onsdag, februari 27, 2008

Strandskyddet, ett minne blott?

I vårt land så har vi strandskydd, en lag som förbjuder människor att bygga på strandtomter som är orörda. Denna lag är till för att låta alla människor få tillgång till våra stränder och t.ex. vår unika skärgård. Dessutom är den till för att bevara vårt lands ganska unika karaktär.

Nu är det så att kommunerna kan bevilja dispens, detta skall endast ske om särskilda skäl föreligger. Kommunerna ger dock dispens allt oftare och har så gjort en längre tid. Maktskiftet har enligt DN haft en negativ inverkan på antalet beviljade tillstånd, efter Alliansregeringens tillträde vid makten har antalet beviljade dispenser ökat. Kjell Jansson, kommunalråd i Norrtälje (m), säger så här till DN.

Har man köpt en tomt ska man kunna använda sig av den, äganderätten är viktig.

Så får man tycka men M gick inte till val att ändra strandskyddet. Janssons uppfattning strider mot lagen och lagens anda, helt uppenbart. Moderaterna har inte lagt något förslag om att ändra strandskyddet och har inte ens talat om att något sådant skall komma, ändå så bryter kommunala politiker helt uppenbart mot den lag som råder. Kortsiktiga intressen styr helt uppenbart mot långsiktiga intressen, att kommunalpolitiker inte kan se långsiktigt är inte så förvånande, men inte heller Alliansregeringen verkar kunna ta långsiktiga beslut som är bra för vårt land.

Jag försökte själv för ett antal år sedan tälta på Husarö men hela ön var exploaterad med småstugor på lagom avstånd så det var i praktiken omöjligt att slå upp ett tält någonstans på hela ön. Till slut när klockan närmade sig 24 på natten så försökte jag i alla fall slå upp tältet, trots att platsen låg inom synhåll från en liten stuga. Alla platser låg inom synhåll från någon stuga, de var med avsikt byggda så. Jag han inte få upp en tältpinne innan ägaren kom utrusande alldeles röd i ansiktet av ilska, han hade väl stått med kikare och bevakat sin egendom. Vid detta tillfälle försvann charmen med skärgården för mig och all sympati för skärgårdsbefolkningen. En ohämmad exploatering förändrar vårt land och gör det till en sämre nation för oss alla. Långsiktiga intressen står mot kortsiktiga intressen.

Länk DN

2 kommentarer:

norbergssonen sa...

Jag läste också artikeln i DN och förfärades. Men det är väl karaktäristiskt för den mentalitet som råder nu. Något samhällsbygge är det inte längre fråga om, utan i nyliberal anda handlar det om att ta för sig. Efter oss syndafallet.

Anonym sa...

När man tänker på att Sverige har en detaljerad kuststräcka på över 11.500 kilometer med 221.800 öar och 105.000 insjöar med en jäkla massa älvar och åar. Känns det då inte ganska konstigt att man alls fått bygga i det här landet?

Föressten, vad har ditt tältande på Husarö att göra med strandskyddet??

Det verkar som du tror att bara för att du befann dig i skärgården har du rätt att röra dig och tälta vart du vill. Om du hade tittat på en karta innan du gett dig ut, kanske du hade sett att i princip hela Husarö är markerat som tätbebyggt område. Precis som vilket villa eller sommarstugeområde som helst. Du kanske skulle valt någon annan av Stockholms 24 000 öar.

"Alla platser låg inom synhåll från någon stuga, de var med avsikt byggda så." Tror du verkligen det..?

Att tomtägaren är sur när han ser dig sätta upp tält på sin tomt är väll inte så konstigt. Tror du att en tomtägare på fastlandet hade reagerat annorlunda? Om du hade förklarat din situation och frågat om lov innan du börjat dunka upp tältet hade det säkert gått alldeles utmärkt att tälta där en natt.
Utan att mena illa så låter det som du är en sådan som ibland får mig att ifrågasätta vår allemansrätt. Något som jag helst inte vill göra.