lördag, mars 15, 2008

Vad är felet med våra politiker?

Det kan man undra, enligt en artikel i DN så tar Södertälje emot fler flyktingar från Irak än hela Nordamerika de senaste åren, alltså inte enbart förra året. Smaka på det igen, Södertälje tar emot fler irakiska flyktingar än hela Nordamerika. Det vore absurt om Sverige tog emot fler flyktingar än hela Nordamerika. Nu orkar inte den relativt lilla staden Södertälje att svälja mer flyktingar, inte i denna omfattning och inte förmodligen inte alls.

Nu skall det slutas avtal med andra kommuner och med Gnosjö har redan ett avtal slutits. Det skall ställas hårdare krav på svenskundervisning och arbete. Detta är väl inte dumma förslag i sig men det stora problemet är ju flyktingarnas antal. Varför skall Sverige ensamt ta emot hälften av alla som flyr från Irak till väst? Varför skall vi ta emot fler irakflyktingar än hela Nordamerika? Vi lever i en demokrati, är detta verkligen vad svenska folket vill? Vad är det för fel på våra svenska politiker som tydligen gör tvärt emot vad alla andra regerande politiker i väst gör i flyktingfrågor?

Det blev många frågor, men vi har få svar. Nu är det dags att svenska folket i sann demokratisk anda får säga vad den tycker i dessa frågor. Detta är fullkomligt absurt och vansinnigt. Jag vill inte att vi hela tiden skall vinna något världsmästerskap i falsk humanism, andra nationer skrattar åt oss. Det har enligt artikeln skrivits mycket i amerikanska tidningar om antalet irakflyktingar Sverige tar emot. En viss förvåning kan märkas bland svenska politiker som kanske tror att alla nationer tävlar i falsk humanism. Det är nog nu, herregud vakna någon gång.

Länk DN

torsdag, mars 13, 2008

Även du min Brutus

Enligt en artikel i DN har Sverigedemokrater röstat för ett beslut i Region Skåne att subventionera akut vård till "papperslösa". Det är ett mycket förvånande beslut av dessa Sverigedemokrater. Det är inte frågan om att låta någon "papperslös" ligga och förblöda på gatan naturligtvis, det ställer inget parti upp på i dagens Sverige, inte heller SD. Men är man "papperslös" så befinner man sig illegalt i landet. Man har kommit in i landet på olagliga grunder och befinner sig här olagligt, eller så har man fått avslag på sin asylansökan och inte återvänt dit man kom ifrån, lika illegalt det.

Jag kan tänka mig att akut vård inte blir betald, eftersom man snarast efter behandling skall förpassas ur landet. Är det därför man valt att subventionera denna akutvård? Något får mig tro att så icke är fallet. Så vi undrar vad som händer med dessa "papperslösa" efter att de erhållit adekvat akutvård. Det är egentligen en intressantare fråga än subventionen i sig. Att både subventionera sjukvård och ändå låta människor som uppehåller sig här illegalt stanna kvar efter vården är något som inte SD borde ställa upp på. Att subventionera vården för att de som uppehåller sig här ändå skall avvisas och därför inte kan betala räkningen låter rimligt i mina öron.

Länk DN

Ooops

Jag studsar rejält när jag läser artikeln i SvD. Det står att programmet "Debatt" med Dabrowski varit för partiskt. Inte bara läsarnas reaktioner publiceras utan hela artikeln är upplagd så att det inte råder någon tvekan om att programmet var vinklat och uppgjort i förväg. En signatur skriver t.ex.

"Moderatorn och hela mediaetablissemanget måste bli opartiska. Det var skrämmande att se i senaste Debatt om islamofobi hur Dabrowski gjorde skillnad på Sverigedemokraternas partiledare och de övriga i studion. Högg av svaren och ställde frågor enbart i syfte att förlöjliga, något som inte drabbade de andra"

Alla kunde se att programmet var partiskt. Att insändare och de som kommenterade skulle säga det var klart. Men inte att det hela skulle serveras i en relativt stor artikel på SvD. Tack SvD!

Är detta verkligen sant?

Läste på Falkblick som i sin tur snappat upp denna otroliga uppgift om Botkyrka Folkhögskola på Wagers blogg.

