torsdag, mars 13, 2008

Vad vill Centern nu då?

Centerpartiet vill ha riksdagsdebatt om integrationen med anledning av socialdemokraternas senaste förslag om att skrota EBO-lagen. Debatter om integrationen av flyktingar är väl annars inget som riksdagen gödslat markanden med direkt. Vi kan bara konstatera att just nu är det socialdemokratiskt styrda kommuner som tar emot de flesta flyktingar som anländer i dag. Kan detta enkla faktum ha med saken att göra? Alliansen är troligen rädd att tappa väljare från kommuner som skulle tvingas ta emot flyktingar. Dessutom skulle dessa väljare inte gå över till socialistblocket utan förmodligen rösta på ett tredje alternativ.

Egentligen är det mycket märkligt att det inte äger fler riksdagsdebatter om hela flyktingpolitiken. Det är en av de riktigt stora och viktiga frågor för vårt land men ingen politisk debatt sker om denna fråga. Hur är det möjligt i en demokrati att en av de viktigaste frågorna för samhället överhuvudtaget inte ens diskuteras? Är detta faktum inte ett stort demokratiskt problem?

Länk DN

Inga kommentarer: