lördag, november 28, 2009

Vad skall Malmström åstadkomma egentligen?

Tidningarna och olika skribenter öser lovord över utnämningen av Cecilia Malmström som ny svensk EU-kommissionär. Malmströms frågor kommer i EU att bli brottsbekämpning, asyl- och migrationspolitik. Det är utan tvekan tunga frågor och att Malmström verkligen fått en ganska tung portfölj råder det inget tvivel om. Sverige har synligt blivit mer EU-positiv de senaste åren och inget riksdagsparti är mot ett Svenskt medlemskap längre. Det folkliga stödet har också ökat något för EU men det kan svänga om skandaler börjar uppmärksammas som det gjorde för ett decennium sedan. Man misstänker nästan att våra medier samfällt och medvetet började skildra EU mer positivt efter EMU-omröstningen. Det är mot den bakgrunden vi skall se att en ganska tung portfölj gått till en svensk kommissionär. Så här står det i DN om Malmström.

Därför är det uppmuntrande att uppdraget går till Cecilia Malmström. Hon har visat starkt engagemang för medborgerliga fri- och rättigheter och vill motverka krafter som försöker bygga en fästning i Europa. Nu får hon makt och möjlighet att visa att hon menar allvar. 


Malmström är utan tvekan för att Europa skall ha en generös flyktingpolitik. Däremot är det väl tveksamt på vilket sätt hon verkat för ”medborgerliga fri och rättigheter”. Det vi minns är hur Malmström inte ens ville sätta sig vid samma bord som Philip Clays från Vlaams Belang, ett parti som har en tredjedel av Belgiens röster. Har inte människor rätt att rösta på Vlaams Belang enligt Malmström och har de inte rätt att hysa en annan åsikt än henne i migrationsfrågor? I sådana fall får hon underkänt när det gäller ”medborgerliga fri och rättigheter”. I SvD står det så här om Malmströms utnämning.

Under första halvåret i år tog Lettland emot fem asylsökande. Samma statistik för Sverige: 10129. Trots att EU länge gått mot vad som kallas en harmoniserad flykting- och migrationspolitik är det mycket långt till samordning mellan länderna.
”Racet mot botten”, säger Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Tomas Hammarberg om att länderna tävlar i skärpta villkor.


Har EU länge gått mot en ”harmoniserad” flyktingpolitik? Det var en braskande nyhet, då är det bara Sverige som gått åt motsatt håll då. Ett land som definitivt inte deltagit i ”racet mot botten” är ju vårt eget lite annorlunda land. Här får vi alltså veta att Europas länder ”tävlar i skärpta villkor” när det gäller immigrationspolitik, tack för den uppgiften. Vidare så står det så här i SvD.

Cecilia Malmström själv anser att det finns en del som talar för att hon lyckas med arbetet för en gemensam migrationspolitik.


Det är inget annat än skrattretande om Malmström tror att Europa kommer att dansa efter hennes pipa, vem tror hon att hon är? En gemensam migrationspolitik för Europa kommer definitivt inte att likna Sveriges politik på området. Skall då Sverige fortsätta med sin immigrationspolitik fast Malmström som kommissionär utarbetar en helt annan politik för övriga EU? Frågorna hopar sig och då har vi ändå inte ens nämnt det svaga folkliga stödet i vårt eget land för nuvarande immigrationspolitik. Till sist står det så här i artikeln.

Cecilia Malmström pekar på det behov av arbetskraft som kommer att finnas och på en grundläggande ambition att samarbeta om asylfrågorna:
–Alla vet att detta är frågor som inte kommer att försvinna.


Alla vet att frågorna inte ens kommer att försvinna i den inhemska debatten, vi har precis börjat i Sverige med den debatten. Vad gäller behovet av arbetskraft så har vi minst 400,000 arbetslösa och något egentligt behov av ny arbetskraft har vi inte haft sedan 60-talet, om ens då. Detta eviga tjat om arbetskraftsbrist börjar mer och mer likna en gemensam bluff av det mediala och politiska skiktet.

Länk DN

Länk SvD

fredag, november 27, 2009

Sverigedemokraternas bästa valarbetare

Efter Mona Sahlins senaste utspel publicerat i DN så måste vi göra många idoga och strävsamma Sverigedemokratiska valarbetare besvikna, det är inte någon medlem i SD som är deras bästa och effektivaste valarbetare, det är utan tvekan Mona Sahlin. Det står i artikeln att Sahlin ”ställer ultimatum” och ”kräver” att det skall bildas en majoritetsregering efter valet i händelse av att inte något av blocken får egen majoritet. Nu är det så att Sahlin inte kan ställa ultimatum eller kräva något av det slaget. Vi lever i en parlamentarisk demokrati och det är på valdagen som väljarna har det yttersta ansvaret, inte Sahlin.

Dessutom har Sahlin med stor möda precis sytt ihop sin egen allians med MP och V. Vad är vitsen med att skapa en allians om man redan långt innan valet börjar prata om att skapa en ny allians? Problemet för Sahlin är att det dykt upp ett annat scenario som innebär en borgerlig regering med stöd av MP. Så här säger Sahlin till DN.

Jag vill inte försätta Sverige i den situation vi hade 1991–94 då den borgerliga regeringen var beroende av Ny demokrati. 


Vi är rätt många som inte ville försätta Sverige i den situationen vi befinner oss i nu med enklaviserade förorter där arbetslöshet och utanförskap härskar och en immigrationspolitik som fullständigt havererat. Tyvärr blev vi aldrig tillfrågade om vilken politik som skulle föras. Det är inte Sahlin som ”försätter” Sverige i någonting, det är väljarna. Man måste undra om inte vår käre Sahlin drabbats av hybris, en vanlig åkomma bland våra politiker. Sahlin är faktiskt den svagaste och minst betrodde partiledare S någonsin haft. Vidare så står det i artikeln.

Fredrik Reinfeldt vill inte ha en blocköverskridande koalition. Han menar att det skadar demokratin.
– I flera länder har vi sett hur extremistpartier vuxit när det uppfattats som att alla andra sätter sig i samma båt och man tar bort konflikterna ur politiken, säger Reinfeldt till DN.


Hur svårt kan det vara? Om alla nuvarande partier bildar en koalition och det enda parti som har en egen politik blir systematiskt mobbad av medierna och de övriga partierna, hur demokratiskt är det? Reinfeldt säger lite slarvigt ”ta bort konflikterna ur politiken”, om man överhuvudtaget bara kan ”ta bort” konflikterna så kanske det egentligen inte finns några sådana. Verkliga konflikter mellan blocken skulle man ju inte bara kunna ”ta bort”. Till slut står det så här i artikeln.

Marie Demker riktar en varning till partierna:
– Att bråka inbördes om hur man ska bemöta dessa partier gynnar bara Sverigedemokraterna.


Demker som skall vara oberoende statsvetare visar sin vetenskapliga stringens och objektiva vetenskapliga inställning genom att tipsa de etablerade partierna hur de inte skall göra för att bemöta Sverigedemokraterna. Våra statsvetenskapliga institutioner börjar likna ett skämt ur demokratisk synvinkel. Uttrycket ”att bråka inbördes” är ändå rätt avslöjande.

Länk DN

torsdag, november 26, 2009

Festung Europa – fast inverterat

Bra artikel av ”Reaktion.nu”, handlar om Europas utveckling och de antidemokratiska tendenser som blir alltmer manifesta. Begreppet ”fästning Europa” börjar bli relevant, men inte på det sätt immigrationsförespråkarna menar.

Länk

Ett permanent uppehållstillstånd för 2000 kronor

Enligt SvD så sälja svenska permanenta uppehållstillstånd på svarta marknaden för 2000 kronor styck. Uppgifterna kommer från en person som själv skall hålla på med denna handel och personen i fråga säger dessutom att de speciella märken som intygar uppehållstillståndet är äkta. Att märken är äkta innebär att de kommer direkt från Migrationsverket i detta fall.