Så här beskrivs en tvådagarskurs på Folkhögskolan

Vita män och rasism
Rasismen ska avskaffas. Hur kan vita medelålders medelklassmän göra om de inte vill spela ut rasistiska mönster längre? Vad gör rasismen med dem? Vad behöver de ändra? I möten med sig själva och andra hittar deltagarna redskap att avskaffa rasismen.

Man tar sig för pannan. Förmodligen är gruppen "vita medelålders medelklassmän" den sista gruppen i samhället det råder skottpengar på. Detta är så pass magstarkt så man ändå undrar om det inte är något slags skämt eller någon form av sjuk provokation.

Andra frågor som dyker upp i samband med detta är hur det står till med rasismen och fördomarna för dem som anordnat denna kurs. Är det inte en smula generaliserande med antagandet att just gruppen "vita medelålders medelklassmän" är mer rasistiska än andra grupper?


Vad vill Centern nu då?

Centerpartiet vill ha riksdagsdebatt om integrationen med anledning av socialdemokraternas senaste förslag om att skrota EBO-lagen. Debatter om integrationen av flyktingar är väl annars inget som riksdagen gödslat markanden med direkt. Vi kan bara konstatera att just nu är det socialdemokratiskt styrda kommuner som tar emot de flesta flyktingar som anländer i dag. Kan detta enkla faktum ha med saken att göra? Alliansen är troligen rädd att tappa väljare från kommuner som skulle tvingas ta emot flyktingar. Dessutom skulle dessa väljare inte gå över till socialistblocket utan förmodligen rösta på ett tredje alternativ.

Egentligen är det mycket märkligt att det inte äger fler riksdagsdebatter om hela flyktingpolitiken. Det är en av de riktigt stora och viktiga frågor för vårt land men ingen politisk debatt sker om denna fråga. Hur är det möjligt i en demokrati att en av de viktigaste frågorna för samhället överhuvudtaget inte ens diskuteras? Är detta faktum inte ett stort demokratiskt problem?

Länk DN

onsdag, mars 12, 2008

Sahlin under galgen

I artiklar både i DN och SvD står det om Sahlins omsvängning, EBO-lagen skall bort och flyktingar skall tvingas till kommuner som fram till i dag inte tagit emot flyktingar. Bakgrunden är bl.a. att flera tunga socialdemokratiska kommunpolitiker sagt ifrån och att det är en helt uppenbar krissituation i flera kommuner. Sahlin säger enligt SvD så här.

Södertälje tar emot fler flyktingar från Irak än hela Nordamerika. Det håller inte, sade Sahlin på pressträffen.

Yes, wake up and smell the coffee. Om nu enbart Södertälje tar emot fler flyktingar än Nordamerika kan man ju tänka sig att Sverige som nation kanske tar emot för många flyktingar. Skulle Sahlin möjligen kunna dra denna slutsats? Tveksamt naturligtvis, vi får ju inte öppna Pandoras ask och säga det alla redan vet.

Orsaken till att debatten plötsligt kommer upp om asylpolitiken kan vi också spekulera i. Vad har hänt som plötsligt lossar på de politiska tungorna?

Länk DN

Länk SvD

tisdag, mars 11, 2008

Paradigmskifte i den politiska debatten?

Enligt SvD så vill Tobias Billström börja föra upp integration och asylfrågor på den politiska agendan. Det är annars frågor som aldrig diskuterats eller på minsta sätt nämnts i den politiska debatten. Billström går t.o.m. så långt att han tänker göra dessa frågor till valfrågor inför valet 2010. Så här står det i SvD.

Det är nu enligt Tobias Billström "högprioriterat" att ta fram en gemensam migrationspolitik för alliansen. Han framhåller att de redan har lyckats komma överens i flera frågor, senast om att kräva egen försörjning och bostad vid anhöriginvandring.

Det förslaget ska börja gälla redan vid årsskiftet, men har redan nästan status av universalmedicin. De nya reglerna ska lösa flera problem som följer med koncentrationen av asylsökande till exempelvis Helsingborg, Malmö och Södertälje.

Att kräva egen försörjning kan inte vara någon universalmedicin. Vuxna människor har väl alltid ett försörjningsansvar, eller har vuxna invandrare inte haft det fram till nu? Alla vuxna svenskar har alltid haft det, dessutom har nog svenska folket trott att det gällde alla boende i detta land, har vi alla blivit lurade?
Sedan är det väl konstigt att sätta försörjningsansvar på barn. Anhöriginvandring kan väl bara gälla barn och fru? Att en flykting tar hit övrig släkt som inte är klassade som flyktingar är i det närmaste horribelt. Jag skulle gärna vilja veta var folkopinionen står i en sådan fråga.

Billström vill också öppna för arbetskraftsinvandring. Så här säger han i artikeln.

Vi förändrar hela spelplanen, säger Billström. Tidigare fanns i praktiken en väg in, nu kommer det att finnas två köer: en för asylsökande, och en för arbetskraft.

Strålande, det blir alltså en ytterligare väg in i landet förutom den motorväg som asylsystemet erbjuder. Har vi brist av arbetskraft i detta land nu? Enligt SCB så bör det finnas 290,000 arbetslösa i detta land och en lågkonjunktur står för dörren.

Rubriken med ordet paradigmskifte syftade inte på Alliansens flyktingpolitik som alla förstår, utan på det faktum att denna politik skall föras fram inför nästa valrörelse. DET vore verkligen ett paradigmskifte. Vi får se om moderaterna står vid sitt ord att öppet börja diskutera dessa frågor.

Länk SvD

Ett av liberalismens ansikten

Ett av liberalismens många ansikten är Frida Metso, ordförande för LUF, Liberala Ungdomsförbundet. Hon skriver i en artikel på Sourze om fri invandring. Att Metso redan tidigare propagerat för fri invandring är ingen hemlighet, hon har tidigare varit ordförande för Liberala Flyktingfonden. Denna organisation som alltså har kopplingar direkt till LUF samlar helt öppet in pengar till gömda flyktingar. Ingen verkar reagera på detta absurda faktum. Folkpartiet sitter alltså i regeringsställning och är ytterst ansvarig för lagstiftningen i detta land. Samtidigt bryter ungdomsförbundet helt öppet mot de lagar vi har och som regeringen beslutat om.

I artikeln på Sourze skriver Metso att de som är kritiska till fri invandring anser att Sverige är till för svenskarna. Ja kära Metso, Kina är i första hand till för kineserna, Iran är i första hand till för iranier och Jemen är i första hand till för Jemeniter. Försök att resa till Jemen och starta ett liberalt ungdomsförbund Metso så kanske du upptäcker något du inte har en aning om. Visst, jag kan emigrera till Jemen, men det är den Jemenitiska regeringen som beslutar om de vill ta emot mig eller inte och på vilka villkor jag skall få flytta dit.

Vidare skriver Metso att i ögonvrån ser vi behovet av arbetskraftsinvandring. Det är för det första en helt annan typ av invandring än den vi nu har och arbetskraftsinvandring har aldrig varit lika med "fri invandring". Dessutom har vi redan nu ungefär 300,000 arbetslösa. I Rosengård är nästan 90 % av befolkningen arbetslösa. Sommaren står för dörren och svenska ungdomar har ett rent helvete att hitta enkla sommarjobb. Tyvärr, jag ser inte samma sak som du Metso i ögonvrån.

Vidare skriver Metso.

Men jag skulle också vilja höra de moraliska skälen för varför vi som nu befinner oss i Sverige har rätt att stänga våra gränser och säga att utomeuropeiska människor inte har rätt att komma hit utan vårt tillstånd. (Ja, det handlar ju inte om alla andra människor, utan bara om utomnordiska). Varför har inte de rätten att söka sig dit de behövs, tjäna pengar och skapa sig ett bättre liv? Varför anser vi att de ska veta sin plats och stanna kvar, möjlighetslösa i sina hemländer?

För det första är det frågan om att flytta hit, inte att komma hit som t.ex. turister. Sedan är det så att alla nationer har rätt att bestämma vilka människor som skall få komma dit. Det är en princip som gäller alla nationer och som i princip alltid har funnits.
Om alla kineser och indier fick tillträde till vad Sverige har att erbjuda skulle det inte finnas så mycket att erbjuda längre. Det land jag föddes i och betraktar som mitt fosterland skulle inte överleva många dagar.

Metsos artikel och tänkande andas en del rasism vid en närmar analys. Det är bara i länder som Sverige människor kan skapa sig en framtid. I många utvecklingsländer har människor ingen chans enligt Metso, i dessa länder är ingen utveckling möjlig. Människor kan enbart skaffa sig en dräglig tillvaro i länder som Sverige, att människor kan arbeta, skaffa sig en dräglig tillvaro samt bygga upp sitt eget hemland är en tanke som aldrig föresvävar Metso.

måndag, mars 10, 2008

Ett hot mot demokratin – VAKNA!

