fredag, augusti 18, 2006

Citat från kamalis rapport (1)

Vi börjar med första citatet,

Från början av 1990-talet i och med den tilltagande politiska rasismen på den svenska politiska scenen har “invandrarfrågan” och “invandrarnas integration” hamnat i fokus. Sid. 12

Tilltagande politiska rasism på den svenska politiska scenen? Detta är faktiskt värre än vad jag föreställde mig, är detta vetenskapligt? Hur har Kamali underbyggt alla påståenden som han formligen vräker omkring sig?

Nästa citat,

En stor del av ledamöterna i IFK talade i många fall på samma sätt som den negativa och i många fall rasistiska offentliga debatten under senare delen av 1980- och början av 1990-talet. Sid. 13

Ja, han går på i samma stil, rasistiska offentliga debatten, phuuu! Är detta vetenskapligt?

Sista citat för idag,

Utredningen har lagt stor vikt vid situationen i de marginaliserade och stigmatiserade bostadsområdena i Sverige. Syftet med rapporten Sverige irnfrån (SOU 2005:69) är att ta människors erfarenheter på allvar och ta vara på den kunskap som dessa besitter om diskriminering. Människor från marginaliserande områden i Stockholm, Göteborg och Malmö bildade därför fokusgrupper som omtalade den diskriminerande praktik som de utsätts för. De teman som avhandlades var: politik, medier, boende, arbetsmarknad och arbetsliv, skola och utbildning, polis- och rättsväsende och slutligen välfärdstjänster. Deltagande kunde vittna om en omfattande diskriminering på dessa områden, påståenden som senare kunnat bekräftas genom utredningen många forskningsrapporter. Bland annat i rapporten Den segregerande integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder (SOU 2006:73), som fokuserar på situationen i de marginaliserade och stigmatiserade områdena, och spänner över flera områden som integrationspolitik, mediebilder av stigmatiserade och rasifierade områden, både i Sverige, Frankrike och USA. Den visar på processer som urskiljer och sorterar ut människor från samhällets rätts- och trygghetssystem utifrån etniska och rasifierade principer. Sid. 14

Fokusgrupper, bestående av diskriminerade människor som har själva fått uttala sig om hur de blivit diskriminerade när de tagits av polisen, inte fått jobb efter en anställningsintervju eller blivit nekad på krogen. Dessa människor har alltså intygat en omfattande diskriminering, så förvånande. Alla som blivit nobbade på en anställningsintervju känner sig diskriminerad, jag har upplevt det själv. Jag säger inte att det aldrig förekommer diskriminering av dessa grupper, jag säger däremot att Kamali misslyckats med att bevisa att det förekommer systematiskt, samt att detta inte är vetenskapligt. Kamali pratar om processer som skiljer ut rasifierar. Mitt rättstavningsprogram skriker i högan sky vid Kamalis nyskapande ord, drömmer han om att nyskapa det svenska språket också, skall vi inlemma ordet ”rasifierar” i det politiskt korrekta språkbruket?

1 kommentar:

Oskorei sa...

Kamali är väl egentligen vår bästa vän i nuläget, eftersom han drar den postmoderna flumvetenskapen till sådana extremer att folk inser vart deras skattepengar går. ;)

Att SAP sedan behandlat Kamali väldigt styvmoderligt sedan de insett hur illa sedd han är, kan man tycka är en smula illojalt och säger mycket om SAP:s karaktär. Att han är en stolle borde inte vara någon nyhet för dem, det visste de redan när han fick sitt uppdrag.