fredag, maj 02, 2014

Näringsmässig utfrysning - vapen i kampen mot SD

Jag känner en SD-medlem boende i Mälardalen som till höstens val tänkte ställa upp både i sitt landsting och i sin kommun för SD. Han är välutbildad med högskolestudier och har tidigare jobbat politiskt för Socialdemokraterna och har således politisk erfarenhet. Numer arbetar han med sitt eget konsultföretag och har fram till ungefär nu haft gott om uppdrag och arbete. Företaget har gått bra genom att bland annat ta många uppdrag i den offentliga sektorn. Dessutom har företaget alltid fått mycket goda vitsord och beställarna har i princip alltid varit mycket nöjda med det utförda arbetet.

Problemen har kommit när det blivit känt att mannen är medlem i SD och skall ställa upp i det kommande valet. Företag och institutioner som tidigare sagt sig vara mycket nöjd med företaget, har plötsligt svängt och avbokat uppdrag. När det ena uppdraget efter det andra avbokas så blir det ju till sist en fråga om att få bröd på bordet. Alla måste vi leva och tjäna vårt dagliga bröd, trist men sant. Vi lever i en demokrati, så visst, du får gärna ställa upp för SD i vilka val du vill, men då utnyttjar vi våra demokratiska rättigheter att inte ge dig några uppdrag eller arbete. Denna metod kan man tydligen också tillämpa vid offentlig skattefinansierad verksamhet.

Till slut blev så pressen för stor för SD-medlemmen och han har i dagarna avsagt sig alla uppdrag och alla platser på alla listor. Trots både politisk erfarenhet och kompetens så har SD en plats mindre på sina listor, enbart på grund av beställarnas agerande. Arbete och bröd på bordet vinner till slut de flesta strider som bekant. Ännu en seger för majoritetssamhället och ”allas lika värde”. De som sagt upp uppdragen för mannen kanske känner sig nöjda. De känner att de motverkat främlingsfientlighet och en inhuman politik. Detta trots att samma politik mannen förespråkar förs i de flesta europeiska länder och var samma politik Sverige förde fram till 80-talet.

Media och de politiska partierna har lyckats inympa gängse paradigm i samhällets institutioner och företag, ”SD är elaka”. Detta genom en långvarig och omfattande kampanj, där budskapet upprepas gång på gång. Effekten blir den att människor drabbas i sitt arbetsliv och även i sitt sociala liv. Den sammanlagda effekten blir att medlemmarna från ett parti får sina rättigheter och livsmöjligheter kringskurna. Även om ett enskilt företag handlar i enlighet med demokratiska principer (dock tveksamt) och enbart utnyttjar privaträtten till att neka uppdrag eller anställning, så blir den sammanlagda effekten i samhället direkt odemokratisk. Detta beroende på den systematik och den omfattning som kampanjerna drivs och dess effekter mot en massa människor, enbart beroende på deras politiska uppfattning.


Många är de som höjt rösterna mot antidemokratiska tendenser i Ryssland (och andra liknande nationer), många är de liberaler som höjt rösten för yttrande och åsiktsfrihet. Det var lätt att göra så, innan något parti med tyngd kom med en avvikande åsikt i viktiga frågor. När dessa ”demokrater” väl blev prövade i sina demokratiska ideal, när en grupp människor faktiskt ville utnyttja åsiktsfriheten i viktiga frågor, då var det väldigt många som inte bestod provet. Det är mycket lätt att uttala ”jag är för allas lika värde” eller att ”jag är för demokrati, yttrandefrihet och åsiktsfrihet”. Knappt hört någon säga att de är emot dessa vackra ting. Men det gäller som bekant att leva som man lär, att praktisera det man förespråkar.

onsdag, april 30, 2014

Fred eller splittring i Europa


Carl Bildt skriver på DN-debatt om hur viktigt det kommande EU-valet är. Bildt målar upp en hotfull bild i Europa, speciellt med tanke på Ryssland agerande i Ukraina. Därefter poängterar Bildt hur viktigt det är med fred och säkerhet. Det enda vi kan göra för att möta hotet från öst enligt Bildt är att stärka samarbetet mellan Europas demokratier. Därefter kommer Bildt till själva poängen. Hotet mot samarbetet mellan Europas demokrater är framgångarna från ”extrempartier” som ju riskerar att gå fram kraftigt i kommande EU-val. Bildt nämner att det är ”de bägge ytterkantspartierna” som vill bryta loss Sverige från EU-samarbetet. Sensmoral, rösta på M i EU-valet, annars riskerar ni att stödja Putin och splittra Europas demokratier.    

Bildt är ju en erkänt skicklig debattör och retoriker, vilket vi ju ser prov på i just denna artikel. Moderaterna har ju själva, tillsammans med allianspartierna i princip lagt hela vårt försvar i malpåse, - ety inget hot från öst eller någon annanstans föreligger ju. Här har vi alltså två fundamentala fel från Bildt och Moderaterna. Dels har de rustat ned försvaret, som ju ändå måste vara det mest verkningsfulla medlet mot utländsk aggression. Dels har de själva sagt upprepade gånger att inget hot från öst eller från något annat håll föreligger inom överskådlig tid.

Ett stärkt samarbete mellan Europas demokratier behöver som Bildt insinuerar, inte innebära att man ställer upp på eller röstar för ett överstatligt Europa. Bildt framstället som att

ställer ni inte upp på det EU vi vill ha, så hjälper ni Putin.

Ett sådant synsätt är ju näppeligen demokratisk, om vi nu skall tala om Europas demokratier. Vi är några stycken som vill utnyttja vår demokratiska rätt att rösta mot ett överstatligt Europa, utan att för den skull ge Putin några sympatier. Bildt blandar äpplen och päron, uppenbarligen för att vinna vilsna EU-röster inför valet. I själva verket är de EU-kritiska partierna en direkt reaktion på att utvecklingen inom EU, som tagit en riktning många människor helt enkelt inte vill se. Alla dessa människor måste få ge uttryck för detta i demokratisk ordning. I ljuset av detta är Bildt tal om ett enigt Europa samma enighet vi ser i rena diktaturländer. Det Bildt kallar ”splittring” är inget annat än olika fullt legitima demokratiska åsikter. I viss mån är och kommer alltid demokratier vara splittrade, eftersom motsatsen kännetecknar rena diktaturer. Och vi kan självklart inte förvandla hela Europa till diktatur, bara för att bekämpa en annan diktatur (Putin har sannolikt en majoritet av väljarna bakom sig i Ryssland, dessutom).