tisdag, mars 11, 2008

Paradigmskifte i den politiska debatten?

Enligt SvD så vill Tobias Billström börja föra upp integration och asylfrågor på den politiska agendan. Det är annars frågor som aldrig diskuterats eller på minsta sätt nämnts i den politiska debatten. Billström går t.o.m. så långt att han tänker göra dessa frågor till valfrågor inför valet 2010. Så här står det i SvD.

Det är nu enligt Tobias Billström "högprioriterat" att ta fram en gemensam migrationspolitik för alliansen. Han framhåller att de redan har lyckats komma överens i flera frågor, senast om att kräva egen försörjning och bostad vid anhöriginvandring.

Det förslaget ska börja gälla redan vid årsskiftet, men har redan nästan status av universalmedicin. De nya reglerna ska lösa flera problem som följer med koncentrationen av asylsökande till exempelvis Helsingborg, Malmö och Södertälje.

Att kräva egen försörjning kan inte vara någon universalmedicin. Vuxna människor har väl alltid ett försörjningsansvar, eller har vuxna invandrare inte haft det fram till nu? Alla vuxna svenskar har alltid haft det, dessutom har nog svenska folket trott att det gällde alla boende i detta land, har vi alla blivit lurade?
Sedan är det väl konstigt att sätta försörjningsansvar på barn. Anhöriginvandring kan väl bara gälla barn och fru? Att en flykting tar hit övrig släkt som inte är klassade som flyktingar är i det närmaste horribelt. Jag skulle gärna vilja veta var folkopinionen står i en sådan fråga.

Billström vill också öppna för arbetskraftsinvandring. Så här säger han i artikeln.

Vi förändrar hela spelplanen, säger Billström. Tidigare fanns i praktiken en väg in, nu kommer det att finnas två köer: en för asylsökande, och en för arbetskraft.

Strålande, det blir alltså en ytterligare väg in i landet förutom den motorväg som asylsystemet erbjuder. Har vi brist av arbetskraft i detta land nu? Enligt SCB så bör det finnas 290,000 arbetslösa i detta land och en lågkonjunktur står för dörren.

Rubriken med ordet paradigmskifte syftade inte på Alliansens flyktingpolitik som alla förstår, utan på det faktum att denna politik skall föras fram inför nästa valrörelse. DET vore verkligen ett paradigmskifte. Vi får se om moderaterna står vid sitt ord att öppet börja diskutera dessa frågor.

Länk SvD

3 kommentarer:

norbergssonen sa...

Nej, man har inga som helst intentioner att minska massinvandringen. Och inte heller vill man ta något politiskt ansvar för den s.k. asylprocessen. Hörde i morse på radion att Migrationsdomstolen hade upphävt ett beslut av Migrationsverket att avvisa asylsökande irakier till Grekland (första asylland enligt Dublinöverenskommelsen), därför att Grekland inte tog tillräcklig hänsyn till dessa människor behov. Så istället för att ha ett system där medborgarna kan avkräva politikerna ansvar, har man nu mycket bekvämt frånhänt sig detta till det sk rättsväsendet.

Anonym sa...

det är skitsamma vad billström vill när hans chef och statsminister vill ha in turkiet i EU och närma sig islam,samt skapa ett mera "spännande" samhälle med alla outbildade från mellanöstern och afrika,ingen frisk människa kan ju tro att billströms lilla utspel betyder ett skit i massimporten.

Leo Sundberg sa...

Billström tar upp frågan. Bara det är bra.

Möjligen kommer alliansen att triangulera sig än mer om SD går framåt. Räkna med hårdare krav i så fall.