fredag, november 30, 2007

Vad är fel i Svenska skolan?

Enligt den numera välkända s.k. Pisaundersökningen så rasar Sverige från 18e plats 2003 till 22a plats 2007. De kunskaper dessa placeringar gäller är naturvetenskap. Andra ämnen som mattematik och läsning har också undersöks och resultaten från dessa ämnen bekräftar det ras Sverige gjort inom naturvetenskap. Finland står fram bland de nordiska länderna och hamnade högst upp i denna undersökning.

Det är svårt att exakt sätta fingret på vad orsakerna är bakom de dåliga svenska resultaten. En orsak försvarare av det svenska skolsystemet gett är att vi har så pass många invandrade barn med dåliga kunskaper i det svenska språket. Rent pedagogiska effekter är svåra att mäta på ett nationellt plan. Sverige är en nation där vi experimenterat med en hel del nya pedagogiker, en del är sannolikt bra, andra är med största säkerhet mindre lyckade. Den viktigaste faktor för hur mycket eleverna lär sig är enligt de främsta forskare inom pedagogiken det som kallas ALT, står för Actual Learning Time. Det är alltså hur mycket tid eleverna verkligen sitter med näsan i boken och arbetar, lektionstiden minus all tid som går bort på t.ex. bråk, förseningar och annat. ALT gäller oavsett vilken pedagogik skolan använder sig av och är helt avgörande för resultaten som eleverna gör.

Jämför vi Sverige med Finland anar vi att det är just ALT som skiljer dessa länder åt. I Finland så gäller fortfarande disciplin, ordning och reda. Läraren har auktoritet och säger vad som gäller, eleverna lyder eller får någon form av konsekvens. Detta får direkt inverkan på ALT och indirekt inverkan på skolresultaten.

En annan märklig (inte så märklig egentligen) konsekvens är att våld mot lärare i Sverige är mycket vanligare än i Finland där lärarna är betydligt strängare. Tydliga gränser gör det lättare för både barn och vuxna, de som vinner allra mest på tydliga gränser är dessutom de som vi normalt benämner som "problembarn".


Länk SvD

Intervju med Roger Scruton

Axess gjorde en intervju med Roger Scruton, intervjuare var Aftonbladets Hakelius. Intervjun var intressant och för svenska förhållanden politisk inkorrekt. I Sverige har vi skyldighet att tänka som den politiska och mediala eliten i vissa avgörande frågor. En självständig och skarp hjärna som Scrutons låter sig inte tämjas av några mentala påbud. Scruton anses av många konservativa som den främste konservative ideologen i dag och har ett grundmurat stort anseende, även bland konservativa i vårt land är han respekterad. Konservativa tänkare i vårt land har en tendens att uttrycka sig mycket försiktigare än vad Scruton gör och den rädsla för att göra sig politisk omöjlig märks mycket tydligt.

Under intervjun pratade Scruton om faran med det mångkulturella samhället, han menade att det innebär stora risker att införa ett sådant samhällssystem. När det gäller religion så var Scruton inte nådig mot islam och menade att även att det ökade muslimska inflytandet var en stor fara för vårt västerländska samhällssystem. På slutet av intervjun behandlade Scruton frågan om flyktingpolitiken och sade då så här.

- Det finns en stor oro bland medborgarna inte minst beträffande invandringen. Inte ett enda europeiskt land har frågat medborgarna vad de tycker. De har blivit tvungna att släppa in folk i sitt land och utöva en sorts påtvingad gästfrihet gentemot folk som ofta kommer hit sponsrade av välfärdsstaten och som inte bidrar med något som de infödda anser sig ha nytta av. Ingen får komma med kritik för den som gör det, blir genast avfärdad som rasist och xenofob. Inga politiker delar deras åsikter och ingen frågar vad de tycker. Det demokratiska underskottet är så stort att det kan bli mycket farligt.

Kan det sägas tydligare och bättre? Man önskar att även de i vårt land som kallar sig konservativa med stolthet i rösten kunde visa samma moraliska och intellektuella resning som Scruton. Ja, vi vet att det politiska förtrycket är tämligen hårt i vårt land, vi vet att priset kan bli utanförskap och utfrysning om man tar "bladet från munnen", men ändå.

