lördag, maj 19, 2007

Intellektuella bottenrekord i den politiska debatten

Ja man tar sig för pannan. Chefredaktören för Arena och tillika frilandsskribent på Expressen Per Wirtén skriver så här på sin blogg,

- Konsekvensen är samma som efter Rosengren och Bildt: att politikens trovärdighet sjunker lite till. Men nu socialdemokratins. Politik är inte bara ett yrke. Det är ett sätt att leva, att vara, ett ideal. Vänsterpartierna har mer än andra hållt uppe idealet – och även burits upp av det. Göran Persson har slagit undan benen på mer än hundra år av politisk vardag inom arbetarrörelsen.
Persson är en man utan heder.
Socialdemokraterna är ett parti som nu måste reparera sin heder. Till att börja måste Mona Sahlin säga nåt skarpt.

Jag tror inte mina ögon, "Mona Sahlin måste säga [något] skarpt", är det alltså på denna nivå vår politiska samhällsdebatt hamnat? Ja, Socialdemokratin har tappat sitt förtroende hos folket, det kan alla se. Tyvärr är det inte bara socialdemokratin som tappat sitt förtroendekapital utan samtliga de sju riksdagspartierna. Politik har just tvärtemot vad Wirtén säger, förvandlats till ett yrke och karriär. Hela den skara av yrkespolitiker har blivit vår tids nya adel som Isaksson så förtjänstfullt visat i sina böcker, yrket går t.o.m. i arv till vissa delar. Politiker har förmåner och löner som normala löntagare inte har, de har pensionsförmåner som är mer att likna vid de villkor bonusdirektörer har än vanliga löntagare. Politiker bor inte där vanliga löntagare bor, de åker inte kommunalt de deltar kort sagt inte i den verklighet som vi andra lever i. Politiker har inom lagens råmärken fifflat med barnledighet så att de gått i tjänst när riksdagen stängt och fortsatt sin barnledighet när riksdagen öppnat, när de varit sjuka har de "arbetat hemma" o.s.v. i all oändlighet. Allt detta har i princip företrädare för samtliga riksdagspartier ägnat sig åt. Men nu är det alltså Perssons fel att socialdemokratin förlorat sitt förtroendekapital? Sorry, problemet är oerhört mycket större än så.

Den förvirrade Wirtén verkar mena att Sahlin skall återupprätta Socialdemokratins förlorade heder. Alltså här går det för långt, jag nyper mig nu i armen, jag måste befinna mig i en surrealistisk mardröm regisserad av Franz Kafka. Menar Wirtén på fullt allvar att den politiker som mer än någon annan politiker bidragit till det vi normalt kallar politikerförakt, fått fäste i vårt land som aldrig förr skall ÅTERUPPRÄTTA HEDERN? Detta är sanslöst mina damer och herrar, de socialdemokratiska gräsrötterna gillar inte Sahlin, t.o.m. Persson var populärare, det var mest kvinnoförbundet med Pekgul i spetsen, media och politiskt korrekta riksdagsmän som drev på för att Sahlin skulle utnämnas till partiledare, detta efter att både Jämtin och Wallström tackat nej. Att Sahlin överhuvudtaget kunde utnämnas till partiledare är ytterligare ett tecken på att den yrkespolitiska klicken tappat kontakten med gräsrötterna och vanligt folk. Jag skall inte trötta läsarna med alla skandaler Sahlin gjort sig skyldig till, de flesta vet redan detta. Men vad har Sahlin gjort som minister för alla departement hon suttit på? Jag kan inte på rak arm säga något hon åstadkommit under ett helt liv som minister och hög politiker, hon har ofta framträtt i TV, pratat med sin speciella dialekt om problem hon aldrig ens försökt göra något åt. Hennes retoriska förmåga är väl passé den också, vi kan alla floskler, alla retoriska grepp som inte har något innehåll, som inte förpliktar till något. Vi lever i ett politiskt mörker där de enda "tillåtna" åsikterna är de som representeras av de sju riksdagspartierna som i princip driver samma agenda.

En socialdemokratisk bloggare, Katrine Kielos, skriver på sin blogg om Witéns artikel,

- Jag älskar att Wirten hänvisar till heder. Det är så rätt: an honorable profession.

Nä jag ger upp, möjligt att folk inte ser skogen för alla träd. Jag trodde denna Kielos åtminstone kunde tänka lite självständigt men där bedrog jag mig. Socialdemokratin är ett parti i förfall som går allt snabbare. Politikerna och medlemmar verkar helt sakna sjukdomsinsikt. I stället för att fundera på verkligheten och vad gräsrötterna kan tänkas stå för så kör man på med varannan damernas som förvandlats till "damernas hela tiden" och politiskt korrekta floskler, det är just det många väljare INTE vill ha. Men väljarna spelar i dagens politiska klimat tredjefiolen, det är den politiska nomenklaturan i ohelig allians med den mediala nomenklaturan som gäller, förutom en dag var fjärde år.

Andra bloggar om:

fredag, maj 18, 2007

Vad är kultur?


Ja vad är egentligen "kultur"? Vad är det egentliga substansiella innehållet i begreppet? En bra artikel av Jens Leandersson på SD-blogg beskriver detta svårfångade begrepp mycket bra.

Andra bloggar om:

En avvisning som väcker media

Enligt beslut från Migrationsverket så får inte människor från norra Irak asyl i Sverige. Nu är det så att den kurdiska administrationen i norra Irak vägrar ta emot avvisade asylsökande. Detta beslut som den kurdiska administrationen tagit strider mot alla internationella principer som finns eller någonsin funnits. En man har helt enligt reglerna avvisats till Irak av polisen, han sattes på ett plan till Bagdad, som ju faktiskt ligger i Irak, med 500 amerikanska dollar på fickan. Media gör stor affär av att mannen sattes på ett flyg till Bagdad, vad tror svensk media att det skall hända med mannen? Media målar upp en bild av att det finns risk för att det väntar ett ligistgäng med skjutvapen på den avvisade mannen utanför flygplatsen, samma man reste förmodligen från flygplatsen i Bagdad när han en gång lämnade Irak.

Det här är värsta sortens slaskjournalistik, Sverige har bestämt att det inte finns asylskäl för människor från norra Irak, förmodligen ett helt riktigt beslut. Vad menar tidningar och övrig media att Sverige skall göra då? Vi kan ju inte ge asyl till människor bara för att administrationen i norra Irak tagit ett beslut som strider mot all internationell praxis och principer. Det torde inte heller vara omöjligt för mannen att ta sig från Bagdad till sitt hem i norra Irak. Media skall inte driva eller förespråka en alldeles egen politik i t.ex. flyktingfrågor. Det gjorde TV och tidningar under 90-talet, nu lever vi i internetåldern, tidningar och TV har inte längre monopol på information och åsiktsbildning. Om den traditionella median driver sin politiska agenda så kan bloggare och andra aktörer på Internet lika gärna driva sin politiska linje, låt oss göra det.

Länk DN

Andra bloggar om:

Sabuni och Sahlin på samma möte

Det var tydligen "Internationella dagen mot homfobi" i går torsdags, jag skall villigt erkänna att det var en dag som jag inte hade en aning om att den fanns. Nuförtiden finns det en bemärkelsedag för allting, det har gått någon form av inflation i dessa dagar. De flesta dagar där något skall lyftas fram går vanligt folk spårlöst förbi, det är mest politiker som tar chansen att profilera sig en smula. Nu var det tydligen ett möte på Sergels torg p.g.a. denna "internationella dag", det som jag vänder mig emot är att Sabuni och Sahlin uppträder på samma möte. Vad är vitsen med att representanter får båda blocken uppträder på samma möte? Är det ett framsteg för demokratin? Jag anser i alla fall inte det, signalen är att "om detta är alla politiker eniga så ni väljare kan bara hålla med". Jag anser att vi väljare skall få avgöra alla frågor, det skall inte finnas några frågor där politikerna går ihop och sätter sig över vissa frågor. Måhända övertolkar jag att de två politikerna gör ett gemensamt utspel, men i DN står det att Sahlin säger,

- Är man emot rasism måste man vara emot homofobi och det måste alla demokrater vara.

