måndag, december 31, 2007

Lite tankar inför det nya året

Ett nytt år stundar och det är med ljusa förhoppningar vi systemkritiker kan blicka framåt. Vi flyttar hela tiden fram våra positioner nästan omärkligt med små steg men stadigt. Alltmer sällan blir vi kallade "rasister" och de problem vi hela tiden pekat på börjar t.o.m. ganska högt uppsatta socialdemokrater prata om. Vi märker hur den politiskt korrekta muren börjar få sprickor, den verkar plötsligt inte helt ointaglig längre.

Det är på nätet vi rönt de största framgångarna dock. På bloggtoppens förstasida vimlar det av systemkritiska bloggar nuförtiden, Grue har behandlat detta ämne ingående så jag går inte närmare in på det, utan läs hans artikel i stället. Mediemonopolet börjar också luckras upp, nu när informationen är fri på nätet. Detta bidrar och hänger samman med att den politiska korrektheten spricker upp naturligtvis.

I praktisk politik ser det sämre ut. Flyktingvågen från Irak fortsätter och Sverige tar emot hälften av alla irakflyktingar som flyr till väst. En fullständigt absurd siffra och skvallrar om den nästan perversa politik den förra socialdemokratiska regeringen förde och vår nuvarande alliansregering för. Ligismen i våra etniska enklaver fortsätter som ett symtom på att något gått snett i den förda politiken. Vi får dagliga rapporter om att tunnelbanestationer stängs p.g.a. missbruk av nyårsraketer. Stenkastning mot bussar i Ronna har vi också läst om med stigande irritation. Det har alltså gått så långt att vi börjat stänga ner vår infrastruktur p.g.a. ligistfasoner. Vad vill våra politiker göra åt det tro?

Allt är inte bara frid och fröjd för oss systemkritiker dock. Jag reagerar ofta på den ensidiga kritik som systemkritiker ofta riktar mot socialdemokratin, kritiken mot vår nuvarande alliansregering lyser ofta med sin frånvaro eller är påfallande ljum. Det torde stå klart för alla att flyktingpolitiken inte blivit en millimeter bättre sedan alliansregeringen tog över makten i vårt land, "flyktingarna" fortsätter att välla in i en strid ström. Anders Isaksson har i sin bok "Den politiska adeln" visat att borgare och socialdemokrater tillhör samma politiska nomenklatura och står mycket närmare varandra, än vad de gör gentemot sina respektive väljargrupper.

Som den amerikanske sociologen och forskaren Christopher Lasch visat så är mångkultur och en nästan fri invandring lika mycket ett liberalt projekt som ett socialistiskt (nu för ju inte socialdemokraterna en socialistisk politik i klassisk mening, det vet alla som läst Marx och andra klassiska marxistiska teoretiker). Det är t.o.m. så att många liberaler ser den ohämmade flyktingpolitiken som ett verktyg för att montera ned välfärdsstaten. En liberal som Svansbo (Pophöger) är dum nog att öppet skriva om detta. I övrigt så kommer tankarna om ett samhälle som ser ut som ett mångkulturellt smörgåsbord ursprungligen från liberalt håll. Det är mot denna bakgrund vi skall se Reinfeldts uttalande om att "allt svenskt är barbari" och Olofssons uttalande om att "svenskar byggde inte Sverige". De som sätter sin förhoppning till en förnuftigare politik av alliansregeringen ser jag utan vidare som politiska motståndare. Ni övriga önskar jag ett mycket GOTT NYTT ÅR!!

lördag, december 29, 2007

Wager om flyktingbarn


I en artikel på sin blogg tar Wager upp kostnaderna och principerna för de s.k. ensamkommande barnen som söker asyl i vårt land. De barn som tas emot i Sundsvall kostar 723,000 kronor per år och barn. Wager gör en jämförelse med de barn i fattiga familjer som vi redan har i Sverige, de kanske inte får varken mat eller julklappar. Wager gör den alldeles riktiga reflexionen att något är fel. Vi har fattiga svenska familjer där barnen ibland får gå hungriga och gå till skolan med trasiga kläder. Samtidigt kastar kommuner och staten ut enorma summor på barn som har sina riktiga föräldrar i ett annat land. Så här skriver Wager i sin artikel.

"Har Migrationsverket ändrat sin praxis som förr (för bara några år sedan) gick ut på att man noggrant prövade ensamkommande barns och ungdomars asylskäl och att man så snart det gick skickade tillbaka dem som inte hade skäl att stanna för att återförenas med sina föräldrar? Alltså: har Migrationsverkets praxis ändrats så att alla som söker asyl och är - eller säger sig vara - under 18 år mer eller mindre automatiskt får uppehållstillstånd i Sverige?"

Skulle det vara som Wager misstänker här så bryter Migrationsverket mot både lagar och gammal praxis. De personer som inte har asylskäl skall inte få stanna, oavsett ålder. Dessutom skall barn växa upp hos sina föräldrar, det mår de bäst av. Att barn skall växa upp hos sina föräldrar är en princip vi håller hårt på inom landets gränser, att tillämpa en helt annan princip på utländska barn gränsar till rasism. Om nu migrationsverket har ändrat sin praxis så beror det på politiska signaler "uppifrån", alltså från politiskt håll. Så skyll nu inte i första hand på Migrationsverket alla systemkritiker, det är våra politiker i regering och riksdag som bär ansvaret i slutänden.

Länk Sundsvalls tidning

fredag, december 28, 2007

Argumentationsteknik eller hur man INTE skall argumentera


Vi har ett medietryck i dag som aldrig någonsin förut. Tyvärr förs den huvudsakliga politiska och idémässiga debatten inte i våra riksmedier utan på nätet. Det är inte konstigt att debattkulturen understundom når lågvattenmärken, alla har inte lärt sig debattkultur och argumentationslogik. Det mest skrämmande exemplet på det är en av våra mest besökta bloggar, nämligen "Jinges web och fotoblogg". Att sidan är framgångsrik råder det inget tvivel om, Jinge eller Jan-Inge Flucht som han egentligen heter ligger etta på Bloggtoppens politiska lista vecka efter vecka. Det är dock inte av avundsjuka vi skall granska Jinges debatteknik som ni alla kommer att förstå.

I en artikel där Jinge "granskar" SD så överträffar han sig själv när det gäller dålig debatteknik, det vimlar av obekräftade hänsyftningar, stigmatiseringar och generaliseringar. I rubriken skriver Jinge "Sveriges Fascistiska Parti". Läser vi sedan hela artikeln så finns det inget som säger vad som skulle göra SD till ett fascistiskt parti, inte en konkret sak tar Jinge fram, bara ett påstående rakt ut i luften. SD:s partiprogram finns lättillgängligt på nätet, fanns det något som var fascistiskt där så skulle det vara tjänstefel att inte ta upp det. Nu är det så att den gode Jinge kanske inte orkar leta upp och läsa partiprogrammet, trots att han är förtidspensionerad och borde ha tid till skillnad mot oss bloggare som sköter ett heltidsjobb. Om man inte orkar att kontrollera källor så skriver man helt enkelt inte en sådan rubrik, om man inte besvärat sig med att läsa vad som står i alla programförklaringar så kallar man inte ett parti fascistiskt i en rubrik. Ett första allvarligt fel har vi sålunda konstaterat.

Vi läser vidare i artikeln och kommer till

"Sveriges största fascistparti har genom åren hämtat sina partisymboler direkt från olika nazistiska grupperingar."

Det är facklan Jinge syftar på här. Han skriver dock i pluralis, alltså att det skulle vara fler symboler än facklan som SD hämtat från nazistiska grupperingar, om detta andas inte Jinge ett ord om vidare i artikeln, det är bara facklan som nämns. Fel nummer två konstaterar vi här alltså.

Så har vi själva facklan då, är den hämtad från nazistiska grupperingar? Jinge nämner en del europeiska partier som National Front i Storbritannien, det finns dock inga belägg för att dessa skulle vara nazistiska, om än nationalistiska. Det är väl troligt att SD i tidernas begynnelse hämtade facklan från något europeiskt parti, men det är ytterst otroligt att man hämtade politiken från detta parti. Pratar man med aktiva högt uppsatta SD:are i dag så har de tvärtom ganska dålig koll på vad liknande partier ute i Europa har för politik. Att något partiprogram skulle ha hämtats därifrån är helt enkelt osannolikt. Dessutom är facklan avvecklad och partiet har förnyats åtskilligt sedan den tid facklan infördes. Vi konstaterar fel nummer tre alltså.

Själva facklan i sig, skulle den vara nazistisk? Har inte hittat att det gamla nazistpartiet i Tyskland på 40-talet använde denna symbol. I dag så nämns en fackla som symbol i de mest skilda sammanhang, Här demonstrerar Falu Gong utövare med facklor för mänskliga rättigheter t.ex. Har de hämtat facklan från Nazityskland Jinge? Fel nummer fyra konstaterat. Jinge har här använt sig av den s.k. stigmatiseringsmetoden. Man skall förknippa SD med nazism genom obekräftade oklara hänsyftningar och kopplingar.

Vidare skriver Jinge

"Internt inom Sverigedemokraterna var det en hel del som ville behålla facklan, den var en synbar referens till nazismen."

Ja det fanns de som ville behålla facklan inom partiet, jag har pratat med flera av dem. Att påstå att dem som ville ha kvar facklan var nazister är inget annat än grovt förtal. En person jag pratade med var gammal avhoppad centerpartist, verksam en gång för C på kommunnivå, han ville ha kvar facklan, skulle han ha varit nazist? Facklan var aldrig någon referens till nazism, i princip ingen inom SD har några nazistsympatier. Genom oklara samband och kopplingar vill Jinge koppla SD till nazismen. Det är ren stigmatiseringsteknik i sin prydo, dessutom klumpigt och grovt genomförd.

Jonathan Friedman skriver så här om stigmatiseringsmetoden och "Guilt by association".

"Med "associativa tankekedjor" avses stigmatiseringsmetoden "guilt by
association", som förekommer på två sätt. Ett är att märka ord och utnyttja
ords laddningar för att ge associationer till en extremistisk och/eller
våldsinriktad individ, grupp eller åsiktsriktning, som redan är märkt. Det
andra är att direkt påtala eller påskina någon form av samröre mellan en
debatterande person eller förening och redan märkta. I ställer för att
ärligt bedöma en utsaga blir det viktigare att fråga vem X är och hur X kan
identifieras. Individer, ord och begrepp positionsmarkeras sålunda, en
indelning i gott och ont sker. På ett behändigt sätt slipper de politiskt
korrekta då anföra sakargument, hur väl underbyggt meningsmotståndarens
resonemang än är"

Känner ni igen Jinges metod i det Friedman skriver om här? Jag kan inte tänka mig praktfullare exempel än de Jinge står för. Fel nummer fem konstaterar vi således i denna ändå ganska korta artikel.

Vidare skriver Jinge.

"Under en lång följd av år har judar varit förföljda i Europa. Det kulminerade före andra världskriget då nazisterna alltmer började skylla allt ont på judarna. Idag tar det svenska fascistpartiet till exakt samma metod med skillnaden att det nu är muslimerna som är roten till allt ont. De kallas ”främlingar” och för att kompensera för sin oupphörliga hets mot muslimer så har man tagit Israel till sitt hjärta. Alla är säkerligen medvetna om att detta inte är annat än en taktisk omdisponering."

Stigmatiseringsmetoden igen, SD kopplas återigen samman med Nazityskland, fast inga sådana samband kan skönjas i verkliga livet. Snarare är det väl så att nazisterna använde sig av just stigmatiseringstekniken för att klanka ner på judarna, samma teknik Jinge själv använder sig av. SD tar till "exakt samma metod" som nazisterna? Då skulle SD påstå att muslimerna skall utrotas och SD skulle försöka få till en kristallnatt o.s.v.
Ja många inom SD kallar invandrande muslimer för främlingar, men är de inte det då? Om de inte vore främlingar skulle ju ordet kunna raderas från vårt ordförråd, nu är inte alla främlingar muslimer, och inte alla muslimer främlingar ens. Men en ny kultur har etablerats inom vårt lands gränser och det är väl snarare fakta än nazism. När man för fram fakta som alla kan konstatera stämmer, så anklagar Jinge dem som för fram dessa fakta för nazism. Nu har flera fört fram detta faktum att vi etablerat en ny religion i Sverige, SVT har haft program och ett multikultiprogram som "Existens" har också konstaterat detta faktum. Jinge använder ord som "hets" och "taktiska omdisponeringar" friskt. Han kan omöjligt ha en aning om dessa saker. Ingen SD:are skulle någonsin prata med Jinge eller ge honom någon som helst information. Om någon gjorde det skulle det ändå inte spela någon roll, Jinge bekvämar sig inte ens att läsa partiprogrammet som finns tillgängligt på nätet. Vi konstaterar således fel nummer sex.

Vidare skriver Jinge.

"Ser man på Bloggtoppens tio främst placerade bloggar i kategorin politik så är tre av dessa uttalat islamofobiska med nära band till det svenska fascistpartiet. Går man ytterligare tio steg nedåt hittar man tre fascistbloggar till."

Här spränger Jinge alla anständighetens gränser. De sex mest besökta systemkritiska bloggarna på Bloggtoppens avdelning politik kallar Jinge för "islamofobiska" eller "fascistiska". Detta gör han utan några som helst belägg eller exempel, ingen förklaring, ingenting helt enkelt. Så här får man bara inte göra, det är så fult och så grovt så Goebbels skulle sannolikt bli imponerad (en liten stigmatisering av mig, bara som exempel). Nu är det så att Jinge kallar mig för fascist också, eftersom min blogg hör till de sex främsta systemkritiska bloggarna vanligtvis. Jag har alltid avskytt nazism och fascism, jag har blivit upprörd när jag läst om Sveriges malmtransporter till Nazityskland och skrivit långa artiklar om det, jag avskyr allt vad fascism står för. Ändå kallar Jinge mig för fascist! Detta gör han utan någon förklaring, exempel eller någonting annat, stigmatisering igen således. Vi konstaterar fel nummer sju. Under de år jag regelbundet läst bloggar är detta det värsta jag läst och varit med om, vi hoppas att denna vidriga debatteknik stannar på Jinges web och fotoblogg. Jinge trotsar alla anständiga gränser och jag tror att detta kommer att slå tillbaka på honom en vacker dag, han går helt enkelt för långt.

Jag orkar inte ta upp alla fel som Jinge gör, de är så många, men ett sista exempel kan vi ta i alla fall. Så här skriver han till sist.

"Visst är det skojigt att bli kallad för politiskt korrekt, men det viktigaste är förstås att folk känner igen taktfast stöveltramp när det närmar sig."

Ja, nu är inte Jinge politiskt korrekt, han är faktiskt bortom det. Det viktigaste är "när folk känner igen stöveltramp". Ytterligare stigmatisering, man skall associera till nazism återigen, trots att Jinge inte på något sätt visat på ett sådant samband med nazism. Folk skall bara "känna igen det". Ja Jinge gör sitt bästa för att folk skall känna igen det, genom stigmatisering och "Guilt by association" gör Jinge allt för att människor skall förknippa SD med nazism. Betecknande nog använder sig Jinge av metaforer som "stöveltramp", ofta gör människor som använder sig av stigmatiseringsmetodiken detta.

Jag hoppas slutligen att folk skall känna igen stigmatisering och "Guilt by association" när de stöter på den. Jag hoppas också att mina vänner och meningsfränder inte använder sig av dessa smutsiga metoder, även om det ibland skulle vara frestande. Läs också Grues artikel om Jinge och hans sätt att argumentera.

Vad ni inte visste om Bhutto


Benazir Bhutto hyllas av västliga medier efter det avskyvärda attentatet som tog hennes liv under torsdagen. Attentatet utfördes enligt de flesta bedömare sannolikt av någon islamsk rörelse, det är ju dessutom enbart islamska rörelser som använder sig av självmordsbombare (med risk för att Expo kallar mig islamofob, men fakta talar för sig själv).

I DN står det t.ex.

Redan innan hon återvände från sin exil i oktober sade en islamistledare att han skulle göra allt för att döda den USA-vänliga Benazir Bhutto.

I SvD står det.

Under sin valkampanj sade Bhutto att hon ville göra Pakistan till en modern och demokratisk stat – och hon har bestämt tagit avstånd från extremism av alla slag. I ett valtal i staden Lodhran på juldagen anklagade hon till och med Musharraf för att ha misslyckats med att få bukt med landets islamiska militanter – och lovade att ta till krafttag mot extremisterna, om hon blev vald.

Att Bhutto tog avstånd från extremism och Al-Queda på senare tid råder det inget tvivel om. Vad tidningarna inte skriver om är att Bhutto när hon väl satt vid makten var med och byggde upp Talibanrörelsen för att öka Pakistans inflytande i Afghanistan. Utan att talibanerna vunnit makten i Afghanistan hade inte Al-Queda kunnat växa och fått den slagkraft den senare fick och utan Pakistans hjälp hade Talibanerna förmodligen aldrig ens tagit makten i Afghanistan. Pakistan hjälpte talibanrörelsen med regelbundna vapenleveranser samt logistik och fordon. Hjälpen distribuerades och planerades med hjälp av Pakistans underrättelsetjänst. Benazir Bhutto satt vid makten i Pakistan under denna tid och allt gjordes med hennes goda minne naturligtvis. Bhutto mördades förmodligen av de krafter hon själv varit med om att skapa. Om Bhuttos medverkan vid talibanernas framväxt och maktövertagande i Afghanistan kan ni läsa om i Ahmed Rashids suveräna bok "Talibanerna". Att journalisterna på DN och SvD inte läst den är inget godtagbart skäl till att ni inte skall läsa den, seså, beställ boken nu!

Länk DN

Länk SvD

torsdag, december 27, 2007

Kyrkan som politisk motståndare – dags att taga debatten


Normalt ser vi inte Svenska kyrkan som en politisk motståndare till skillnad mot t.ex. riksdagspartierna. På något sätt har Svenska kyrkan kunnat komma undan med politiska utspel som inget politiskt parti skulle ha gjort. Dagens kyrka tar politiska ställningstaganden, de har en politisk agenda och de propagerar för den. I princip alltid är det politiska ställningstaganden som går tvärs emot vad systemkritiker och SD står för. Det är hög tid att granska och reagera på kyrkans rent politiska ställningstaganden.

Uppsala domkyrka, av alla ställen, upplät sina lokaler till utställningen Ecce Homo. En utställning där Jesus framställdes som homosexuell, dessutom syntes den som föreställde Jesus med erektion på en av bilderna. Utställningen var gjord av den ytterst kontroversielle Elisabeth Ohlson och reaktionerna blev mycket starka. De starkaste reaktionerna kom sannolikt från dem som inte alls kunde göra sig hörda, gamla tanter och farbröder som slitit och jobbat hela sitt liv och som såg kyrkan som en tröst och trygghet på sin ålders höst. Hur mycket bryr sig dagens svenska kyrka om dessa individer? Inte alls verkar det som, vi frågar oss vem som överhuvudtaget förde deras talan? Inget politiskt parti gjorde det i alla fall och kyrkan svek dem grundligt. Göran Skytte formulerade kyrkans utveckling mycket bra i en ledarartikel på SvD, så här skrev han,

Svenska kyrkan har kritiserats för att inte nå fram till “vanliga människor”. När Svenska kyrkan nu skall satsa, då satsar man inte på att nå till exempel hundratusentals “vanliga” människor som sitter ensamma och utan arbete i splittrade familjer ute i förorter och glesbygder. Då satsar man i stället på palestinier i Mellanöstern och på chica och mediestarka innegrupper kring Stureplan.
När man talar om denna satsning, då säger man inte ett ord om själavård och fromhet - då handlar det i stället om politik och sådant som kan ge flashiga rubriker.
Och mest “intressant” av allt. När kyrkan nu är under kritik, när människor lämnar, vad gör man? Man säger: vi bryr oss inte, det gör inget. Och vi kommer att satsa på sådant som gör att ännu fler lämnar oss

Läs hela artikeln på SD-blogg. Där är hela artikeln publicerad.

Länkarkiv

Länk Ecce Homo

Länk Skytte ledare SvD


Hammar fördömer Vilks DN

Sveriges kristna Råd

Hammars brev till regeringen

Kommunflyktingar DN


onsdag, december 26, 2007

Kyrkan sämre än ni tror


Prata om att fullständigt få saker om bakfoten, så här står det i en artikel om kyrkan i SvD, som skrivits av flera författare verksamma inom kyrkan i Solna,

Mediernas bilder om hur kyrkfolket är bakåtsträvande och farliga fundamentalister stämmer inte.”

Medier där Westerbergliberaler eller Sahlinflummare jobbar kanske framställer kyrkfolket som bakåtsträvare möjligen. Det är ju mediernas bild som räknas också, inte vad vanligt folk tycker. De flesta vanliga människor som inte jobbar som journalist på någon tidning tycker nämligen inte att kyrkans folk är några bakåtsträvare eller fundamentalister, tvärtom. Kyrkans folk tävlar med politiker i politisk korrekthet, de sticker upp sina heliga fingrar i luften för att kontrollera vart vinden blåser, vad som för tillfället är opportunt. Inga präster eller andra kyrkliga företrädare tar strid mot det som för tillfället är politiskt korrekt. Jo det händer faktiskt att en enskild präst sticker ut hakan, och det slutar då ofta med att vederbörande hamnar i domstol för att ha kränkt någon eller några. Vidare i SvD säger författarna som har blivit kristna i vuxen ålder så här,


"Vi känner stolthet och glädje över kyrkan, och vi vänder oss med kraft mot den bild av kyrkorna som ofta framställs i medierna – att vi skulle vara en bunt bakåtsträvande och farliga fundamentalister, som av rädsla förskansat sig bakom höga murar."

Hur kan dessa artikelförfattare ha missförstått situationen så fullständigt? Eller är det bara mediernas bild som räknas, inte vad folk tycker? När kyrkan var så framåt och modernt så de tillät utställningen "Ecce Homo" där Jesus framställdes som bög med taskig erektion i kyrkan, så förlorade kyrkan en massa medlemmar. De förlorade respekt och jag själv tog min Mats ur skolan. Fattar ni inom svenska kyrkan verkligen ingenting?


Författarna verkar ändå ana att ett annat problem ligger för dörren, de skriver så här,

"Risken är snarare stor att den intolerans som man menar att kyrkan stått för nu ersätts av en annan intolerans, nämligen ”du får inte tycka på något annat sätt än den för tillfället starkaste opinionen”. En sådan intolerans känns främmande för ett gott samhälle"

Jag skall krypa till hammaren och säga att jag varit lite orättvis mot författarna, här sätter de ju nämligen fingret på kyrkans stora problem. Du får nämligen inte tycka något annat än den för tillfället starkaste opinionen. Detta är kyrkans stora problem, inte att de skulle vara några fundamentalister. Jag får inte tycka att kyrkan inte skall bryta mot svensk lag och inte gömma flyktingar, då är jag inhuman om inte rentav rasist. Tycker jag att homosexuella inte skall få gifta sig är jag väl bakåtsträvare, men en tämligen ofarlig sådan och jag slipper schavottera offentligt sannolikt.

Präster och kyrkans företrädare har givit sig själv rätten att värdera vilka lagar man tycker man skall följa och inte följa. Ingen politiker eller annan debattör har ifrågasatt att kyrkan faktiskt bryter mot svensk lag när de gömmer flyktingar (det är förvisso enskilda präster som gör det men med kyrkans extremt goda minne). Jag vill att även kyrkans företrädare följer lagen som alla andra, jag vill att någon ställer dem till svars, jag vill att någon tar debatten med dem.

Vi ser att min och många andras kritik mot dagens svenska kyrka är en helt annan än den förmodade av artikelförfattarna. Man anar att rädsla för kritik av den art artikelförfattarna ger uttryck för, har gjort att dagens svenska kyrka sprungit alldeles för långt åt andra hållet. Nu är det nog dags att de själva inom kyrkan upptäcker detta, de kan ju inte vara både döva och blinda. Sist står det i artikeln,

"Därför vill vi ropa ut i denna juletid: Kyrka, räta på ryggen! Och du som individ, ge kyrkan en chans!"

Tyvärr, jag ger inte svenska kyrkan någon mer chans, ni har redan fått era chanser enligt mig, och missbrukat dem. Andra människor tycker kanske annorlunda och verkligen ger er en chans, vi får se. Jag tycker kyrkan krökt ryggen alldeles för mycket under alldeles för lång tid mot det som för tillfället varit politiskt korrekt. Alternativet är att kyrkan verkligen inte vänt kappan efter vinden utan gett uttryck för de värderingar den verkligen har. I detta fall hör jag verkligen inte hemma i detta samfund, då är jag snarare en politisk motståndare till kyrkan och de politiska värderingar den så villigt gett uttryck för. Att gömma flyktingar som enligt svensk (generös) lag inte äger rätt till asyl är i sanning en politisk handling, icke en sakral sådan.

Länk SvD

tisdag, december 25, 2007

Muppen Reinfeldt

Låt oss slå fast det på en gång, julen är över och det är dags att bli elak igen. I SvD läser vi i en stort uppslagen artikel att Reinfeldt haft "hemliga" möten med brottsoffer och människor som råkat illa ut psykiatrin. Det är inget fel i sig att en statsminister lyssnar på "folket" och människor ur olika samhällsklasser, men just att denna nyhet "läcker ut" just nu med Reinfeldt i huvudrollen gör det hela till en patetisk nyhet. Hur hemliga är mötena om det står i dem i SvD undrar de som är lite mer logiskt lagda? Ja, de var möjligen hemliga en tid, men Reinfeldt visste hela tiden att detta skulle bli en nyhet, publicerad vid lämpligt tillfälle. Det står så här i SvD

"Många borgerliga kritiker menar att regeringens politik är bra, men att kommunikationen brister. Delvis kan det här ses som ett svar på den kritiken."

Skall dessa "hemliga" möten vara svar på offentlig kritik kan de knappast vara hemliga.
Som en tanke kommer nyheten efter att kritik riktats mot att Reinfeldt är osynlig i medierna och efter att Adelsohn riktat kritik mot just SvD, han påstod att tidningen är för kritisk mot Alliansen. Inget svårt pussel direkt, är våra riksmedier inget annat en än köpt hora? Det är ju så också att Reinfeldt är statsminister och det som då räknas är vad han gör i praktisk politik, inte vilka han samtalar med. Vi har i själva verket ingen aning om vilka slutsatser statsministern drar av sina möten. En grupp som Reinfeldt ändå borde prata lite mer med men som han glömt bort är alldeles vanliga svenska män och kvinnor i alldeles vanliga inkomstlägen.

Ja nu syns Reinfeldt lite mer i medierna, vi ser det. Men vad står han för, vad säger han? Inte mycket, vi får veta att han samtalar med människor som har det svårt, att han tycker klimatfrågorna är viktiga och han berömmer sin egen sysselsättningspolitik. Att berömma sin egen politik i sysselsättningsfrågor och andra ekonomiska frågor skulle precis alla politiker göra i den situation som nu råder, det är inget att orda om. Vi märker dock att Reinfeldt aldrig sticker ut hakan, aldrig säger något som kan reta upp lite större väljargrupper och i princip aldrig säger något som kan uppfattas som kontroversiellt. Detta får till slut den effekten att han blir utslätat och intetsägande. En gång har han faktiskt stuckigt ut hakan rejält, det var när han påstod att allt svenskt var "barbari". Hur en svensk statsminister kan påstå något sådant övergår mitt förstånd. Är Reinfeldt så dum så han inte ens vet vilket land han styr över? Reinfeldt kommer att få höra detta på bloggar så länge han är verksam i politiken, vi kommer aldrig att låta han glömma sitt uttalande, aldrig någonsin. Jag tycker dock att det var bra att han lät munnen glappa. Nu vet vi var han står, vi vet vilken agenda hans typ av liberalism har. Det får också den effekten att nationella frågor diskuteras och ventileras, samt att de systemkritiska krafterna sluter leden och lämnar Alliansen utanför.

Länk SvD 1

Länk SvD 2

Länk SvD 3

söndag, december 23, 2007

Och så en klassiker vi inte kan vara utan

Även jag har tydligen drabbats av YouTube-vansinnet. Denna klassiker från Adolphson och Falk kan vi dock inte vara utan.


GOD JUL! - Midvinterblot!

Tillfälligt slutar vi att häckla den politiska makten och önskar invandrare, Expo-människor, kvinnor, barn, män, politiker, dagdrivare, fyllbultar men framför allt människor som varje dag utför sitt dagliga värv utan att göra väsen av sig och utan att knota, en riktigt GOD JUL alt. MIDVINTERBLOT!Se också min julhälsning på
SD-blogg om den förkristna julen.

Vad händer i vissa av våra förorter?


I SvD står det att tunnelbanan stängt stationen i Rinkeby efter en raketattack i går. Någon eller några hade skjutit raketer på stationen. Man skall naturligtvis inte överdriva eller måla fan på väggen, men klart är att detta bedöms så allvarligt att man stängt en tunnelbanestation. Återigen frågar vi oss vad som händer i våra etniska enklaver vi har i detta land. Denna blogg har ett flertal gånger skrivit om Rosengård och andra etniska enklaver. Det som framkommit genom våra medier måste bedömas så allvarligt att man undrar om svensk lag och rätt fortfarande gäller i dessa enklaver. Då misstänker vi ändå att våra medier legat en smula lågt för att inte "hetsa till främlingsfientlighet".

Nu är det ju så att ungdomen alltid kommer att utföra en del bus oavsett vilken politik som förs. Vi lite äldre kommer alltid att svära ve och förbannelse över denna "ouppfostrade" ungdom (annat var det när vi växte upp, o.s.v.). Så har det alltid låtit från den äldre generationen och så kommer det väl alltid att låta. Men det är inte just detta fenomen vi pratar om här utan en samhällsutveckling som en majoritet i Sverige inte vill ha. En samhällsutveckling med etniska enklaver där svensk lag och rätt inte gäller, enklaver som etnisk är avskärmade från resten av samhället. Det är en paradox att just vi som kritiserar denna etnitisering* av våra förorter och samhällen ibland kallas för rasister, det borde ju vara tvärt om kan man tycka. Grunden för denna destruktiva samhällsutveckling är en vansinnig flyktingpolitik, låt oss än en gång slå fast det. Våra politiker för en politik som med största sannolikhet inte har en förankring bland en majoritet av befolkningen. Detta är möjligt för att riksdagspartierna gjort gemensam sak i vissa frågor och inte ens offentligt debatterar dessa frågor. Jag föreslår framgent att alla vi som tröttnat på detta försöker ändra på den rådande diskursen.

* = Nytt ord


Länk SvD

lördag, december 22, 2007

Javisst har han rätt

I en artikel på Brännpunkt i SvD försvarar Lars Hultkvist KD:s och Hägglunds ståndpunkt att äktenskapet enbart skall vara en institution mellan man och kvinna. Med uppenbar risk att bli stämplad som politisk inkorrekt tar Hultkvist denna ståndpunkt som sin egen. Så här skriver han i SvD,

- Bland alla tänkbara föreningar som två eller fler personer kan ingå är äktenskapet en unik institution för att skapa trygghet kring barnafödande och släktets fort-bestånd.

Kunde inte sagt det bättre själv, äktenskapet tjänar ett högre syfte än att tjäna enskilda personer. I dag ser varje människa bara till henne själv, varje förmån eller institution som inte kan utnyttjas för egen del är en ständig påminnelse om orättvisa. Det enda ideal som verkar sättas i högsätet i dagens politiska debatt är den enskildes rätt till allt som grannen eller arbetskamraten kan komma att utnyttja. Rättvisa in absurdum för den enskilde är det enda som gäller och alla andra hänsyn ses med yttersta skepsis och är definitivt politiskt inkorrekt. Homosexuella skall ha exakt samma rättigheter som heterosexuella oavsett om det gäller att skaffa sig barn eller gifta sig i kyrkan. Denna princip sätts så högt att konsekvenserna inte längre spelar någon roll, om barn far illa om de adopteras av homosexuella så bortförklaras detta och skeptikerna stämplas som homofober omedelbart. Hultkvist formulerar detta så här,

- De flesta riksdagspartier betraktar äktenskapsfrågan ur ett rättighetsperspektiv. Om inte enkönade par får ingå äktenskap så anses de vara diskriminerade. Men är det ett rimligt och relevant argument? Om en yrkesmässigt kvalificerad person nekas ett arbete på grund av sin hudfärg så är det ett solklart fall av diskriminering. Men få vill påstå att en man är diskriminerad för att han inte kan vara med i ett damlag.

Nå, vi män som inte är feminister får väl gemensamt söka medlemskap i något damlag och när vi blir nekade får vi väl anmäla detta till DO. Nu är chansen minimal att få DO på sin sida om man som jag är medelålders vit man med fast anställning, jag är per definition en av dem som diskriminerar.

Länk SvD

fredag, december 21, 2007

Det gränslösa Europa


I dag den 21a december utökas det så kallade Schengensamarbetet till att gälla länderna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern och Malta. Schengenavtalet innebär att man inte behöver ha pass vid gränsövergångar mellan länderna som deltar i detta samarbete, man skall dock ändå alltid ha pass med sig vid resa mellan länderna eller ett speciellt ID-kort.

Idéerna bakom detta avtal är ett gränslöst Europa där handeln och resandet ökar mellan de berörda länderna. En stark influens om internationalism torde också ligga bakom detta avtal. Man anar liberala principer och idéer bakom samarbetet och det nya regelverket. Rörliga människor och ökad handel skall bidra till ökade resultat för företag inom området.

Nu är det så att redan innan detta avtal så var det oerhört lätt att resa mellan dessa länder, skillnaden torde inte vara revolutionerande för vanliga människor. Jag själv t.ex. åkte runt i Europa redan innan vi ens var med i EU utan problem och utan att visa mer än framsidan på mitt pass när jag var i tjugoårsåldern, alltså för trettio år sedan. Man skall ju fortfarande ha passet med sig så skillnaden blir att inga gränskontroller mellan länderna görs mellan de länder som är med i avtalet. De enda som verkligen tjänar på detta torde vara kriminella ligor och smugglare, jag har svårt att se det på annat sätt.

I en artikel i DN står det så här,

"En opinionsundersökning i Öster¬rike visar att 75 procent av befolkningen är emot förändringen. Förbundskansler Alfred Grusenbauer avfärdar oron och säger att utvidgningen av Schengenområdet i stället ökar säkerheten i Österrike, som har en 126 mil lång gräns mot nya medlemsländer."

Folket är som vanligt inte med på noterna när politikerna och andra makthavare genomför sina projekt. Man får den känslan allt oftare att det demokratiska systemet mest är en hämsko för våra moderna politiker som så gärna vill mingla med sina partibröder ute i Europa. Men Grusenbauer tar väl ändå priset, hur kan en slopad gräns öka säkerheten? En annan aspekt av dessa slopade gränser är att flyktingströmmarna kommer att kunna röra sig ännu lättare genom Europa och att Dublinavtalet blir ännu svårare att tillämpa. Dublinavtalet stipulerar att en flykting skall söka asyl i det första EU-land som den kommer till. Hur detta avtal skall kunna tillämpas om vi slopat all gränskontroll har jag mycket svårt att se.

Länk DN 1

Länk DN 2

torsdag, december 20, 2007

Reepalu mot Billström om flyktingpolitiken


I Malmö högskola drabbade Ilmar Reepalu och migrationsminister Tobias Billström samman om flyktingpolitiken. Debatten skildras i en artikel på DN och enligt den har de två politikerna lite skilda utgångspunkter får en framtida flyktingpolitik. Reepalu vill ställa samma hårda krav på invandrare som på svenskar för att få diverse bidrag. Det bidrag Reepalu siktat in sig på mest är A-kassan där den inhemska befolkningen fått betydligt skärpta krav. Formellt måste vad jag kan förstå, samma A-kasseregler gälla för alla, invandrare som svenskar, det är väl i den praktiska tillämpningen det kan skilja i så fall. Dessutom är det så att flyktingar som aldrig kommit in på arbetsmarknaden uppbär socialbidrag och andra bidrag i huvudsak. Svenskar uppbär i högre grad A-kassa och det är för denna försäkring som kraven skärpts sista tiden.

Ilmar Reepalu påpekar att i Malmö är inte flyktingfrågan någon blockfråga, moderater och socialdemokrater är t.ex. överrens om att det är nödvändigt att ta bort den så kallade EBO-lagen, alltså lagen som säger att flyktingar har rätt att ordna sitt eget boende. Nu kan vi meddela att flyktingfrågan inte är någon blockpolitisk fråga på riksplanet heller, har i princip aldrig varit det. Just denna fråga om flyktingpolitiken har aldrig debatterats offentligt så gemene man kan ta del av debatten och tycka till om den. Hela frågan har debatterats högst förstulet i riksdagen på ett sådant sätt att frågan absolut inte skall sippra ut utanför riksdagens väggar. Oron från berörda politiker att frågan skall slippa ut från riksdagens lokaler har varit skriande uppenbar.

Billström påpekade under debatten att avskaffande av EBO-lagen inte är någon "quick fix" som löser hela flyktingproblematiken. Där kan vi verkligen hålla med honom, snarare blir det som att sätta plåster på ett kulhål. Det är väl enda gången hitintills vi håller med honom fullständigt och utan förbehåll.

Billströms huvudargument för att lösa flyktingfrågan är att flyktingar skall försörja sig själva, helst från första dagen i Sverige. Dessutom skall flyktingar som vill ta hit anhöriga försörja sig själva först innan några anhöriga tillåts komma hit. Kraven är högst rimliga, men ändå inte tillräckliga. Med anhöriga skall enligt mig räknas fru och barn. Har man kommit hit som politisk flykting kan inte alla som har något släktband tillåtas komma hit, det är orimligt. För det första blir det väldigt många människor, som dessutom inte har något skyddsbehov. Dessutom kostar det med tiden enorma summor då det enda dessa anhöriga gör är att tillbringa sin ålderdom här. Jag undrar själv hur gamla människor som levt ett helt liv i en annan kultur och i ett helt annat samhälle med helt andra värderingar kan trivas en enda dag i en betongförort långt hemifrån. Det verkar inte vara så många av våra makthavare som delar mina undringar dock.

Länk DN

Attacker mot räddningstjänsten

För inte så många år sedan var attacker mot räddningstjänsten ett fullständigt okänt begrepp. Det ansågs av i princip alla människor som något fullständigt sjukt att attackera brandmän och annan räddningstjänst när de ryckte ut, inte ens mördare och tjuvar skulle kunna tänka sig att göra något slikt. Rapporterna på senare tid om just sådana attacker mot räddningstjänsten duggar allt tätare, en företeelse som tidigare var ett helt okänt och otänkbar. I DN och SvD samt i en massa andra tidningar står det nu om en attack där brandmän skulle släcka en brand i Kornbäcksskolan Malmö. När räddningstjänsten kom fram till platsen så attackerades de med raketer. Branden hade dessutom uppkommit genom att en raket skjutits in i skolan. Det krävs inte något tänkande på högre abstraktionsnivå för att förstå att det var samma gäng som startat branden som senare attackerade räddningstjänsten.

Stefan Comnell vid räddningstjänsten säger att han skall polisanmäla tilltaget. Jasså verkligen? Ett ungdomsgäng attackerar räddningstjänsten när de försöker släcka en brand som startats av samma ligistgäng och vi får då veta att händelsen kommer att polisanmälas. Eftersom bevisföringen kan bli kinkig antar i alla fall jag att det inte kommer att leda till någonting som liknar en fällande dom. Skulle det ändå bevisas (mot all förmodan) att någon i gänget skjutit raketen mot skolan eller mot räddningstjänsten väntar en klapp från en luttrad socialtant. Om någon politiker eller annan makthavare händelsevis skulle läsa denna blogg kan jag meddela att jag och en massa andra röstberättigade och skattebetalande människor är jävligt trötta på detta förbannade dalt med dessa förhärdade ligister. Vi är också jävligt trötta på den allmänna samhällsutvecklingen. Vi vill inte att utvecklingen går åt detta håll där vissa områden alltmer börjar likna ett Harlem i förfall. Sätt in resurser för att lösa dessa brott, beivra dessa grova brott (för det är det även om vissa makthavare gör allt för att blunda med båda ögonen) på allvar. Alla skador skall betalas fullt ut av ungdomar eller föräldrar. I den mån en ickesvensk medborgare gör sig skyldig till dylika brott skall de utvisas på livstid. Samhället och våra valda politiker skall agera och göra något åt problemen och samhällsutvecklingen, det är liksom det som är vitsen med vårt demokratiska system.

Länk DN

Länk SvD

tisdag, december 18, 2007

Kulturarvet och svenska kyrkan

Jag läser en artikel på SvD opinion och häpnar. Skolverket anser att det är i enlighet med alla föreskrifter att ha skolavslutningar i kyrkan, bara tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. I samma artikel läser jag att en biskop, Ragnar Persenius, som alltså är en tung företrädare för svenska kyrkan, anser att alla skolavslutningar i kyrkan skall avskaffas då dessa är till för alla elever. Man häpnar, vad blir nästa steg, att kyrkan företrädare gifter sig borgerligt kanske? I sin iver att vara politiskt korrekta och med sin tid har kyrkans företrädare blivit löjliga. De anser inte att skolavslutningar kan hållas i kyrkan emedan sekulariserade tjänstemän på t.ex. skolverket anser att det går finfint.

Så här står det i artikeln.

- De allra flesta skolor firar jul på ett eller annat sätt. I klassrummen finns både julstjärnor och adventsljusstakar. Och oavsett om man går till kyrkan eller inte, så klipper barnen tomtar och smällkarameller.

Javisst, snart kommer väl krav på att skolbarn inte får klippa tomtar i skolan också. De som kräver detta högst av alla blir väl kyrkans representanter som verkar avsky sin egen religion och traditioner. I artikeln är olika röster av olika människor framförda i den debatt som varit i ämnet, några röster är mycket kloka, här är några av dessa.

- Jag tror inte att man på något sätt främjar ökad tolerans genom att säga att vi ska avskaffa våra kulturella traditioner.

- Tvärt om finns det en stor risk i det.

- Om effekten av att vi välkomnar många nya svenskar i vårt land blir att de gamla svenskarna känner att man måste utplåna sina egna traditioner, då kommer folk att vända sig emot invandring.

- Rasisterna i Sverige säger redan att invandringen leder till att vi måste ge upp vårt kulturarv.

Det är nog inte bara rasister som säger det, det är ju så explicit att vi tvingas ge upp delar av vårt kulturarv varav skolavslutningen i kyrkan är ett lysande exempel på detta. Det kan ju inte vara så att om man påstår, helt riktigt, att vi faktiskt tvingats ge upp en liten bit av vårt kulturarv om vi t.ex. avskaffar skolavslutningar i kyrkan, ja då är man rasist. Det är märkligt att så många "vanliga" människor förstår det som politiker, biskopar och människor i tidningarnas redaktioner inte förstår. Kan det ha att göra med de erfarenheter som alldeles vanliga människor kan tillgodogöra sig samt att de inte har något krav på sig att vara politiskt korrekta? Eller beror det på något annat?

Länk SvD

måndag, december 17, 2007

Den politiska nomenklaturan visar sitt rätta ansikte

Ja det gör den i en artikel av SvD där avgående politikers inkomstgaranti tas upp. Avgående politiker har en inkomstgaranti för att klara omställningen från ett politiskt uppdrag till ett vanligt jobb. Nu är det så att många lever gott på denna inkomstgaranti väldigt länge, utan att någonsin försöka få ett annat jobb. En politiker som intervjuas i SvD, Inga Lantz säger så här så här i SvD.

- Jag har fått en ekonomisk trygghet sedan jag slutade i riksdagen, så att jag har kunnat måla, kunnat skriva – ja, levt ett gott liv.

Ja, nu var inkomstgarantin inte menat som en hög pension för avdankade politiker (eller var den faktiskt det?) Lantz får 33792 kr i månaden. Denna höga ersättning har hon haft ända sedan 1988, hon har alltså aldrig ens tänkt tanken att söka något jobb.
Vivianne Gerdin, riksdagsledamot för C fram till 2006 och som kvitterar ut 38980 i månaden säger så här i artikeln.

- Ha,ha, ha... Du menar att jag skulle söka jobb! Eller vadå?

Ja det kan man kanske skratta åt. Vi förstår nu vad som menas med ordet "köttgrytorna" som den politiska makten betecknas med. Vi förstår också varför de etablerade partierna ogärna vill ha konkurrens av ytterligare ett parti som just nu står och knackar på riksdagens dörr. De etablerade politikerna vill inte trängas vid "köttgrytorna" naturligtvis. Maud Ekendahl, riksdagskvinna för moderaterna fram till 2006 säger så här i intervjun.

- Är jag då berättigad till, efter de regler som har varit i riksdagen, att få den här garantin, då är man ju dum om man går ut och jobbar, och söker ett jobb

Ja, och dumma är inte de politiker som tagit sig ända upp till maktens finrum. Återigen måste vi påminna om Anders Isakssons bok "Den politiska adeln" där han visar att politiker blivit en klass för sig, våra tiders adelsklass med speciella privilegier. Politiken har blivit en födkrok och en karriärmöjlighet, förmånerna och "pensionsvillkoren" är på den nivån att vanliga människor bara kan drömma om dem. Sedan undrar upprörda politiker varifrån politikerföraktet kommer från. Vi andra undrar varför de redan etablerade partierna slår vakt om sina positioner så fanatiskt att de tar till vilka fula knep som helst för att slippa ytterligare konkurrens. Eller rättare sagt, vi är många som inte längre undrar över just det.

Vi bara måste länka till Strokirks underbara och obetalbara teckning av denna artikel, håll till godo och njut.

Länk SvD

söndag, december 16, 2007

Gissa partitillhörighet

Ja, varför inte gissa vilket parti denna gynnare tillhör


Här kommer spelevinken igen. Här talar han om vem han är, känner ni inte till vilket ungdomsförbund han är ordförande för kan ni fortfarande gissa partitillhörighet.

Vänsterpartiet? Miljöpartiet? Kalle Ankapartiet? Nä, Niklas Wykman är ordförande för MUF, tillhör alltså Moderata Samlingspartiet. Som Grue säger är han väl knappast representativ för partiet i dag, men är han det i morgon?

Nä, jag tror vi får bjuda på lite annan musik, vi måste tvätta våra öron lite med denna uppfriskande mjuk-snällrock


KD:s dilemma


Göran Hägglund går i dag ut i en artikel där han försvarar KD:s hållning att säga nej till en förändrad äktenskapslagstiftning. Han poängterar att KD är enda riksdagsparti som står för denna ståndpunkt. Problemet är att partiet har stått för andra saker som enda riksdagsparti och sedan backat från dessa rakryggade ståndpunkter. När riksdagen röstade om adoptionsrätt för homosexuella så var KD emot detta förslag. Vid de debatter som föregick omröstningen i riksdagen så var det dock främst moderater som talade emot adoptionsrätt för homosexuella. Läser vi i KD:s partiprogram så står det absolut inget om att partiet är emot adoptioner för homosexuella. Frågan om adoptioner för homosexuella är tydligen inget man vill skylta med eller stå för offentligt i dag. Annars vore denna fråga också en fråga där KD står ensamt mot de övriga riksdagspartierna. Varför Hägglund lyfter du inte även denna fråga?

Kristdemokraterna backade även i frågan om abort för utländska kvinnor, eller rättare sagt, Hägglund bestämde sig för att tillåta abort för utländska kvinnor, en stor del av partiet var dock emot en sådan lagstiftning.

KD:s ledning med Hägglund i spetsen ville inte heller sänka abortgränsen, alltså den tid en kvinna behöver vara gravid för att inte längre få göra abort. Det fanns starka krafter inom KD som faktiskt ville sänka gränsen men Hägglund fick kalla fötter och ville väl inte stöta sig med de övriga liberala krafterna inom Alliansen.

Vi anar här en konflikt mellan konservativa krafter inom Alliansen och liberala krafter. Det råder ingen tvekan om att de liberala krafterna i dag är oerhört mycket starkare än de konservativa krafterna. Inom moderaterna så har de liberala krafterna sopat mattan med den konservativa falangen. Vi frågar oss hur mycket som egentligen återstår av den konservativa falangen inom moderaterna?

Det enda parti som överhuvudtaget kan sägas ha någon konservativ inriktning kvar är KD av riksdagspartierna. Hägglund har dock backat som vi sett från en rad konservativa ställningstaganden, detta av rädsla för att skapa en spricka i Alliansen och för att de liberala krafterna är så oerhört mycket starkare i dag. Dessutom är de flesta stora dagstidningars redaktioner och övrig media liberala i sin framtoning och konservativa ställningstaganden ses ofta som bakåtsträvande, mossiga och politiskt inkorrekta. Det är dock så att KD inte skulle förlora några väljare på att hålla fast vid sin konservativa hållning, tvärtom de skulle vinna väljare eftersom väljarkåren är mycket mer konservativ än riksdagen och den tredje statsmakten som den så träffande kallas. Skall man appellera till övriga Alliansen och media eller till en presumtiv väljarkår? Detta är KD:s dilemma och det är med bakgrund av detta som man får se att Hägglund nu går ut och för en gångs skull inte backar.

lördag, december 15, 2007

Lite smått o gott


Idétorka parat med nyhetstorka är ingen bra kombination och grogrund för att skriva någon medryckande och intelligent artikel. Nu är skrivkrampen nära, men lite smått o gott kan vi väl prestera från tangentbordet. Billström den bleksiktige har börjar prata om EBO-lagen, alltså lagen som gör det möjligt för asylsökande att fixa sitt eget boende i stället för att Migrationsverket fixar denna bostad åt dem. Problemet är känt sedan urminnes tider, asylsökande väljer att bosätta sig i en trea med landsmän där det redan bor 15 personer. Detta i ett betongghetto där de aldrig kommer att lära sig svenska eller få ett jobb. Detta problem känner varenda svensk till sedan lång tid tillbaka, så utred det du Billström. Man reagerar på att Billström är nog med att kasta in ord som ”human” med jämna mellanrum, det gäller att ha ryggen fri.

Reinfeldt dyker upp och visar sina rådjursögon i en del artiklar och faktiskt i en del nyhetsreportage med jämna mellanrum sista tiden. Det handlar alltid om ofarliga och ointressanta ämnen där det garanteras att inte alltför många blir arga på honom. Nä, folk blir inte arga på honom, men heller inte entusiastiska eller imponerade. Han framstår mer och mer som en mupp med rådjursögon. Den enda gång han stack ut hakan var väl när han sade att allt svenskt var "barbari", hyvens kille denna Reinfeldt.

Tja, Anja Pärsson vinner något skidlopp, så kul för henne, men jag saknar Stenmark, det var kul när han piskade hela den latinska skideliten, någon som ännu minns?

Tjafsas om snusk på krogen och dåligt kött. Jag äter kött varenda dag och har klarat mig från magsjuka. De enda som blir magsjuka är de som blir smittade av vinterkräksjukan. Ofta blir de smittade av andra som inte visat hänsyn och hållit sig hemma eller slarvat med hygienen. Tror dock inte Josefsson kommer att skriva något om detta.