Länk Axess

torsdag, november 29, 2007

Tar DN:s ledarredaktion intryck av min blogg?

Jag börjar så smått undra om inte DN:s ledarredaktion faktiskt läser och tar lite intryck av vad som skrivs på denna blogg. I dagens ledare finns det formuleringar och beskrivningar av verkligheten vi nog inte sett förut. Måhända har jag drabbats av hybris, men visst kan man börja undra, läs detta ur dagens ledare.

Men samtidigt ska man komma ihåg att kommunalråd som Göran Johansson och Malmös Illmar Reepalu faktiskt står i en verklighet där stenarna far genom luften, där infödda svenskar flyttar ut, där bidraget till eget boende för nyanlända asylsökande resulterat i att 20 personer lever i en tvåa och att vissa stadsdelar håller på att gettofieras.

Och

Däremot kan man av EU:s medlemsländer kräva en samordning och ett delat ansvar så att även andra länder kan erbjuda en fristad. Sverige kan inte - och bör inte - ensamt ta emot majoriteten av alla flyktingar från ett visst konfliktområde.

Nåja, jag kanske inbillar mig. Men en liten tillnyktring på de problem vi har i samband med vår flykting och integrationspolitik kan nog skönjas på flera håll i det etablerade samhället. Vi har dock lång väg kvar att vandra.

Länk DN

Länk tidigare artikel av mig i ämnet

Reinfeldt tar bladet från munnen (igen)


Ja förra gången Reinfeldt gav sin syn på det mångkulturella samhället var det Sverige och svenskarna som var att likna vid barbari. Nu när moderaterna skall formulera en "ny" politik för integration och mot segregation säger han så här.

- Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle.

Verkligen, det mångkulturella samhället är mer spännande. Varför inte flytta till något av de intressanta mångkulturella samhällen som ju finns runt Stockholm. Reinfeldt bor ju numera i Sagerska palatset men har väl kvar sin villa i det kulturellt homogena Täby. Vad är det för dårar som inbillar sig att det mångkulturella samhället inte fungerar? Är det sådana misslyckade individer som råkar bo i dessa typer av mångkulturella samhällen?

För övrigt funderar den moderata arbetsgruppen på att invandrare som återvänder till sina hemländer skall få ta med sig den svenska pensionen hem till sitt ursprungsland. Förstår jag förslaget rätt så får ju alla pension, även de som inte arbetat en enda arbetsdag. Det skulle med et moderata förslaget gå att komma som flykting till Sverige, bo här några år, inte behöva arbeta, därefter kunna återvända till sitt hemland med svensk pension. Var det någon som tyckte att den moderata integrations och flyktingpolitiken var bättre än den socialdemokratiska?

Länk SvD

onsdag, november 28, 2007

Väljarframgångar eller verkligheten

Enligt dagens ledare på DN är det fruktade framtida väljarframgångar för SD som fått Göran Johansson och Ilmar Reepalu att komma med de omdiskuterade förslagen att skicka ut alla flyktingar vilka har smugglats in till Sverige. Ledarredaktionen drar paralleller till NyD i början av nittiotalet och påpekar att NyD fick övriga riksdagspartier att skärpa flyktinglagstiftningen några år. Det är alldeles uppenbart att ledarredaktionen är orolig för att samma sak skall hända igen. De är inte oroliga för SD i sig utan för den påverkan SD:s framgångar kan få på övriga partier.

Ledarredaktionen tvingas erkänna att det i Johanssons och Reepalus hemkommuner är ett pressat läge med enormt stor flyktingtillströmning varje år. Men i övrigt är det bara partitaktik som ledarreaktionen ser bakom SD:s framgångar likväl som förmodade skärpningar av flyktingpolitiken i framtiden av riksdagspartierna. Det har tydligen inte fallit denna redaktion in att det kanske är något fel på svensk flyktingpolitik i grunden. Det har inte slagit denna redaktion att Sverige för en extremt generös flyktingpolitik jämfört med andra jämförbara västländer. Det har heller inte gått upp för de grånade herrar som sitter i DN-skrapans redaktionsrum att flertalet som får asyl faktiskt inte är flyktingar enligt Genèvekonventionen, samt att denna slappa och inkonsekventa flyktingpolitik medför stora påfrestningar för vårt land och dess ekonomi. Kan herrarna i DN:s ledarredaktion vara snälla att kliva ner från skyskrapan och komma ner till verkligheten?

