lördag, mars 01, 2008

Äntligen Billström!

Återigen är frågan på tapeten, går det avvisa irakier till Kurdistan? Enligt Billström som uttalar sig i DN skall det inte vara några problem. Den irakiska regeringen har slutit ett avtal med Sverige där de kommit överrens om att Irak skall ta emot sina egna medborgare, detta enligt alla internationella avtal som finns, det skall egentligen inte behövas några "specialavtal" men vi lever inte i en perfekt värld. I DN tvingas Tobias Billström säga det som borde vara så självklart att det inte skulle behövas sägas alls, han säger så här.

Det är upp till respektive myndighet att komma fram till en gemensam strategi i detta (hur avvisningarnas praktiskt skall ske, [min anm.]). Från regeringen är principen glasklar: Har man fått avslag på sin asylansökan ska man avvisas. Hela asylsystemets trovärdighet skulle hotas om den enskilde skulle kunna avgöra huruvida den ska stanna eller inte.

Vi har alltså sjunkigt så djupt i det politiskt korrekta träsket att migrationsministern är tvungen att påtala det självklara, får man avslag skall man avvisas och inte stanna i landet. Det är ungefär lika självklart som att säga, blir du dömd till fängelse skall du transporteras till fängelset och avtjäna ditt straff, eller som att noga tala om att två plus två är faktiskt fyra. Att Irak och speciellt den kurdiska provinsen helt enkelt inte tog emot sina egna medborgare innan var s.a.s. ett undantagsfall och stred mot alla internationella principer.

Länk DN

fredag, februari 29, 2008

Han är bäst

Ursäkta mitt frossande, men måste lägga ut en låt till av Young, han är helt enkelt bäst. Är ni sugen på gitarrsolon med känsla i? Håll till godo, det bästa som någonsin gjorts.

Niel Young i Köpenhamn

Läser av princip aldrig tidningarnas kultursidor, kulturmänniskor tycker alltid tvärt emot vad jag själv tycker av någon outgrundlig anledning. Av en ren händelse såg jag en artikel i SvD om att min favorit Niel Young spelat i Köpenhamn. Synd att han inte tog sig till vår huvudstad, det hade varit en höjdare att se och höra honom live. Ja, jag vet, Young står inte där jag står i alla politiska frågor, han hymlar dock inte med vad han tycker och står för det på ett rakryggat sätt, fair enought. Hans musik är oslagbar, hans gitarrsolon är i världsklass och hans melodier blir ofta klassiker. Young är en av rockens absoluta "ikoner" som det så populärt heter.


Vår nutida adel

På det nätbaserade nyhetsmagasinet “Realtid. se” kan vi läsa en krönika av Martin Borgs där han skriver om riksdagsmännens pensionsvillkor. Denna pension går egentligen under namnet “inkomstgarantin” och var från början en försäkran för riksdagsmän och andra yrkespolitiker att de inte skulle ställas på bar backe efter avslutat politiskt värv. Nu framstår dock detta att “ställas på bar backe” närmast som ett hån med bakgrund av de mycket förmånliga villkor avpolletterade politiker har och de liv de lever efter sin politiska sejour.

Borgs tar upp ett flertal exempel på personer som blir försörjda av denna inkomstgaranti. Ett exempel är Tuve Skånberg. Han behöver inte jobba förrän 2021, då har han nio dagar kvar till han fyller 65. Skånberg har fördrivit tiden med att vara gästprofessor vid diverse lärosäten runt om i världen, inkomsten har dock hela tiden kommit från de svenska skattebetalarna. Skånberg har lyft ungefär en halv miljon från 2006 fram till i dag, pengar som utbetalats av politikernas inkomstgaranti. Avsäger han sig inte denna garanti frivilligt genom att ta ett betalt jobb så kommer han att lyfta över 6 miljoner innan han går i pension, detta utan att lyfta ett finger. Läs hela artikeln på SD-blogg.

KD har tappat stort!

DN publicerar i dag en väljarundersökning som den beställt av opinionsföretaget Synovate, tendenserna i undersökningen är inte förvånande men storleken i förändringarna är smått chockartade. Folkpartiet med sin nya partiledare går fram i undersökningen med nästan en procent. Centern går också fram lika mycket i väljarstöd och Alliansen som helhet knappar in något på vänsterblocket. Socialdemokraterna har tappat över tre procent jämfört med förra undersökningen. Det stora tappet har dock KD gjort som nu ligger markant under 4 procents spärren och ligger på 3 procents stöd av väljarkåren. KD har lika stort stöd som SD, det senare partiet brukar dessutom ligga lågt i undersökningar jämfört med det verkliga stödet så förmodligen ligger SD före KD i verkligt väljarstöd.Att KD tappar väljarstöd är inte förvånande, partiet har backat i sina profilfrågor och övergett sin konservativa profil. Dels har partiet tagit hänsyn till de andra partierna i Alliansen, sedan har KD:s partiledningen gjort allvarliga felbedömningar av vad deras väljare vill ha. Alldeles tydligt har det inte gett några röster att lägga sig så nära de övriga Allianspartierna som bara är möjligt. KD är emot adoptionsrätt för homosexuella men har inte gått ut med detta på ett tydligt sätt, det är knappt att man stridit i denna fråga alls utan i princip har man mörkat i denna fråga. KD gick med på att utländska kvinnor skall få rätt till abort i Sverige. KD:s ungdomsförbund kunde lika gärna vara ungdomsförbund i Vänsterpartiet när det gäller många frågor såsom flyktingpolitik och homosexfrågor. Man förvånas över att KD:s partiledningen inte gör den enkla analysen att väljarna måste ha någon orsak att rösta på partiet. Lägger sig KD på samma politik som de andra Allianspartierna så är det KD som tar stryk, man kan tycka att detta borde vara en mycket enkel slutsats att dra. I stället är det ett annat parti som nu står utanför riksdagen som tagit de konservativa väljarna av KD.

Länk DN

Länk SvD

torsdag, februari 28, 2008

Diskriminering är inte problemet

Enligt en artikel i SvD så skall domaryrket öppnas för fler och rekryteringsbasen breddas. Jag har inget emot detta så länge kompetensen kommer att bibehållas. Orsaken till att regeringen i mars kommer med en proposition i denna riktning är att diskrimineringen inom rättsväsendet skall motverkas. BRÅ kom tydligen med en rapport i förra veckan där det framkom att personer med annan etnisk bakgrund än svensk diskriminerades. Nu kan inte regeringens proposition bero på denna rapport då det ju knappt gått en vecka sedan rapporten presenterades. Man undrar rentav om inte BRÅ-rapporten var ett "beställningsverk".

Nu är det ju så att någon dagisaktig rättvisa aldrig kommer att uppnås inom rättsväsendet. Vilhelm från Djursholm med en pappa som är VD och känningar ända upp i regeringen har alltid klarat sig bättre i en rättegång än Per från förorten med en knarkande pappa och en alkoholiserad mamma. Ingen proposition från Alliansregeringen är att vänta för att åtgärda detta "problem". Sannolikheten att jag i en domstol skulle bli särbehandlad i Iran som västerlänning är överhängande. Vi tar det med jämnmod och inser helt enkelt att någon absolut rättvisa inte existerar och sannolikt aldrig kommer att existera. Det viktiga för oss relativt laglydiga skattebetalande människor är att rättssystemet fungerar och att domstolsväsendet med polis fullgör sin uppgift. De flesta av oss vill hålla brottsligheten nere och hålla den organiserade brottsligheten stången. Det är därför vi betalar skatt och utnyttjar vårt demokratiska system. Blir vi rånade vill vi att gärningsmannen får sitt straff, det är det viktiga. Om sedan afrikander visar sig få 10 % längre straff än etniska svenskar så är ju det olyckligt och beklagligt, men å andra sidan så slipper de ju många gånger den utvisning ur landet som de ibland blir dömda för enligt en annan artikel i DN, så det kanske jämnar ut sig i det stora hela.

Länk SvD

onsdag, februari 27, 2008

Strandskyddet, ett minne blott?

I vårt land så har vi strandskydd, en lag som förbjuder människor att bygga på strandtomter som är orörda. Denna lag är till för att låta alla människor få tillgång till våra stränder och t.ex. vår unika skärgård. Dessutom är den till för att bevara vårt lands ganska unika karaktär.

Nu är det så att kommunerna kan bevilja dispens, detta skall endast ske om särskilda skäl föreligger. Kommunerna ger dock dispens allt oftare och har så gjort en längre tid. Maktskiftet har enligt DN haft en negativ inverkan på antalet beviljade tillstånd, efter Alliansregeringens tillträde vid makten har antalet beviljade dispenser ökat. Kjell Jansson, kommunalråd i Norrtälje (m), säger så här till DN.

Har man köpt en tomt ska man kunna använda sig av den, äganderätten är viktig.

Så får man tycka men M gick inte till val att ändra strandskyddet. Janssons uppfattning strider mot lagen och lagens anda, helt uppenbart. Moderaterna har inte lagt något förslag om att ändra strandskyddet och har inte ens talat om att något sådant skall komma, ändå så bryter kommunala politiker helt uppenbart mot den lag som råder. Kortsiktiga intressen styr helt uppenbart mot långsiktiga intressen, att kommunalpolitiker inte kan se långsiktigt är inte så förvånande, men inte heller Alliansregeringen verkar kunna ta långsiktiga beslut som är bra för vårt land.

Jag försökte själv för ett antal år sedan tälta på Husarö men hela ön var exploaterad med småstugor på lagom avstånd så det var i praktiken omöjligt att slå upp ett tält någonstans på hela ön. Till slut när klockan närmade sig 24 på natten så försökte jag i alla fall slå upp tältet, trots att platsen låg inom synhåll från en liten stuga. Alla platser låg inom synhåll från någon stuga, de var med avsikt byggda så. Jag han inte få upp en tältpinne innan ägaren kom utrusande alldeles röd i ansiktet av ilska, han hade väl stått med kikare och bevakat sin egendom. Vid detta tillfälle försvann charmen med skärgården för mig och all sympati för skärgårdsbefolkningen. En ohämmad exploatering förändrar vårt land och gör det till en sämre nation för oss alla. Långsiktiga intressen står mot kortsiktiga intressen.

Länk DN

måndag, februari 25, 2008

Ingen Twingly-länkning från SvD

Skrev kritisk om Legrains artikel i SvD. Först stod Hollender som författare till artikeln, nu står Gudmundson som författare, mycket märkligt. Jag blev inte twingly-länkad trots att jag pingade artikeln två gånger. Det kan naturligtvis vara något tekniskt missöde, jag har i alla fall mailat Gudmundson om saken, vi får se vad han säger. Dessutom verkar alla bloggar som är länkade till artikeln vara positiva till Legrain, kan vara en slump naturligtvis. Varje tidning får naturligtvis göra som de vill med länkning till bloggare. Vi lever ju i ett fritt land, men eftersom mediestrukturen ser ut som den gör med t.ex. två dominerande morgontidningar så kan vi inte längre tala om yttrandefrihet om tidningarna skall länka till de bloggar de själva gillar enbart.

Just yttrandefrihet är ju något som våra journalister omhuldar som ett skötebarn så vi får väl se om denna yttrandefrihet som de så varmt talar om enbart gäller dem själva eller om det är en frihet som skall gälla alla. Jag väntar med spänning på svar från Gudmundson.

UPPDATERING:
Just nu är denna artikel länkad i SvD 19:04 måndag

Länk SvD Legrain

Länk ursprungsartikel

Denne Legrain igen

Jag har skrivit om honom förr, Philippe Legrain, men tydligen kommer jag inte undan, han har varit i Sverige igen och hållit föredrag. Denna gång har han tydligen blivit inbjuden av Globaliseringsrådet. Med på Legrains föreläsning var höga potentater som Billström och Wanja Lundby-Wedin. Legrain för fram samma teser som han redan gjort otaliga gånger förut, man undrar om politiker har speciellt svårt för att ta in information, eller kanske det är så att upprepar man något tillräckligt ofta så blir det sant.

Nåväl Legrain påstår som vanligt att en nation vinner på fri invandring, i alla fall fri arbetskraftsinvandring. Nu är det ju så att vår speciella typ av invandring vi verkar ha i detta land är raka motsatsen, de som kommer är allt annat än arbetskraftsinvandrare. Skulle vi ha en ren arbetskraftsinvandring skulle de också sannolikt bli arbetslösa, det går nämligen 300,000 arbetslösa i detta land trots högkonjunktur, eller så skulle de slå ut svenska arbetare med lägre löner (det är nog vitsen med Legrains idé). Jag är ingen ekonom med det borde innebära att de utslagna svenska arbetarna blir arbetslösa och skulle belasta välfärdssystemet. Antalet arbetslösa skulle öka i alla fall.

Legrain för fram ett annat argument, han säger (helt riktigt) att en massa människor drunknar i sina försök att komma till Europa, där de sedan ändå inte får jobb. Nu är det väl så att hade vi en glasklar konsekvent politik, så skulle det innebära betydligt färre drunknade oavsett om denna politik var restriktiv. Inga skulle ju försöka paddla hit över Medelhavet om de visste att de inte skulle få tillträde till landet och bli avvisade med säkerhet. Förvånande att en högt uppsatt föreläsare som Legrain inte fattar en så enkel sak.

Det står i SvD:s artikel.

Men Legrain lever förstås i en ekonomisk modell, och inte i den svenska verkligheten. Den stagnerade arbetsmarknaden stänger ute invandrare och unga. Lågproduktiva eller lågt lönesatta jobb har utrangerats, företagande är krångligt, och kriminaliteten och den informella sektorn erbjuder andra karriärvägar för den som trots allt vill försöka försörja sig. Välfärdssystemen har en passiviserande effekt inte bara på de nyanlända. Och våra invandringsregler baseras inte på det naturliga urvalet, lyckligtvis. Där är bara några av de problem som måste adresseras för den som vill slippa ”kulturella konflikter”.

Precis, Legrain lever i en ekonomisk modell. Sverige har redan förorter som Rosengård där uppemot 90 % är arbetslösa, hur förklarar Legrain det? När dessa är i arbete och Rosengård har en arbetslöshet som resten av Sverige så kan vi börja diskutera arbetskraftsinvandring. Legrain påstår att staten kan styra över välfärdsystemet så invandrare tvingas till arbete. Tyvärr har det nog visat sig politisk omöjligt, vi har en Alliansregering som hellre ägnar sig åt att få arbetslösa norrlänningar i arbete än de boende i Rosengård. SvD själv skriver att låglönejobben har rationaliserats bort i hög grad, det finns inte många sådana jobb kvar helt enkelt. Dessutom måste även etniska svenskar som inte gått en högskoleutbildning också ha jobb. I Legrains värld så är tydligen alla etniska svenskar högskoleutbildade och destinerade för högstatusjobb, så ser verkligheten inte riktigt ut.

söndag, februari 24, 2008

En uppochnervänd värld


Folkpartiets högsta ledning publicerar sig själv i Göteborgsposten och föreslår att "gömda asylsökande" skall få rätt till mer än akutsjukvård. Redan i dag har denna grupp alltså rätt till akutsjukvård naturligtvis, vi låter ingen ligga och förblöda på gatan i detta land.

För det första så är "gömda asylsökande" människor som fått avslag på sin asylansökan och alltså skall åka hem igen. Det är själva grundidén, alla har inte rätt till asyl och de som får avslag skall åka tillbaka till sitt hemland. Att föreslå att de skall få rätt till sjukvård går emot alla regler, all logik och sunt förnuft. FP-politikerna vill naturligtvis framstå som humana och plocka billiga PK-poäng. Ett barn genomskådar dock detta och den tid är förbi då man kunde plocka poäng hos den röstberättigade befolkningen med sådana här förslag. Våra politiker har dock ännu inte förstått detta, vi inom bloggvärlden får väl göra vårt bästa för att upplysa våra politiker om detta. Läs mer på SD-blogg

Länk Göteborgsposten