fredag, april 26, 2013

Debaclet kring Wiechel och vårt värderingssystem

Expo har uppmärksammat en privat chattkommunikation av den nyblivne riksdagsledamoten Markus Wiechel där han uttrycker sig på ett fördömvärt sätt. Självklart tar jag avstånd och fördömer det aktuella vokabuläret (Som Wiechel inte ens minns att han skrivit, enligt egen utsago). Vi skall inte uttrycka oss nedsättande om någon folkgrupp självklart. Inte heller är det OK att ge en hel grupp skulden för vad några gör sig skyldig till. Men frågan är också proportionerna man ger det hela. Wiechel uttryckte sig i stark affekt i en privat chatt när han hade sett en fullständigt vidrig film där man brände kvinnor levande efter att först ha misshandlat dem, detta eftersom de klassats som häxor. En normal människa med normala känslor reagerar i stark affekt efter att ha sett sådana fruktansvärda scener. Att reagera helt kallt och objektivt är i detta läge inte helt friskt vill jag påstå  (Expo får gärna anmäla avvikande mening).

Självklart skall man inte klassa hela folkgrupper efter vad några människor gör sig skyldiga till. Jag vet inte om Wiechel ens gjorde detta, men jag hade inte uttryckt mig så. Men orden måste sättas in i sitt sammanhang. Dessutom måste det stå klart för alla normalbegåvade hyggligt oindoktrinerade människor att de människor som brändes levande och vars öde Wiechel kände sådan fasa inför, faktiskt tillhör exakt samma folkgrupp som han i sin frustration uttryckte vrede gentemot.

Vi måste fråga oss vad humanisterna på Expo anser är idealet när en människa ser kvinnor brännas levande. Är det att helt cyniskt konstatera att "detta måste strida mot internationell rätt och jag anser att denna bestraffningmetod är både felaktig och förmodligen inhuman". Det är nämligen sådana människor som premieras i vårt nuvarande mediala och politiska system och där humanismens förkämpar på Expo leder utvecklingen. I en framtid kanske vi får en väldigt hög andel politiker med rent psykopatiska drag, som alltid vet hur man uttrycker sig men med ett defekt känsloliv. Kanke vi redan gått en bit på den vägen. Har svensk media uttryckt ett enda ord om vad som händer på själva filmen? Har det ägnats minsta lilla intresse åt detta? Har någon enda människa på Expo eller i övrig media ägnat kvinnornas öde den allra minsta tanke? SVARA PÅ DET!

Vi har alltså fått en kultur där några ord i en privat chatt, om än fördömvärda, betyder allt och att kvinnor bränns levande efter brutal misshandel eftersom de anses vara häxor, inte betyder någonting. Denna utveckling leds av personer som enligt dem själva står för denna enda och sanna humanismen. Exakt vad är det i vår politiska och mediala diskurs som gör att vi värderar och prioriterar på detta sätt? Vem är det som står bakom denna diskurs och värderingsskala? Osökt kommer jag att tänka på vad Nicolas Bonnal skrev nyligen på Pravda Ru om att demokratiska system världen över har manipulerats av intressegrupper som i bakgrunden styr utvecklingen, detta bland annat genom propaganda. På grund av det rådande medieklimatet måste jag påtala att jag inte håller med alternativt inte tar ställning till vad han i övrigt skriver i artikeln, (något som annars vore självklart).

Vi måste också fråga oss hur Expo får tag på alla uppgifter från privat eller i vissa fall sekretessbelagd kommunikation. Vi måste också fråga oss på allvar varför de väntar så länge med att offentliggöra dessa uppgifter. Den senaste kommunikationen från Wiechel var från 2011. Detta tillsammans att Expo/Expressen hela tiden kommer över privat kommunikation och att man väntar med att offentliggöra uppgifterna i åratal ger en mycket stark DDR-känsla. Alla blev upprörda över FRA-lagen. Men ärligt talat, är detta som nu sker helt öppet mitt framför näsan på svenska folket ett dugg bättre? Eller så är det faktiskt så att stora delar av svenska folket faktiskt reagerar över dessa DDR-metoder och att de stigande opinionssiffrorna för SD under tidernas värsta mediedrev faktiskt är ett uttryck för just detta?

Jag hade först tänkt länka filmen härifrån, men den är alltför vidrig för det. Den som vill se den kan söka på Youtube själv och använda sökord som “häxbränning”. Jag rekomenderar dock INTE att man ser den, och varningen gäller inte enbart känsliga personer.