I NWT (Nya Wermlands-Tidningen) stod en artikel i lördags som fick mig att studsa i arla morgonstund. Med rubriken "Sd-politiker utsatta för systematiska hot" beskrives i en rapport från Säpo hur politiker från Sverigedemokraterna systematiskt blir utsatta för hot och ibland våld. Dessa hot och våldsamheter kommer från något som beskrivs som "autonoma grupper". Lite längre fram i artikeln pekas gruppen också ut med namn, det är naturligtvis AFA som alla redan visste.

Alla politiker, speciellt på kommunal nivå riskerar att bli utsatta för hot. Detta sker oftast om någon politiker stuckigt ut hakan eller tagit ett impopulärt beslut. Det som skiljer ut SD är att hoten mot dem är systematiska. Det står rent ut i SÄPO:s rapport att hoten och våldet syftar till att få SD:s representanter att hoppa av sina uppdrag. Tyvärr förtäljer rapporten att de i viss mån lyckats också.

Jag kommer osökt att tänka på sången av Ultima Thule, "Vikingabalk", där sjunger de med patos "Om du viker ett steg tar du avsked från oss, det är lagen". I got news for all of you, Vikingabalken gäller än i dag, den som viker ett steg tar avsked från kämpande kamrater. Nog nu! Vi skall stötta och hjälpa varandra, inte smita med svansen mellan benen när en kamrat råkar illa ut och blir utsatt från de politiskt korrekta. Om vi håller ihop och inte viker ett steg vinner vi, det är alldeles uppenbart.

Ofattbar reaktion av Funebo

Jag skrev en artikel på SD-blogg där jag försvarade att partiledning och Leandersson tagit med Funebos kapitel i boken "20 röster om 20 år". Nu har Funebo reagerat mycket märkligt över detta och skrivit någon slags motartikel på sin blogg Odens Hundar. Jag har läst den flera gånger och undrar faktiskt om han varit riktigt nykter när han skrev den. Jag skrev faktiskt i min artikel att Funebo hade egenskaper som,

förmåga till objektiv analys och en förmåga till att analysera saker ur ett intressant perspektiv, detta är fallet med Funebo.


Samt

förmåga till objektiv analys och en förmåga till att analysera saker ur ett intressant perspektiv, detta är fallet med Funebo.

Nu undrar jag om jag inte missbedömt honom trots allt. Jag skrev också att han förmodligen har en personlighetsstörning. Gick han till Expo med SD:s medlemsmatrikel så är det faktiskt den snällaste förklaringen man överhuvudtaget kan komma fram med.

I sin artikel skriver Funebo.

Inte med ett ord beröra de tillkortakommanden kritikern beslagit partiet med.

Nej, men det står ju i ditt kapitel Funebo, ett kapitel som jag tyckte hörde hemma i boken. Partiets "tillkortakommanden" speciellt i tidiga år är det inte bara du som påtalar utan nästan alla skribenter i boken. Menar du på fullt allvar att jag skulle försöka mörka detta? Det är helt enkelt inte realistiskt.

Föra fram falska anklagelser om att kritikern utfört moraliskt förkastliga handlingar och därför inte är trovärdig som person, och

Phhuu..du har missförstått allt. Jag säger ju att du kommer med intressanta vinklingar och att ditt kapitel därför bör tas med i boken, TROTS dina gravt moraliska förkastliga handlingar (eller klart definierad handling snarare). Hur är det med den fundamentala logiken?

Av dessa falska anklagelser även dra amatörpsykiatriska slutsatser om att kritikern är psykiskt sjuk.

Ja, det är där skon klämmer, jag sade att du förmodligen lider av en personlighetsstörning. Jag tror inte riktigt du fattar vad du gjort. Skall vi starta en utredning om vem som lämnade medlemsmatrikeln till Expo? Kan vi fråga Expo denna statsfinansierade propagandaapparat vem som gav dem medlemsmatrikeln?

En liten detalj bara, att ha en personlighetsstörning är per definition inte samma sak som att vara psykiskt sjuk. Du kan ta det för givet av en "amatörpsykiatriker".