söndag, juni 06, 2010

Hur trovärdig är du själv Gudmundson?

I en artikel på SvD så synar Per Gudmundson SD:s politik och kritiserar inte oväntat den trovärdighet SD har i ögonen på Gudmundson själv. Det frapperande är att Gudmundsons egen problemformulering till förvillelse liknar den problemformulering partiet Sverigedemokraterna och dess medlemmar ger. Så här beskriver Gudmundson effekterna av vår immigrationspolitik.

Jag ser dessutom problem med invandringspolitiken, som urholkar asylrätten och istället ofta ger utrymme åt människosmuggling och fuskare. Enligt Migrationsverket är det numera bara 5 procent av de asylsökande som kan eller vill uppvisa giltig identitetshandling vid ansökan. 

Svårigheterna med integrationen framstår tydliga för mig. Dels har vi haveriet på arbetsmarknaden. Mediantiden för en kommunplacerad invandrare att komma ut i arbete är sju år, och för många är det livstids bidragsförsörjning som gäller, enligt regeringen (Prop. 2009/10:60). Detta gör att invandringen totalt sett årligen utgör en ekonomisk belastning på transfereringssystemen om 1,5 till 2 procent av bruttonationalprodukten, alltså mellan cirka 40 och 60 miljarder kronor, enligt den statliga utredaren professor Jan Ekbergs beräkningar (Eso 2009:3).

Med denna bild av verkligheten undrar jag om inte Gudmundson själv kommer att rösta på SD, oavsett vad han senare skriver i sin artikel. Det är så frapperande siffror och ger en så klar bild av det fullständiga vansinne som betecknar vår nuvarande immigrationspolitik så en förhållandevis intelligent journalist som Gudmundson kan bara inte vifta undan det. Jag vill bara påpeka att siffran på 60 miljarder som Gudmundson hänvisar till, bara ligger marginellt under den siffra som Åkesson presenterade i samband med skuggbudgeten förra veckan.

Sedan fortsätter Gudmundson att beskriva verkligheten som i princip varenda SD-sympatisör gör, på område efter område. Naturligtvis kan inte en journalist ge sitt stöd för SD (då ryker jobbet och chanserna till en ny anställning kan vara mycket små) så vi väntar på slutklämmen som skall rättfärdiga den chockerande sanna verklighetsbeskrivningen. Gudmundson börjar försiktigt så här i sin artikel.

Vidare ser regeringen migrationens positiva sidor, till skillnad från SD. Att den fria rörligheten är en tillgång, såväl ekonomiskt som kulturellt, om den förvaltas klokt.

Om den förvaltas klokt ja, men det gör den ju inte, det vet Gudmundson och nästan hela svenska folket. Vi för en vansinnig immigrationspolitik som inte gått med vinst sedan sextiotalet. Vi tjänade på att vallonerna immigrerade till vårt land, vi tjänade på arbetskraftsinvandringen på sextiotalet, men nu! Det är rena moraset och det borde stå klart för varje tänkande människa och Gudmundson har ju själv erkänt det tidigare i artikeln. Den typ av migration vi har nu i vårt land har inga positiva sidor, utom möjligen för enskilda immigranter, men det gäller inte ens för flertalet immigranter som är dömda till utanförskap i något betongghetto, hur human är en sådan politik? Sedan drar Gudmundson på rejält för att säkra sin fortsatta anställning på SvD, så här skriver han.

Det gäller inga småsaker. Partiets rötter finns i den rasistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt. Den förste partiledaren var tidigare medlem i nazistiska Nordiska Rikspartiet. 

Samma gamla visa, eftersom det inte går att bekämpa SD med sakargument, där har ju Gudmundson redan gett SD sitt stöd i sin verklighetsbeskrivning. Bevara Sverige Svenskt är det få nuvarande partimedlemmar som ens vet vad det var, det vi vet är vad Gudmundson och andra skriver i SvD och DN. BSS var ingen rasistisk organisation i egentlig mening, det var en samlingsorganisation för alla människor som var emot den förda immigrationspolitiken, visst det fanns rasister och kanske t.o.m. nazister där, jag har faktiskt ingen aning och det saknar betydelse. SD i dag har inget med denna organisation att göra. Nazikopplingar så det räcker har dessutom både Moderaterna och Centern, förmodligen betydligt fler än SD. Vidare så skriver Gudmundsson så här i sin artikel.

