fredag, december 21, 2007

Det gränslösa Europa


I dag den 21a december utökas det så kallade Schengensamarbetet till att gälla länderna Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Ungern och Malta. Schengenavtalet innebär att man inte behöver ha pass vid gränsövergångar mellan länderna som deltar i detta samarbete, man skall dock ändå alltid ha pass med sig vid resa mellan länderna eller ett speciellt ID-kort.

Idéerna bakom detta avtal är ett gränslöst Europa där handeln och resandet ökar mellan de berörda länderna. En stark influens om internationalism torde också ligga bakom detta avtal. Man anar liberala principer och idéer bakom samarbetet och det nya regelverket. Rörliga människor och ökad handel skall bidra till ökade resultat för företag inom området.

Nu är det så att redan innan detta avtal så var det oerhört lätt att resa mellan dessa länder, skillnaden torde inte vara revolutionerande för vanliga människor. Jag själv t.ex. åkte runt i Europa redan innan vi ens var med i EU utan problem och utan att visa mer än framsidan på mitt pass när jag var i tjugoårsåldern, alltså för trettio år sedan. Man skall ju fortfarande ha passet med sig så skillnaden blir att inga gränskontroller mellan länderna görs mellan de länder som är med i avtalet. De enda som verkligen tjänar på detta torde vara kriminella ligor och smugglare, jag har svårt att se det på annat sätt.

I en artikel i DN står det så här,

"En opinionsundersökning i Öster¬rike visar att 75 procent av befolkningen är emot förändringen. Förbundskansler Alfred Grusenbauer avfärdar oron och säger att utvidgningen av Schengenområdet i stället ökar säkerheten i Österrike, som har en 126 mil lång gräns mot nya medlemsländer."

Folket är som vanligt inte med på noterna när politikerna och andra makthavare genomför sina projekt. Man får den känslan allt oftare att det demokratiska systemet mest är en hämsko för våra moderna politiker som så gärna vill mingla med sina partibröder ute i Europa. Men Grusenbauer tar väl ändå priset, hur kan en slopad gräns öka säkerheten? En annan aspekt av dessa slopade gränser är att flyktingströmmarna kommer att kunna röra sig ännu lättare genom Europa och att Dublinavtalet blir ännu svårare att tillämpa. Dublinavtalet stipulerar att en flykting skall söka asyl i det första EU-land som den kommer till. Hur detta avtal skall kunna tillämpas om vi slopat all gränskontroll har jag mycket svårt att se.

Länk DN 1

Länk DN 2

Inga kommentarer: