lördag, juni 12, 2010

Stenkastningen mot brandmännen under lupp

Thomas Gür tar i en SvD-artikel upp problemet med att ungdomsgäng kastar sten mot brandmän som kommer för att släcka de bränder som gängen själva startat. Gür resonerar lite djupare en den vanlige skribenten som reflexmässigt rabblar upp orsaker som arbetslöshet och utanförskap. Precis som Gür skriver så finns det massvis med samhällen där arbetslösheten är skriande hög, t.ex. i Norrland, där varken mordbrand och stenkastning mot brandmän aldrig förekommit. Så här analyserar Gür problemet i sin artikel.

Attackerna och de överlagda angreppsmetoderna är ett tydligt tecken på att vi i Sverige har allvarliga problem med att till en ny generation av ungdomar i storstädernas förorter, födda i vårt land och med genomgången svensk skola, överföra en värdegrund som länge har varit självklar i de flesta samhällen världen över. Sällan har självrannsakan varit mer motiverad.

Självklart har Gür rätt men han skrapar bara på ytan av problemet i sin ganska korta artikel. Den Svenska skolan har utarmats på sin moraliska fostran, inte genom en slapp lärarkår (den står i de flesta fall inte för den värdegrund som är påbjuden uppifrån) utan genom politiska beslut. Våra politiker har varit så ängsliga för att skolan inte skall passa alla grupper av skolbarn så de har inriktat sig på att förbjuda nationalsången som avslutning i skolan och liknande åtgärder. Att läraren inte ”kränker” någon elev har blivit det allt överskuggande problemet för våra politiker, om sedan dessa elever inte lär sig vad som är rätt eller fel har dessa ideologiskt korrekta politiker inte ens tänkt på. Bit för bit har våra politiker avlövat skolan och lärarkåren de verktyg som lärarna behöver för alltmer vildvuxna ungdomskullar i våra enklaviserade förorter.

Skolan är bara en spegelbild av vad som skett i det övriga samhället. Våra nya invånare har aldrig ställts inför krav på anpassning eller att följa de lagar och de kulturella regler vi har, antingen dessa är skrivna eller oskrivna. De oskrivna normer vi har måste implementeras i en uppväxande generation, annars så kommer denna generation att även bryta de skrivna lagar vi har. Detta är en sanning vi aldrig kommer ifrån. En given åtgärd är att de skolbarn som bränner ned en skola får betala vad återuppbyggnaden kostar. Att polisen misslyckas med att ta reda på vem som slarvat med tändstickorna skall inte ens finnas på kartan, massvis med ungdomar har kännedom om detta och går vanligtvis omkring och skryter om detta. Utvisning från vårt land skall också följa på mordbrand för dem som inte är svenska medborgare (och i dessa fall slipper i praktiken denna familj att betala tillbaka vad mordbranden kostat, men det kan inte hjälpas).

Våra politiker har skändligen misslyckats med sitt uppdrag, på alla sätt. Först med att forma en skola där eleverna lär sig vad som är rätt och fel, sedan med integrationen av våra nya medborgare, men främst med immigrationspolitiken som varit alltför slapp och generös. Att Sabuni får ett verbalt utbrott och plötsligt skyller problemen på skolan är mycket värre än om t.ex. Swedbanks VD skulle skylla bankkrisen på enskilda husägare som tagit lån efter de regler som banken själv stipulerat.

Länk SvD

fredag, juni 11, 2010

Moderaternas vallåt

Samtidigt som Jerzy Sarnecki i en artikel på DN säger det jag sagt hela tiden, att invandrare etablerar sig i enklaver runt våra städer, aldrig får jobb och döms till ett liv i utanförskap, så släpper de "Nya moderaterna" sin vallåt. Sarnecki säger det uppenbara dessutom, att bränna skolor, kasta sten på polis och brandmän inte är riktigt samma sak som att bränna den berömda julbocken i Gävle. Man undrar också när den ofta omtalade arbetskraftsbrist kommer, som skall sätta alla dessa stenkastande ungdomar i hårt och produktivt arbete. Min gissning är, aldrig!

De Nya Moderaterna har anlitat "Magnus Orerar" för produktionsjobbet. 

Länk DN

torsdag, juni 10, 2010

Valet i Nederländerna - FN

Det gick tydligen bra för Frihetspartiet (PVV) i det Nederländska valet. Alla medier i Sverige har ju trummat in dag efter dag hur dåligt det skulle gå för just detta parti. Det borde vara dags för lite självrannsakan från Sveriges medier tycker man, men det är något vi nog inte får se antar jag. Kan vi dessutom dra paralleller till hur media framställer opinionsläget när det gäller SD i vårt eget land?

FN har kritiserat Sverige för att vi skickat tillbaka Irakier tillsammans med en del övriga länder i en gemensam aktion. Dessutom verkar just Sverige röna extra mycket kritik från FN för att de sett vårt land som något av ett föregångsland i dessa frågor.

Ingen människa som vet hur Sveriges immigrationspolitik sett ut de senaste decennierna bryr sig det minsta om FN:s kritik och vi vill snarare ha mer kritik från detta håll. Idealet är nog tyvärr att Sverige inte längre ses som föregångsland av just detta FN-organ. FN består ju av en massa nationer från olika håll i världen, kanske alla dessa länder som nu styr UNHCR kan ta emot fler flyktingar och Irakier själva, vi har redan gjort vår bit i denna fråga.

Länk DN valet

Länk SvD FN

onsdag, juni 09, 2010

Rinkeby och Sabuni

Vad jag än skriver så blir det oerhört förutsägbart och självklart för läsarna här. Analysen har alla redan gjort och slutsatserna är redan dragna och fastslagna. Vi hoppar denna gång över allt det vi redan vet och kan sluta oss till med ett minimum av samhällelig insikt.

Det intressanta hörde jag på ABC-nytt TV1 när Björklund och Sabuni blev intervjuade av TV-teamet. Sabuni skulle uttala sig och stammande sade hon att ”det är inte säkert att branden beror på bristande integration”. Nej, skolbränder inträffade säkert innan vi började med den nuvarande immigrationspolitiken, men knappast stenkastning mot poliser som känner sig så trängda att de avlossar varningsskott mot ungdomsgäng. Om nu inte själva branden är ett tecken på en totalhavererad politik, så är gängens uppträdande i övrigt ett absolut tecken på just detta. Den verkligt intressant frågan blir då, varför försöker Sabuni så desperat förneka integrationsproblemen, så desperat att hon stammande sätter hela sin trovärdighet på spel?

Länk DN

Länk SvD

Länk SVT

tisdag, juni 08, 2010

Den gamla vanliga taktiken, skyll allt på skolan

I förra artikeln skrev jag om de betygsgap som finna mellan olika befolkningsgrupper. Dessa olika grupper går ju till stor del i olika skolor eftersom vi som bekant lever i ett segregerat samhälle. Nu går regeringen, i skepnad av Nyamko Sabuni till motangrepp. Så här säger hon i SvD.

Resultaten är oacceptabla. Skolorna genomför inte den politik som finns, säger Nyamko Sabuni

Vad finns det för politik då som skall åtgärda detta enorma problem? Vi läser lite längre ned i artikeln vad för politik Sabuni menar skall lösa alla problem med låga resultat för många invandrargrupper.

Enligt Sabuni gör många skolor fel när de placerar nyanlända barn i särskilda klasser utan svenskfödda elever. Och hon menar att skolorna har tillräckliga resurser, men att de är för dåliga på att rikta dem mot de elever som behöver dem bäst.

De nyanlända placeras i särskilda klasser för att de inte har den minsta chans att hänga med i den vanliga undervisningen. Vi kan tänka oss experimentet att en nyanländ invandrarelev utan att kunna ett ord svenska går direkt in i tredje klass, vad är det för genialt med det? Skulle det på något mystiskt sätt lösa problemet? En oerhört stor del av alla skolresurser går till lågpresterande elever och invandrarelever. Skulle ännu mer resurser föras över så får normalpresterande och högpresterande elever i princip sköta sin undervisning själva. Till sist klämmer en desperat Sabuni till med denna åsikt.

Det är bra att media uppmärksammar det här, så kanske skolorna också reagerar

Ridå, det gamla vanliga tricket, lägg all skuld på skolorna och lärarna. Lärarna som arbetar i de enklaviserade områdena gör ett hästjobb och är förmodligen den yrkesgrupp som arbetar hårdast av alla i vårt land just nu. De känner förmodligen sig inte speciellt uppskattade av regeringen med detta uttalande av Sabuni. Regeringen begär att lärare och skolor i princip skall trolla för att få acceptabla resultat i de enklaviserade områdena.

Jag tror inte alls Sabuni tycker det är bra att media uppmärksammar dessa resultat från många av våra skolor. Att regeringen inte kommer att reagera mot den immigrationspolitik som nåtts vägs ände, anar vi när Sabuni enligt tradition skyller allt på skolans personal. Just vid detta tillfälle var det dock fulare och falskare än vanligt att använda denna taktik. Att inte skolorna, lärarnas fackförbund och lärarna reagerar kraftigare än vad de gör förvånar mig oerhört. Vi börjar få ett väldigt olustigt debattklimat i vårt land där hela yrkesgrupper förväntas hålla tyst med hur verkligheten ser ut.

Länk SvD

Vårt märkliga medieklimat

Företrädare för medierna brukar säga att de enbart rapporterar om den politiska processen i samhället, utan att driva någon egen agenda. Det är svårt att tro faktiskt när man läser dagens tidningar. Först läser jag alla de senaste rubrikerna som DN skrivit om SD. Hela rubrikraden består enbart av så negativ rubriker man någonsin kan åstadkomma om ett parti, varenda rubrik, jag kommer på mig själv med att börja fnissa.

Sedan läser jag på både DN och SvD om att SD skulle hängt ut en sexåring som deltagit i en stökig och lagligt tveksam demonstration. Men för guds skull vakna! Är det inte ett minimum av journalistisk plikt att fråga sig hur pappan kunde ta med sig sexåringen till denna demonstration, detta oavsett var journalisternas politiska preferenser ligger. Detta går helt enkelt för långt, vad sysslar de med på journalisthögskolan? Kastar pappersplan på varandra?

Därefter läser jag Att Annika Östberg skall bli sommarpratare och är avbildad med en blomsterkrona på huvudet. Jag tillhör ju dem som faktiskt tyckte att Östberg avtjänat sitt straff (till skillnad mot en del läsare här förmodar jag) men sommarpratare!? Kan svensk media tänka sig Åkesson som sommarpratare? Han har såvitt jag vet, aldrig döms för medhjälp till mord, eller något annat brott heller. Men Åkesson beskrivs ju som hatfull, till skillnad mot Östberg, som enbart varit offer för olyckliga omständigheter. Min gissning är att media går för långt och att människor ser igenom den politiskt korrekta paradigm som så frenetiskt förs fram. Genom att överdriva så våldsamt blir medieetablissemanget avslöjade (hoppas jag).

Länk DN sexåring

Länk SvD sexåring

Länk SvD sommarpratare

Välkommen till mångkulturen

SvD har gjort en undersökning av hur betygen ser ut för olika etniska grupper som invandrat till vårt land, och de är stolta därför. Det har enligt tidningen inte gjorts någon sådan undersökning förut utan de undersökningar som gjorts har enbart klumpat ihop alla med utländsk bakgrund i en stor grupp med beteckningen ”utländsk bakgrund”.

Undersökningen som SvD gjort kommer fram till det självklara resultatet att olika etniska grupper har helt olika resultat vad gäller grundskolebetyg. De elever som ligger i botten enligt undersökningen är de somaliska barnen, ett resultat som kanske inte heller är förvånande.

Att inga underökningar tidigare gjorts vad gäller olika etniska gruppers betygsnivå är inte så konstigt som SvD får det att låta som, det är nämligen inte politiskt korrekt att göra sådana undersökningar i vårt land. Vi undersöker i stort sett allt i Sverige och Skolverket har säkert diagram över det mesta som rör skolan, men just en undersökning där man delar in människor i olika etniska grupper är tabu. Sannolikt har SvD brutit mot detta tabu och fått till en artikel med ett resultat som i stort sett alla redan gissat sig till. SvD intervjuar etnologen René León Rosales och så här säger hon i artikeln.

Det är viktigt att få en karta över hur det faktiskt ser ut för att kunna föra en diskussion. Vet man det kan man gå vidare och se hur resurser fördelas eller hur skolor till exempel väljer att göra försök med delar av undervisningen även på vissa modersmål, säger René León Rosales, och jämför med hur tydlig statistik om löneskillnader mellan män och kvinnor sporrat jämställdhetsdebatten

Det är intressant att Rosales tar upp detta med att styra över resurser till vissa skolor där lågpresterande grupper dominerar. Om vi för över mer pengar på dessa skolor så försvinner det nämligen pengar från skolor där normalpresterande elever går. Det är inte så att normalpresterande elever inte behöver resurser i sina skolor, tvärtom. Besparingar de senaste åren har gjort situationen svår för de flesta skolor i landet och de flesta klasser i dagens svenska skola har åtminstone någon elev som behöver extra stort stöd. Regeringens immigrationspolitik kan alltså göra (och gör redan) att resurser förs över från skolor där normalpresterande elever går till skolor som underpresterar och huvudsakligen är belägna i våra moderna mångkulturella enklaver. Till slut så står det så här i artikeln.

Men i vissa bostadsområden är segregationen numera så cementerad att den i sig väger ner både utbildningsnivå och antal år i Sverige, säger René León Rosales: 

–Får du en situation där ingen av eleverna har svenska som modersmål, där många föräldrar har en osäker position på arbetsmarknaden, där en stor grupp elever har föräldrar som inte är bekanta med utbildningssystemet, det är sannolikt inte en miljö som främjar höga meritvärden.

Nej, att bo i våra etniska enklaver främjar sannolikt inte höga ”meritvärden”, så fyndigt av både SvD och Rosales att komma fram till denna geniala slutsats. Nu är vi några stycken som dragit denna slutsats redan innan. En del samhällsdebattörer för fram åsikten att det är helt naturligt och inget negativt med dessa etniska enklaver. Gång på gång motbevisas det av verkligheten. Att debattörerna för fram en åsikt som många av dem vet är felaktig kan bero på att systemet med etniska enklaver redan är så etablerat så ingen kan längre göra något åt det. Då är det alltså lika bra att försöka framställa det som positivt och naturligt.

Det är ingen naturliga och inget naturligt med att ett samhälle skapar etniska enklaver, i alla fall inte på våra breddgrader. Oavsett om det är bra eller dåligt är det följden av medvetna politiska beslut. Det är dessutom politiska beslut som aldrig prövats i offentlig debatt eller har någon folklig förankring. Efter att denna gigantiska samhällsomvandling redan skett så anklagas och stigmatiseras de som kritiserar utvecklingen. I övrigt så gör det mediala och politiska etablissemanget allt för att få hela utvecklingen att framstå som oundviklig och positiv. Nu har vi det här, det mångkulturella samhället. Välkommen alla medborgare.

Länk SvD

söndag, juni 06, 2010

Hur trovärdig är du själv Gudmundson?

I en artikel på SvD så synar Per Gudmundson SD:s politik och kritiserar inte oväntat den trovärdighet SD har i ögonen på Gudmundson själv. Det frapperande är att Gudmundsons egen problemformulering till förvillelse liknar den problemformulering partiet Sverigedemokraterna och dess medlemmar ger. Så här beskriver Gudmundson effekterna av vår immigrationspolitik.

Jag ser dessutom problem med invandringspolitiken, som urholkar asylrätten och istället ofta ger utrymme åt människosmuggling och fuskare. Enligt Migrationsverket är det numera bara 5 procent av de asylsökande som kan eller vill uppvisa giltig identitetshandling vid ansökan. 

Svårigheterna med integrationen framstår tydliga för mig. Dels har vi haveriet på arbetsmarknaden. Mediantiden för en kommunplacerad invandrare att komma ut i arbete är sju år, och för många är det livstids bidragsförsörjning som gäller, enligt regeringen (Prop. 2009/10:60). Detta gör att invandringen totalt sett årligen utgör en ekonomisk belastning på transfereringssystemen om 1,5 till 2 procent av bruttonationalprodukten, alltså mellan cirka 40 och 60 miljarder kronor, enligt den statliga utredaren professor Jan Ekbergs beräkningar (Eso 2009:3).

Med denna bild av verkligheten undrar jag om inte Gudmundson själv kommer att rösta på SD, oavsett vad han senare skriver i sin artikel. Det är så frapperande siffror och ger en så klar bild av det fullständiga vansinne som betecknar vår nuvarande immigrationspolitik så en förhållandevis intelligent journalist som Gudmundson kan bara inte vifta undan det. Jag vill bara påpeka att siffran på 60 miljarder som Gudmundson hänvisar till, bara ligger marginellt under den siffra som Åkesson presenterade i samband med skuggbudgeten förra veckan.

Sedan fortsätter Gudmundson att beskriva verkligheten som i princip varenda SD-sympatisör gör, på område efter område. Naturligtvis kan inte en journalist ge sitt stöd för SD (då ryker jobbet och chanserna till en ny anställning kan vara mycket små) så vi väntar på slutklämmen som skall rättfärdiga den chockerande sanna verklighetsbeskrivningen. Gudmundson börjar försiktigt så här i sin artikel.

Vidare ser regeringen migrationens positiva sidor, till skillnad från SD. Att den fria rörligheten är en tillgång, såväl ekonomiskt som kulturellt, om den förvaltas klokt.

Om den förvaltas klokt ja, men det gör den ju inte, det vet Gudmundson och nästan hela svenska folket. Vi för en vansinnig immigrationspolitik som inte gått med vinst sedan sextiotalet. Vi tjänade på att vallonerna immigrerade till vårt land, vi tjänade på arbetskraftsinvandringen på sextiotalet, men nu! Det är rena moraset och det borde stå klart för varje tänkande människa och Gudmundson har ju själv erkänt det tidigare i artikeln. Den typ av migration vi har nu i vårt land har inga positiva sidor, utom möjligen för enskilda immigranter, men det gäller inte ens för flertalet immigranter som är dömda till utanförskap i något betongghetto, hur human är en sådan politik? Sedan drar Gudmundson på rejält för att säkra sin fortsatta anställning på SvD, så här skriver han.

Det gäller inga småsaker. Partiets rötter finns i den rasistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt. Den förste partiledaren var tidigare medlem i nazistiska Nordiska Rikspartiet. 

Samma gamla visa, eftersom det inte går att bekämpa SD med sakargument, där har ju Gudmundson redan gett SD sitt stöd i sin verklighetsbeskrivning. Bevara Sverige Svenskt är det få nuvarande partimedlemmar som ens vet vad det var, det vi vet är vad Gudmundson och andra skriver i SvD och DN. BSS var ingen rasistisk organisation i egentlig mening, det var en samlingsorganisation för alla människor som var emot den förda immigrationspolitiken, visst det fanns rasister och kanske t.o.m. nazister där, jag har faktiskt ingen aning och det saknar betydelse. SD i dag har inget med denna organisation att göra. Nazikopplingar så det räcker har dessutom både Moderaterna och Centern, förmodligen betydligt fler än SD. Vidare så skriver Gudmundsson så här i sin artikel.

Totalitära strömningar är och förblir av ondo, även om demokratin är stark nog att hantera dem. Att svensken i gemen håller med kan konstateras av hur besvärande det är för Lars Ohly att ha varit bekännande kommunist ända fram tills 2005.

Precis, totalitära strömningar är av ondo, och att de sju nuvarande riksdagspartierna för samma politik och vägrar ens debattera centrala frågor med folket är avgjort en totalitär strömning, en mycket skadlig och farlig strömning utan tvekan. Vår immigrationspolitik är så totalitär den kan bli, när debatteras eller ifrågasattes den senast (förutom av SD då), kan någon komma ihåg det? Pensionsfrågan, EMU och EU-frågan är på väg att samma håll. Vilka alternativ har den svenska väljaren när det gäller dessa frågor, kan jag få ett ”icketotalitärt” svar Gudmundson? Artikeln blir lång men jag måste ta med Gudmundsons slutkläm också, så här står det.

Sverigedemokraterna föreslår en enda lösning. Jobben, brotten, skolorna, vården – allt ska fixas med begränsad invandring. Den tankefiguren beror på att partiets ursprungliga och primära intresse inte är att lösa de aktuella problemen. Partiet är helt enkelt, i hjärtat, emot invandrare.  
Det är inte jag.

Fel, och fel igen. Det finns en skolpolitik som är genomarbetad, det finns en äldrepolitik som är ännu mer genomarbetad. När det gäller brotten så föreslår SD flera åtgärder, varav straffskärpning är en av åtgärderna, tvärtemot de kuvert i grälla färger till MISSTÄNKTA som Beatrice Ask föreslog.

SD och även jag, är i hjärtat emot den nuvarande immigrationspolitiken, detta har inget med människor som migrerar åt olika håll att göra. Om nu Gudmundson själv i hjärtat är så besjälad av invandrare så väntar vi oss nog att han bor i Fittja, Rosengård eller på något annan multikulturell ort, detta skulle ju vara trovärdigt i så fall. Jag vet inte var Gudmundson bor och jag börjar söka efter svaret nu... det fanns bara en Gudmundson (med ett s) på nätet och han bor på Tjörn, mycket fint läge om man får tro Google map. Alternativt har vår käre Gudmundson skyddade personuppgifter, vilket inte heller är otroligt i vårt nuvarande samhällsklimat.

Länk SvD

Nationaldagen

Denna dag, den 6e juni är det Sveriges nationaldag, det var denna dag 1523 som Gustav Vasa utsågs till Sveriges konung. Med Gustav Vasa så började också en enhetligare nation växa fram med regler och lagar som gällde i hela riket. Konungens utsända män började också röra sig i hela riket (nåja) och för att kontrollera att konungens dekret åtlyddes. Denna dag, den 6e juni är således en rimlig dag för vår nationaldag.

Denna dag vill vi fira vårt land Sverige med dess kultur, historia och dess historiskt sett hårt arbetande befolkning. Det Svenska samhället byggdes av torpare, bönder, skogsarbetare och industriarbetare i smutsiga och farliga fabriker. Landet byggdes också av seriösa, hårt arbetande kapitalister som med förslagenhet och intelligens byggde upp strukturerna för vår industri och förde en hård kamp mot företag i andra nationer. Landet byggdes också av statens nitiska tjänstemän som såg till att alla, oavsett börd följde de regler och lagar som Sveriges riksdag stiftat. Landet byggdes dessutom av landets alla lärare som tragglat basala kunskaper i generation efter generation av busiga lintottar som haft myror i baken och helst velat spela fotboll. Alla dessa grupper skall vi hedra denna dag och hissa flaggan för.

Landet byggdes inte av chefredaktörer på SvD som naturligtvis dagen innan nationaldagen skall demonstrera hur antirasistiska de är genom att släppa en artikel av Ola Karlman, ordförande Ungdom Mot Rasism. Det är naturligtvis Karlmans demokratiska rätt att uttrycka sina åsikter och SvD:s demokratiska rätt att publicera vad de vill, bäst att poängtera det. Karlman som rent konkret talar om Nazism, i alla fall i början av sin artikel glider snabbt in på andra grupper av människor som är lika mycket emot nazism som han själv. Karlman talar om att ”rösta demokratiskt”, det är lika med att rösta på den etablerade makteliten, de som alla tycker likadant och snarast gjort gemensam front mot folket. Vem som då är politisk motståndare är inte så jättesvårt att räkna ut. Vi tar bara ett citat av Karlman denna nationaldag, så här skriver Karlman i sin artikel.

Detta är ett konkret exempel på att rasister är specialister på att själva skapa motsättningar, som de sedan politiserar. Låt oss exemplifiera denna logik på en aktuell politisk fråga – integrationen. Om rasistiska idéströmningar existerar så försvåras integrationen och utbytet mellan människor. Rasismen politiserar frågan genom att tala i termer av att integrationspolitiken har havererat, vilket i sin tur förklaras genom invandrares påstådda svårighet att integrera sig. I detta fall skulle ju det skapade ”problemet” försvinna, om rasismen försvann.
Genom denna logik kan vi konstatera att det är rasismen som är det stora problemet i samhället

Nu har ju hela det politiska etablissemanget talat om att ”integrationspolitiken havererat” t.o.m. socialdemokraterna har ju sagt detta, vilka är då kvar Karlman? Sedan blandar så klart Karlman ihop rasister med alla de människor som är kritiska till vår nuvarande immigrationspolitik, detta för att lägga en liten dimridå över hela problematiken så han lättare kan framföra sina teorier. Fakta är att det inte var ”rasister” eller ens systemkritiker i övrigt som gjorde så integrationspolitiken havererade. Däremot har alla dessa grupper fått ökat stöd och dessutom erhållit ännu fler argument just p.g.a. alla svårigheterna med integrationen, men det är en helt annan sak. Det är inte så att alla i t.ex. Rosengård skulle haft jobb och varit integrerade om SD folkliga stöd varit hälften så stort, men det är faktiskt vad Karlman säger.

Om det vore så som Karlman påstår att alla svårigheter med integrationen berodde på ”påstådda svårigheter med integrationen” av rasister, så vore problemet lättlöst. Men hur skulle en försvinnande liten grupp av äkta rasister kunna påverka integrationen av alla dessa stora grupper av människor som flyttat till vårt land? Hur skulle ens Sverigedemokrater kunna göra det som själva är rabiat motarbetade av det etablerade politiska skiktet? Karlman påstår att det är budbärarna som är själva problemet (nu är ju nästan alla budbärare i just detta budskap dessutom) och att det i övrigt inte finns något problem. Mycket få människor lär tro på Karlmans budskap, som själv symboliserar raka motsatsen till ”verklighetens folk”.


Länk SvD