lördag, augusti 19, 2006

Politikerdebatt

Var och såg på en lokal politikerdebatt, det var företrädesvis ungdomspolitiker. Sossarnas representant var inte gammal men hade redan lärt sig alla de vanliga replikerna och flosklerna, han mästrade övriga panelen på ett sätt som var nästan skrattretande. Den socialdemokratiske politikern var inte gammal och hade förmodligen inte ens börjat arbeta, snacka kunde han dock, satt och delade ut pengar till den närvarnade publiken i form av utfästelser på kommande bidrag, vems pengar var det han lovade ut? Inte sina egna i alla fall, ändå tog han äran av dessa löften. Nå, det som frapperade mig var det...ja, nästan hat man kände från övriga panelen, det är många som börjar bli trötta nu, på maktfullkomligheten. Jag hoppas sossarna förlorar valet, inte bara av de vanliga orsakerna utan för det hat man kände, inte skall pyra i fyra år till, det är inte bra helt enkelt.

Surt sade räven

Funebo fortsätter sin privata vendetta mot det parti han själv var medlem i en gång. Det liknar inte så lite ett äktenskap som gått i kras och de hämndkänslor som därefter uppstår. Nu går opinionssiffrorna upp för partiet han hatar så det känns ju inte bra för Funebo. Han visar inte upp någon större respekt för valmanskåren, så här skriver han,
-Eftersom den typiske väljaren inte längre är särskilt starkt för något enskilt parti, och eftersom han i allmänhet är lat, ointresserad och okunnig.
Det lät inte så demokratiskt käre Funebo, hans tankar om sig själv,
-Tyvärr kommer riktigheten i ovanstående resonemang också att föra med sig att alla de avslöjanden och analyser som görs av kunnigt folk som mig själv, expo och säpo kan komma att gå spårlöst förbi.
Hmmm....Tja, gör er egen bedöming, jag har fullt förtroende för att valmanskåren kan tänka själv.

Citat från Kamalis rapport (2)

Kamali hänvisar till andra rapporter och utredningar som han själv gjort för att väva ihop sitt slubetänkande, här kommer ett citat från SOU 2006:40 där han drar en del frapperande slutsatser.
"Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 2006:40) syftar till att belysa och studera den strukturella och institutionella diskrimineringens mekanismer inom utbildningssystemet. Den moderna utbildningen har en viktig roll i skapandet av en vi-känsla och tillhörigheten till “en nation” med “en gemensam historia”, “ett gemensamt språk”, “en gemensam kultur”, och ibland till och med en “gemensam religion”. Forskningsresultaten visar på en omfattande diskriminering vad gäller såväl lärares som syokonsulenters ageranden som rasistiska läro- medel. Studien visar också på diskriminerande praxis vid tjänstetillsättning på universiteten och i Overklagandenämnden för högskolans hantering av överklaganden där den klagande har diskriminerats. Rapporten visar hur tystnaden kring frågor om rasism och ojämlika maktrelationer i utbildningssystemet måste brytas och fokus måste flyttas från elevernas föreställda “underskott” till diskriminerande föreställningar och praxis i utbildningssystemet och dess institutioner". Sid.16

Det är faktiskt en funktion för utbildningssystemet, alla utbildningssystem världen över, att skapa en sådan vi känsla. Fram till nu har det betraktats som positivt, Kamali vill ändra på det. Att skolan ger bilden av "ett språk en nation" ber vi om ursäkt för Kamali, det ger ju inte sken av den smältdegel du är ute efter. "diskriminerande praxis vid tjänstetillsättning på universiteten", absolut, första gången jag håller med dig Kamali, det var diskriminerande att tillsätta dig och ge Westholm sparken på grått papper.

fredag, augusti 18, 2006

Citat från kamalis rapport (1)

Vi börjar med första citatet,

Från början av 1990-talet i och med den tilltagande politiska rasismen på den svenska politiska scenen har “invandrarfrågan” och “invandrarnas integration” hamnat i fokus. Sid. 12

Tilltagande politiska rasism på den svenska politiska scenen? Detta är faktiskt värre än vad jag föreställde mig, är detta vetenskapligt? Hur har Kamali underbyggt alla påståenden som han formligen vräker omkring sig?

Nästa citat,

En stor del av ledamöterna i IFK talade i många fall på samma sätt som den negativa och i många fall rasistiska offentliga debatten under senare delen av 1980- och början av 1990-talet. Sid. 13

Ja, han går på i samma stil, rasistiska offentliga debatten, phuuu! Är detta vetenskapligt?

Sista citat för idag,

Utredningen har lagt stor vikt vid situationen i de marginaliserade och stigmatiserade bostadsområdena i Sverige. Syftet med rapporten Sverige irnfrån (SOU 2005:69) är att ta människors erfarenheter på allvar och ta vara på den kunskap som dessa besitter om diskriminering. Människor från marginaliserande områden i Stockholm, Göteborg och Malmö bildade därför fokusgrupper som omtalade den diskriminerande praktik som de utsätts för. De teman som avhandlades var: politik, medier, boende, arbetsmarknad och arbetsliv, skola och utbildning, polis- och rättsväsende och slutligen välfärdstjänster. Deltagande kunde vittna om en omfattande diskriminering på dessa områden, påståenden som senare kunnat bekräftas genom utredningen många forskningsrapporter. Bland annat i rapporten Den segregerande integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder (SOU 2006:73), som fokuserar på situationen i de marginaliserade och stigmatiserade områdena, och spänner över flera områden som integrationspolitik, mediebilder av stigmatiserade och rasifierade områden, både i Sverige, Frankrike och USA. Den visar på processer som urskiljer och sorterar ut människor från samhällets rätts- och trygghetssystem utifrån etniska och rasifierade principer. Sid. 14

Fokusgrupper, bestående av diskriminerade människor som har själva fått uttala sig om hur de blivit diskriminerade när de tagits av polisen, inte fått jobb efter en anställningsintervju eller blivit nekad på krogen. Dessa människor har alltså intygat en omfattande diskriminering, så förvånande. Alla som blivit nobbade på en anställningsintervju känner sig diskriminerad, jag har upplevt det själv. Jag säger inte att det aldrig förekommer diskriminering av dessa grupper, jag säger däremot att Kamali misslyckats med att bevisa att det förekommer systematiskt, samt att detta inte är vetenskapligt. Kamali pratar om processer som skiljer ut rasifierar. Mitt rättstavningsprogram skriker i högan sky vid Kamalis nyskapande ord, drömmer han om att nyskapa det svenska språket också, skall vi inlemma ordet ”rasifierar” i det politiskt korrekta språkbruket?

torsdag, augusti 17, 2006

Kamalis utredning är klar

Så kom den då äntligen, Kamalis våldsamt kritiserade rapport som vi väntat på som småbarn på juldagsmorgon väntar på den första julklappen. Vi vet naturligtvis vad den innehåller och kommer att rekommendera, det visste vi ju så fort Kamali blev tillsatt av Sahlin.

Jag har laddat ner Kamalis utredning i sin helhet, den är på över trehundra sidor. Ärligt talat så har jag svårt att få tid till att läsa den i sin helhet, jag skall dock göra allt för att försöka, det är ett löfte. Jag har dock skummat rapporten lite, på sidan 11 står det,

Rasism och diskriminering har varit en integrerad del av den europeiska modernitetens historia. En kort sammanfattning av relevant forskning om diskriminering i Europa visar den utbredda rasismen och diskrimineringen mot ”de andra”, nämligen de icke-europeiska grupper och ”etniska minoriteter” som lever här. Sverige är inget undantag”.

Jaha, redan på sidan elva laddar han den stora kanonen, ”rasismen är en integrerad del av Europas historia”, ”utbredd rasism, Sverige inget undantag”, jag undrar då i mitt stilla sinne varför Kamali, som sägs ha flytt diktatur och förföljelse, kommer till vårt rasistiska land? Det är ju tur att han inte forskat om Afrika och Asien, vad skulle han ha kommit fram om i dessa världsdelar där slavhandel och annat varit vardagsmat? Jag skulle tro att Sverige är ett av de minst rasistiska ställen på jorden, det räcker att åka till Fittja för att stöta på folk som absolut inte tolererar Turkar, Assyrier eller vad de kan vara för folkslag i grannförorten. Jag förordar en rundresa för Kamali till lite andra hörn av vår jordklot.

onsdag, augusti 16, 2006

Amos Oz i SVT

Amos Oz framträdde i Aktuellt 21.00 onsdag och framförde sina idéer om hur en tänkbar fred skulle kunna utvecklas. Han tror att en fred kan vara nära, parterna är mogna eftersom de insett att de inte slutgiltigt kan besegra motparten. Hans propagerade också för att vi européer inte behöver hålla på någon av parterna som vi brukar hålla på vårt favoritlag i fotboll, utan att det är bättre om vi arbetar för en fredlig lösning. Han menar att det är enda lösningen då alternativet är utplåning av någon av de stridande parterna, något som knappast står för dörren. Oz idéer liknar mycket de jag framförde tidigare, skönt att man inte är helt ensam om dessa idéer i alla fall. Nuförtiden så propagerar t.o.m. de som kallar sig pacifister för utplåning av hela folkslag. I och för sig har jag aldrig litat på pacifister, det verkar med tiden vara ett allt klokare beslut.

Månadens citat, Maud Olofsson i SVT

På SVT nyhetsmorgon onsdag så debatterade Maud Olofsson med Jens Orback. Låt oss vara ärliga, en i vanliga fall medioker Orback sopade banan med Olofsson som mest framstod som en bondmora direkt kommen från Lavals mjölkmaskiner. Hur tidningarnas ledarredaktioner kan höja Olofsson till skyarna framstår som en gåta, är det samma Olofsson jag såg i morse? Hennes dialekt gör att hon ändrar meningsbyggnaden så att det hon menar att säga inte blir detsamma som hon faktiskt säger, rent ordagrant. En slipad demagog skulle göra slarvsylta av henne om han verkligen ville. Jag gissar att någon kommer att vilja detta inför valet vi får väl se. Nu till citaten, när Olofsson debatterade jämställdhet fällde hon detta citat,

Jag vill kunna leva på min lön likväl som du på din.

Muhahahahahhaaaaa, att inte Orback pulvriserade Maud för detta uttalande måste betraktas som grovt tjänstefel.

Kvinnor måste få fler arbetsplatser att välja på, precis som män.

Va?? Antalet arbetsplatser? Kan de inte välja SAMMA arbetsplatser som män om de vill? Det är väl vanligare med kvinnliga bilmekaniker än manliga barnmorskor? Bondmoran har kommit till stan, kan detta hålla under en valrörelse?

Skandalerna kring friidrottsVM

Hanne Kjöller på DN formulerar ungefär mina egna tankar om de skandaler som omgett friidrottsVM i Göteborg.

tisdag, augusti 15, 2006

Jag är jävligt trött på…

Jag är duktigt irriterad på både politiker och andra debattörer som gör allt till politik, som låter den politiska kartan, den politiska agendan styra över verkligheten och sunda förnuftet. Minsta objektiva fakta som går emot den politiska kartan rationaliseras genast bort, allt görs till svart eller vitt, vi har rätt i allt, motståndarna har fel i allt. Kommer det upp fakta som stör världsbilden så finns det alltid förklaringar som fixar detta, fel i statistiken, undantag, vinklat, vad som helst. Allt som talar till egen fördel tas naturligtvis för givet och kommer direkt från gud fader själv.

Det har ingen betydelse om dessa människor kommer från vänster, höger, mitten eller från någon systemkritisk organisation, företeelsen finns i alla läger. Naturligtvis är detta också en mänsklig reaktion för att vår hjärna och psyke skall orka med allt det vi utsätts för, men blir tunnelseendet för starkt så blir det skadligt. Jag är övertygad om att en sådan intellektuellt stel människa blir statsminister så är det inte bra, även om han råkar sitta inne med det ”rätta” partiprogrammet och om han har den ”rätta” agendan. Tänk om något händer då han är tvungen att tänka självständigt, vad händer då? Tänk om verkligheten förändras, han kan ju inte se terrängen för kartan, som i.o.f.s. stämde för två år sedan men inte längre stämmer.

I skolan sägs barnen träna sig på självständigt tänkande, hur kan det då bli allt sällsyntare med självständigt tänkande människor? Kan det bero på det enorma informationsflödet vi alla utsätts för? Kan det bero på implicita utstötningsmekanismer som drabbar de som tenderar att tänka alltför självständigt? Kan det vara så att folk i alla tider varit rätt så osjälvständiga. Kan det vara så att jag är helt ute och cyklar? (Den bjöd jag på).

måndag, augusti 14, 2006

Långt ifrån Maud

Måste länka till en tänkvärd och bra artikel av en centerpartist faktiskt. Annars så står jag nog så långt ifrån Olofsson man kan göra. Dock tror jag inte Maudan skulle gilla detta, det är jag säker på. Artikeln tar upp dessa "kulturradikaler som jag länge retat mig på, till vansinnets gräns faktiskt.

Liza Marklund om terrorism

Liza Marklund är kritisk till nyhetsrapporteringen om det planerade terrorattentatet som avslöjades av brittiska Mi5 nyligen.

Med all rätt finns det saker som normala nyhetskonsumenter kan ställa sig frågande om, det gäller förövrigt många nyheter. Men Lizas metod att kritisera är långtifrån klockren, hon gör sig skyldig till samma misstag som hon anklagar annan media för. Den media som kommit med information har väl möjligtvis tagit ut svängarna lite, inget ovanligt med det. Marklund misstänkliggör dock medierna för vad de brukar skriva, hon misstänkliggör nyheterna för vilka tidningar de kommer ifrån. Själv är faktiskt Marklund romanförfattare, skall vi gå efter dessa kriterier så skall vi aldrig tro på vad Marklund säger. Vidare skriver Marklund,

Med största sannolikhet planerade den här gruppen med ungdomar (de gripna uppges vara mellan 17 och 28 år) att göra något dumt och farligt.

Ha, ha, något dumt och farligt? Hur definierar Marklund 7/11? Som något dumt och farligt? Marklund har orden i sin makt, ingen tvekan om det, analyserar man hennes resonemang finns det mycket att kritisera dock. Det kanske mest uppseendeväckande är sista stycket i Marklunds inlägg, där skriver hon,

Men även om planen gått i lås och alla dessa flygpassagerare dött, så hade offren inte till närmelsevis blivit lika många som i Irak eller Libanon eller Afghanistan, men det är ju skillnad. Då är det inte terrorister som bombar och skjuter och mördar, utan vi själva, the good guys. Det är en helt annan sak.

Även om planen gått i lås så skulle hon försvara den! Här avslöjar hon sig, hennes syfte med hela artikeln. Hon jämför med krigen/inbördeskrigen i Irak, Libanon och Afghanistan. För det första så klumpar hon ihop dessa tre länder på ett försåtligt sätt, i Libanon är det endast Israel som gått in och bombat, är hela väst medskyldig till det och motiverar det att spränga plan i Storbritannien? I Afghanistan regerade talibanregimen, den mest kvinnofientliga regim som någonsin regerat på vår jord under hela dess historia, marklund berömmer sig för att vara feminist, ville han hellre ha kvar talibanregimen än att den FN-sanktionerade invasionen skulle äga rum som störtade talibanerna? Fallet Irak kan kritiseras på mer sakliga grunder, men försvara flyplanssprängningar i Västeuropa med kriget i Irak är snudd på uppmuntran till terrorism, vilket jag förövrigt tycker att Marklunds artikel gränsar till.

söndag, augusti 13, 2006

Bloggar & Tidningar om terrorism

Har skummat lite i olika bloggar och tidningar om vad de skriver om terrorism, företrädelsevis den islamska terrorismen eftersom det är den som är aktuell.

Ekot läser jag om de gripna i Storbritannien som tycks vara alldagliga, till synes välintegrerade medborgare. Så här står det,

­Samtidigt som debatten börjar här igen om varför en liten minoritet till synes välanpassade brittiska muslimer dras till radikalismens våldsamma ytterkanter, så har många muslimer här tagit emot gripandena med misstro och skepsis.

En viktig fråga ställs, varför dras välanpassade muslimer till dessa rörelser? Det beror inte på fattigdom, så långt är det glasklart.

I Word News så kopplar man de senaste terrorförsöken till Pakistan och Al-Queda, så här står det,

Fears that the suspects are part of a much wider terror network were fuelled last night when Pakistan - which provided vital information leading to a series of arrests beginning late on Wednesday - said it believed the UK-based conspiracy was connected to the al-Qaeda leadership in Afghanistan.

Brittisk underrättelsetjänst kopplar alltså den europeiska terrorismen, i alla fall denna gång, till Pakistan och möjligen Al-Queda. Att Pakistan med sina Madras varit en plantskola för terrorister är väl känt. Talibanerna och de pakistanska extremisterna hade ett nära samarbete, talibanerna utbildades i nästan samtliga fall på pakistanska madras (Ahmed Rashid, Talibanerna).

I Expressen (av alla tidningar) skriver en muslimsk centerpartist (av alla partier) om hur han som ung blev påverkad i en svensk moské att stödja den extrema islamismen, antingen med pengar eller som väpnad soldat. Eftersom han är centerpartist tar han inte med ett ord upp frågan om det alltmer ökande inflytande islam har i vårt samhälle. Förslagen han lämnar torde inte vara tillräckligt på långt när.

Bloggen Om utrikesfrågor tar upp det ökande inflytande islamismen och imamer har i Storbritannien. Han tar också upp frågan om vad den vanliga muslimska rörelsen skall göra åt den mer extrema formen som arbetar med terror.

Klart är att den extrema muslimska rörelsen får näring av vad de anser som övergrepp av väst. I den nuvarande mellanösterkonflikten så får sannolikt den extrema islamismen näring och en uppsjö av nya rekryter. Israel har ju rätt och t.o.m. skyldighet att försvara sina medborgare, det har alla länder. Det är dock inte något verkningsfullt krig mot den extrema islamismen som svenska debattörer tycks tro, det snarare ökar denna. Israel agerar för sin egen säkerhet, inte för vår säkerhet, vore jag premiärminister i Israel skulle jag agera på samma sätt, men det är jag inte. Vi skall agera för att öka vår säkerhet, i vårt område, precis så som Israel gör för sin säkerhet, men det är inte samma kamp, även om motståndaren delvis är densamma (det är väl det faktumet som ställer till det för många). När man läser många debattörer så tror man nästan att deras intresse och sympati riktar sig mot Israel och inte Sverige och väst. I den mån våra intressen sammanfaller skall vi naturligtvis samarbeta, t.ex. kan våra underrättelsetjänster ha ett fruktbart informationsutbyte, men vi skall agera för VÅR säkerhet i första hand, inte för Israels säkerhet. Många som ser hotet mot Israel representerat av Hizbollah och Hamas ser inte den växande extrema islamismen i vårt eget land och närområde. Detta växande hot måste för oss komma i första rummet, om inte annat så visar de nyligen avslöjade attentatsplanerna i Storbritannien detta.