Vilken intellektuell gigant denna Sahlin ändå är. De som är homofober här räcker upp en hand, de som inte är demokrater här kan också räcka upp en hand. Det blev ett väldigt liv när Persson påstod att Sahlin kanske inte var den mest intelligenta av hans förra ministrar, men det är ju alldeles uppenbart att hon har en mycket låg IQ-nivå. Sahlin kopplar samman rasism, homofobi och demokrati i en och samma mening, och med rasism menar hon förmodligen att vara emot socialdemokratisk flyktingpolitik. Är du emot socialdemokratisk flyktingpolitik är du inte bara rasist utan också en homofob och antidemokrat, vem vill vara det?

Länk SvD

Andra bloggar om:

torsdag, maj 17, 2007

Vad krävs för FN-medlemskap?

SVT:s Aktuellt har tydligen låtit granska SD:s programförslag inför årsmötet. De har anlitat juristen Madelaine Seidlitz från Amnesty, man kan alltså lika gärna påstå att det är Amnesty som granskat förslaget från SD. Att SVT anlitar en jurist från en annan organisation som redan har profilerat sig starkt i liknande frågor är mycket märkligt och raserar in ett slag all trovärdighet. På SVT:s hemsida står det

- Förslagen att avvisa alla asylsökande utan id-kort och att eventuellt stoppa "ickevästlig invandring" tillfälligt bryter t.ex. mot flyktingkonventionen. Amnesty-juristen Madelaine Seidlitz säger att förslagen är oförenliga med fortsatt FN-medlemskap.

Försäger sig inte Seidlitz här? Att stoppa "invandring" från vilken världsdel det vara månde måste varje nation kunna göra. Vad gäller ID-korten så kan ju en snabb utredning göras, kan inte den asylsökande visa på ett trovärdigt sätt varifrån han kommer så är det ju avvisning som gäller. Tar vi irakier så har i princip alla irakier identitetshandlingar, det kan vi utgå ifrån. En person som säger sig komma från Irak men inte äger några identitetshandlingar är inte trovärdig. Att detta förslag skulle vara oförenligt med ett medlemskap i FN kan inte vara något annat än ett dåligt skämt. Vi har FN-medlemmar som är diktaturer där oliktänkande spetsas på pålar utan ordentlig rättegång, Amnesty har aldrig ens andats om att de inte uppfyller krav för medlemskap. Både SVT och Amnesty drar ner sin trovärdighet genom taffliga "undersökningar" som denna. Vad gäller Amnesty så har den organisationen ingen trovärdighet kvar helt enkelt, inte i mina ögon. Amnesty skall ju kämpa för politiskt förtryckta människor världen över, (och inte ha åsikter om enskilda nationers flyktingpolitik) nu finns ju några av dessa politiskt förtryckta människor i Sverige. Vi har människor i vårt land som fått yrkesförbud för sin politiska uppfattning, som blivit uteslutna från sin fackförening, ja som faktiskt utsätts för våld enbart p.g.a. sin politiska uppfattning. Amnesty har hitintills inte yppat ett ord om allt detta, någonting säger mig att de inte tänker göra det heller. Enligt Amnestys egna stadgar skall organisationen stå fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska intressen, jag tycker absolut inte att Amnesty uppfyller de egna kraven. Amnesty har förlorat all trovärdighet i mina ögon.

Andra bloggar om:

onsdag, maj 16, 2007

Regeringen upphäver avvisningsbeslut

Regeringen upphäver avvisningsbeslutet för den ena av de egyptier som avvisade under uppseendeväckande former av den socialdemokratiska regeringen. Det var SÄPO som betraktade de båda egyptierna som säkerhetsrisker, den förra regeringen avvisade egyptierna på SÄPOs inrådan.
Då frågar vi oss nu, är de två egyptierna inte längre säkerhetsrisker? Har SÄPO gjort en annan bedömning? Eller häver regeringen avvisningsbeslutet trots att SÄPOs bedömning kvarstår? I vilket fall så faller hela ansvaret på regeringen, om den egyptier som nu regeringen hävt avvisningsbeslutet på gör sig skyldig till terrorbrott eller andra brott så har regeringen det fulla ansvaret. Jag skulle vilja gå ändå längre och säga att regeringen i så fall är medskyldig till dessa handlingar. Jag hoppas verkligen att regeringen har ordentlig grund för sitt beslut och inte bara vill slippa undan den sedvanliga mediabevakningen av sådana här ärenden.

Länk DN

Länk SvD

Andra bloggar om:

Värnpliktens vara – kommentarer på "Kulturrevolution.se"

Ja, i en artikel på Kulturrevolution.se skriver Sebastian Weil att det "vore bättre att avskaffa värnplikten rakt av" och att det är en form av slaveri att göra värnplikten. Jag håller inte med honom. Värnplikten är en utmärkt form för att skapa ett försvar av vårt land där hela befolkningen hjälper till. I ett krig som sker i full skala så är jag säker att en yrkesarmé inte förslår i långa loppet, det är egentligen självklart. De små skitkrig vi normalt ser i nyhetsrapporterna skulle naturligtvis bäst skötas av en yrkesarmé, men vårt försvar skall väl klara av ett riktigt krig också, ett krig där arméer står mot varandra och där man slåss till "sista man" med alla tillbuds stående medel, ett krig som det vi såg i andra världskriget. Dessutom så är det faktiskt en typ av uppfostran för unga män som bott hos sin moder hela livet (nu svär jag väl i kyrkan så det står härliga till) att göra en krävande vapenutbildning. Det finns andra poänger också med ett allmänt försvar. Det är en mycket stark symbolik och signal att hela befolkningen hjälper till att försvara fosterjorden. Symboliken är ungefär "vi är beredda till uppoffringar och t.o.m. att då för att försvara fosterjorden" samt "vårt land är värt att försvara och t.o.m. dö för". När jag läser mina egna rader här ser jag att de verkar lite omoderna, lite gammaldags, men vem eller vilka har gjort dem det?
Att värnplikten skulle vara någon form av slaveri är också skitsnack. Om ett bostadsområde bestämmer sig för att bilda ett medborgargarde och dess medlemmar bestämmer sig för att träna kommunikation och greppteknik varannan söndag, är det slaveri då? Värnplikten är enligt exakt samma princip fast i större skala. De moderna blöjliberalerna (ett uttryck från kommentarerna på Kulturrevolution) ser precis allt som inte gagnar den egna individen direkt som slaveri, de skall väl ha betalt om de tar hand om en gammal gumma som ramlat och brutit lårbenshalsen också. Jag vänder mig med kraft emot denna nutida form av ren och skär egoism.
Detta är ett utdrag ur Weils artikel,

"Det andra sättet vi kan angripa frågan är genom moraliska principer. Värnplikten är nämligen slaveri. Man tvingas arbeta för staten. Om slaveri är okej så dör diskussionen där. Men anser man att slaveri är felaktigt så är det bättre om bara killar utsätts för den. Att utöka slaveriet till hela befolkningen är inget annat än fel. Att avskaffa slaveriet i fredstid, då risken för att dö är liten, men ha kvar det i skarpa situationer är bara löjligt. Du slipper arbeta för staten när det är liten risk att dö, men när det är stor risk måste du."

