redan nu börjar både vår skola och barnomsorg att försämras, också som en följd av ohämmad immigration. Jämlikheten mellan könen är väl också något som kan försämras i framtiden, med negativ kulturell påverkan. Allt medan våra aggressiva feminister riktar in sig på att medelålders vita män tjänar mer än deras fruar.Vi är nog många som inte faller för Lööfs orealistiska visioner om ett nybyggarland som mest för tankarna till gamla svart-vita filmer om guldrushen i Kalifornien. Det allvarliga är dock att Lööfs artikel får stå oemotsagd på SVT-Debatt. I sann demokratisk anda borde väl en artikel publiceras som anmäler en annan syn på saken (likt min syn). SD har försökt få in ett svar på Lööfs artikel, men blivit refuserad. SVT lovade att i stället ta in en artikel av Åkesson. Vi hoppas att så blir fallet, i annat fall får Lööfs vulgoliberala artikel stå som ensam åsikt på en debattsida, betalad med licenspengar från ett folk som nog inte delar Lööfs syn på arbetskraftinvandring. SVT har faktiskt ett demokratiskt ansvar som Public Service-företag, vi hoppas de inte glömt detta.

torsdag, november 17, 2011

Privatisering med ideologiska förtecken


Vårdskandalerna står som spön i backen denna höst. Attendo Care har ofta varit i skottgluggen samt det faktum att våra skattemedel fört utomlands genom s.k. riskkapitalbolag. En del rapporter har säkert varit överdrivna, som alltid kan inte media kalibrera sina reportage efter verkligheten. Allmänheten kan se hur utvecklingen går åt fel håll i åratal innan media ens noterar problemen, men när media väl uppmärksammar problemen är det ingen hejd på eländet och överdrifterna är legio. När det gäller det privatiserade pendeltågseländet kan dock problemen inte överdrivas, inte ens av svensk media. Så här står det i DN om de senaste vårdskandalerna.


Programmatiska motståndare till privata bolag i offentlig verksamhet utnyttjar publiciteten till att försöka få stopp på valfriheten. Det vore förödande om de skulle lyckas med det.   


På samma sätt har "programmatiska" motståndare till verksamheter i allmän regi drivit fram privatiseringar där det helt enkelt inte fungerar. Om det bara var en fråga om valfrihet skulle ju de gamla på Attendo Care bara byta vårdbolag, varför gör de då inte det? Därför att man helt enkelt inte kan byta vårdbolag p.g.a. en massa praktiska problem. En elev som valt en friskola kan inte byta skola efter fyra veckor bara för att han upptäcker att skolan inte håller måttet. Jag själv kan inte byta pendeltågsbolag för att jag upptäcker att vartannat tåg är inställt och de tåg som går är en haltimme försenat. Exakt vad har jag för valfrihet? Att ta taxi? Ja, men den valfriheten har jag ju om pendeltågen skulle drivas i landstingsregi också. Så här står det vidare i artikeln.


Är det verkligen rimligt att Stockholms stad fryser alla centrala upphandlingar inom äldreomsorgen tills vidare? Att säga upp avtalet med Carema kan vara befogat, men totalstopp är en överreaktion. Många privata äldreboenden fungerar mycket bra, och den offentliga verksamheten är sannerligen inte bättre rent generellt.


Varför skulle ett totalstopp vara en överreaktion? Här drivs DN:s ledarredaktion tydligt av ideologiska förtecken. Allt skall helt enkelt privatiseras och verksamhet i kommunal eller statlig regi ses som en styggelse, trots att det ibland (inte alltid) fungerar bättre för brukarna. Det är tydligt att det knappast är brukarnas väl och ve som står i fokus, från någon part i denna så ideologiska fråga. Ett totalstopp av upphandlingar skulle vara tillfälligt, tills man kunde försäkra sig om kvaliteten på upphandlingarna, ändå så tycker ledarredaktionen att det skulle vara en "överreaktion". 


Vad jag vet har det inte gjorts någon undersökning av om verksamheter drivs bättre i offentlig eller privat regi, i alla fall inte inom vårdsektorn. Inom skolan har det gjorts några få undersökningar. Som Laura Hartman på SNS konstaterade så var skolor i offentlig regi jämbördiga med de inom privat regi. SNS:s konstaterande orsakade ett ramaskri från näringslivet och det slutade med att Hartman och en del andra på SNS fick sluta sina anställningar. 


På SvD publicerar en rad socialdemokrater en artikel där de kritiserar borgerliga politiker efter de senaste vårdskandalerna. Artikeln är tydligt ett försök att kamma hem de politiska poäng som erbjuds, vilken väl i den uppkomna situationen kan anses naturligt. Socialdemokraterna har ju själva drivit fram en privatiseringsvåg som de borgerliga tagit över och drivit ännu längre. Just därför aktar de socialdemokratiska undertecknarna sig för att kritisera privatiseringarna allt för hårt.  


Att driva en verksamhet i privat regi är inte fel i sig, fungerar verksamheten bättre i privat regi så varför inte driva den på detta vis? Det finns inget egenvärde i att driva en verksamhet i kommunal eller statlig regi. Det finns heller inget egenvärde i att driva en verksamhet i privat regi, som Alliansen ger tydliga uttryck för. Inom vissa kommunikationsverksamheter som pendeltågstrafiken är det mycket tydligt att pengar som skulle gått till underhåll har gått till vinster. Vi resenärer tjänar inget på eftersatt underhåll och en så slimmad organisation att ett sjukdomsfall innebär inställda tåg och totalkaos för trafiken. Aktieägare tjänar några kronor på utdelningar, samtidigt som hela samhället förlorar miljarder p.g.a. förseningar som främst vintertid är legio alla dagar i arbetsveckan. Man borde inte behöva vara ett snille på matematik för att kunna räkna ut slutnotan för samhället och i slutändan oss alla. 

Länk DN

Länk SvD

tisdag, november 15, 2011

Klüft som politiker

SvD låter meddela att idrottsstjärnan Carolina Klüft avser att ge sig in i politiken efter avslutat idrottskarriär. Vad vi vet har Klüft redan gett sig in i politiken. Inför valet skrev Klüft på ett upprop som löd enligt följande:
Vi ber dig, för Sveriges skull, rösta inte på ett främlingsfientligt parti i valet på söndag så att de kommer in i Sveriges riksdag.
Stå upp för de värden som idrotten, och vårt land står för, det som gör oss alla stolta, för allas lika värde. Stå upp mot rasism och mot främlingsfientlighet.
Vi förstår att Klüft inte är insatt i partipolitik eller de olika partiernas partiprogram. Idrottare  använder andra delar av kroppen än just hjärnan i sitt idrottsutövande. Att diverse idrottsstjärnor därmed är lätta offer att dupera för diverse intressen är inte svårt att förstå. Likafullt bär man ansvar för sina handlingar när man uppnått sin myndighetsålder. Så här står det i SvD om Klüfts fortsatta idrottsutövande.

28-åringen har tidigare aviserat att hon tänker sluta efter OS i London 2012. 
- Ingenting är skrivet i sten och jag vet att jag kan ändra mig om jag vill, jag måste inte följa det jag tidigare sagt, säger hon.  
Nej, det måste du inte Carolina, och du verkar redan besitta vissa egenskaper som är utmärkande för politiker. 

Länk SvD

Länk Aftonbladets upprop

söndag, november 13, 2011

Att bota kolera med pest


Det har på många olika sätt visat sig att regeringens nya arbetskraftsinvandringsregler från 2008 inte fungerar. Importerade arbetare utnyttjas och får arbeta till mycket låga löner under arbetsförhållande ingen svensk medborgare skulle acceptera. Redan på ett tidigt stadium, långt innan reglerna infördes, kunde vem som helst sluta sig till att det inte skulle gå att kontrollera varken arbetskraftsinvandringen eller de villkor som i praktiken skulle gälla för arbetstagarna. 


Nu har migrationsforskaren Lisa Pelling konstaterat det som alla borde insett redan innan vi införde de nya reglerna, nämligen att vår arbetskraftsinvandring inte fungerar. Pelling är forskare men drar slutsatser som borde betraktas som rent politiska. Så här skriver hon i SvD.


På längre sikt kommer en annan grundläggande brist i den nya lagstiftningen att bli allt mer synlig. Ett strukturellt problem med den nya lagstiftningen är att samtliga tillstånd är tillfälliga. Med den nya lagen avskaffades möjligheten att få permanent uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare.


Pelling propagerar alltså för permanenta uppehållstillstånd för att regeringen införde en vansinnig lag om arbetskraftsinvandring som i princip alla visste inte skulle fungera, om nu inte hela idén med de nya reglerna var att pressa ned lönenivån i vårt land. Det är mycket är mycket möjligt att själva bakgrunden till de nya reglerna för arbetskraftsinvandring just var att pressa ned lönenivåerna, och då har ju inte de nya reglerna slagit helt fel. Vidare skriver Pelling så här.


När det gäller möjligheten att skydda arbetskraftsinvandrare från arbetsgivares utnyttjande och godtycke är skillnaden mellan tillfälliga och permanenta tillstånd helt avgörande. Den som har ett tillfälligt tillstånd är utlämnad till arbetsgivaren: gör som jag säger, annars åker du ut.


Att ge permanenta uppehållstillstånd för att någon lyckats få en anställning, vilken som helst, är fullständigt vansinnig. Det skulle i princip vara som att införa fri invandring, något som inget parti förespråkar i dag. En person som vill att delar av släkten skulle få permanent uppehållstillstånd skulle i princip bara kunna starta en pizzeria och anställa de personer han vill ha hit. När de väl fått sina permanenta uppehållstillstånd skulle han kunna lägga ned samma pizzeria. Forskare som Pelling skulle förbryllat konstatera att så här var det ju inte tänkt. Vi som inte är forskare kan redan nu tala om för Pelling att hon inte har kontakt med verkligheten. Detta visar hon också när hon skriver detta i sin artikel. 


Den nya lagen bryter mot den princip som gällde för arbetskraftsinvandring till Sverige under 1950 och 1960-talen. Sverige utmärkte sig genom att inte införa ett gästarbetarsystem med tillfälliga uppehållstillstånd. Istället fick de som invandrade till Sverige för att arbeta permanenta uppehållstillstånd. Dåtidens arbetskraftsinvandrare fick en möjlighet att bli en del av Sverige: öppna bankkonto, köpa en lägenhet, gå med i facket, så småningom bli svenska medborgare med rösträtt.

Det går inte att jämföra dagens situation med den arbetskraftsinvandring vi hade på 60-talet. Då skulle man i princip ha ett fast arbete, ofta på en större industri, innan man fick komma hit. Det fanns arbete dessutom, nu har vi exporterat arbetstillfällena och importerat presumtiv arbetskraft. Det går heller inte att jämföra ett arbete på Volvo med ett arbete på en mindre pizzeria. På 60-talet kom arbetskraften dessutom från Europa. Denna arbetskraft kan i princip komma hit utan några problem i dag, med den inre rörligheten vi har inom EU. Till sist skriver Pelling så här.


Det permanenta uppehållstillståndet fungerar som en livlina och en försäkring: om läget i hemlandet förvärras finns det alltid en möjlighet att återvända till Sverige. Människor med tillfälliga uppehållstillstånd saknar den säkerheten.


Men arbetskraftsinvandringen skulle ju inte fungera som en livlina, det har regeringen låtit påskina hela tiden. Nu när det visar sig att denna invandring inte fungerar börjar det låta annorlunda. Det är fullständigt horribelt att börja tala om att ge permanenta uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare som inte ens fick komma hit med de gamla reglerna. Det luktar "fri invandring" lång väg om Pellings förslag. Hon är forskare men hennes idéer är rent politiska, något som blir allt vanliga i dag.   


Varför inte återinföra de gamla reglerna där arbetsförmedlingen skulle konstatera att det fanns ett verkligt behov av arbetskraft innan något tillstånd gavs? Problemen har ju börjat, eller accelererat när regeringen införde de nya slappare reglerna. Regler som väldigt många människor redan från början anade (eller visste) inte skulle fungera. 


Framför allt så har vi nu en arbetslöshet på nästan en halv miljon människor. Även Alliansregeringen börjar nu förtidspensionera människor vars handikapp är arbetslöshet, något den fordom ivrigt kritiserade den gamla socialdemokratiska regeringen för. Vi behöver inte ett tillflöde av arbetskraft när hela förorter har en förlamande och destruktiv arbetslöshet. Visserligen pressas lönerna ned med detta överskott på arbetskraft. Eftersom även de arbetslösa skall ha mat och husrum ökar skattetrycket, vilket i slutänden gör att inte ens företagen tjänar speciellt mycket på de pressade lönerna. Alla förlorar på den politik regeringen infört och den politik Pelling förespråkar skulle vara en ren katastrof, för alla inblandade parter. Pellings förslag är jämförbart med att försöka bota kolera med pest.  


Länk SvD