tisdag, mars 11, 2008

Ett av liberalismens ansikten

Ett av liberalismens många ansikten är Frida Metso, ordförande för LUF, Liberala Ungdomsförbundet. Hon skriver i en artikel på Sourze om fri invandring. Att Metso redan tidigare propagerat för fri invandring är ingen hemlighet, hon har tidigare varit ordförande för Liberala Flyktingfonden. Denna organisation som alltså har kopplingar direkt till LUF samlar helt öppet in pengar till gömda flyktingar. Ingen verkar reagera på detta absurda faktum. Folkpartiet sitter alltså i regeringsställning och är ytterst ansvarig för lagstiftningen i detta land. Samtidigt bryter ungdomsförbundet helt öppet mot de lagar vi har och som regeringen beslutat om.

I artikeln på Sourze skriver Metso att de som är kritiska till fri invandring anser att Sverige är till för svenskarna. Ja kära Metso, Kina är i första hand till för kineserna, Iran är i första hand till för iranier och Jemen är i första hand till för Jemeniter. Försök att resa till Jemen och starta ett liberalt ungdomsförbund Metso så kanske du upptäcker något du inte har en aning om. Visst, jag kan emigrera till Jemen, men det är den Jemenitiska regeringen som beslutar om de vill ta emot mig eller inte och på vilka villkor jag skall få flytta dit.

Vidare skriver Metso att i ögonvrån ser vi behovet av arbetskraftsinvandring. Det är för det första en helt annan typ av invandring än den vi nu har och arbetskraftsinvandring har aldrig varit lika med "fri invandring". Dessutom har vi redan nu ungefär 300,000 arbetslösa. I Rosengård är nästan 90 % av befolkningen arbetslösa. Sommaren står för dörren och svenska ungdomar har ett rent helvete att hitta enkla sommarjobb. Tyvärr, jag ser inte samma sak som du Metso i ögonvrån.

Vidare skriver Metso.

Men jag skulle också vilja höra de moraliska skälen för varför vi som nu befinner oss i Sverige har rätt att stänga våra gränser och säga att utomeuropeiska människor inte har rätt att komma hit utan vårt tillstånd. (Ja, det handlar ju inte om alla andra människor, utan bara om utomnordiska). Varför har inte de rätten att söka sig dit de behövs, tjäna pengar och skapa sig ett bättre liv? Varför anser vi att de ska veta sin plats och stanna kvar, möjlighetslösa i sina hemländer?

För det första är det frågan om att flytta hit, inte att komma hit som t.ex. turister. Sedan är det så att alla nationer har rätt att bestämma vilka människor som skall få komma dit. Det är en princip som gäller alla nationer och som i princip alltid har funnits.
Om alla kineser och indier fick tillträde till vad Sverige har att erbjuda skulle det inte finnas så mycket att erbjuda längre. Det land jag föddes i och betraktar som mitt fosterland skulle inte överleva många dagar.

Metsos artikel och tänkande andas en del rasism vid en närmar analys. Det är bara i länder som Sverige människor kan skapa sig en framtid. I många utvecklingsländer har människor ingen chans enligt Metso, i dessa länder är ingen utveckling möjlig. Människor kan enbart skaffa sig en dräglig tillvaro i länder som Sverige, att människor kan arbeta, skaffa sig en dräglig tillvaro samt bygga upp sitt eget hemland är en tanke som aldrig föresvävar Metso.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är trots allt bra att dessa dårar exponerar sig i media. Jag skulle tro att betydligt fler svenskar skakade förundrat på huvudet under Uppdrag Granskning än det var som applåderade Metsos utfall./iln