söndag, augusti 13, 2006

Bloggar & Tidningar om terrorism

Har skummat lite i olika bloggar och tidningar om vad de skriver om terrorism, företrädelsevis den islamska terrorismen eftersom det är den som är aktuell.

Ekot läser jag om de gripna i Storbritannien som tycks vara alldagliga, till synes välintegrerade medborgare. Så här står det,

­Samtidigt som debatten börjar här igen om varför en liten minoritet till synes välanpassade brittiska muslimer dras till radikalismens våldsamma ytterkanter, så har många muslimer här tagit emot gripandena med misstro och skepsis.

En viktig fråga ställs, varför dras välanpassade muslimer till dessa rörelser? Det beror inte på fattigdom, så långt är det glasklart.

I Word News så kopplar man de senaste terrorförsöken till Pakistan och Al-Queda, så här står det,

Fears that the suspects are part of a much wider terror network were fuelled last night when Pakistan - which provided vital information leading to a series of arrests beginning late on Wednesday - said it believed the UK-based conspiracy was connected to the al-Qaeda leadership in Afghanistan.

Brittisk underrättelsetjänst kopplar alltså den europeiska terrorismen, i alla fall denna gång, till Pakistan och möjligen Al-Queda. Att Pakistan med sina Madras varit en plantskola för terrorister är väl känt. Talibanerna och de pakistanska extremisterna hade ett nära samarbete, talibanerna utbildades i nästan samtliga fall på pakistanska madras (Ahmed Rashid, Talibanerna).

I Expressen (av alla tidningar) skriver en muslimsk centerpartist (av alla partier) om hur han som ung blev påverkad i en svensk moské att stödja den extrema islamismen, antingen med pengar eller som väpnad soldat. Eftersom han är centerpartist tar han inte med ett ord upp frågan om det alltmer ökande inflytande islam har i vårt samhälle. Förslagen han lämnar torde inte vara tillräckligt på långt när.

Bloggen Om utrikesfrågor tar upp det ökande inflytande islamismen och imamer har i Storbritannien. Han tar också upp frågan om vad den vanliga muslimska rörelsen skall göra åt den mer extrema formen som arbetar med terror.

Klart är att den extrema muslimska rörelsen får näring av vad de anser som övergrepp av väst. I den nuvarande mellanösterkonflikten så får sannolikt den extrema islamismen näring och en uppsjö av nya rekryter. Israel har ju rätt och t.o.m. skyldighet att försvara sina medborgare, det har alla länder. Det är dock inte något verkningsfullt krig mot den extrema islamismen som svenska debattörer tycks tro, det snarare ökar denna. Israel agerar för sin egen säkerhet, inte för vår säkerhet, vore jag premiärminister i Israel skulle jag agera på samma sätt, men det är jag inte. Vi skall agera för att öka vår säkerhet, i vårt område, precis så som Israel gör för sin säkerhet, men det är inte samma kamp, även om motståndaren delvis är densamma (det är väl det faktumet som ställer till det för många). När man läser många debattörer så tror man nästan att deras intresse och sympati riktar sig mot Israel och inte Sverige och väst. I den mån våra intressen sammanfaller skall vi naturligtvis samarbeta, t.ex. kan våra underrättelsetjänster ha ett fruktbart informationsutbyte, men vi skall agera för VÅR säkerhet i första hand, inte för Israels säkerhet. Många som ser hotet mot Israel representerat av Hizbollah och Hamas ser inte den växande extrema islamismen i vårt eget land och närområde. Detta växande hot måste för oss komma i första rummet, om inte annat så visar de nyligen avslöjade attentatsplanerna i Storbritannien detta.

3 kommentarer:

Robsten sa...

Det är många som bloggar om terrorism och mellanösternkonflikten nu, läste precis en välgjord artikel av magnus Orerar också;-)
http://magnusorerar.blogspot.com/
Man kan ifrågasätta en del resonemang, när det gäller civila förluster t.ex. så är det säkert så att Israel inte medvetet försöker orsaka sådan, emedan Hizbollah skiter i sådana förluster, men, någonstan räknas reslutatet också in, där har Isael ett mycket dåligt scorecard.

Anonym sa...

Om du tycker att dagiskostnader skall räknas in i flyttkostnader, så kanske det blir en aning komplicerat att greppa de olika delarna av "terrorism". Det är trots allt inte särskilt enkelt.

Robsten sa...

Ja, nu var det ju inte jag utan någon annan som nämnde dagiskostnader, du får väl försöka greppa vem som skrivit vad, och inte blir det lättare av alla "aanonymous".