onsdag, maj 28, 2008

Perspektiv på integrationen

Man kan ha helt olika perspektiv på den svenska integrationen av flyktingar, beroende på vilken utgångspunkt man har. En annorlunda utgångspunkt från mitt sätt att se har Stefan Jonsson som i sin artikel pekar på att det ställts ökade krav på våra nya medlemmar i samhället efter alliansregeringens tillträde. Jonsson menar att socialdemokraternas morot ersatts av alliansens piska. Det är verkligen en sanning med modifikation. Kraven har ökat på alla medborgare, människor med A-kassa tvingas flytta i högre grad o.s.v. det är mycket tveksamt om kraven ökat mer på invandraren än svensken i gemen. Dessutom har kraven höjts något från en mycket låg nivå. Vid en internationell jämförelse skulle nog de flesta internationella bedömare anse att Sverige fortfarande i huvudsak använder morot och inte piska. Hur man ser det beror på vilket perspektiv man använder sig av och vilken utgångspunkt man har.

Jonsson skriver i sin artikel.

Vi vet. Att integrationen av invandrare går dåligt beror i hög grad på att majoritetssamhällets institutioner systematiskt sorterar bort personer som inte smälter in. Bästa sättet att främja integrationen är att flytta fokus från invandrarnas situation till den systematiska diskriminering som det svenska samhället utsätter dem för. Därom har statens utredare varit ense.

Vi vet inte alls att integrationen går dåligt av de orsaker Jonsson nämner här. Det är den klart tendentiöse Kamali som blev specialtillsatt av Sahlin som kom fram till ett sådant resultat. Sahlin sparkade Anders Westholm på obegripliga grunder och tillsatte Kamali för att få fram just det resultat Kamali kom fram till och som Jonsson refererar till i sin artikel.

Jonsson skriver vidare.

Men det finns en mer avgörande skillnad. Den nya integrations¬politiken diskriminerar aktivt mellan olika sorters invandrare: de som liknar "oss" - men vilka är vi? - och de som inte vill eller kan göra det. I förlängningen anar man en uppdelning mellan dem som har ett "värde" för "Sverige" och dem som utpekas som belastning. För att någon ska äga värde för landet måste han eller hon naturligtvis likna "svenskarna", klara språkproven, delta i gymnastiken, ställa upp på alla slags jobb och bekänna sig till "västerländsk humanism".

Hur diskriminerar "den nya integrationspolitiken" aktivt olika sorters invandrare? Jonsson bara påstår något som vi skall ta för givet. Jonsson nämner inte på vilket sätt detta skulle ske, hur det sker eller något som helst konkret i sammanhanget, han bara kommer med ett påstående som vi skall godta. Jag har aldrig hört att någon måste "likna svenskarna", ibland får man för sig att det måste vara precis tvärt om för att man skall bli omhuldad och inte klassas som en "vit, medelålders manlig rasist". Själklart skall man lära sig språket om man emigrerar till ett annat land, när blev det kontroversiellt? Självklart skall man delta i skolgymnastiken om man väljer att flytta till detta land där vi har obligatorisk skola och lika obligatoriska skolämnen, är det diskriminerande att kräva detta? Jag trodde att problemet var att alla barn i världen inte kan få någon skolgång, inte att barn som emigrerar hit är tvungna att delta i de obligatoriska skolämnena. Nya medlemmar behöver inte bekänna sig till någon "västerländsk humanism", de behöver bara följa svensk lagstiftning. Däremot kan Jonssons synsätt innebära att den "västerländska humanismen" får stryka på foten i vårt samhälle på sikt, är det ett resultat Jonsson vill ha? En paradox är ju också att det nog är den "västerländska humanismen" som gjort att vi tagit emot de flesta av våra nya samhällsmedlemmar, utan den hade de aldrig fått stanna här.

Vidare skriver Jonsson.

Samma uppdelning skymtar i framtidens invandringspolitik. Staten önskar ge visum och uppehållstillstånd till utvalda utlänningar med särskild kompetens, samtidigt som flyktinginvandringen minimeras. Det svenska huset blir generösare mot produktiva främlingar, snålare mot dem som behöver hjälp.
Det är begripligt, men det är beklagligt. Hur ser samhället ut, när dessa åtgärder satts i verket? En sak står klar: den nya politiken går stick i stäv mot vad som rekommenderas av alla forskare och experter som fick statens uppdrag att utreda saken.