Nå, till min kommentar under Weils artikel,

"Ja ditt inlägg ligger i tiden, allt som är av tvång är slaveri. Det torde i alla fall inte vara en konservativ uppfattning utan snarare en liberal sådan.
Jag gjorde verkligen värnplikten under kalla krigets dagar. Jag anmälde mig i försvarets frågeformulär om tjänstgöring i övre Norrland för att stå i första ledet om ryssen eller någon annan kom, jag fick dock nöja mig med I2 i Karlstad till slut. Jag hade med stolthet försvarat mitt land, det är omodernt jag vet, låter nästan löjligt. Jag tror inte ni fattar vad verkligt slaveri är, det är när en annan nations arme intagit ditt land, då kan man snacka om verkligt slaveri. Jag äcklas åt nutidens liberala principer och teser, all uppoffring som inte gäller den egna karriären är slaveri, man skänker pengar åt Israels arme men har värnpliktsvägrat när svenska försvaret kallat, vad är logiken i det? Man hejar på de amerikanska styrkorna i Irak men kan fan i mig inte tänka sig att ikläda sig svensk uniform, det är så kallt i tälten och befälen är så dumma. Vi har skaffat oss ett bortskämt och intellektuellt avtrubbat folk, hur har det blivit så här?
En familj går ihop för att skydda sig mot inkräktare, en kommun eller ort går ihop för att ta tillvara sina intressen, ett parti sluter sina led för att klara en kris, ett land måste för helvete hjälpas åt för att försvara sitt land. Någon konservativ skribent (Söderbaum) drog en historia om vad en kommunist och en liberal etc. skulle göra om det brann i hotellet som de befann sig i, kan inte Söderbaum göra en liknande betraktelse om värnplikten, eller är det obekvämt?
Jag läser just nu en bok om en judisk journalist i Sovjet under andra världskriget. Hela befolkningen, ungdomar, kvinnor och barn, gamla handikappade, alla hjälptes åt för att bekämpa fienden. Man slogs i byar, i skogen på åkrar och i träsk, man slogs från hus till hus, utan mat i 40 graders kyla, ibland så hände det att någon soldat täppte till öppningen på ett tyskt kulsprutenäste med sin egen kropp för att kamraterna skulle kunna rycka fram. Tror någon att en yrkesarmé kan åstadkomma något sådant?
Jag tror vi fått det lite för bra i vårt land, alla uppoffringar som inte gäller en själv betraktas som slaveri, vi kommer att bli ett mycket lätt byte"

En hel del andra kommentarer är mycket bra skall jag säga, jag kan dock inte klistra in hur mycket som helst. Gå gärna in på Kulturrevolution och läs framförallt kommentarerna. Till slut vill jag säga att jag inte menar att man aldrig skall förändra försvaret eller anpassa den för den aktuella hotbilden. Jag har här uttalat mig om principen för en värnpliksarmé.

Andra bloggar om:

Wager om BO

Bloggaren Wager skriver här en bra artikel om BO, Lena Nyberg och de uppgifter som framkom i Dokument inifrån med Evin Rubar. Lite nya vinklingar i en välskriven artikel, dessutom krav på att hela myndigheten skall läggas ner.

Andra bloggar om:

måndag, maj 14, 2007

En äkta antirasist?

Esbati, vänsterpartist och tidigare ordförande för Ung vänster driver en blogg. På denna blogg reagerade Esbati på det "Dokument inifrån" som jag tidigare skrev om, se nedan. Esbati reagerar och uttalar sig som väntat. Programmet som tog upp överrepresentation av våld mot barn i invandrargrupper och hur dessa barn har det i vissa fall, kritiseras våldsamt av Esbati. Han kallar journalisten Evin Rubar implicit för rasist genom att sätta etiketten "rasism" på artikeln där han skriver hur dåligt det är att ta upp detta problem. Han kritiserar också Rubars tidigare program när hon fick fram att en företrädare (ordförande rentav) för ROKS tycker att män är djur. Denna ordförande (Ireen von Wachenfeldt) sade rent ut i programmet, flera gånger, just det att "män är djur", man får lite svårt att förstå vad Esbati kritiserar egentligen. Skulle Rubar ha klippt bort det som programmet handlade om, är det så Esbati resonerar?

I sin artikel skriver Esbati,

- berätta för hela svenska folket att det viktiga inte är att barn misshandlas i Sverige och far illa därpå, utan vilken hårfärg deras föräldrar har, varför det kan bli nödvändigt med ytterligare allmän misstro och hets mot allehanda blattar.

Esbati gör vitt till svart och svart till vitt. Vi har precis tvärt om förnekat att vissa grupper har en överrepresentation av våld och inte vidtagit åtgärder mot detta, inte pratat om detta. Just p.g.a. rädsla för att bli kallade rasister av typer som Esbati. Socialtjänst skola och polis har inte kunnat ta i problemet, inte vetat vad de skall göra och inte kunnat prata om problemet, just för att typer som Esbati blixtsnabbt kommer med sina nazist och rasistanklagelser. Problemet är också att invandrare måste informeras om vad som gäller i detta land, att samhället sätter gränser och ger signaler, hur skall det gå till om man inte ser på de mönster som finns bland fall av barnmisshandel?

Esbati är också mycket nedlåtande mot dem som kommenterar under hans artikel, han låter det framstå som att de är lite mindre vetande och en smula efterblivna, de som inte jublar åt hans anklagelser. I själva verket är det Esbati och hans meningsfränder som inte förstår vad det är han gör. Esbati med kompani gör det omöjligt att ta i dessa problem och åtgärda dem, de stigmatiserar alla med ord som "rasist" och "främlingsfientlig" som försöker dra upp ett svårt och komplicerat problem till ytan. I själva verket är det personer som Esbati som lagt grogrunden till att det blivit så här. De har skapat den mentala grund och paradigm som gör det så förbjudet att tala om vissa problem. Inte nog med att Esbati förhindrar en lösning av problemen, han med meningsfränder är implicit orsaken till sakernas tillstånd också, dubbelt skyldig Esbati.

Esbati och hans vänner bryr sig sannolikt inte om alla de barn som blir utsatta för detta våld, det viktiga är att deras "rasistteori" inte ifrågasätts, att de tabun vi har inte raseras, vad kan bli nästa bastion som faller då, undrar de. Följden av detta blir att alla krav, skyldigheter, all kritik och påpekande av missförhållande genast stämplas som rasism. Alla åtgärder och handlingsförslag stämplas också som rasism. Därför vågade inte de sociala myndigheterna göra något i det faller med invandrarkillen som misshandlades i "Dokument inifrån", därför kunde inte polisen göra något, de får ju inte heller "diskriminera" någon, därför fick inte den unga killen i programmet något stöd. Starkt jobbat Esbati.

Andra bloggar om:

söndag, maj 13, 2007

Sveket av Lena Nyberg och Maria Larsson

I dokument inifrån i kväll söndag så togs frågan om barnaga i invandrarfamiljer upp. Frågan är mycket känslig, flera berättare vittnade om att många var rädda för att "kränka" främmande kulturer och uppträda "rasistiskt". När reportrarna gjorde sina intervjuer med politiker och tjänstemän så uppträdde intervjuoffren som om de trippade på ett minfält. En representant för Rädda Barnen sade rent ut att hon var rädd för att peka ut främmande kulturer. En viktig fråga i hela programmet var att svenskar inte vågade agera p.g.a. rädslan för att bli kallad för rasist, det var alltså invandrare som klagade på passiva svenskar.

Det som är oförsvarligt är hur tjänstemän som Lena Nyberg, Barnombudsmannen, som säger sig försvara barnens rättigheter, konsekvent vägrar att ta i problemet. Flera undersökningar visar att invandrarbarnen är kraftigt överrepresenterade i våldsstatistiken. Det finns en undersökning från BRÅ, det finns en annan från "Barnmisshandelskommitén" som klart visar denna överrepresentation av våld. Nyberg sitter ändå och säger att det inte finns några "färska" undersökningar. Nyberg sviker alltså barn hon är satt till att försvara, detta av rädsla för att bli politiskt inkorrekt. Så djupt gick det engagemanget, jag tänker på Ayaan Hirsi Ali, hon riskerar livet för det hon tror på.

En annan person som sviker sitt ansvar är folkhälsoministern Maria Larsson, hon framförde samma skäl som Nyberg. Förmodligen så gör hugg och slag lika ont i invandrarungdomar som i etnisk svenska ungdomar. Men är det frågan om vilket som är viktigast, politisk korrekthet eller dessa barn så har Maria Larsson och Lena Nyberg redan gjort sitt val.

Jag vill påpeka att systemkritiker och kritiker av flyktingpolitiken skall akta sig för att "gotta sig" i dessa frågor, det är lika illa som att vända sig från problemet p.g.a. politisk korrekthet. Låt oss i stället agera som föredömen och i första hand tänka på de ungdomar som systematiskt utsätts för ganska grovt våld. Om inte våra ministrar eller ombudsmän kan vara föredömen så låt oss då själva försöka vara det.

Heder också åt SVT:s "dokument inifrån" redaktion som vågade traska ut på detta minfält av politisk korrekthet och insnörda lojaliteter. I kväll tar jag av hatten för er.

Uppdatering: Radiodebatt Rubar mot Nyberg i radiointervju, den skall inte missas LÄNK

Andra bloggar om:

Svenska rättssamhället i kris

Jag har inte haft tid att skriva något om det uppmärksammade domstolsutslag där organisationen ROKS frikändes innan. Nu när jag än en gång läser artiklarna så tycker jag att jag måste skriva några rader i alla fall, det är alltför upprörande. Bakgrunden är den att en mamma självsvåldigt tagit sitt barn från pappan som i svensk domstol fått hela vårdnaden om barnen. Mamman flyr alltså med barnen och får hjälp av organisationen ROKS att gömma barnen undan pappan. Barnen får falska namn och rektorn på barnens skola hjälper till att gömma undan barnen, även kyrkan hjälper till att gömma barnen undan pappan och rättvisan.

Mamman misstänkte pappan för sexuella övergrepp mot barnen, pappan blev dock inte åtalad i den polisutredning som gjordes. Vi har alltså enbart misstankar från mamman att gå på, samma mamma som flyr med sina barn undan rättvisan.

Vi vet ju inte vad som ligger i mammans anklagelser, men det torde inte ROKS veta heller, och absolut inte skolans rektor och kyrkan. Enligt uppgift har pappan gett upp vårdnaden om barnen. Har ni läst "Den Kaukasiska kritcirkeln" av Bertolt Brecht? Förmodligen har inte svenska kyrkan gjort det och inte rektorn på skolan som hjälpte till att gömma undan barnen.

De tre kvinnorna från ROKS har blivit frikända i tingsrätten för anklagelserna om egenmäktigt förfarande mot barn, trots att de hjälpte mamman i sex år! Detta sätter hela rättsamhället i fara, det spelar ingen roll att kvinnorna från ROKS säger att de inget visste, sex år är en alldeles för lång tid för att det skall gå att bortförklara. Vad har rektorn för skolan för bortförklaring? Svenska kyrkan klappar sig säkert för bröstet för sitt agerande i vanlig ordning, tänk er att pappan är oskyldig, han har alltså blivit berövad sina barns uppväxt trots att en domstol dömt hela vårdnaden till honom. Kvinnoorganisationen Helga i Tranås (ROKS) hjälper kvinnan undan lagen och pappan, blir frikända och firar med blommor och champagne, kyrkan klappar sig för bröstet och rektorn för skolan där vårt uppväxande släkte skall fostras får väl behålla jobbet. Detta mina damer och herrar är förjävligt!