Detta är bara ett av många tecken på att vår immigrationspolitik inte längre har något med humanism eller att hjälpa människor som är politiskt förföljda att göra. Vår immigrationspolitik har skapat möjligheter för människor med pengar att flytta från sina underutvecklade nationer och skapa sig en bättre framtid i vårt ganska karga land. Om ett flertal av våra immigranter verkligen får en bättre livskvalitet i någon av våra enklaviserade förorter är svårt att avgöra, men så länge chansen finns så kommer människor att ta den. Det ligger i människans natur att alltid försöka få det bättre. Det är våra politiker som har ansvaret att sätta gränser och ge signaler för vad som är vettigt och bra för vårt land och vår befolkning.

Det står nästan pinsamt klart att våra politiker misslyckats, alla kan se det som kan tänka någorlunda självständigt. Nu befinner vi oss i den situationen att vår politiska klass vägrar erkänna det enorma misslyckandet som skett med vår immigrationspolitik och samma politiker försöker skyla över sitt misslyckande med tal om ”humanism” som är ett begrepp som uppenbarligen inte längre gäller. Dessutom droppas det en och annan artikel om hur lönsam vår immigration är, en utsaga som är pinsamt verklighetsfrämmande. 

Man får ha vilken åsikt som helst om vår immigrationspolitik, men att fortfarande referera till humanism och kalla de som vill ha en mer balanserad immigrationspolitik för saker som ”främlingsfientliga” eller ”xenofober” är uppenbarligen ett demagogiskt trick. Det är inget annat än en ful och otillåten debatteknik och ett direkt lögnaktigt sätt att argumentera.

Länk SvD

onsdag, november 25, 2009

Apropå svensk kultur

I en artikel på SvD står det att utländska kulturföreningar skall granskas för att få ekonomiskt stöd av staten. Bakgrunden är att en förening ordnade en regimvänlig Eritreafestival. Så här står det i artikeln.

Det är konsekvensen av sommarens starka kritik mot att den regimvänliga Eritreafestivalen fick kommunalt stöd, totalt 210 000 kronor under fyra år. ”Det får aldrig mer hända igen”, sa kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt.


Den stora frågan är inte det ekonomiska stödet till föreningen som ordnade festivalen. Den stora frågan är hur medlemmarna i föreningen kunde få uppehållstillstånd i vårt land. Om de är regimvänliga, hur i hela världen har de då fått asyl? Till slut står det så här i artikeln.

Den plötsliga skärpningen av kraven för föreningsbidrag är en följd av en extern rapport om stödet till Eritreafestivalen. Rapporten blev klar för drygt tre veckor sedan och klarlägger att Eritreas informationsministerium fanns representerat bland de 10 000 besökare som kom till Eggeby gård mellan Tensta och Husby i månadsskiftet juli-augusti i år. Arrangörerna, som menar sig ha världens största exil-eritreanska festival, ger enligt rapporten regimen sitt stöd såväl i åsikter som med pengar.


Det måste i sammanhanget vara en bifråga huruvida dessa föreningar får ekonomiskt stöd eller inte. Den stora frågan är återigen hur människor som stöder den sittande regimen kan få uppehållstillstånd i vårt land. Har de flytt från den regim de stödjer eller hur går det ihop? Fråga nummer två är varför dessa föreningar skall få statligt stöd överhuvudtaget, vad är det man vill främja med skattebetalarnas pengar? Är det gruppernas inhemska kultur? Enligt staten och de politiska företrädarna så är det faktiskt immigrantgruppernas kultur man vill stödja. Detta utan att de får frågan om det finns någon nationsspecifik kultur och hur den ser ut får vi förmoda. Det är ju bara den svenska inhemska kulturen som blir ifrågasatt på det viset.

Länk SvD

tisdag, november 24, 2009

Maria Wetterstrand är överskattad

I den senaste opinionsmätningen av United Minds så rasar Socialdemokraternas väljarstöd återigen. De är nu nere under 30 procent och Alliansen kan pusta ut ett tag till (fast KD hamnar under riksdagsspärren dock). Kritiken mot Sahlin är ljum och många kritiska socialdemokrater inväntar sannolikt valet nästa år. Förlorar S valet så är enligt all logik Sahlins saga all. Sahlin är den svagaste partiledare Socialdemokraterna någonsin haft och skandaler har avlösts av tveksamma uttalanden. Rent intellektuellt är det många som anser att hon kanske inte är den skarpaste kniven i lådan direkt.

