lördag, april 07, 2012

Den fjärde vägen


Annika Borg har på DN-debatt skrivit en läsvärd artikel om människosyn och de medborgliga friheter vi faktiskt har i vårt land. Artikelns stora förtjänst är att vi lätt glömmer hur fria vi egentligen är jämfört med befolkningen i vissa andra länder. Borg tar Syrien som exempel på ett land där ett åsiktsmässigt felsteg kan få förödande konsekvenser för den enskilda människan. Borg påpekar också att vi ofta tappat proportionerna på de problem vi har i vårt land. Delvis har hon rätt, delvis har vi stora problem. Tyvärr är vårt samhälle fortfarande så rikt och välfungerande så problemen kan för delar av befolkningen sopas under mattan. Människor bor i bekväma villaområden och pendlar till deras välbetalda arbeten. Problemen är inte synliga och kan rationaliseras bort. 


Borg påstår också att Breivik exploaterats politiskt, genom att alla möjliga (och omöjliga) människor blivit misstänkliggjorda genom Breivikkopplingar. Dessutom väger hon upp detta genom påstående att även det muslimska attentatet i Toulouse nyligen, också utnyttjats politiskt. Att Breivik utnyttjats så hårt att det faktiskt tappat all effekt står utom allt tvivel. Kopplingarna har dragits så hårt i Breiviksfallet att det numera bara framkallar skrattsalvor när någon nämner "Breivik". Att Axess-redaktionen tog åt sig av att några flum-latte-kulturmarxister på någon kultur redaktion anklagade dem med en obskyr Breivik-koppling är det enda som förvånar. Jag trodde faktiskt att de var bra mycket tuffare än så. Däremot kan jag faktiskt inte komma på att någon enda grupp utnyttjat Toulouse-händelsen. Det kan bero på ren slöhet eller något annat, men jag har då inte sett att någon politisk kraft ens nämnt Toulouse. Så här skriver Borg i sin artikel.


Den hotbild som ofta målas upp om att Europa i allmänhet – och Sverige kanske i synnerhet – har många likheter med trettiotalets Europa är ett exempel på en sådan retorik. Såväl samhällen som människor kan nämligen radikaliseras om de ständigt utpekas som på – eller över – gränsen till det extrema eller intoleranta. Vi tror att vi skyddar demokratin genom starka ord och skrämmande paralleller, men är det så?    


Förmodligen är det inte så. Och som en tanke ser jag att SVT, som ju har ett mycket tungt demokratiskt ansvar, har publicerat en artikel om ND:s demonstration med rubriken "Viktigt att stå upp mot nazisterna". Rubriken är ett citat av någon intervjuad vänsterhuligan. Rubriken står också inom citattecken, men det spelar ingen roll. Nästan alla läser rubriken som ett påstående av SVT. Mina kunskaper om ND är begränsade, ibland tror man att det är ett enmansprojekt av M Abrahamsson. Oavsett detta så är de inga nazister. Att just SVT gör sig skyldig till det Borg talar om här, på grövsta tänkbara sätt, är uppseendeväckande. 


Länk SVT


Länk2 SVT


Vidare i Borgs artikel.
För hur kommer vårt samhälle att förändras om vi tror att alla människor endast har en fernissa av medmänsklighet, sans och förnuft, men att det under ett millimetertunt lager bor en nazist, rasist, antisemit, islamist,  [...]
Historien visar förvisso att en stor del av en befolkning är beredd att medverka till eller stillatigande tillåta förtryck och våld. Och det är varje människas skyldighet att ställa sig frågan om vem man skulle vara i skarpt läge. Men ingen av oss har ett svar på det. Det vi däremot vet är att det inte är alla som medverkar eller ger tysta medgivanden.


Fernissan av medmänsklighet krackelerar redan hos vissa när någon kliver fram och anmäler en avvikande åsikt. Redan där spricker den tunna fernissan av tolerans. Historien visar att det just är de auktoritetsstyrda som är lättas att få med för härskare av olika dignitet. Det är de som låter sig hjärntvättas och alltid tror att makten har rätt, som har lättas att bli medlöpare. De som tänker självständigt i dag har sannolikt lättast att tänka självständigt den dag en ny tyrann eller psykopat äntrar den högsta makten. Vidare i artikeln


Man kan välja tre vägar: att se SD:s röstsiffror som ett uttryck för den smygande främlingsfientlighet och rasism som successivt kommer att ta över Sverige, som en bagatell och ett begränsat fenomen eller som något att hålla ögonen på och ta debatten med eftersom man själv – och inte SD – har de överlägsna argumenten.


Man skulle ju också kunna välja en fjärde väg. Man kan se SD:s röstsiffror som kritik mot vår immigrationspolitik och kriminalpolitik. Jag har tyvärr aldrig sett de överlägsna argument Borg talar om. Fanns dessa argument skulle förmodligen debatterna blivit många fler. 


Borg har en del poänger i sin artikel, men är väldigt djupt rotat i den diskurs som påbjudits från samhällets politiska skikt. Borg tar det för självklart att SD har fel, - de behöver bara överbevisas i en ärlig och jämlik debatt. Tyvärr har det bara inte blivit av att Sahlin, Reinfeldt eller någon annan klätt av SD inför öppen ridå. Detta verkar vara Borgs tankar. Däremot har Borg rätt i att vårt samtalsklimat, jämfört med många andra länder, ändå är mycket gott. En ståndaktig SDare riskerar på sin höjd att bli utesluten ur facket, vilket självklart är illa nog. I många andra länder riskerar de som inte genast hoppar jämfota av entusiasm över den styrande regimen, att förlora livet. Det kan vara nyttigt att betänka detta understundom.  

Länk DN

onsdag, april 04, 2012

Värna den svenska vapenexporten


En rad socialdemokrater med Peter Weiderud i spetsen går på DN debatt ut och propagerar för ännu strängare regler för svensk vapenexport. Ja det är inte svårt att tolka artikeln som att dessa socialdemokrater helst ser ett totalförbud för svensk export av vapen, vilket i praktiken är lika med en total nedläggning av all svensk vapenindustri. Bakgrunden är naturligtvis den i media så belysta affären med Saudiarabien. Det gäller för alla partier, som inte är direkt inblandade att plocka så många poäng som möjligt, enligt känt mönster. Så här skriver författarna.


Saudiaffären har lett till en politisk brytpunkt för svensk vapenexportpolitik och har allvarligt skadat allmänhetens förtroende för ett av våra svåraste politiska områden. Sverige är världens största vapenexportör räknat per capita, och en bristande hantering får förödande konsekvenser.


Varken de socialdemokratiska debattörerna eller undertecknad har en aning om vad allmänheten tycker eller hur allmänhetens förtroende påverkats av den aktuella affären. Ingen har gjort en opinionsundersökning eller frågat allmänheten vad den anser. Om den svenska allmänheten får välja mellan vapenexport eller nedläggning av svenska arbetstillfällen och inkomster för vårt land så kanske inte utfallet blir det Weiderud inbillar sig. Ja Sverige har möjligen världens största export av vapen per capita. Det är väl också det enda område vi ligger i topp på nuförtiden. Nästan all annan tung industri har vi ju tvingats lägga ned i den stenhårda konkurrensen. Skall vi importera varor så måste vi exportera lika mycket, om vi inte skall hamna i Greklands situation. Vidare skriver socialdemokraterna så här i sin artikel.


Det är bra att Socialdemokraterna nu står bakom krav på skarpare regelverk, som ska försvåra export till icke-demokratier, men mer än detta behövs. 


Det behövs ännu mer anser debattörerna, vi skall alltså inte ens exportera till demokratier. Om vi inte exporterar gör andra nationer det. Vi förlorar viktiga exportinkomster och människor förlorar sina arbeten. Sverige har rätt att försvara sitt territorium, ja vi har t.o.m. en skyldighet att försvara det. Samma sak gäller alla andra nationer. Alla nationer har samma rätt att försvara sitt territorium, precis som Sverige. Till detta krävs det vapen, eftersom vi passerat det stadium då vi försvarade vårt revir med träklubbor. Vad exakt är problemet? Till sist tar vi med detta från artikeln.


Så länge Sverige exporterar vapen ska svenska vapen inte användas för att stärka diktaturer som grovt kränker mänskliga rättigheter.


Det är lätt att hålla med om att vapen inte skall exporteras till vissa diktaturer. Nu används inte svenska vapen till att upprätthålla diktaturen i Saudiarabien. Det är snarast religionen som håller befolkningen på plats. Regimen styr med mullor och Koranen. Nu har ju just Weiderud profilerat sig som ytterst positivt inställd mot islam, trots att det just är denna religion som håller människor på plats och intar en lydig hållning gentemot regimen. De vapen som används mot befolkningen, tjyvar och äktenskapsförbrytare, är till övervägande del Damaskus-smidda svärd. Mig veterligen exporterar inte Bofors några sådana primitiva vapen till Saudiarabien eller något annat liknande land. 


Om inte Sverige exportera vapen gör andra nationer det, t.o.m. andra EU-nationer tar med glädje över vår vapenexport. Att det skulle förbättra läget för någon enda människa är svårt att tro. Dessutom används avancerade robotsystem ytterst sällan mot den egna befolkningen. Dessa vapen lämpar sig inte för att användas mot enskilda demonstrationer helt enkelt. Framför allt så har alla nationer rätt att försvara sig och till det behövs vapen. Självklart skall vi inte exportera vapen till nationer som kan tänkas ägna sig åt anfallskrig, där borde vi vara mycket bestämda. Om vi lägger ned vår vapenindustri (vilket lär bli följden av ett exportförbud) så måste vi importera vapen från andra nationer om vi överhuvudtaget skall ha ett försvar. Då gör vi alltså andra nationer till exportörer och oss själva till importör. Skulle vi dra Weideruds principer fullt ut skulle ju andra nationer med samma moral som oss inte exportera vapen ens till Sverige. Det finns helt enkelt ingen hållbar logik i socialdemokraternas resonemang. 


Vi förstår att Weiderud och andra är måna att framstå med rödskimrande socialdemokratisk gloria inför väljarna. De framställer det som att vi redan lever i det paradis som utmålas på framsidan av Jehovas vittnens publikationer, där lockiga barn klappar gäspande lejon. Nu ser verkligenheten inte ut riktigt så ut och Weideruds förmenta "snällhet" kan få mycket allvarliga konsekvenser i en framtid där vårt land förlorar allt mer av sin forna industri till utländska konkurrenter.

Länk DN