Flyktinginvandringen minimeras? Regeringen har inte gett några sådana signaler (jag har ivrigt letat efter sådana signaler) var har Jonsson fått det ifrån? Nu har vi Europas och västvärldens generösaste flyktingpolitik, om vi nu skulle strama åt den en smula så påstår Jonsson att vi "minimerar" denna flyktingström, det är inget annat än en lek med ord. Alla de forskare som Jonsson talar om är de av Sahlin tillsatta forskare med en klar uppfattning redan innan de satt igång med sin forskning. Tar vi Kamali så är hans trovärdighet väldigt svag, milt uttryckt. Alla andra forskare är redan bortsorterade eller så föredrar Jonsson att inte fästa något avseende vid dem. Tyvärr så är all forskning kring dessa områden extremt tendentiös och politiskt vinklad, det finns helt enkelt inte någon stringent forskning att luta sig mot, inte någon som är allmänt publicerad i alla fall.

Länk DN

Stiegs testeamente

Har alltid undrat varför Expochefen Stieg Larsson stavade sitt förnamn på det mest konstiga sätt, svaret på den frågan tog Larsson med sig i graven måhända. En annan fråga han tog med sig i graven var den om hans testamente. Larsson dog av en hjärtattack 2004 och hans kvarlåtenskap skall tillfalla hans bror och pappa. Larssons kvinna ärver ingenting eftersom de aldrig gifte sig. Orsaken var till att de aldrig gifte sig var enligt Larsson själv att han ville skydda sin sambo. Hur han skulle skydda henne genom att inte gifta sig är också en gåta, för mig i alla fall. Nu verkar inte Larsson vara så smart som en del tror, effekten av Larssons "skyddsåtgärder" är helt enkelt att hans kvinna blir utan pengar, lite snopet kan man tycka.

Nu har också ett testamente uppenbarat sig. Det ställer också till det för de efterlevande, Larsson testamenterade nämligen hela sin kontanta kvarlåtenskap till "Kommunistiska arbetareförbundets Umeåavdelning". Mycket snopet för de efterlevande. Det är dock osäkert om avdelningen får några pengar, det är inte givet att testamentet är giltigt. Om nu "Kommunistiska arbetareförbundets Umeåavdelning" verkligen får några pengar säger Jan-Olov Carlsson från avdelningen så här.

Jag vill verkligen, verkligen understryka att vi har inga egna anspråk. Hans arbete skulle få fortsätta med nya resurser. Ja, de skulle gå till hans livsverk: kampen mot högerextrema krafter och rasism.

Det låter betryggande, vi får hoppas att denna socialistavdelning kan skilja på högerextremism och demokratiska politiska motståndare.

Länk DN

Vårt underbara språk

Malmö stad satsar 4 miljoner på att få flyktingar att flytta från staden, EU skjuter till ytterligare medel så att totalt 14 miljoner satsas på projektet. Meningen är att flyktingar skall flytta från Malmöregionen till andra ställen där deras chanser att få jobb är större än i Malmö. Hela projektet startades sedan en enkätundersökning visat att många var villiga att flytta om de kunde hitta jobb någon annanstans. Så om enkätundersökning visat att flyktingarna inte var villiga att flytta skulle inget projekt ha startats antar vi.

Ilmar Reepalu har många gånger påtalat problemen med den stora inflyttningen till Malmö. Så här skriver DN i artikeln om dessa problem.

Följden har i vissa fall blivit trångboddhet och arbetslöshet.

En fullkomligt underbar formulering, vår journalistkår når nya höjder i konsten att uttrycka sig kring de problem vi alla känner till vid detta lag.

Länk DN

söndag, maj 25, 2008

Det här med nationalism

Jag såg inte schlager-EM på TV, trots att det nästan verkar vara en plikt. Jag fördjupade mig i boken "Välfärdsåren" av Göran Hägg i stället, samt tjyvtittade lite på "Rädda menige Ryan". Kan ändå inte låta bli att skumläsa artiklarna efter finalen. Perelli kom tydligen på en "förnedrande" 18e plats. Besvikelsen i SvD går inte att ta miste på. Öststaterna anklagas för att kompisrösta på varandra, vilket väl i.o.f.s. kan stämma, det kan ju också vara så att de har en lite annan musiksmak. Själv gillar jag ofta de lite snabbare låtarna från öststaterna framför de något kletigare låtarna från väst, en fråga om smak och tycke. DN håller sig mer neutral och publicerar ett referat över vad som hänt.

Min reaktion är att människor som normalt är emot allt vad nationalism heter plötsligt anser det "förnedrande" när en svensk representant kommer på 18e plats i en sångtävling ingen vuxen människa tar riktigt på allvar. Annat är det ju med ishockey-VM, det förstår ju alla att det verkligen ÄR på allvar. Dessutom är de sportfånar som följer ishockey-VM och fotbolls-VM inte lika fobiska mot nationalism. Nationalism kanske är något som sitter djupt i ryggraden även hos folk som normalt talar med största förakt om nationalism.

Länk SvD

Länk DN