lördag, juni 03, 2006

Må bäste man vinna?

I ledaren DN lördag skriver redaktionen under rubriken ”Må bäste man vinna” en artikel där de sjunger globaliseringens och arbetskraftsinvandringens lov. Inget fel i det, DN och jag har olika åsikter och uppfattningar om hur Sverige skall utvecklas i framtiden, respekterar de mina åsikter respekterar jag deras.

Tittar vi på hur DN:s ledarredaktion resonerar så finns det mycket att invända emot. Lena Hjelm-Wallén, arbetskraftsinvandringsutredningens ordförande föreslår att det är när bristen på arbetskraft inte kan tillgodoses inom Sverige i första hand, EU i andra hand, som vi skall importera arbetskraft utanför EU. DN skriver som svar på det,

- Tydligare än så kan det inte sägas: Det handlar om pragmatik, inte om idéer eller principer. Det är våra egennyttiga behov som ska tillfredsställas, inte människors fria rörlighet eller möjlighet att söka sig andra vägar i livet.

Naturligtvis DN så är det pragmatik, det är ett bristande behov som skall tillgodoses, inte någon multikultipolitik som skall genomföras. Skulle det vara ett självändamål att importera arbetskraft från Afrika när det finns på närmare håll? Vem skulle i hela fridens namn tjäna på det?

Vidare skriver DN,

- Arbetstillfällen är något som finns i ett fixt antal och inte något som växer fram av att människor faktiskt kommer hit. När arbeten sedan ska fördelas ska de, enligt Lena Hjelm-Wallén, först fördelas till svenskarna, sedan till européerna och slutligen - möjligen och om det blir några över till afrikaner, latinamerikaner och alla andra från Långtbortistan.

Javisst kära DN-redaktionen, arbetstillfällen i Sverige är ganska lämpliga för svenskar att ta, arbetstillfällen i Långtbortistan är vikta för långtbortistanier. Jag känner inte en människa som går och funderar på att ta ett kneg i Zambia eller i Jemen. Gör någon det så är det specialkompetens det är frågan om. Ingen sjuksköterska jag har träffat (jobbat på sjukhus i 5 år) har strosat runt och funderat på en tjänst i Iran.

Sedan är det så kära DN-redaktion, att det faktiskt inte skapats arbetstillfällen i proportion till antalet människor som kommit hit, det är ett ovedersägligt faktum.

Sedan skriver ledarredaktionen,

- Men frågan om arbetskraftsinvandring borde vara en fråga om ideologi. En fråga om vi i dag ska vara lika solidariska med de regioner på samma sätt som Amerika för 100 år sedan var solidariskt med Karl-Oskar, Kristina och alla de andra emigranterna på den tiden Sverige var en fattig jordbruksnation.

Snacka om en jämförelse som haltar, jag nöjer mig med att fråga DN-redaktionen, - Har ni frågat indianerna vad de tycker?

Till sista tar jag upp det kanske mest hårresande som redaktionen skriver,

- Sveriges misslyckande integrationspolitik är inget argument mot arbetskraftsinvandring utan tvärtom ett argument för.

Ja, gärna arbetskraftsinvandring, men inte en sådan som DN-redaktionen föreslår, det är för redaktionen ingen fråga om arbetskraft, det är en fråga om ännu ett multikultiprojekt, sådana har vi haft alldeles för många.

fredag, juni 02, 2006

Europaparlamentet skall ligga i Bryssel

Stoppa den fullständigt idiotiska flytten av EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg. Den kostar 200 miljoner euro per år, fullständigt bortkastade pengar. Själva flytten kom till p.g.a. franska protester, de ville vara ett dominerande land inom EU och kände sig förfördelade av att parlamentet lades i Bryssel, därav denna vansinniga flyttkarusell.
Vi kan, alla som inte är fransmän, skriva under på hemsidan oneseat för att försöka påverka EU.

onsdag, maj 31, 2006

C byter fot

Centerpartiet har förmodligen spelat ut sin historiska roll i svenskt partiväsen. Vilken fråga är naturlig för C nuförtiden? Maud Olofsson är också en katastrof som partiledare, det är min högst personliga uppfattning.
Nu har i alla fall C gjort ett mycket bra ställningstagande i sin partipolitik, de har svängt i sitt motstånd till kärnkraften. Denna omsvägning kan, så vitt jag förstår, få ganska stort genomslag i svensk politik, det sätter press på S, de vet att en majoritet av svenska folket är för kärnkraft i dagens Sverige. En förtida nedläggning av ytterligare reaktorer ter sig mycket osannolikt i dagens politiska klimat.

Dum, dummare, totalt jävla blåst

Ja, vilket av detta är Vänsterpartiets nya förslag för att ”avskaffa klasskillnaderna” i grundskolan. Förslaget går ut på att avskaffa läxorna för att utjämna de sociala skillnaderna, ja, ni läste rätt.

Så här står det i DN

Skolorna anses ha misslyckats med att kompensera för sociala skillnader mellan elevernas hemförhållanden. Vissa barn har föräldrar som kan hjälpa till med läxorna, andra inte. Vissa har stökig hemmiljö.”

Javisst är det så. Men hur skall just skolan kunna lösa dessa problem? Är det skolans uppgift att lösa dessa problem överhuvudtaget? Hur i helvete skall skolan kunna lösa problemen med stökig hemmiljö? Skall alla då lära sig lika lite om en del av eleverna har problem?

Enligt V så resonerar de så här,

- Eftersom inte alla kan få föräldrarnas hjälp ska läxorna tas bort.

Javisst, och tar man bort alla kunskapskrav så försvinner skillnaderna ännu mer. Hur urbota dum i huvudet får en politiker bli? Finns det någon gräns?

måndag, maj 29, 2006

Herman Lindqvist och den svenska myten

I SVT2 gick ett program 20.00 till 21.00 där Herman Lindqvist ”gör upp med myten” om Sverige som ett land med ett språk och ett folk. Det börjar dock med att Lindqvist berättar om sin uppväxt i Finland och de känslomässiga band han hyser till Finland. Han berättar livfullt att ”det hugger till i hjärtat” när han ser en finsk flagga. Därefter tar han till orda och gör upp med myten om svenskarna som tror att det är ett enhetligt folk, enligt Lindqvist så tyckte sedan svenskarna att ”sedan kom finnarna och förstörde, därefter kom jugoslaverna och förstörde” o.s.v.
Reportern, som hade till uppgift att odla den politiska korrektheten missade den absolut självklara frågan, än Finland då? Vad tror finnarna? De är förvisso ett mycket enhetligare folk, de har nämligen aldrig släppt in några jugoslaver, eller andra folk, vad tycker Lindqvist om det? Det är kanske idealet för Lindqvist, men det hade inte blivit så politiskt korrekt om han sade något liknande.
Att inte i detta läge dra paralleller till den finska immigrationspolitiken och den finska uppfattningen är en sådan journalistisk miss att det övergår i ren propaganda.

Regeringen beredd att återigen gå emot folkmajoriteten

I frågan om könskvotering så är regeringen med Jens Orback beredd att gå emot en solklar folkmajoritet och lagstifta om en kvotering av kvinnor i svenska styrelserum. Enligt en Temo-undersökning så är 70% av svenska folket emot en lagstadgad kvotering.

Frågan om kvotering startades av extremfeministiska statsrådet Margareta Winberg. Winberg var ROKS främste beskyddare i regeringen och har i intervjuer med Rubin uttryckt starkt feministiska åsikter som de flesta vanliga människor skulle beteckna som extrema.

Efter kalabaliken med ROKS och Rubins programserie så trodde de flesta av oss att den värsta extremfeminismen i svensk politik var över. Numera är det inga partiledare som känner sig tvingade att ställa sig upp och deklarera att de också är feminister. Tydligen har frågan om kvotering överlevt.
Jag fattar ändå inte hur de tänker partistrategerna. Det är valår, 70% av svenska folket är emot en kvotering av kvinnor i styrelserummen, 94% tycker att det är den minst viktiga politiska frågan, ändå skall detta drivas igenom. Kan det vara så att den politiska korrektheten lever sitt eget liv? Att den hjärntvättar sina förespråkare?

Sedan kan man fråga sig om det är ett vänsterprojekt att kvotera in kvinnor från Djursholm i de manligt dominerade styrelserummen, lågutbildade Sara från Skärholmen kommer knappast att kvoteras in i något styrelserum.

söndag, maj 28, 2006

Något att förvånas över?

Vi blev alla chockade när vi hörde om de två trettonåringarna som blev knivskurna i Tungelsta i helgen, den ene så svårt att hon avled. En av flickorna blev dessutom våldtagen. I ett nyhetsreportage i SVT så talade en granne om hur artig och trevlig gärningsmannen var, hon sade dessutom att han var så vältränad, där borde polletten trillat i. Det hela framstod som något av ett mysterium.

När vi i dagens DN läser att mannen tidigare straffats för våldsbrott, samt att grannarna beskriver honom som en notorisk bråkstake, som alltid ”blir stökig på fyllan”. Vi lägger därtill att han förmodligen använde någon form av artificiella steroider, så är vi i alla fall inte förvånade längre. Vi har alltså faktorerna dåligt ölsinne, alltid en bråkstake, användande av steroider, vilken underbar kombination.

I de första nyhetsinslagen framstod det hela som ett mysterium, är det någon som fortfarande tycker att det är ett mysterium?