Enligt denna opinionsundersökning så hamnar Kristdemokraterna under riksdagsspärren och hur deras valstrateger tänkt är en gåta. De har förhandlat bort alla frågor som lockat röster till just dem och blivit så allmänborgerliga som möjligt. Nu finns det fler borgerliga partier att välja på så vad genidraget med det skulle vara står skrivet i stjärnorna.

Sverigedemokraterna får återigen ett hyfsat resultat och stannar på 5,7 procent. Eftersom KD skulle åka ur riksdagen skulle det bli en socialdemokratisk minoritetsregering (totalt 47 procent) om det vore val i dag. Den regeringen skulle inte få det lätt.

Miljöpartiet med Maria Wetterstrand ökar i denna undersökning och får 10,4 procent av rösterna. Miljöpartiet har behandlats rätt väl i media och kunnat komma undan alla svåra frågor på något märkligt sätt. Dessutom har Wetterstrand framställts som en mäkta populär politiker i medierna. Hon har också stått sig väl i de förtroendeundersökningar som gjorts.

Wetterstrand är dock en överskattad politiker. Inför EU-valets partiledardebatt skötte hon sig inte alls bra och framstod som en mycket blek partiledare (jag vet språkrör). De få gånger när hon satts på prov, så har hon inte alls motsvarat förväntningarna. Däremot gör hon sig bra på bild och när hon pratar lite allmänt med media, kanske om sitt privatliv eller någon harmlös politisk fråga.

Det är betecknande att MP alltmer övergett kontroversiellt ställningstagande och blivit ett slimmat parti i princip väldigt lik de övriga riksdagspartierna. Ett gammalt språkrör och numera bloggare, som Birger Schlaug tycker inte ens att MP är ett grönt parti längre och är strakt kritisk till sitt forna parti.

Vi läser på en presentation av Maria Wetterstrand rätt intressanta saker. Så här skriver Wetterstrand på presentationen.

Jag är politiskt aktiv för att jag inte kan låta bli. Jag har aldrig kunnat acceptera att folk bestämmer saker som rör mig, utan att jag ens fått vara med och säga min åsikt.


Hennes önskan är väl uppfylld nu när hon är språkrör kan jag tänka mig. Annars är det precis så väldigt många systemkritiska personer tänker och känner. Vår immigrationspolitik har aldrig diskuterats på ett öppet och ärligt sätt med medborgarna. Mycket mindre har vi fått påverka några beslut i detta politiska område. Vi har inte ens blivit tillfrågade om vår åsikt, tvärtom.

Länk SvD

Länk Wetterstrand

måndag, november 23, 2009

Märkliga beräkningar

Två personer propagerar för fortsatt immigration av nuvarande snitt p.g.a. ekonomiska skäl i en artikel på SvD Opinion. Det är enligt titlarna under artikeln handelsminister Ewa Björling och nationalekonom Andreas Hatzigeorgiou. När man hör argumenten så reagerar man direkt på att något är allvarligt fel. Författarna pratar om ”tillträde till främmande marknader” och ” unika möjligheter att växa och verka på strategiska marknader”.

Det finns inget som säger att vi får tillträde till främmande marknader bara för att vi får hit människor från Somalia, Irak eller Afghanistan. Importerar dessa nationer något av betydelse från oss överhuvudtaget och har de råd att betala någon import? Irak har väl det förmodligen men där har länder som USA och Storbritannien ändå ett enormt övertag framför oss. Vår export ökar sannolikt mycket marginellt bara för att människor därifrån väljer att bosätta sig i vårt land. Det skall dessutom vara marginaliserade människor som får asyl i vårt land, inga brorsöner till handelsministern i det aktuella landet. Så här skriver författarna i artikeln.

Svenskar med utländsk härkomst kan hjälpa till att förbättra företags internationaliseringsförmåga


Ja, det stämmer förmodligen. Då gäller det att personerna får anställning i rätt företag och att det är rätt personer. Men det motiverar inte någon massinvandring naturligtvis. Det är väl upp till bevis att alla de människor som fått uppehållstillstånd får anställning och hjälper till denna process. Alla de i Rosengård och Fittja med utländsk härkomst måste utbilda sig och kämpa för att komma in i arbetslivet och utnyttja sina unika kunskaper. Vidare i artikeln står det.