Vi läser att pendeltågen inte kommer i tid. Det vet vi stockholmare redan, av bitter erfarenhet. Det har ju inträffat något unikt och märkligt, det har blivit vinter plötsligt, och då fungerar inte våra pendeltåg riktigt ordentligt.

Billström DN

Reinfeldt SvD ( totalt intetsägande artikel, läs den inte)

Anja SvD (Skall hon inte lägga av snart?)

Pendeltåg SvD (Gör något bättre än att läsa denna artikel, läs en bok, älska med frugan, städa eller dela ut flygblad)

Hoppas jag inte blir portad från Twingly nu.

fredag, december 14, 2007

DN driver en egen politisk agenda


En somalier har fått avslag på sin asylansökan. Migrationsverket konstaterar att det inte råder en väpnad konflikt i Somalia eller huvudstaden Mogadishu. DN har en gång lovat att inte ta upp enskilda fall i flyktingpolitiken. Det löftet bryter de väl knappast mot med denna artikel då de inte nämner den asylsökandes namn och de menar att Migrationsverket tagit ett vägledande beslut när de avslog mannens asylansökan. Däremot får man känslan av att DN och dess ledarredaktion driver en egen politisk agenda i flyktingpolitiken. Ingen politiker eller politiskt parti har nämnt flyktingsituationen i Somalia. Förresten har inte heller media rapporterat om några stridigheter i Somalia. SvD har en något kortare artikel men påstår att FN rekommenderar att inte avvisa till Somalia. Kan vi själva få se vad FN skrivit? Och hur gör de andra EU-länderna?

Tydligen har svenska ambassaden i Nairobi påstått att konflikten i Somalia är en av de värsta i hela världen. Alltså, vad FN tycker skall väl inte en ambassad i Nairobi behöva tala om, FN:s huvudkontor ligger väl i New York? Varför refererar man till vad en ambassad i Nairobi tycker i en FN-fråga? Mycket märkligt, man anar redan här ugglor i mossen. Så här står det vidare i DN.

- Inte heller UNHCR menar att man kan avvisa till centrala och södra Somalia utan alla därifrån som söker asyl ska få internationellt skydd.

Jaha, hur vet vi att ni inte ljuger kära redaktion på DN. Inget citat, ingen hänvisning till vem på UNHCR som sagt vad, jag är ytterst tveksam till denna uppgift. Återigen, hur gör våra grannländer Finland, Danmark och Norge, tar de emot flyktingar från Somalia? Hur gör övriga EU, tar de emot flyktingar från Somalia? Inte ett ord om det i DN:s artikel, som vanligt får man känslan av att DN driver sin egen flyktingpolitik likt ett politiskt parti. Nu är det så att DN:s redaktion inte ställt upp i några val, inte testat hur populära deras åsikter är och inte kontrollerat vad folk i gemen tycker i denna fråga, de bara ger uttryck för vad de själva anser. Media och tidningar kallas ibland för den tredje statsmakten, nu vet vi varför.

Länk DN

Länk SvD

torsdag, december 13, 2007

Är försvaret kastrerat?

Ett antal kvinnor i Nordic Battle Group har vänt sig till EU-domstolen p.g.a. att förbandstecknet, ett lejon med svärd, har ett manligt könsorgan. Det står inte i SvD om något utslag från domstolen ännu. Dock har förvaret redan tagit bort det manliga könsorganet, vi vet ju alla vart vindarna blåser i dagens samhälle. Vladimir A Sagerlund, som utformat det ursprungliga förbandstecknet säger så här i SvD.

- Ett heraldiskt lejon är en kraftfull och ståtlig symbol med genitalierna i behåll och jag kan inte stå för en beskuren bild. Försvarets traditionsnämnd gjorde ändringar utan mitt medgivande. Försvaret är okunnigt om heraldik. Vapensköldar med lejon utan genitalier gavs förr till dem som förrått kronan.

När man tänker efter så kanske det är passande med ett kastrerat lejon i alla fall. Vårt försvar är numera kastrerat av våra folkvalda politiker, så där stämmer ju symboliken. Vapensköldar med lejon utan genitalier gavs till dem som förrått landet, hmm… kan det också stämma? Jag har aldrig haft något emot kvinnor inom försvaret, men nu börjar jag undra. Försvaret är inget feministiskt projekt, det är till för att försvara fosterlandet med alla tillbuds stående medel, till sista blodsdroppen, till sista andetaget, till sista man (eller kvinna om ni så vill). Att börja bråka om genitalier på ett förbandstecken är inget bra omen om man anser att försvaret skall kämpa för fosterlandet till sista andetaget. Men antagligen förespråkar denna blogg omoderna och mossiga idéer.


Länk SvD

onsdag, december 12, 2007

Robsten blogg nämns hos Expo

Yes! Nu nämns denna blogg i en trycksak från Expo. Sannolikt har denna blogg länge funnits med i Expos arkiv. Robsten blogg nämns som "invandringskritisk". Det stämmer delvis. Jag är inte kritisk mot invandrare i sig men den vansinniga flyktingpolitik som svenska politiker driver, det är min demokratiska rätt att tycka så.

Så här står det i Expo:s trycksak.

"Drivs av de två invandringskritiska bloggarna "Grue" och "Robsten". Menar att politiker och media medvetet viker sig för islams företrädare"

Ja utan tvekan gjorde de det. Det tycker massvis med människor, inte bara människor som delar min politiska uppfattning. En bloggare och liberal som Henrik Alexandersson tyckte också att politiker och media vek ner sig för "islams företrädare", hittade ett par artiklar av honom här och här. Skall ni inte lista liberalen Alexandersson också?
I själva verket lade sig media och många politiker platt för de klumpiga hot som "islams företrädare" kom med från vissa länder. Har man inte förmåga att de detta lider man förmodligen av någon form av förståndshandikapp, så tydligt var det.
Jag berömde förövrigt Reinfeldt i ett svagt ögonblick, här kan ni läsa om det, nästan så jag skäms. Jag skrev ett antal artiklar under den tiden rondellhundarna var på tapeten, här skrev jag hur "islams företrädare" mordhotat svenska chefredaktörer. Vad tycker ni om det Daniel Poohl som listat denna blogg? Är det helt OK tycker du?

Här skriver jag om hur Vilks blev refuserad på en konstskola, men det är kanske bara jag som hittar på, eller vad säger du Poohl? Minsta kritik mot islam renderar en plats i Expos arkiv förmodligen, om man inte är en erkänd liberal som Alexandersson. Det ni sysslar med Poohl är exakt samma sak som man gjorde i Sovjet, åsiktsregistrering, förföljelse av människor som inte tycker som ni. I got news for you Daniel, jag kommer aldrig tycka som du, dina åsikter äcklar mig och det är min förbannade demokratiska rätt att tycka så.

Vad sysslar DN med?

De för oss bloggare så viktiga Twinglylänkarna under tidningarnas artiklar med länkar till bloggar som skrivit om den aktuella artikeln har försvunnit från DN. Det kan vara något tillfälligt tekniskt strul eller något annat tillfälligt men nu har de varit borta i några dagar. Min egen blogg och andra har ibland sablat DN:s artiklar jäms med fotknölarna, det är fakta. Har det månne blivit för mycket för journalisterna eller redaktionen på DN? Anser de sig ha monopol på information eller att forma politiska åsikter och analyser? Det kan de i så fall glömma, bloggarna är här för att stanna. Vi tänker fortsätta att skriva vad vi tycker, vi tänker fortsätta att ge vår bild av verkligheten. Fuck you ni journalister på DN, jag tänker fortsätta att tycka tvärt emot vad ni tycker, skriva tvärt emot vad ni skriver, det är ett löfte.

Jag föreslår att vi bloggare gemensamt slutar läsa DN och går över till SvD om DN fortsätter att strunta i Twinglylänkarna.

Nomenklaturan håller ihop


Artikel på SD-blogg om hur den politiska makteliten håller ihop för att utestänga SD och hur riksdagspartierna i mångt och mycket är av samma skrot och korn. Ursprungsartikeln från Expressen.

tisdag, december 11, 2007

Svenska pass används av flyktingsmugglare

Svenskar som är på utlandsresa till Turkiet anmäler i allt högre grad att de tappar sitt pass. Efter ett tag så anmäler de sitt pass stulet, men inte alltför tidigt, då går det inte att använda passet. Därefter så utfärdas ett nytt pass åt den som "tappat" sitt pass. Det finns i Sverige ingen lag som gör det möjligt att stoppa utfärdande av nytt pass till en person, oavsett hur många gånger han tappat sitt pass. Staffan Tilling vid rikspolisstyrelsen säger så här i SvD.

Människosmugglare använder inte passen när de väl är spärrade utan personerna som förlustanmäler passen väntar tills personen som köpt passet kommit in i Sverige.

Det är dags för regeringen att agera nu, att inte göra något åt detta helt uppenbara missbruk av svenska pass är brottsligt i princip. Tidigare har bloggen skrivit om problemen med svenska pass, här står det om avancerad förfalskning av svenska EU-pass, här står det om människor som fått asyl på falska pass och här tar Wager upp samma sak. Billström har visat upp en monumental motvilja mot att åtgärda detta problem, med hänvisning till att han "vill veta mer". Den tidsfrist är definitivt över nu när Billström kan hänvisa till att han behöver ytterligare information, det är dags att handla nu. Det behövs i ett första läge en lag som gör det möjligt att stoppa utfärdande av nya pass till dem som regelbundet tappar sitt pass. Alla pass med märkliga inrese och utresestämplar bör kontrolleras mycket noga.

UPPDATERING:
En riksdagsledamot, Elisabeth Svantesson har reagerat på passfusket i alla fall, här och här kan vi läsa om det på hennes blogg.

Länk SvD

måndag, december 10, 2007

Extremvänstern och extremhögern

Focus har skrivit en ganska lång artikel om dessa extrema rörelser. Artikeln är intressant och innehåller en hel del fakta. Det första man måste fråga sig är om inte begreppen "vänster" och "höger" är fullständigt meningslösa nuförtiden. Exakt vad är det som gör Afa till vänster? Exakt vad är det som gör Nationalsocialistisk front höger? Det är möjligt att det med de klassiska begreppen kan konstateras att NSF är höger, men Afa har absolut inget med klassisk vänster att göra. Gamla arbetare vänder sig med avsky från dessa medelklassyngel som i de flesta fall är födda med en guldsked i munnen i något välbärgat villaområde. Rent teoretiskt är de för massinvandring, mot djurförsök, för homosexuellas rättigheter, för feminism och en del av dem är veganer. Inte något av detta är traditionell vänster, den klassiska vänstern var emot massinvandring p.g.a. den uppenbara lönesänkningseffekt detta har. Den klassiska vänstern hade inget med nutidens feminism att göra och inte fan var de gamla grovjobbarna veganer.

Just medlemmarnas klasstillhörighet tas upp i artikeln och är högintressant, så här står det i artikeln.

Gärningsmannaprofilerna är tydliga:

• Den autonome är mellan 16 och 24 år, nästan uteslutande etnisk svensk och kommer från välordnade hemförhållanden. Oftast skuldfri. Ett fåtal av de dömda är kvinnor men majoriteten är män. I några fall har föräldrarna maktpositioner i samhället. Drygt hälften bor i storstäderna.

• Vit makt-anhängaren är en något äldre, etnisk svensk man och kommer från trasiga hemförhållanden. De har ofta skulder till kronofogdemyndigheten och förekommer i brottsregistret. En stor andel har dessutom i personutredningarna konstaterats ha aggressionsproblem eller är diagnostiserade med exempelvis damp eller adhd. Flertalet bor i Göteborg och Stockholm, men det finns även anhängare på flera mindre orter runt om i landet.

Ja, dessa profiler kommer från dem som döms för brott i samband med aktioner. Det talar sitt tydliga språk. Dom som kommer från "vit makt" sfären kommer från trasproletariatet, har ofta bokstavsdiagnoser och är allt annat än medelklass. De som däremot hör hemma i den autonoma rörelsen kommer från ekonomiskt välbärgade förhållanden, en del av dessa har t.o.m. föräldrar som har maktpositioner i samhället. Hannes Westberg som blev känd då han sköts av polisen vid upploppen i Göteborg har en far som då jobbade som överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset. Efter att Hannes blivit nedskjuten så framträdde hans far i SVT och kritiserade polisen. Bara en sådan sak ter sig helt omöjlig för dem som kommer från "vit makt" sidan, de har inga fäder som framträder i SVT eller jobbar som överläkare på något sjukhus. Man kan så här efteråt tycka att Hannes Westbergs far borde ha ägnat mer tid till att uppfostra sin son i stället för att kritisera polisen efter att hans faderliga värv visat sig undermåligt.

För tydlighetens skull är det bäst att nämna att denna blogg naturligtvis tar avstånd från allt politiskt våld och är emot alla de rörelser som nämns i Focus artikel, eller i alla fall inte sympatiserar med dem i den mån deras politiska agenda överhuvudtaget är känd.

Kul diskussion på Lodenius blogg


Anna-Lena Lodenius har fräckheten att påstå det alla redan märkt, att extremvänstern kommer från medelklassen och att skinnskallar kommer från något som Lodenius kallar trasproletäriatet. Nu är det så att trampar man på ömma tår så kommer det reaktioner. Nu på måndag morgon är det 106 kommentarer. Läs och delta.

Migrationsverkets generaldirektör på DN-debatt

Migrationsverkets generaldirektör, Dan Eliasson publicerar sig på DN och säger saker som inte är helt vanliga i svensk debatt. I ingressen på artikeln i DN-debatt så står det saker som gör att man sätter morgonkaffet i halsen, smaka på dessa ord av generaldirektören.

Vi måste bli bättre på att förklara våra beslut. Migrationsverket ska verka för ordning och reda i asylprocessen. Annars urholkas systemets legitimitet. Vi måste bli bättre på att förklara våra beslut. Bland annat måste Migrationsverket höja sin förmåga att motivera asylsökande att återvända. Vi måste vara tydliga med att asylsökande som inte är i behov av skydd ska återvända till sina hemländer.

Att Eliasson vågar nämna "systemets legitimitet" är starkt bara det. Visserligen låtsas Eliasson som att systemet har legitimitet i dag, vilket alla vet är fel, men ändå. Jag är helt oförstående när Eliasson pratar om att "höja sin förmåga att motivera asylsökande att återvända", har man fått avslag på sin asylansökan så vistas man olagligt i landet om man inte återvänder. Det är vad jag kan förstå en ren polisiär fråga, de som vistas olagligt i landet skall avvisas med hjälp av polis. Så går det till i alla andra länder på jorden utom i Sverige, här skall Migrationsverket höja sin förmåga att motivera asylsökande att återvända. När Eliasson säger att "vi måste bli tydliga med att asylsökande som inte är i behov skydd skall återvända till sina hemländer" så säger han faktiskt på samma gång att i dag så är vi inte tydliga med detta. Alla vet att så är fallet men det är i alla fall bra att Migrationsverkets chef säger det rent ut, eller nästan rent ut i alla fall.

Vidare pratar Eliasson om vikten att korta väntetiden för besked om asyl. I samband med detta så säger han så här.

Ett exempel på arbetssätt är det projekt som vi startar efter årsskiftet där flera tusen irakier ska få sina ärenden snabbehandlade.

Jag tolkar detta som att dessa irakier skall få asyl på löpande band helt enkelt. Någon annan tolkning är svår att göra. Det rakt motsatta, att de skulle få avslag rutinmässigt är inte troligt i dagens politiska klimat. Detta besked gör att vi ändå, trots alla stora ord, fortfarande står på ruta 1. Sverige tar ju emot ungefär hälften av alla irakier som flyr till väst och just irakier utgör ju den stora flyktingströmmen till vårt land. Vidare säger Eliasson så här.

I den aktuella debatten ligger fokus ofta på migration till Sverige som ett problem, inte som en möjlighet. Det gäller i synnerhet diskussionen om det stora antal asylsökande som för närvarande söker sig till vårt land från bland annat Irak. Man får inte glömma den tillgång som denna grupp utgör för Sverige. Med en åldrande befolkning behöver vi fler unga människor i vårt land.

Här hoppar Eliasson över skaklarna direkt. De som inte har skyddsbehov skall avvisas sade han ju innan i artikeln. Varför tar han då upp detta med hur positivt det är med flyktingar för vårt land? Börjar han redan tveka innan han ens har skrivit färdigt artikeln? Om det nu är så positivt med dessa flyktingströmmar så kan man undra varför Sverige är det enda landet inom EU som har denna generösa politik med t.ex. irakflyktingar. Vore det så positivt skulle sannolikt flera länder resonera som Sverige. Dessutom har jag svårt att se det positiva med ännu fler samhällen typ Rosengård. I Rosengård är 90 % arbetslösa, människorna lär sig inte svenska och lever hela sitt liv i en etnisk enklav som har ganska lite med samhället i övrigt att göra. Flyktingpolitiken skall inte ha något att göra med vårt demografiska läge i landet. Andra åtgärder skall påverka vår demografi, åtgärder som det är politikernas jobb och ansvar att taga.

Länk DN