ROKS ordförande Lina Ploug säger i TT så här,

- En fällande dom kan ge svåra problem för kvinnojourrörelsen. Vi vill inte bryta mot lagen.

Va! Skämtar hon? "Vi vill inte bryta mot lagen" ni i ROKS skiter fullständigt i om ni bryter mot lagen, det enda som besvärar er är en fällande dom. Ni är ett hot mot hela det svenska rättsamhället.

Svenska kyrkan är ett kapitel för sig, de struntar fullständigt i svensk lagstiftning när de tycker att det passar dem, de har något slags frikort från svensk lagstiftning. Men varför skall jag följa lagen om de slipper? Varför skall Hells Angeles följa lagen om svenska kyrkan inte behöver det? Jag tycker det är dags att göra upp räkning med "månglarna i templet" och det mina vänner är inga andra än svenska kyrkan i dag. Samma kritik kan riktas mot rektorn på skolan, han handlade dock enbart som person och inte som representant för Sveriges rektorer. Jag hoppas och tror att mycket få rektorer skulle ha handlat som denna rektor.

Svenska rättssystemet håller på att erodera inifrån av alla skandaler, av brist på respekt för att lagen skall gälla alla. Här är det organisationer som fullständigt struntar i den svenska rättvisan, däribland kyrkan. ROKS har t.o.m. fått ett kvitto på att det kan strunta i både lagar och domstolar genom den friande domen, detta är förfärligt! Jag ser framtiden ann med oro för det svenska rättsamhället. För mycket politiska hänsyn tas, för mycket hänsyn tas till "vad som ligger i tiden", de som dömer visar sig inte vuxna sin uppgift alltför många gånger.

Länk 1 SvD

Länk 2 SvD

Andra bloggar om:

Löjets skimmer

Såg för en gångs skull på melodifestivalen, brukar inte göra det då musiken brukar vara så dålig så det mest liknar en pina att genomlida hela tillställningen. Jag måste säga att jag tycker den allmänna nivån höjts enormt de sista åren och speciellt i år. För en tio femton år sedan skulle det vara rena tortyren att genomlida en schlagerfinal, nu är det inte det längre. Själv gillar jag lite rockigare musik, lite snabbare tempo och mer rock än schlager, alltså tycker jag oerhört mycket mer om gårdagens final än de som avverkades för femton år sedan när de flesta bidrag var genomsega ballader av oskolade röster dessutom.

Jag blev dock överraskad av den öppna politiska röstningen, att grannar röstar på grannar har alltid varit ett faktum mer eller mindre, men nu är det inget man ens hymlar om längre. Den "politiska" röstningen tar alla som självklar, även de svenska kommentatorerna. Den är dessutom så påfallande att det blir löjligt. Det är inte bara öst som röstar på sina grannar och kulturella vänner, väst gör det i lika hög grad. The Ark fick väl i princip alla sina röster från våra nordiska grannar, Finland likaså. Ärligt talat, de uppskrivna "Ark" hade ingen chans i denna konkurrens, de hade blivit förnedrade även utan en "politisk röstning", ja kanske ännu mer förnedrade.

Min favorit? Ja inte var det Serbiens bidrag i alla fall, av någon anledning har denna schlagertävling dragit till sig homosexuella människor, jag vet inte varför men så är det. Serbiens bidrag var inte bäst men eftersom det var en "lesbisk kampsång" och en inte alltför dålig låt så var segern given. Min favorit var utan tvekan Moldaviens bidrag, som de unga flickorna var klädda och med deras unga fräscha utseende parat med den rockigaste låten så utnämner jag den till en "heterokampsång". Den var utan tvekan min favorit och i framtiden kanske vi skall rösta hetero mot homo i denna tävling i stället, jag fruktar bara att "min" sida kommer att förlora.

Länk DN

Länk SvD

Andra bloggar om: