lördag, juni 03, 2006

Må bäste man vinna?

I ledaren DN lördag skriver redaktionen under rubriken ”Må bäste man vinna” en artikel där de sjunger globaliseringens och arbetskraftsinvandringens lov. Inget fel i det, DN och jag har olika åsikter och uppfattningar om hur Sverige skall utvecklas i framtiden, respekterar de mina åsikter respekterar jag deras.

Tittar vi på hur DN:s ledarredaktion resonerar så finns det mycket att invända emot. Lena Hjelm-Wallén, arbetskraftsinvandringsutredningens ordförande föreslår att det är när bristen på arbetskraft inte kan tillgodoses inom Sverige i första hand, EU i andra hand, som vi skall importera arbetskraft utanför EU. DN skriver som svar på det,

- Tydligare än så kan det inte sägas: Det handlar om pragmatik, inte om idéer eller principer. Det är våra egennyttiga behov som ska tillfredsställas, inte människors fria rörlighet eller möjlighet att söka sig andra vägar i livet.

Naturligtvis DN så är det pragmatik, det är ett bristande behov som skall tillgodoses, inte någon multikultipolitik som skall genomföras. Skulle det vara ett självändamål att importera arbetskraft från Afrika när det finns på närmare håll? Vem skulle i hela fridens namn tjäna på det?

Vidare skriver DN,

- Arbetstillfällen är något som finns i ett fixt antal och inte något som växer fram av att människor faktiskt kommer hit. När arbeten sedan ska fördelas ska de, enligt Lena Hjelm-Wallén, först fördelas till svenskarna, sedan till européerna och slutligen - möjligen och om det blir några över till afrikaner, latinamerikaner och alla andra från Långtbortistan.

Javisst kära DN-redaktionen, arbetstillfällen i Sverige är ganska lämpliga för svenskar att ta, arbetstillfällen i Långtbortistan är vikta för långtbortistanier. Jag känner inte en människa som går och funderar på att ta ett kneg i Zambia eller i Jemen. Gör någon det så är det specialkompetens det är frågan om. Ingen sjuksköterska jag har träffat (jobbat på sjukhus i 5 år) har strosat runt och funderat på en tjänst i Iran.

Sedan är det så kära DN-redaktion, att det faktiskt inte skapats arbetstillfällen i proportion till antalet människor som kommit hit, det är ett ovedersägligt faktum.

Sedan skriver ledarredaktionen,

- Men frågan om arbetskraftsinvandring borde vara en fråga om ideologi. En fråga om vi i dag ska vara lika solidariska med de regioner på samma sätt som Amerika för 100 år sedan var solidariskt med Karl-Oskar, Kristina och alla de andra emigranterna på den tiden Sverige var en fattig jordbruksnation.

Snacka om en jämförelse som haltar, jag nöjer mig med att fråga DN-redaktionen, - Har ni frågat indianerna vad de tycker?

Till sista tar jag upp det kanske mest hårresande som redaktionen skriver,

- Sveriges misslyckande integrationspolitik är inget argument mot arbetskraftsinvandring utan tvärtom ett argument för.

Ja, gärna arbetskraftsinvandring, men inte en sådan som DN-redaktionen föreslår, det är för redaktionen ingen fråga om arbetskraft, det är en fråga om ännu ett multikultiprojekt, sådana har vi haft alldeles för många.

7 kommentarer:

Robin Hood sa...

Fri invandring är vad Sverige behöver. Det tjänar vi svenskar på genom billigare arbetskraft samt får man anta att de som kommer hit tjänar på att arbeta här istället för att arbeta i sitt hemland.

Detta förutsätter naturligtvis att LO och sossarna får mindre att säga till om vad gäller arbetsmarknadspolitiken då de inte accepterar lönekonkurrens.

Billigare arbetskraft kommer alla till del genom att produkter och tjänster kan tillverkas billigare, och därmed blir billigare i konsumentledet.

Vi svenskar kommer också antagligen få uppgradera våra syn på utländska kulturer när vi får möta utlänningar som är för att arbeta, istället för nedbrutna människor som förpassats ut till betongförorter där de uppfostras under kriminalitet, utanförskap och social misär.

Jag har just nu uppdrag på ett stort företag i Göteborg, där en betydlig andel av de anställda har rekryterats från "låglöneländer". Jag och de jag har pratat med tycker att det är mycket givande att få arbeta i denna internationella miljö med människor från olika delar av världen.

Robin Hood sa...

Vill också tillägga att ju bättre vi tar hand om de som kommer hit och vill arbeta, desto positivare bild får de av Sverige. En bild som de tar med sig hem och delar med sig av, vilket leder till att fler vill komma hit och arbeta och bättre relationer i övrigt länder emellan.

Så ser det inte ut idag. I Östeuropa så har man en mycket negativ bild av framförallt Sverige och Frankrike, medan Irland och Storbritannien som tar emot arbetare från andra länder med öppna armar är mycket populära och omtyckta i Östeuropa.

I min grupp så har vi polska medarbetare, främst så jobbar de i Polen, men kommer även hit några gånger om året. Vi i gruppen ordnade sociala aktiviteter som middag hemma hos en medarbetare och utflykt till Marstrand sist det begav sig. Det känns bra i själen att kunna ge en så positiv bild av oss svenskar och Sverige som möjligt.

Robsten sa...

Fri invandring? Inte fri arbetskraftsinvandring alltså. Kan börja med att säga att mig veterligen har INGET land på jorden fri invandring, Sverige skulle alltså bli det första landet på jorden, vilken tillströmning. Det är en förmån alla länder har och som inget land sagt ifrån sig att välja vilka människor de skall låta bosätta sig i landet. Om vi nu hade fri invandring så är jag övertygad om att många skulle komma av andra orsaker än att arbeta, så hur skulle vi reformera det sociala välfärdsystemet, nedrustats så klart, annars skulle de höjda skatterna med råge äta upp den sänkta lönenivån som du mycket riktigt påpekar skulle bli följden. Jag vet inte vad du jobber med men till att börja med kan du tänka dig en lönesänkning på en 25% kanske eller något, alltså, för att göra det konkret, sälj villan (den kommer INTE att bli billagare) och byt ut stadsjeepen mot en Honda eller något, det är vad DU får betala. När det gäller uppgradering av kulturer så har väl mainstreampolitiken varit att uppgradera alla främmande kulturer på Sveriges bekostnad, det har inte fungerat något vidare. Thailänds sjukvård har beskrivits som väl i klass med sveriges, men mycket effektivare av grupper som jag antar att du tillhör, vad hände vid tsunamikatastrofen? Ett jävla liv för att inte SVENSK sjukvård sattes in direkt, på ett avstånd över halva jordklotet, folk KRÄVDA svensk sjukvård efter några timmar, fast Thailand ligger på andra sidan jordklotet och människorna rest dit på semester helt frivilligt. Men den thailänska sjukvården var ju så jävla bra och effektiv??? Ett jävla gnäll helt enkelt, svenskar har däremot blivit ett gnällande folk.
Jag gillar utlänska kulturer, är jag i utlandet tar jag fan i mig seden dit jag kommer på eget bevåg, dessutom hoppas jag att dessa kulturer inte eroderar på grund av turism, miljöförstöring eller massinvandring, då finns ju dessa kulturer du höjer till skyarna inte kvar.
När det gäller fri invandring och deras arbetande så är det ju så att det faktiskt inte finns jobb i detta land just nu, mycket, väldigt mycket, beroende på den rationalisering som vår industri gått igenom, de jobb som finns är städjobb och liknande, samt jobb som ingenjörer och läkare, dessa grupper är en försvinnande minoritet i den grupp som skulle komma vid fri invandring.
Inget av de borgerliga partierna är för fri invandring, då skulle de tappa röster direkt, minns Westerberg som väl är det närmaste vi kan komma. Snarare är det väl tvärt om med folkviljan, trots den nyligen publicerade undersökningen, som jag väldigt gärna skulle vilja titta lite närmare på, jag misstror den helt enkelt.
Välkommen till någon av de invandrartäta förorterna i t.ex. STHLM, att var för fri invandring är det närmaste landsföräderi man kan komma och fortfarande vara inom lagens råmärken.

Robin Hood sa...

Robsten, hela konceptet om fri invandring bygger på att man försörjer sig själv.

Hong Kong har haft en mer eller mindre fri invandring. Det gick ganska bra för Hong Kong, när de byggde denna stenhög fri från naturresurser och vatten till en av världens mest avundsvärda ekonomi med hjälp av laissez-faire ekonomi. 1949 tog Hong Kongs befolkning på 600.000 emot 900.000 flyktingar. Idag bor det 7 miljoner människor i Hong Kong.

Det tror jag kan återupprepas vart som helst på jorden där människor kan bosätta sig.

Nej, inga länder med en hög invandring har fått erfara sänkta löner. Irland och Storbritannien som har den högsta invandringen i Europa fortsätter att ha stigande löner, och då framförallt Irland som är på god väg att bli ett av Europas rikaste länder från att ha gått från att vara ett av Europas fattigaste länder. Detta på 30 år.

En större befolkning ger oss en effektivare marknad och kommer att öka vårt välstånd, inte minska det. Större befolkning har än så länge betytt högre välstånd, det finns inget som tyder på att Sverige skulle vara ett undantag.

Men Robsten, med dagens skatte- och arbetsmarknadspolitik så behöver du inte oroa dig att folk vill flytta hit. Idag är det bara Irland och Storbritannien som tar emot arbetskraftinvandringen med öppna armar, och det är också dit folk flyttar. Sverige tar emot 0,3% av den totala arbetskraftinvandringen inom EU.

Robsten sa...

Första en undran, detta med att Storbrittanien tar emot invandrare med öppna armar, stämmer det? Efter vad jag hört så lägger Blair fram förslag efter förslag om ökade restrektioner. Sedan var faktisk Storbrittanien en kolonialmakt, vilket vi aldrig varit. Hong-Kong har haft flyktingläger som liknar interneringsläger, taggtråd och hela baletten, knappst politiskt möjligt i Sverige.
Ingen nation har fått erfara sänkta löner? Fel! Tyskland, sannolikt skulle GB ligga högre om det inte vore för immigrationen. Immigration av människor som kan tänkas jobba för lägre löner verkar hämmande på lönenivåerna. Enbart faktumet att immigranter inte får jobb och ökar arbetslösheten verkar hämmande på lönenivån. Många vänstermänniskor är förvånade över att storföretagare (senast han på Scania, vad han nu hette) är för fri invandring, det beror ju på att de vill pressa lönenivån, inte för att de är så stora humanister, det tror inte den mest naive på.
Irland är ett specialfall, deras ekonomi tog fart efter massiva insatser från EU, alltså har JAG varit med om att bidra till deras uppgång med mina skattepengar, det är OK, men inte beror det på immigration, den kom ju EFTER ekonomins uppgång.
Enbart större befolkning gynnar INTE ekonomisk utveckling per capita. Kina har länge varit ett underutvecklat land, kommer nu, de har under många år haft restrektioner på barnafödandet. Indien har varit underutvecklat länge, trots enorm folkmängd. Sverige har förlorat ekonomiskt på den flyktingmottagning vi haft sedan 75, innan dess hade vi arbetskraftsinvandring som vi sannolikt tjänade på. Vid fri invandring skulle ju alla de flyktingar som idag kommer också komma, samt de som nu blir avvisade, ett sant katastrofscenario. Sverige har solklart förlorat på denna immigration. Några av jordens rikaste länder är små folkfattiga länder, Luxemburg, Schweiz och Österike. Vad menar du att alla människor skulle leva av? Konsulta åt varadra? Råvarorna lär ju inte öka för att det kommer fler människor.
Sverige tar emot 0.3% av arbetskraftsinvandringen ja, eftersom vi i praktiken inte har någon arbetskraftsinvandring, vi har ju flyktingmottagning i stället. De som tar emot arbetskraftsinvandrare tar emot färre flyktingar än vad vi gör per capita. Vid fri invandring skulle ju inte flyktingströmmen försvinna, den skulle öka, frågan är hur mycket arbetskraftsinvandringen skulle öka, du säger ju själv att de inte vill hit. De nationer som du berömmer för att de tar emot så många arbetskraftsinvandrare har INTE, jag upprepar INTE fri invandring, de har sannolikt stränga regler för flyktingar.

Robin Hood sa...

Att använda Kina och Indien som exempel på att stora befolkningar inte är gynnsamt ekonomiskt är ju knappast speciellt rättvist då dessa inte är fria ekonomier, även om de är på väg åt det hållet, vilket också syns i deras tillväxt.

Inte heller har Sverige någon brist på naturresurser som skulle sätta några begränsingar i överskådlig framtid i hur stor population Sverige skulle kunna föda. Sverige är ju tvärtom underbefolkat.

Att medellönen sjunker på kort sikt på grund av stor invandring kan ju te sig naturligt, det betyder inte att din och min lön sjunker. Däremot så torde varorna som tillverkas av låglönearbetare bli billigare. Det vill säga att vi får mer för samma peng.

Hong Kong hade en flyktinginvandring som saknar motstycke i vår historia, samtidigt som man hade den absolut starkaste tillväxten i världen, samtidigt som andelen hushåll i extrem fattigdom sjönk snabbast i världen. Och detta på en plats kliniskt befriad på naturresurser och vatten. Allt detta tack vare att människorna där var fria att skapa sitt eget välstånd utan socialistiska experiment.

Det är min fasta övertygelse att ju fler människor som samarbetar för att så fritt som möjligt skapa produkter och tjänster åt varandra, inte kan leda till något annat än ett snabbt växande välstånd.

Det är när hinder sätts upp för att människor fritt skall få skapa välstånd som tillväxten får stå tillbaka. Protektionism av olika slag har aldrig haft en positiv inverkan på någon ekonomi.

Robsten sa...

Du är en sann liberal Hood. Det är inte jag. Jag tror också stenhårt på människans inneboende kreativitet och skaparkraft, dock tror jag att det finns andra krafter också hos homo sapiens sapiens, tyvärr. Därför måste vi ha regler och lagar som begränsar oönskade effekter, utan att skada den skapande kraften alltför mycket. Efter att ha bott i ett invandrartätt område i snart 8 år så är jag övertygad om att denna "generösa" politik är en ren katastrof, också för de som hamnar här. De kurdiska bondmoror som flyttat hit t.ex. hade nog trivts bättre i sin hemby och känt ett sammanhang och mening med livet där som de sannolikt inte känner här.