lördag, april 05, 2008

Vad som inte skrivs

I en artikel i DN presenteras ett förslag av Centerpartiet där "nyanlända" skall få praktik i sex månader mot en ersättning på mellan 15,000 och 20,000. Man skriver alltså "nyanlända" nuförtiden och inte "nyanlända flyktingar". Alla vet alltså att det inte rör sig om flyktingar och det rör sig inte om arbetskraftsinvandrare. Men enligt alla lagar och regler vi har i detta land och enligt vad alla politiker explicit sagt till svenska folket så skall inte Sverige ta emot dessa människor, de har helt enkelt inte skäl att få stanna i landet. Hur kan ett parti i detta läge när all lagstiftning pekar på att dessa människor skall avvisas, lämna ett förslag om praktiklön för denna grupp? Det är som om vi lämnat alla verklighet bakom oss och gått in i en värld där inga lagar gäller och där mer eller mindre outtalade politiska ambitioner styr svensk politik. Tittar vi på summorna dessa praktikanter får kan vi bara konstatera att dessa är högre än vad t.ex. ett reguljärt jobb bakom en butikskassa ger, det är högre lön än vad ingångslönen för en brandman är. Detta mina damer och herrar är det mest absurda förslag något alliansparti någonsin lagt och det säger inte lite.

Vidare står det i DN.

Syftet är att invandrare snabbt ska komma in på arbetsmarknaden och komma bort från bidragsberoende.

Så nu heter det plötsligt "invandraren", man studsar över det sätt media och den politiska makten leker med ord. Vi har många ungdomar som går ut från landets gymnasieskolor i vår som sannolikt skulle jubla om de fick ett sådant erbjudande om de själva misslyckas med att skaffa ett jobb i höst. Dessa ungdomar kan nog glömma ett erbjudande som detta med de löner som det talas om här. Rent formellt och enligt de lagar och regler vi har i detta land så kan ingen "invandrare" bli bidragsberoende. Antingen är man arbetskraftsinvandrare och då har man ett arbete, eller så är man en flykting, på flykt från politiskt förföljelse. Mig veterligen har inte riksdagen tagit ett beslut på att vi tar emot "invandrare" som varken kan kategoriseras som flykting, arbetskraftsinvandrare eller någon annan laglig kategori. Att lägga ett förslag riktat mot en grupp som enligt alla regler inte skall få stanna i Sverige är närmast surrealistiskt. Kan ingen människa eller parti reda ordning i detta fullständiga kaos?

Länk DN

torsdag, april 03, 2008

Politiserad historia

I en artikel i DN-debatt så tar en lång radda forskare och historiker upp problemet med att en regering politiserar historieskrivningen. Bakgrunden är regeringens genomdrivande av att den statliga institutionen "Forum för levande historia" skall undervisa landets gymnasieelever i kommunismens brott mot de mänskliga rättigheterna. Redan i ingressen så kommer författarna till problemet kärna, så här står det.

Den statliga myndigheten Forum för levande historia har nu fått regeringens uppdrag att upplysa landets gymnasieelever om kommunistregimers brott mot mänskliga rättigheter. Men det innebär i praktiken att historieämnet görs till slagfält för en ideologisk regeringskampanj. Det riskerar att skada den öppenhet och kritiska hållning som kännetecknar god historisk forskning. Ska varje gymnasiekull få en historieundervisning som präglas av den för tillfället sittande regeringen? Det är i diktaturer, inte i demokratier, som historieskrivningen ställs i statens tjänst.

Staten och den för tillfället sittande regeringen skall inte i en demokrati göra om hela historieskrivningen så att det passar just deras politiska agenda, det är självklart. Det gäller alla regeringar åt både höger och vänster. Historiebeskrivningen som landets elever får ta del av skall vara skriven av experter och professionella yrkeshistoriker utan inblandning från politiker åt något håll. Tankarna för i själva verket till den gamla Sovjetstaten där all historiebeskrivning var styrd av den rådande politiska uppfattningen. Det är lika illa om en tillrättalagd historiebeskrivning sker åt andra hållet naturligtvis. Det är principen det är frågan om. Även om en tillrättalagd historiebeskrivning skulle hamna ganska rätt så är principen att denna historiebeskrivning blivit påverkad av politiker demokratiskt fel.

Kommunismens brott skall läras ut i den normala obligatoriska historieundervisningen som alla andra historiska händelser, utan inblandning av politikers långa fingrar. Vi har sett andra skrämmande exempel på hur fel det kan gå när undervisning och politik går hand i hand. Undervisningsredaktionen UR sade i ett av sina program att man borde kalla människosmugglare för "människohjälpare" i stället, detta för att de var så snälla och hjälpte människor finna tryggheten i vårt karga land. Att dessa smugglare sedan bröt mot ett stort antal lagar brydde man sig inte om ett dugg.

Länk DN

tisdag, april 01, 2008

Metall Klarälven förklarar krig mot dem som sätter sig upp mot etablissemanget

Höjden av idioti och den mest lismande politiska korrekthet visar Metall avd Klarälven upp när de antog ett uttalande mot Sd. Så här skriver de på sin hemsida.

Avdelning 14 Klarälvens årsmöte den 26/3 antog följande uttalande mot rasism och för ett öppet Sverige, med anledning av att fackföreningsfienderna och rasisterna i "Sverigedemokraterna" avser att hålla riksstämma i Karlstad senare i vår.

Idioter! Ni har ingen aning om vad demokrati är, demokrati är att människor får tycka annorlunda än vad ni, etablissemangets lakejer, tycker. Att ett demokratiskt parti inte skulle få hålla årsmöte tycker ni är en kamp för demokratin, hur bakvänt kan man resonera? Exakt vad i Sd:s program är rasistiskt, kan ni inte peka på det? Metall skriver vidare.

Demokratin kan aldrig tolerera rasismen

Rasister, som exempelvis Sverigedemokraterna, gör gällande att en del människor är mindre värda på grund av ras, kultur eller ursprung. Rasismen är antidemokratisk. Demokrati förutsätter att alla individer tillmäts samma värde och samma rättigheter. Rasismen strider mot arbetarrörelsens värderingar.

Sd har aldrig gjort gällande att människor är olika mycket värda. Det är alldeles uppenbart att det är ni i Metall Klarälven som är antidemokratiska. Om alla människor skall ha samma värde som ni säger skall väl det gälla sverigedemokrater och människor som sympatiserar med Sd:s åsikter.

Tongångarna som Metall Klarälven visar upp är på gränsen till dem som förekommer i rena diktaturer. Man tar kampen för demokratin som intäkt för att just strypa demokratin. Det är dags att säga ifrån på allvar och jag uppmanar alla som inte tycker som Metall Klarälven att höja er röst mot detta som börjar gränsa till rent diktatoriska fasoner. Alla systemkritiska bloggar bör skriva om detta och slå näven i bordet rejält, nu får det fanimig vara nog!

söndag, mars 30, 2008

Exakt vad skall Wilders stämmas för?

Nederländska företag hotar stämma den Nederländska politikern Wilders för den omtalade film där han skildrar delar av den extrema delen av islam. De tänker stämma Wilders om hans film orsakar en bojkott från den muslimska världen.

Nu frågar vi oss exakt vad de tänker stämma Wilders för. Har han ljugit, flög Al-Queda aldrig in i tvillingtornen i New York? Eller skar de aldrig halsen av amerikanen som de sedan lade ut på film världen över, var alltihop ett falsarium? Jag kan inte riktigt förstå vad de tänker stämma honom för. Mycket av de våra tidningar skriver om är helt enkelt inte sant, de blir i stort sett aldrig fällda. Skall det vara möjligt att stämma någon för att han är obekväm trots att inte en enda lögn kan identifieras? I sådana fall kan vi väl lika gärna avskaffa demokratin en gång för alla.

Dessutom så visar väl en bojkott att Wilders har rätt. Det står i DN.

I staden Utrecht stacks två bilar i brand och slagord som uppmanade till mord på den kontroversielle politikern hade sprejats bredvid.

Jaha, det uppmanas till mord på Wilders, men det är inte det man upprörs över, utan en eventuell bojkott som kan skada ekonomin. Detta visar snarast att Wilders har rätt. Vidare står det i DN.

Sent på fredagen tog brittiska hemsidan liveleak.com bort filmen, då företagets personal hotats, men filmen finns fortfarande på många andra nätsajter.

Jaha, detta är kanske helt OK, att hota folk till livet och tvinga dem till tystnad, bara inte företagen gör någon förlust. Men vakna för fan alla ni som värnar om demokratin, hur djupt kan ni sova?