onsdag, mars 20, 2013

Avgå Billström!


Det har ”stormat” kring en del uttalanden migrationsminister Tobias Billström gjort den senaste tiden. Billström har gjort uttalanden om ”volymer” som ju är en paradfråga för SD. Han har också gjort ett uttalande om ”blonda och blåögda” när han vad vi förstår, skulle förklara vad illegala immigranter vanligtvis uppehåller sig. Att Billström inte ville peka ut mörkhåriga brunögda människor som sämre torde vara uppenbart för alla tänkande människor och den efterföljande debatten visar att vi har ett samtalsklimat som snarast för tankarna till Orwells1984. Som vanligt reagerar ingen av våra certifierade journalister om själva samtalsklimatet, utan alla faller in i samma kör. 

Man kan också fundera över vad denna ”storm” egentligen består av. Är det ett folkligt uppror mot Billströms klumpiga uttalanden? Det är absolut ingen som tror att människor vilka kan anses tillhöra vanliga samhällsklasser, vid sina köksbord knyter näven och slår den i köksbordet så kaffet skvimper ut efter läsning av Billströms uttalanden. Det är den vanliga twittervänstern bestående av kanske 500 personer samt 50 representanter från media som skapat denna storm (och Reinfeldt). Det är knappast dessa 550 personer som Billströmt vänt sig till när han markerat en något hårdare migrationslinje. De personer som skapat denna artificiella ”storm” har alltid representerat en mycket tilltagen migrationspolitik och kommer att reagera likadant vid varje försök att strama åt denna politik. 

Det har talats om ”testballonger” när Billströmt gjort sina utspel. Vad gruppen liberal-media och twittervänstern står för behöver dock inte testas, det måste redan vara uppenbart för alla var de står. Denna grupp är dock mycket högljudd och därmed genereras reaktioner som på ett mycket ytligt sätt kan tolkas som en folklig reaktion. Att detta folk i huvudsak bor på Södermalm, äter surdeg och dricker latte är inte direkt uppenbart. 

Media har skrikit ut att Reinfeldt läxat upp sin migrationsminister. Vid nästa groda är det sannolikt respass för Billström. Därmed har Reinfeldt säkrat de röster han redan har, vilket sannolikt var avsikten med uppläxningen. Billströms händer är bakbundna för en restriktivare politik på migrationsområdet. Återstår då en lång förnedring fram till valet för Billström. Dessutom riskerar han tappat stöd från alla de moderater likt Bo Frank, som vill se en åtstramning av den förda politiken. 

Med lite perspektiv på den senaste tidens utveckling finns det bara ett smart drag av Billström att göra. Nämligen att avgå själv och öppet deklarera att han inte tror på Reinfeldts linje. Detta skulle på sikt stärka Billström position enormt mycket. Att Reinfeldt sitter kvar efter valet 2014 är inte troligt, oavsett vilka scenarion vi tänker oss. De flesta sannolika scenarion innebär att Reinfeldt avgår antingen han vill eller inte. En ändrad inriktning för moderaternas migrationspolitik efter valet med en ny statsminister verkar i dagsläget mycket trolig. Att en ny moderat linje kommer att innebära en striktare migrationspolitik är också trolig, detta med tanke på alla de kommunalråd som signalerat om en ändrad kurs på det migrationspolitiska området. 

När man är inne i en process är det ofta svårt att se skogen för alla träd. För en utomstående är det geniala schackdraget för Billström uppenbart, detta oavsett att draget kan innebära ett farväl till den politiska arenan om utvecklingen inte går som tänkt. Avgår Billström och deklarerar en annan migrationspolitisk hållning slipper han all förnedring samtidigt som han visat ledaregenskaper och ryggrad. Han skulle i detta läge sitta med minst ett par extra ess i rockärmen efter valet 2014.      

UPPDATERING:

Så här skriver bl.a. Olof G Hedengren i Realtid.se
Regeringen har infört en invandringspolitik som har gått helt överstyr. Kostnaderna skenar och får nu döljas så gott det går med ”cooking in the books”. Lagar införs men skall sedan inte följas i den politiska korrekthetens namn. Centralstyrningen är grynhård, ingen minister tillåts säga som det är. Kejsaren är naken men faen tar den som påpekar det.
Det understryker väl snarast de slutsatser jag drar i artikeln.