Länk DN ledare

Länk DN Johansson

Inte den skarpaste kniven i kökslådan

Men Svansbo är tillräckligt insatt för att veta vad en generös flyktingpolitik leder till på sikt och vad den sannolikt orsakat redan nu. Svansbo är dock inte tillräckligt smart för att veta det de flesta andra liberala politiker vet, nämligen att vissa saker bör man hålla tyst om. Han säger rent ut att en generös flyktingpolitik är oförenligt med en välfärdsstat. Det visste vi redan men nu får vi veta det av en som är för en generös flyktingpolitik. Snyggt jobbat Svansbo!

tisdag, november 27, 2007

Göran Johansson tar bladet från munnen

Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, den välkände och riksbekante Göran Johansson säger i dag på DN att alla flyktingar vilka kommit hit med hjälp av flyktingsmugglare skall skickas tillbaka direkt utan att få sin asylansökan prövad. Det är starka ord av en etablerad Socialdemokrat och det strider sannolikt mot Genèvekonventionen. Hur en flykting kommer till Sverige spelar enligt de avtal vi skrivit på mindre roll, det är skyddsbehovet som är avgörande. Frågan är hur många som skulle få stanna om man följde Genèvekonventionen strikt. Som det är just nu får ju många stanna p.g.a. familjeskäl eller av s.k. humanitära skäl, det står inget i Genèvekonventionen om dessa grupper. I DN säger Johansson så här.

- EU måste bli mera proaktivt, säger han. Man kan till exempel öppna ett tillfälligt kontor på en strategisk plats och därifrån centralt styra flyktingströmmen. Som man gör med kvotflyktingar. Det måste bli lite ordning och länderna måste ta solidariskt ansvar, säger Göran Johansson.

Johansson vill alltså att Europa och EU skall dela på de flyktingar som kommer till Europa och EU-området. Sannolikt måste gemensamma bedömningar om vilka som skall bedömas som skyddsbehövande också göras för att systemet skall fungera. Sverige skulle vid ett sådant förfarande vinna oerhört mycket och få ta emot en bråkdel av den flyktingström vi gör i dag.

Sahlin ligger lågt i frågan nu när hon är partiledare, hon har endast skrivit ett personligt brev till Johansson där hon skriver att Sverige måste uppfylla sina internationella åtaganden. Andra politiker som Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och vänsterpartiets talesman i flyktingfrågor Kalle Larsson är inte förvånande starkt kritisk till Johanssons uttalande. De är för en mycket generös flyktingpolitik men även de verkar ana omfattningen av problemet med den senaste flyktingströmmen. Både Eriksson och Larsson efterlyser en mer solidarisk flyktingpolitik från EU. Översatt till vanlig svenska betyder det att de vill att övriga EU-länder skall avlasta Sverige från den nuvarande flyktingströmmen.

Sverige har redan genom Billström försökt få tillstånd en mer "solidarisk" flyktingpolitik från övriga EU-länder, utan resultat. Sanningen är att övriga EU-länder inte kommer att undsätta Sverige för den självvalda vansinniga flyktingpolitik vi nu har. Det som är så uppenbart för alla tänkande människor är att övriga EU-länder som tar emot en bråkdel av den mängd flyktingar Sverige tar emot också har undertecknat Genèvekonventionen som svenska politiker lutar sig emot. Sahlin säger så här i DN.

- Det finns internationella åtaganden om asylrätten som vi ska och måste leva upp till.

Ja det stämmer, men andra länder som tar emot betydligt färre antal flyktingar har också skrivit på samma dokument och avtal som Sverige. Finland har också skrivit under Genèvekonventionen, de tar emot en bråkdel av det antal flyktingar som Sverige tar emot. Så här står det på "Utlänningsverkets" hemsida.

Förutsättningarna för att få asyl är de samma i utlänningslagen som i Genèvekonventionen (flyktingkonventionen) som Finland har skrivit under.

Klarare kan det inte bli. Finland följer samma internationella konventioner som Sverige men tar emot betydligt färre antal flyktingar. Pratet från politikernas sida om att vi bara följer internationella konventioner är inget annat än en rökridå med andra ord. Det är en bluff för att dölja att vi alldeles själva valt en fullständigt vansinnig flyktingpolitik som vi dessutom står ensamma med inom EU.

Länk DN Johansson

Länk DN Sahlin

Länk Utlänningsverket Finland

UPPDATERING:

Tobias Billström går till hårt angrepp mot Johanssons utspel och tar även han upp Genévekonventionen. Vi skall inte bryta mot konventioner vi skrivit under men återigen, Finland, Danmark och en massa andra europeiska länder har skrivit under samma konventioner som Sverige, med ett helt annat praktiskt resultat.

Länk SvD huvudartikel

Länk Billström


Dags att taga strid mot facket

Fackpamp efter fackpamp träder fram och säger sig vilja arbeta för att begränsa SD:s framgångar och inflytande över medlemmarna inom olika fack. Det verkar vara en självklarhet att fackpampar av olika kulör ser som sin uppgift att valla in sina medlemmar i "rätt" partipolitisk folla. Hela 49 % av IF Metalls avdelningsordföranden vill utesluta medlemmar i SD. Undersökningen är gjord av Novus Opinion på uppdrag av Dagens Arbete. Vi frågar oss hur fackföreningen rent praktiskt skall ta reda på vilka som är medlemmar och inte. De vill kanske sätta SÄPO på denna grannlaga uppgift, eller skall andra medlemmar i facket ägna sig åt angiveri som i det forna Östtyskland?

I Dagens Arbete uttalar sig Tommy Andersson, Grafikernas ordförande efter att undersökningen gjord av Novus Opinion visat att 5,8 % av Grafikerna, IF Metall och Pappers medlemmar skulle rösta på SD.

Det måste till en rejäl satsning, det har vi insett och jobbar med. Och då tror jag att de här siffrorna kommer att se annorlunda ut om några år.

Verkligen, grafikernas fackförening jobbar hårt på att få dess medlemmar att inte rösta fel. Man tar sig för pannan, var det inte meningen att fackföreningar skall tillvarata sina medlemmars intressen gentemot arbetsgivaren? Vi börjar närma oss rena diktaturfasoner, skulle detta ske i Ryssland skulle vi alla samfällt stämma upp i högljudda protesttjut, nu händer just detta i det vi själva gärna vill se som demokratins högborg, Sverige. Nej mina vänner, det är dags att draga blanka vapen mot dessa fackföreningspampar, nog nu! Inte bara de som sympatiserar med SD eller är allmänt systemkritiska utan alla de med demokratiska ideal borde visa vad verklig åsiktsfrihet och demokrati är. Gå ur de fackföreningar ni är medlem i om de beter sig som IF Metall och Grafikernas. De kämpar i alla fall inte för era intressen utan ägnar sig åt partipolitik i stället, detta för de pengar som ni betalat in till fackföreningen, för att denna skall tillvara era intressen. Visa vad ni tycker om dessa diktaturfasoner som just nu läggs i dagen. Det enda språk dessa fackföreningspampar förstår är en rejäl spark i det vi normalt betecknar som "skrevet".

Länk dagens arbete


Länk DN

måndag, november 26, 2007

Fullänkning och moral

Jinge som säger sig stå högt över alla "nazianstuckna" sverigedemokrater ägnar sig åt fullänkning i alla fall. I artikeln där hälften av alla avdelningsordföranden i IF Metall säger sig vilja utesluta de som är medlemmar i SD så länkar Jinge till en artikel där han visar med en undersökning gjord av "Forum för levande historia" att SD:are är de mest antisemitiska. Det skall tilläggas att denna "undersökning" gjordes på skolungdomar för att få fram rätt resultat. Inte ett ord i Jinges artikel om facket och dess vilja att utesluta de som är medlemmar i SD. Det är en klockren fullänkning alltså för att få lite fler besökare. Medlemmar i SD är lågt stående varelser enligt Jinge men i praktiskt handlande så visar han sig ha sämre moral än de allra flesta SD:are. Det spelar sannolikt ingen roll, bara man har de rätta åsikterna och tycker att Sverige skall öppna gränserna för alla tänkbara flyktingströmmar så kan man fuska lite i kanten. Om man har de rätta åsikterna vet alla ändå att man är en sann humanist innerst inne, att man tillhör "gänget" och har ett hjärta av guld. Man kan fortsätta ösa skit över sina politiska motståndare, kalla dem nazister och fortsätta ta till alla möjliga fula knep för att demonisera sina politiska motståndare.

Ber om ursäkt, men jag vill helst inte länka till Jinges blogg.

Är Sverige på väg in i ett demokratiskt mörker?

Det kan man undra, för enligt en artikel i SvD så vill 49 % av avdelningsordförandena i IF Metall utesluta medlemmar i SD. Jag tror knappt mina ögon när jag läser det och får både nypa mig i armen och läsa meningen flera gånger. Hälften av alla avdelningsordförande i organisationen vill alltså utesluta medlemmar i ett politiskt parti som uppfyller alla demokratiska kriterier som man kan ställa på ett politiskt parti. Detta mina damer och herrar är inget annat än en glimt av det skräckscenario som målades upp i Orwells 1984, några år för sent kom skräcksamhället men ändå.

Vi kan fråga oss vad reaktionen skulle bli om dessa avdelningsordföranden ville utesluta moderater, eller varför inte homosexuella eller utvecklingsstörda för den delen? Vi vet att det skulle bli ett ramaskri utan like och något sådant skulle ingen ordförande göra sig skyldig till, de vet nog vad som är opportunt och inte. Stödet för dessa odemokratiska åtgärder är betydligt lägre i de andra fackorganisationerna men Pappers ordförande, Jan-Henrik Sandberg, säger så här i SvD.

SD är en odemokratisk organisation och förespråkar saker vi inte delar. Men att generellt utesluta medlemmar tycker jag inte man ska göra.

Snälla Sandberg, vad är det som är odemokratisk med SD, kan du inte en enda gång förklara det? Det som alldeles uppenbart är odemokratiskt är ju att utesluta medlemmar p.g.a. deras politiska åsikter. Detta är ju befängt, man beter sig odemokratiskt och vill utesluta medlemmar p.g.a. deras politiska åsikter med förevändningen att de som man vill utesluta är odemokratiska. Jag tror att detta faktiskt är värre än i Orwells skräckscenario, inte ens där skulle väl något dylikt kunna hända, det skulle anses som alltför orealistiskt.

Länk SvD

söndag, november 25, 2007

Läsvärd och bra artikel


Grue:s blogg. Handlar om utslätningen av svensk politik och den politiska adel vi fått på senare tid.

Ytterligare hot mot vårt rättsystem

I dagens DN står det att polisstationen i Vårby blivit bombhotad. Vi vet inte hur allvarligt detta hot är eller om det rent av rör sig om ett antal busungar som gått alldeles för långt. Det är ytterst allvarligt i vilket fall, att bombhota en polisstation skall helt enkelt inte förekomma i vårt samhälle. Det var inte alls länge sedan en åklagare blev utsatt för ett sprängattentat. Det attentatet var ytterst allvarligt och ett direkt slag mot det svenska rättsystemet. Vi minns också beskjutningen mot polisstationen i Ronna. Direkta attacker mot vårt rättsystem, attacker som för ett par decennier sedan skulle te sig som fullständigt overkliga.

Samhällsutvecklingen har tagit en farlig väg och den trygghet vi alla kände för inte så länge sedan börjar krackelera. Politikerna är förvånansvärt passiva och talar mest om hur positivt det är med globaliseringen och hur mysigt EU är. De allvarliga tendenser vi ser i vårt land är det ingen folkvald som känner sig manad att ta tag i. Politikerna kanske tror att det är polisens sak att vända en samhällsutveckling, det är det förvisso inte. Det är i Sveriges riksdag och regering de viktiga och nödvändiga besluten måste tagas. Vakna nu alla ni som sitter i regering och riksdag, det är hög tid.

Länk DN

Länk SvD

Länk SvD