Totalitära strömningar är och förblir av ondo, även om demokratin är stark nog att hantera dem. Att svensken i gemen håller med kan konstateras av hur besvärande det är för Lars Ohly att ha varit bekännande kommunist ända fram tills 2005.

Precis, totalitära strömningar är av ondo, och att de sju nuvarande riksdagspartierna för samma politik och vägrar ens debattera centrala frågor med folket är avgjort en totalitär strömning, en mycket skadlig och farlig strömning utan tvekan. Vår immigrationspolitik är så totalitär den kan bli, när debatteras eller ifrågasattes den senast (förutom av SD då), kan någon komma ihåg det? Pensionsfrågan, EMU och EU-frågan är på väg att samma håll. Vilka alternativ har den svenska väljaren när det gäller dessa frågor, kan jag få ett ”icketotalitärt” svar Gudmundson? Artikeln blir lång men jag måste ta med Gudmundsons slutkläm också, så här står det.

Sverigedemokraterna föreslår en enda lösning. Jobben, brotten, skolorna, vården – allt ska fixas med begränsad invandring. Den tankefiguren beror på att partiets ursprungliga och primära intresse inte är att lösa de aktuella problemen. Partiet är helt enkelt, i hjärtat, emot invandrare.  
Det är inte jag.

Fel, och fel igen. Det finns en skolpolitik som är genomarbetad, det finns en äldrepolitik som är ännu mer genomarbetad. När det gäller brotten så föreslår SD flera åtgärder, varav straffskärpning är en av åtgärderna, tvärtemot de kuvert i grälla färger till MISSTÄNKTA som Beatrice Ask föreslog.

SD och även jag, är i hjärtat emot den nuvarande immigrationspolitiken, detta har inget med människor som migrerar åt olika håll att göra. Om nu Gudmundson själv i hjärtat är så besjälad av invandrare så väntar vi oss nog att han bor i Fittja, Rosengård eller på något annan multikulturell ort, detta skulle ju vara trovärdigt i så fall. Jag vet inte var Gudmundson bor och jag börjar söka efter svaret nu... det fanns bara en Gudmundson (med ett s) på nätet och han bor på Tjörn, mycket fint läge om man får tro Google map. Alternativt har vår käre Gudmundson skyddade personuppgifter, vilket inte heller är otroligt i vårt nuvarande samhällsklimat.

Länk SvD

32 kommentarer:

Nisse i svängen sa...

Men Gudmundsson har rätt i att (SD):s arv är en belastning. Även de med näsan djupt nere i (SD)-myllan borde inse det. Fundera ett ögonblick varför Dansk Folkeparti eller Fremskrittspartiet kan föra en invandringspolitik som är än mer restriktiv än (SD):s utan att för den sakens skull klassas som paria i respektive land? Just det. Arvet. Dessa partier började inte sin historia i den brunfärgade dimman.

Anonym sa...

Mycket bra analys som vanligt, Robsten. Du borde bli gästskribent/krönikör på PI eller nåt. Det är synd att så bra artiklar läses av så få.
PI är nu Sveriges 185:e största webbsida enligt Alexa (och 17:e största nyhetssida på nätet tror jag) med över en kvarts miljon unika läsare/mån och har sedan länge gått om Newsmill och andra stora sidor som nyhetskanalen.se, NyTeknik.se, hd.se (och alla andra lokala nyhetssidor) etc.

Kan bara instämma i slutklämmen om hycklande journalister som talar sig varma om hur härlig mångkulturen är, men själva förskansar sig till etniskt svenska rikemansreservat.
För att citera Janne Josefsson i Sveriges radio för ett par veckor sen:

Men dom här som liksom förskönar och säger att: "neej, det är jättebra där" och "hej och hå vad roligt det är att bo i Bergsjön" eller i Hammarkullen eller i Tensta eller Rosengård.
Jag menar, flytta ut dit då om ni tycker det är så jävla bra.. och ta med era barn och hela släkten och era vänner så får ni se hur det är.. Det är oerhört provocerande.


http://www.youtube.com/watch?v=TtIsnktYyFA

Anonym sa...

Bra skrivet

Anonym sa...

Tips.
Du kan söka på namnet med hjälp av ratsit.se

Anonym sa...

Att SD ens tagit sig dit de är beror på en mängd för SD lyckosamma faktorer, varav förvisso den främsta är en absurd svensk offentligt politiskt korrekt diskurs i invandrings och integrationsfrågan.

Sverigedemokraterna har oändligt långt till Frp:s eller DF:s kvalitet.

Det som PG pekar på är ett faktum ingen tänkande människa kan bortse från när det gäller SD, för inkonsekvensen i många politikområden är frapperande, och bara en dumskalle kan påstå att bruna element är eliminerade ur SD.

Jag kan tala ur egen erfarenhet. Situationen i Värmland vad gäller intern-demokratisk partifunktion och oförmåga att leverera semi-nazister ut ur organisationen har varit inget annat än chockerande. Där har en busslast erfarna aktivister nu tagit konsekvenserna och lämnat partiet. Runar Filper applåderar saken.

LP sa...

En del av den förvirring som Gudmundson mfl lider av då det gäller att diskutera invandring, beror nog på begreppen invandrare/invandring/immigration.

Begreppen används helt onyanserat på ett slags kålsuparmanér. Jag tror att väldigt få personer (sett till hela den svenska befolkningen, oavsett politisk färg) konsekvent är emot "invandrare". Självklart gäller detta även oss som rösta på SD.

Invandring kan vara negativt, men också mycket positivt, men begreppet används som ett "antingen eller"-begrepp - de som inte är för är emot.

Personligen ser jag det som ett mycket mindre risktagande och en större chans till positiva effekter om en invandrare har en värdegrund som till stor del är påverkad av den europeiska upplysningstraditionen, snarare än en som grundar sig i en historia av religiöst översitteri, klan- och stamkultur, envälde, extremt kvinnoförtryck och osund nationalism.

Till detta kommer sedan "garneringen", alltså det kulturella krims-krams som är så viktigt då man skall bygga upp ett förtroendekapital i förhållande till en främling. Även om vi lever i en övermedialiserad global värld, kan vi inte blunda för att det fortfarande finns skillnader även då det gäller detta "utanpåverk". Det syns tex fortfarande i Eurovision song contest, även om det (tyvärr?) är försvinnande just i det sammanhanget.

Suka sa...

Jag skulle tippa att Per blivit åthutad av chiefen, hans kritik av det politiskt korrekta måste balanseras vetdu, och då är ju SD en utmärkt slagpåse ;)

Robsten sa...

Jag tror inte på arvet Nisse.

Robsten sa...

Ja man vill ju ha så stor läsekrets som möjligt MX, men vad kan man göra, annat än streta på?

Robsten sa...

Tack Anonym och MX ;-)

Robsten sa...

"Du kan söka på namnet med hjälp av ratsit.se "

Det var bl.a. vad jag gjorde.

z999 sa...

Nisse i Svängen, jag förnekar att SD har något brunt arv om du syftar på nazister. Syftar du på mer extrema idéer och uppfattningar så kan du ha delvis rätt.

Det så kallade arvet skapades av journalister före internets tid, på den tiden stod de oemotsagda, och arvet har sedan klingat av vartefter som media tappat sitt "nyhets"monopol i och med internets spridning.

Skillnaden mellan Dansk Folkeparti och SD är att folkpartiet i Sverige (man kan väl säga att det var dom) drev på projektet med närradiosändningar. Detta långt innan SD existerade. Närradion var ett enormt genomslag för yttrandefriheten i Sverige och grupper som öppet forum, opinionspartiet och framstegspartiet med Stefan Herman hoppade på tåget och tog chansen att säga vad de tyckte om 80-talets invandring. Detta var långt före Percy Brunström och Tomas Johanssons nationella (?) sändningar. Tomas Johansson var seriös till skillnad från Percy.

Invandringskritikernas program blev populära eftersom de sa en massa saker som (på den tiden) ansågs som extremt politiskt inkorrekta och de vann en stor lyssnarkrets. Hela journalistkåren mobiliserade emot dom och var alltså mycket mer förberedda i Sverige när SD startades än när Dansk Folkeparti startades. Extremt grova nazistanklagelser stod helt oemotsagda (inget internet existerade och närradions yttrandefrihet började beskäras) och när SD dök upp på scenen så var manegen redan krattad för att skapa en brun historia åt SD.

Klartexten sa...

En bra och systematisk sågning av Gudmundsson!

Robsten sa...

Tack Klartext;-)
Det finns inga direkta kopplingar som upprepas in absurdum av media. Hur skulle man kunna hindra att en del av dem som var med i BSS sedermera anslöt sig till Sverigepartiet och SD? Alltså hur skulle det gått till? Nä, du har varit med i BSS, du får inte ansluta dig till oss. I SD:s barndom hade det varit helt omöjligt, det tror jag Phool och de andra fattar, de vill bara inte säga det öppet.

En annan stor skillnad mellan Danmark och Sverige, en avgörande skillnad skulle jag vilja säga, är kriget. Danmark blev indraget, inte Sverige. Danmark kunde efter kriget odla sin nationalism och rättfärdiga den, Sverige kunde, nedtyngd av skuldkänslor, det inte.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Håhåjaja! Tack för hjälpen Gudmunson. Det är mycket lättare att skriva efter hjärtat än på komando! Men var försiktig så du inte får sparken. SD är ett semokratiskt parti. Vi tycker bara öppet som dom allra flesta svenskarna. Vi har inte råd med så stor invandring som nu sker. asa2

Anonym sa...

Gudmundson tycks inte skrivit något på sin blogg sen april. Kalla fötter ?

Robsten sa...

OK. Då har PG skyddad adress, jag tycker vi låter den förbli skyddad och forskar eller nämner inte närmare var han bor på gatan.

Fredrik Forsberg sa...

Robsten: "Danmark kunde efter kriget odla sin nationalism och rättfärdiga den, Sverige kunde, nedtyngd av skuldkänslor, det inte."

Det mest intressanta med den förklarningen är att Sverige inte hade eller har så värst mycket att känna skuld över. Vi hjälpte norska motståndsmän med utbildning i Färna, vi hjälpte Finland i sin kamp emot Sovjet. Vi såg till att Sverige slapp bli ockuperat av nazisterna.

Har aldrig förstått vad vi gjorde för fel med det? Sverige saknade i stort försvar när kriget inleddes. Från en del låter det som om vi borde ha förklarat Tyskland krig, svikit Finland (då vi då automatiskt hade blivit allierade med Sovjet) och låtit oss bli ockuperade. Vem hade det hjälpt? Knappast de judar som trots allt lyckades få skydd här.

z999 sa...

Jag såg idag på TV "pentagon papperen". Det handlade om hur den amerikanska staten dolde delar av krigföringen i sydostasien på 60-talet. En del kanske undrar vad det var för speciellt med det att staten döljer väsentliga saker för invånarna men på den tiden så var det kontroversiellt.

På den tiden så ansågs det också fruktansvärt odemokratiskt om staten avlyssnade ett parti för att svärta ner det (watergateskandalen).

Robsten sa...

@Fredrik
Jag brukar ju inte tillhöra dem som kritiserar Sverige för dess agerande under kriget, att vi saknade försvar i princip är sant, det kan vi kritiseras för men nu håller vi ju på att göra samma misstag igen! Det verkar som om det politiska systemet omöjligt frambringar de ledare vi behöver i kris.

Vi exporterade förvisso järnmalm till Tyskland, effekterna av det blev att Norge invaderades, samt att miljontals människor dog p.g.a. de krigsredskap denna malm frambringade.

Utlandssvensk sa...

Robsten,
"En annan stor skillnad mellan Danmark och Sverige, en avgörande skillnad skulle jag vilja säga, är kriget. Danmark blev indraget, inte Sverige. Danmark kunde efter kriget odla sin nationalism och rättfärdiga den, Sverige kunde, nedtyngd av skuldkänslor, det inte."

Visst kan det vara så. Men det land i Europa vars moderna historia påminner mest om Sverige är Schweiz. I detta land är SVP (Schweiziska folkpartiet) landets största parti med kring 30%, dvs. dubbelt så stort som DF. Om man jämför DF och SVP skulle jag vilja säga att de är ganska lika i sin inställning till immigration men om något är SVP tydligare och hårdare i sin framtoning.

Utlandssvensk sa...

Många länder i Europa har inlett mångkulturella projekt. Om vi tittar på 4 länder som påminner mycket om Sverige, nämligen Schweiz, Österrike, Danmark och Holland så kan man enligt mig observera följande mönster:
1. Stor asylinvandring under tidigt nittiotal.
2. Missnöjespartier uppstår pga. detta.
3. Medierna demoniserar missnöjespartierna.
4. Väljarna struntar i medierna och ser till att missnöjespartierna blir stora och att immigrationsfrågorna dominerar debatten.
5. Övriga partier tvingas acceptera verkligheten och hårda asylregler genomförs. Dessutom ställs ofta hårda krav på anpassning av befintliga immigranter.

Det som skiljer Sverige från dessa länder är INTE att PK medierna agerar som de gör. Så har det varit överallt när missnöjespartierna var små. Istället är skillnaden att väljarna låter sig luras/skrämmas. Vad man ska göra åt detta vet jag inte. Om man ser hur t.ex våldsbrottsligheten har utvecklats förefaller det som att det inte finns någon gräns för vad svenska väljare finner sig i. I alla andra västländer hade SD haft 15-20% för länge sen och immigration hade varit den klart största politiska frågan.

Olof sa...

Robsten:

Har du sett den här artikeln av Henrik Johansson?

http://henrik.motpol.nu/?p=185

Det här borde både du och SDU uppmärksamma.

Anonym sa...

@Robsten
"det fanns bara en Gudmundson (med ett s) på nätet och han bor på Tjörn, mycket fint läge om man får tro Google map..."
Han är tydligen mantalskriven med två s i efternamnet, född 25 aug. 1969 (enl. Wikipedia)och på ratsit.se kan man se att denne Per Gudmundsson bor på Birger Jarlsgatan i hufvudstaden. Lagom avstånd från kulturberikarna i Rinkeby Tensta etc.
/Stig

Robsten sa...

@Stig
OK, bra luskat. Han bor som sagt på lagom avstånd från alla problem. Men jag vill inte att hans adress läggs ut. Det kan dessutom finnas en hotbild mot honom, han har ju varit lite syrlig mot en viss religion, som inte brukar glömma så lätt.

Robsten sa...

@Olof
Det var som fan! Rekommenderar andra att kolla länken.

z999 sa...

Har redan läst länken eftersom jag läser nationell idag. Något att tänka på när de självgoda och självutvalda "antirasisterna" kommer med en massa struntprat om människosyn. För min del är jag stolt över mig själv att jag inte delar antirasisternas människosyn.

z999 sa...

Det som Henrik utnyttjar är antirasisternas extrema förutsägbarhet och den totala bristen på självinsikt. En kul grej man kan göra i diskussioner är att häva ur sig något påstående om någon självklarhet som alla vet och sedan vänta in antirasistens klassiska förnekande av verkligheten för att sedan länka till en källhänvisning och lägga till lite spydiga kommentarer. Och det går att upprepa hur många ggr som helst dessutom.

Men man får inte glömma allvaret i det hela ändå utan tänka på att antirasister anser att det är ok att en tjej åker på stryk bara för att hon är vit.

Nisse Hult sa...

Tips!!! En mycket bra insändare om invandring som också tar upp Jan Ekbergs utredning och fullständigt totalsågar Marie Demkers presentation av SOM-undersökningen som skulle visa att svenskarna blivit mer toleranta mot invandring:

http://www.kristianstadsbladet.se/asikter/insandare/article892376/Fortfarande-stor-skepsis.html

Olof sa...

Nu har Sverigedemokraternas ungdomsförbund uppmärksammat Henrik Johanssons artikel och avkrävt SSU och KDU en förklaring till varför man vägrar ta upp rasism som riktar sig mot vita:

http://sdu.nu/2010/06/09/sdu-kraver-svar-om-undfallenhet-for-rasism-fran-ssu-och-kdu/

Riktig bra gjort av SDU!

Robsten sa...

Jepp, jättebra ;-)