torsdag, februari 28, 2008

Diskriminering är inte problemet

Enligt en artikel i SvD så skall domaryrket öppnas för fler och rekryteringsbasen breddas. Jag har inget emot detta så länge kompetensen kommer att bibehållas. Orsaken till att regeringen i mars kommer med en proposition i denna riktning är att diskrimineringen inom rättsväsendet skall motverkas. BRÅ kom tydligen med en rapport i förra veckan där det framkom att personer med annan etnisk bakgrund än svensk diskriminerades. Nu kan inte regeringens proposition bero på denna rapport då det ju knappt gått en vecka sedan rapporten presenterades. Man undrar rentav om inte BRÅ-rapporten var ett "beställningsverk".

Nu är det ju så att någon dagisaktig rättvisa aldrig kommer att uppnås inom rättsväsendet. Vilhelm från Djursholm med en pappa som är VD och känningar ända upp i regeringen har alltid klarat sig bättre i en rättegång än Per från förorten med en knarkande pappa och en alkoholiserad mamma. Ingen proposition från Alliansregeringen är att vänta för att åtgärda detta "problem". Sannolikheten att jag i en domstol skulle bli särbehandlad i Iran som västerlänning är överhängande. Vi tar det med jämnmod och inser helt enkelt att någon absolut rättvisa inte existerar och sannolikt aldrig kommer att existera. Det viktiga för oss relativt laglydiga skattebetalande människor är att rättssystemet fungerar och att domstolsväsendet med polis fullgör sin uppgift. De flesta av oss vill hålla brottsligheten nere och hålla den organiserade brottsligheten stången. Det är därför vi betalar skatt och utnyttjar vårt demokratiska system. Blir vi rånade vill vi att gärningsmannen får sitt straff, det är det viktiga. Om sedan afrikander visar sig få 10 % längre straff än etniska svenskar så är ju det olyckligt och beklagligt, men å andra sidan så slipper de ju många gånger den utvisning ur landet som de ibland blir dömda för enligt en annan artikel i DN, så det kanske jämnar ut sig i det stora hela.

Länk SvD

6 kommentarer:

norbergssonen sa...

Jag är betydligt mera bekymrad över vad "breddning" av rekryteringen till domaryrket kommer att innebära. Jag förutsätter att det är så att domare rekryteras efter kompetens - således innebär "breddning" att kompetens kommer att få stå tillbaka för andra kriterier, dvs etnicitet. Och vad har vi för garantier för att detta inte medför att för vårt samhälle främmande värderingar vinner insteg i rättsväsendet. Jag ser detta som ytterligare ett steg på vägen mot islamisering av vårt samhälle. Tydligen är nationellt självmord agendan i Sverige.

lasse sa...

Bakom ligger väl föreställningen att en domare med t ex finlandssvensk bakgrund skall döma t ex en somalisk knarksmugglare mer "rättvist" eftersom båda per definition är invandrare.
Alternativt att den somaliske knarksmugglaren bör dömas av en domare med somalisk bakgrund eftersom de kanske tillhör samma klan eller att den kosovoalbanske våldtäktsmannen skall rannsakas av en svensk-serbisk domare eller också att ...
Jag orkar inte längre.
Vem förstår hur våra styrande tänker? Någon?

Norbergssonen sa...

Förklaringen är nog tyvärr att våra styrande, och särskilt den nuvarande regeringen, är en samling traditionslösa och tämligen obildade förortsliberaler, som tror sig vara upplysta och kosmopolitiska, och för vilka Sverige inte har någon djupare betydelse.

Andreas sa...

Ja, det är väl knappast någon hemlighet att de styrande politikernas definition av mångkulturen innebär att äta en meze-tallrik på någon libanesisk restaurang. För dom finns det inget negativt med mångkulturen, för de behöver inte uppleva den i sitt närområde. Och i den mån de erkänner att det finns sådana problem, så beror det på svenskarnas smygrasism (och inte ens delvis på många av "nysvenskarnas" rena svensk-hat).

Jonny sa...

Vad gäller den där BRÅ-studien så sägs att syftet inte är att man ska kunna göra generaliseringar, utan "att kvalitativt beskriva minoritetspersoners negativa erfarenheter av rättsväsendet".

Vidare: "materialet är styrt av flera selektionsmekanismer, vilket gör att den inte kan anses representativ för alla former av missgynnande av personer med utländsk bakgrund."

Se Maria Abrahamssons kommentar på SvD ("Ta reda på hur stort problemet är"):
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_911059.svd

Tokarev sa...

BRÅ:s rapport är inget annat än ett väl-tajmat politiskt beställningsverk i syfte att neutralisera det faktum att asylturisternas handel & vandel allt mer börjar sippra fram till även de mest indoktrinerade mediakonsumenterna här i Riket, trots ett nästintill patologiskt mörkande, vitpixlande och ljugande från massmedia. Nu VET folk att de som utger sig för att vara flyktingar undan krig, förföljelse och förtryck i allt för hög utsträckning är oppertunister som dessutom står för oproportionerligt stor andel av olika former av brott. In från vänster kommer alltså rapporten och det är ju ingen HEJD på hur det strukturellt diskriminerande och rasistiska Sverige framhärdar i att trakassera sina invandrare!!! Lustigt nog har man ett annat förhållningssätt i frågan i vårt södra grannland Danmark: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/kriminalitet/2008/02/28/071520.htm

En frisk fläkt, eller hur? Och helt annat än den batiksvepta dam jag hörde i Riksradions P1 som förfärade sig över att det finns vissa språk och dialekter som inte kan få tolkstöd i samband med rättegångar i Sverige. Vän av ordning som jag är, frågar jag mig om det inte hade varit smakligare att undra hur fan det kan komma sig att dessa asylturister i så hög utsträckning ägnar sig åt narkotikabrott, misshandel, rån, stöld, snatterier och våldtäkt! Ge fan i att begå en massa brott då, och slipp den svenska statsrasismen!!