söndag, november 25, 2007

Ytterligare hot mot vårt rättsystem

I dagens DN står det att polisstationen i Vårby blivit bombhotad. Vi vet inte hur allvarligt detta hot är eller om det rent av rör sig om ett antal busungar som gått alldeles för långt. Det är ytterst allvarligt i vilket fall, att bombhota en polisstation skall helt enkelt inte förekomma i vårt samhälle. Det var inte alls länge sedan en åklagare blev utsatt för ett sprängattentat. Det attentatet var ytterst allvarligt och ett direkt slag mot det svenska rättsystemet. Vi minns också beskjutningen mot polisstationen i Ronna. Direkta attacker mot vårt rättsystem, attacker som för ett par decennier sedan skulle te sig som fullständigt overkliga.

Samhällsutvecklingen har tagit en farlig väg och den trygghet vi alla kände för inte så länge sedan börjar krackelera. Politikerna är förvånansvärt passiva och talar mest om hur positivt det är med globaliseringen och hur mysigt EU är. De allvarliga tendenser vi ser i vårt land är det ingen folkvald som känner sig manad att ta tag i. Politikerna kanske tror att det är polisens sak att vända en samhällsutveckling, det är det förvisso inte. Det är i Sveriges riksdag och regering de viktiga och nödvändiga besluten måste tagas. Vakna nu alla ni som sitter i regering och riksdag, det är hög tid.

Länk DN

Länk SvD

Länk SvD

Inga kommentarer: