lördag, augusti 19, 2006

Citat från Kamalis rapport (2)

Kamali hänvisar till andra rapporter och utredningar som han själv gjort för att väva ihop sitt slubetänkande, här kommer ett citat från SOU 2006:40 där han drar en del frapperande slutsatser.
"Demokratiska ideal och andrafierande praxis (SOU 2006:40) syftar till att belysa och studera den strukturella och institutionella diskrimineringens mekanismer inom utbildningssystemet. Den moderna utbildningen har en viktig roll i skapandet av en vi-känsla och tillhörigheten till “en nation” med “en gemensam historia”, “ett gemensamt språk”, “en gemensam kultur”, och ibland till och med en “gemensam religion”. Forskningsresultaten visar på en omfattande diskriminering vad gäller såväl lärares som syokonsulenters ageranden som rasistiska läro- medel. Studien visar också på diskriminerande praxis vid tjänstetillsättning på universiteten och i Overklagandenämnden för högskolans hantering av överklaganden där den klagande har diskriminerats. Rapporten visar hur tystnaden kring frågor om rasism och ojämlika maktrelationer i utbildningssystemet måste brytas och fokus måste flyttas från elevernas föreställda “underskott” till diskriminerande föreställningar och praxis i utbildningssystemet och dess institutioner". Sid.16

Det är faktiskt en funktion för utbildningssystemet, alla utbildningssystem världen över, att skapa en sådan vi känsla. Fram till nu har det betraktats som positivt, Kamali vill ändra på det. Att skolan ger bilden av "ett språk en nation" ber vi om ursäkt för Kamali, det ger ju inte sken av den smältdegel du är ute efter. "diskriminerande praxis vid tjänstetillsättning på universiteten", absolut, första gången jag håller med dig Kamali, det var diskriminerande att tillsätta dig och ge Westholm sparken på grått papper.

Inga kommentarer: