torsdag, december 02, 2010

Både DO och regeringen har problem med niqab


I går så framträdde DO Katri Linna i Aktuellt tillsammans med Folkpartiets Lotta Edholm. Bakgrunden är att en kvinna som bär niqab inte kunnat slutföra sin utbildning och därmed lämnat in en anmälan om diskriminering. Linna hade märkbart svårt att motivera sitt ”ickebeslut” och krumbukterna blev märkbara för de flesta TV-tittare. Vad Linna egentligen menar är svårt att få grepp om. Den niqabförsedda kvinnan fick gå den teoretiska delen av utbildningen, däremot vägrade enskilda skolor henne från att göra praktik. Att döma någon för diskriminering är både svårt och, om vi skall vara ärliga, politiskt improduktivt. Så här står det i en DN-artikel om Linnas beslut (eller ickebeslut).


Ullenhag tror att rektorer och lärare kommer att tolka DO:s besked som att lagen inte är tydlig nog för att ge stöd för att förbjuda heltäckande klädsel.
Vi vill se över lagen så att de ska kunna fatta ett sådant beslut, sade Erik Ullenhag.
Det innebär att de fyra regeringspartierna inte är överens i frågan ännu. I somras sade FP-ledaren Jan Björklund att han ville se en lagstiftning mot niqab i skolan. 


Att Linna inte gav ett klart besked i frågan som gav skolorna rätt att förbjuda undervisning med niqab var väntat, hon har alltid tagit ställning i motsatt riktning tidigare. Den enda som uttalat sig tydligt i frågan är den f.d. majoren Björklund. Regeringspartierna är inte överrens i frågan eftersom Moderaterna stretar emot en ändring i lagstiftningen, ett mycket märkligt ställningstagande. Ett mönster börjar framträda där regeringspartierna aldrig är överrens i politiskt känsliga frågor, men där alltid ett alliansparti kliver ut och sticker ut hakan. Man får känslan av att det är en planerad strategi av samtliga partier i Alliansen. Så här står det i dagens DN-ledare.


Ingenting i det hon [Linna] skriver utgör någon godtagbar förklaring till att myndigheten tog nästan två år på sig för att komma fram till en slutsats om anmälan mot Västerorts vuxengymnasium.


Jo, självklart underlättade det för Linna att eleven redan gått färdigt sin utbildning när hennes utslag kom. Det hela var en uppenbar taktik att göra det lättare för sig och samtidigt sitta på så många stolar som möjligt. Vidare i artikeln står det så här.


I årets valrörelse gjorde utbildningsminister Jan Björklund ett stort nummer av att rättsläget skulle vara oklart. Men det är det inte. Rektorer har de befogenheter de behöver för att kunna ingripa när de bedömer att elevers klädsel utgör ett hinder i utbildningen.


Om nu rättsläget inte är oklart, som DN:s redaktion påstår, så undrar vi varför Linna tar två år på sig för att komma med ett utslag i frågan, och att beslutet ändå är svävande när det väl kommer. En klar lagstiftning skall inte kunna diskuteras på det sätt som gjorts i detta fall. Är det lagstiftarna som misslyckats? Hur svårt kan det vara att på normal kanslisvenska skriva att rektorer har befogenhet att stänga av elever som täcker ansiktet, antingen det är en niqab eller en balaclava? 


Hela denna debatt om det inträffade fallet med den niqabförsedda kvinnan visar hur ängsligt och känsligt läget blivit i vårt land. Det går inte längre att köra på för fullt med politisk korrekta beslut i Linnas anda, då tappar partierna för många röster till SD. Man vill ända inte sätta klara gränser för vad som kan tolereras i samhället vad gäller religionens inverkan på det civila samhället. Följden blir ett ängsligt steppande kring de regler som gäller, samtidigt som regeringspartierna satt i system att inta olika ståndpunkter i frågor som dessa, det ger ju maximal handlingsfrihet. 

Länk DN artikel

Länk DN ledare

tisdag, november 30, 2010

Arbetsförmedlingen tar över - men varför?


Regeringen är mäkta stolt över sin reform där nyanlända immigranter tas om hand av arbetsförmedlingen i stället för av socialtjänsten. Meningen är naturligtvis att få våra nya medborgare snabbt i arbete, något som misslyckats kapitalt. Så här står det i artikeln.


Alla politiska partier är överens om att integrationspolitiken varit ett stort misslyckande. Det finns även en stark majoritet för att Arbetsförmedlingen blir huvudansvarig. Samtidigt har Socialdemokraterna och invandrartäta kommuner uttryckt stor besvikelse över att det inte finns något i reformen som bidrar till att fler kommuner i landet tar emot nyanlända.


Som vanligt är det integrationspolitiken, inte immigrationspolitiken som får bära skulden för vårt samhälleliga misslyckande med den immigrantström som letat sig till vårt land. Om det nu är en sådan berikande tillgång med immigranter från Asien och Afrika, som alla politiker hela tiden säger, så undrar man varför inte landets kommuner slåss om att få ta emot dem. Varför vill inte t.ex. Danderyd öppna en stor flyktingförläggning och ta emot den guds gåva som vårt land så frikostigt erbjudits? 


Om det nu vore politiska flyktingar som letade sig till vårt avlägsna hörn av världen, flyktingar som blivit svårt förföljda och kanske torterade av sina respektive regeringar, så skulle det vara logiskt att socialtjänsten tog emot dessa människor. Nu låtsas man inte ens längre att det rör sig om flyktingar. Till sist så står det så här i artikeln.


Det som oroar integrationsministern mest är om alla inblandade myndigheter – kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna – kan samverka så att de nyanlände får till exempel svenskundervisning i rätt tid.
– Annars är risken att de nyanlända hamnar hos socialtjänsten i alla fall, säger Ullenhag. 


Risken är överhängande att de nyanlända immigranterna hamnar hos socialtjänsten oavsett hur de olika myndigheterna samarbetar. Det råder nämligen ingen arbetskraftsbrist i vårt land förnärvarande, och har inte gjort sedan en mycket lång tid. Just nu har vi ungefär 400,000 arbetslösa i vårt land, detta trots att det går bra för Sverige just nu (sämre tider väntar). Ungdomsarbetslösheten är på nästan 21 procent, vilket motsvarar 143,000 ungdomar. Är det inte ens meningen att dessa ungdomar skall få ett första jobb? Alla kan väl inte vara "ung och bortskämd" som de anomalier vi sett på TV. 


Jag förstår uppriktigt sagt inte hur regeringen tänker. Den arbetskraftsbrist som förs fram som argument (för massinvandring) med jämna mellanrum har vi inte sett röken av, ens under brinnande högkonjunktur. Är regeringens immigrationspolitik ett utslag för att den vill pressa lönenivån i landet? Eller vill det etablerade politiska skiktet splittra vår befolkning enligt principen "söndra och härska"?

Länk DN

Länk statistik

söndag, november 28, 2010

Den verkliga samhällsdebatten sker nu på Newsmill


Den verkliga samhällsdebatten sker nuförtiden på Newsmill. Den samhällsdebatt som engagerar människor om viktiga frågor har flyttats från DN-debatt och SvD Opinion till det nya forumet Newsmill. 


Läser vi i dag vilka artiklar som finns på DN-debatt så finns det t.ex. en ganska ointressant artikel om att "Socialdemokratins framtid får inte avgöras i slutna rum" artikeln är skriven av "Luleås starke man" Karl Petersen. Artikeln kunde lika gärna vara signerad Svinarps starke man. Man anar att Petersen själv vill vara lite närmare köttgrytorna och att de framtida riktlinjerna alldeles säkert kommer att avgöras i slutna rum, oavsett vad Petersen tycker. Dessutom är det en intern socialdemokratisk fråga som vi övriga egentligen inte har med att göra. Detta är en ganska typisk artikel för DN-debatt. En enskild politiker försöker driva enskild opinionsbildning, detta i en "ickefråga" för majoriteten av läsarna. LÄNK.


SvD opinion är något intressantare, genomsnittligt. Dessutom vågar SvD släppa igenom något mer politisk inkorrekta artiklar, som den av Amir Adan (M). Adan vågar ta upp frågan om det politiska islams inflytande i vårt land, detta möjligtvis för att han själv är färgad och därmed slipper ifrån det värsta drevet om främlingsfientlighet. LÄNK. Taktiken att låta en färgad människa ta upp känsliga frågor för att slippa antirasistdrevet börjar förövrigt bli pinsamt uppenbar. 


Läser vi de olika ämnena på Newsmill så finns det artiklar om försvaret, statens registrering och övervakning av sina medborgare, Sverigedemokraterna (ibland helt sanslösa artiklar som den av Jean Bosco), Svenska kyrkan samt om invandringspolitiken. Ofta är det frispråkiga artiklar där en och annan sanning kommer fram. Detta blandas med rent sanslösa åsikter i andra artiklar. Det hör dock till att man får ha sanslösa åsikter i en demokrati. 


Framför allt finns det artiklar om skammordet på den unga flickan Jian, ett bestialiskt mord som det knappast stått någonting om i gammelmedia. Sara Mohammad undrar i en artikel om denna monumentala tystnad beror på politikernas och medias rädsla för att ge SD poäng. LÄNK. Denna tystnad är i vilket fall oförlåtlig. Bara nedtystningen av mordet är en stor skamfläck för vårt samhälle. Främst de som säger sig föra humanismens fana står för denna direkta nedtystning av ett oerhört frapperande och uppseendeväckande mord. 


Hur humant är det att tysta ned ett mord, begånget av en fader på sin dotter, för att hon vägrar att följa en gammal kultur från hemlandet? (en kultur som de säkert också fått asyl för att komma ifrån), frågan är retorisk.  


Skamvåld hit och skamproblematik dit, det handlar om en far som tog livet av sin dotter, detta för att hon ville leva som alla andra svenska kvinnor. Var är alla humanister från gammelmedia? Var är alla annars så rabiata feminister? Jag skäms faktiskt på allvar för vårt politiskt korrekta samhällsklimat, som är så full av dubbelmoral och skenhelighet. Tack Newsmill för att åtminstone ni vågade ta den debatten.

UPPDATERING:
Har ni läst en bra artikel av en vänsterpartist i känsliga frågor? Kanske inte så ofta nej, men här en på Newsmill (var annars?) som faktiskt är ganska bra, den är skriven av Inger Stark (V). LÄNK.