En tioprocentig ökning av antalet utlandsfödda ger i genomsnitt 6 procent mer export


Jag är inte ekonomiskt utbildad på högskolenivå men hur har de fått fram dessa siffror? Skall inte en tioprocentig ökning av befolkningen ge en tioprocentig ökning i exporten om det skall gå jämt upp? En sexprocentig ökning borde ju gå med förlust. En tioprocentig ökning av antalet utlandsfödda måste ju innebära en tioprocentig ökning av befolkningen, hur skall det annars gå till? Till slut så står det så här i artikeln.

För Sverige kan sålunda en mer öppen invandringspolitik fungera som ett överlägset verktyg för att öka handeln jämfört med att försöka sänka tullarna i våra partnerländer.


En MER öppen invandringspolitik?! Sverige har redan ett av de öppnaste immigrationssystemen i världen, vad menar författarna? Det är väl dags att studera alla positiva effekter som vi skall ha redan nu då p.g.a. vår öppna politik. Har vi överlägsna verktyg jämfört med Danmark och andra nationer med en mer sansad immigrationspolitik? Jag tvivlar verkligen på det. En gång i tiden låg Sverige på andra plats i välståndsligan. Nu har vi halkat ned betydligt i den listan. Vi är på 25e plats enligt den objektiva BNP/capita publicerad av CIA. Enligt en annan undersökning av OECD så låg Sverige på 4e plats 1970. 10 år senare låg vi på 8e plats, för att till slut år 2000 ligga på 17e plats. Nu ligger vi alltså enligt färskare BNP-jämförelser på 25e plats.

Vi vet att dagens immigrationspolitik började 1975, sedan dess har vi stadigt halkat ned i välståndsligan. Alla fakta pekar åt ett annat håll än vad författarna i denna artikel påstår.

Länk SvD

Länk CIA

Länk OECD PDF

Länk OECD htlm

söndag, november 22, 2009

Demokratins värn

I en resonerande och analyserande artikel i DN-opinion tar redaktionen upp grundlagsutredningens förslag och slutsatser. I mångt och mycket håller jag med redaktionen som menar att man måste värna demokratin i första hand, regeringsdugligheten i andra hand. Enligt redaktionen har Per Nuder talat om att stärka regeringsmakten, vilket förvånar mig. Den har all makt mellan himmel och jorden om den har majoritet i riksdagen och vågar stå för sin politik. Så här skriver redaktionen i artikeln.

Sverige kan efter nästa val komma att ha åtta partier i riksdagen om Sverigedemokraterna skulle ta plats. Utan stöd i valsystemet undergräver blockbildningen sig själv och öppnar för nya missnöjespartier att välta ordningen över ända.


Det är nästan säkert att SD tar sig in i riksdagen, det skulle vara ett riktigt jordskred om de inte gjorde detta. Däremot är det troligt att något parti av de nuvarande riksdagspartierna åker ur riksdagen. Det är i själva verket tre partier som kan bli utan riksdagsmandat, Centern med den alltmer impopulära Olofsson vid rodret. Så har vi V och KD, det sistnämnda partiet har överlevt sig själv då de triangulerat in sig i mittensmeten.

Att det öppnas luckor för ”missnöjespartier” beror ju på att människor verkligen är missnöjda. De båda blocken har gemensamt vandrat in mot mitten och har nära nog en gemensam ideologi utöver den ekonomiska politiken. Det skulle vara en demokratisk katastrof om inte nya partier kommer upp som kan tillvarata människors åsikter och intressen. Att ”välta ordningen över ända” är det enda demokratiska i den situation svensk politik befinner sig i just nu. Till slut skriver redaktionen så här i sin artikel.

Då kan ett stärkt personval vara en mer framkomlig utväg. Större möjlighet för väljarna att rösta fram sina egna kandidater skulle minska behovet av missnöjes-partier.


Jag är för ett starkare inslag av personval, det kan minska antalet inkompetenta floskproducenter i riksdagen. Men varför denna avsky för det redaktionen kallar ”missnöjespartier”? Alla oppositionspartier skall väl vara missnöjespartier? Eller är det egentligen ett enda ”missnöjesparti” man menar?

Länk DN

Vi betackar oss...

För tilltag som att börja elda i lövhögar utanför hus där det bor människor (och annars också självklart). Mordbrand är ytterst allvarligt och skall fördömas på kraftigast möjliga sätt. Vi hoppas verkligen att vissa brushuvuden i Vellinge tar sitt förnuft till fånga och omedelbart slutar med sådana tilltag. Vill man göra något så kan man göra det med röstsedeln vid nästa val på sedvanligt demokratiskt manér.

Länk DN

Länk SvD

En kung med folkligt stöd

En artikel i SvD belyser Vellinges starke man, Lars-Ingvar Ljungman och beskriver honom som en självsvåldig kung i Vellinge, dock inte lika självsvåldig som föregångaren Göran Holm. Utan tvekan har både Holm och Ljungman stort folkligt stöd. I ett TV uttalade sade en medborgare i Vellinge att t.o.m. vänsterpartister röstade på moderaterna i kommunvalet. Ljungman får vara självsvåldig, men folkligt stöd har han utan tvivel och de undersökningar som Sydsvenskan gjort där en förkrossande majoritet av befolkningen skulle stödja ett mottagande av ”flyktingar” måste betecknas som ytterst tveksamma. Dessa resultat stämmer mycket illa med alla valresultat från kommunen.  Så här står det i artikeln.

Efter att på alla sätt ha försökt stoppa Malmö kommuns planer på att hyra in en grupp ensamma asylsökande barn i ett nedlagt vandrarhem i Vellinge så öppnar han nu för att kommunen ska sluta ett eget avtal med Migrationsverket.

Påtryckningarna från Moderaternas högsta ledning har sannolikt varit massiva, allt för att undvika ett nytt valstugeval. Men får man tro den bild som partivänner och - motståndare tecknar av Lars-Ingvar Ljungman så ska partisekreteraren Per Schlingmann vara tacksam för att det är Ljungman och inte Holm som numera styr Vellinge.


Det är svårt att förstå vad artikelförfattaren Lena Hennel menar med ett nytt ”valstugeval”, då var det ju frågan om politiker som sade en sak med kameran påslagen, och en helt annan sak när de trodde den var avslagen. Här har ju faktiskt politikerna sagt vad de tycker när de mycket väl visste att de blev filmade av rikstelevisionen. Utan tvivel har den högsta moderata ledningen tagit Ljungman i örat ordentligt. Det partiledningen är rädd för är sannolikt att en debatt om hela immigrationspolitiken skall segla upp på allvar. Att frågor skall ställas varför det bara är pojkar som kommer och hur de har råd att ta sig hit etc. Nu har man tillfälligt blåst faran över.

Det man redan från början kunde konstatera är att Ljungman och de övriga från Vellinge var rätt oslipade när det gällde argumentationen mot flyktingmottagningen. Den som gjorde det bästa framträdandet var en ungdom från Vellinge som precis gått ut gymnasiet och framträdde i programmet Debatt på SVT. Förmodligen har både Ljungman och övriga moderater från Vellinge gjort misstaget att inte redan på förhand slipat och förberett sin argumentation, de har mest klappat varandra på ryggen.

Manifestationer planeras också i Vellinge under denna dag står det i DN. SDU skall demonstrera nu när Ljungman tvingats göra offentlig avbön. Även Vänsterpartiets ungdomsförbund skall demonstrera och krafter vill säkert ha upplopp och bråk. Vänsterpartiet har dragit tillbaka sin ansökan om att få demonstrera eftersom de befarar bråk.  Vänsterpartiets taleskvinna Annika Eliasson har mycket klart tagit avstånd från ”antirasisternas” sätt att demonstrera och göra våld på yttrandefriheten, bl.a. i Facebook enligt hörsägen. Mig veterligen är Eliasson den första vänsterpartist som står upp för demokratin och yttrandefriheten på det sätt som alla partiledare borde göra på ett självklart sätt. Jag hoppas verkligen att Lars Ohly kan lära sig ett och annat av sin partikollega i Helsingborg.

Länk SvD Ljungman

Länk DN demonstration