fredag, april 14, 2006

Bokrecension Tännsjö "Konservatism"

Tännsjö har skrivit en relativt lättfattlig och lättsmält bok om konservatismen. Tännsjö beskriver konservatismens historiska tankegods och de tänkare som genom historien utvecklat den konservativa idén. Boken ställer en del praktiska problem och jämför hur t.ex. problemen skulle behandlats enligt rationalismen och ställer det mot en konservativ lösning, dessa avsnitt hör till de intressantare i boken. Tännsjö drar sig inte för att dra en hel del egna slutsater om vad som är gångbart inom konservatismen och vad som inte är det. jag tror en del av de som kallar sig konservativa i dag inte alltid håller med Tännsjö i hans slutsatser. Att Tännsjö drar en hel del egna slutsatser och framför egna teorier drar inte ner bokens betyg, den bör dock läsas kritiskt. Som exempel på Tännsjös egna slutsater om konservatism kan nämnas teorin att ett multikulturellt samhälle mycket väl sammanfaller med de konservativa ideérna ity det har visat sig att ett lagligt samhälle fungerar mycket väl trots att det är multikulturellt. Det finns många konservativa som inte håller med i denna analys.
Tännsjö agerar försvaradvokat för tänkt kritik mot konservatismen i vissa brännande frågor. Jag kan tänka mig bättre försvarsadvokater för konservatismen i vissa fall, i något fall (den om ekologin) gör han t.o.m. ett mycket blekt intryck som försvaradvokat.

torsdag, april 13, 2006

Ännu en rapport från Kamali

"Skolans arbetssätt diskriminerar invandrare" heter rubriken när Kamali och Lena Sawyer presenterar sin rapport. Kamali är känd som Mona Shalins handgångne man. Sahlin avsatte statsvetardocenten Anders Westholm och tillsatte i stället Kamali. Övriga forskarsverige gav upp ett ramaskri och talade om politisk styrning, vilket det ju utan tvekan var, i sin renaste form. Kamali kom fram till det som Sahlin och andra ville att han skulle få fram också, som alla visste att han skulle komma fram till i sin "forskning", att det förekommer strukturell diskriminering.

I sin nya rapport upprepar han tesen, den strukturella diskrimineringen, denna gång inom den svenska skolan. Som väntat talar Kamali i sin rapport om "diskriminering", "exkludering" och "andrafiering" inom den svenska skolan. Kamali nämner, inte enligt artikeln i DN i alla fall, med ett ord hur denna diskriminering går till. Att läroböcker utgår från den svenska majoriteten som norm är ganska naturligt, så gör sannolikt alla läroböcker värden över i exakt alla länder där undervisning av det uppväxande släktet utbildas och går i skolan överhuvudtaget. Läroböckerna utgår från det egna landets majoritet som någon slags norm, en referens i vilken omvärden speglas. Det är lite svårt att föreställa sig läroböcker där detta icke sker.
Kamali skriver, -"Diskriminering, andrafiering och exkludering av elever med invandrarbakgrund är en del av utbildningssystemets arbetssätt och institutionella sammanhang som går hand i hand med inkludering av elever som föreställs tillhöra svenskheten."
Man undrar hur Kamali tänker, "föreställs tillhöra svenskheten", svenska ungdomar "föreställs" tillhöra svenskheten. Vi ber om ursäkt Kamali, att vi har en nation som heter Sverige med en nationell kultur och identitet, det verkar vara likställt med diskriminering av alla andra folkslag.
Vidare skriver Kamali, -"Tillsammans med lärare och skolpersonal utgör elever från majoritetssamhället normen i skolan och elever med invandrarbakgrund utvärderas i förhållande till denna vi-kategori".
Det är ju oerhört frapperande att elever från "majoritetssamhället" utgör normen. Vilka andra skulle utgöra normen menar Kamali? En norm framträder hur vi än vrider och vänder på saken, det är inget direktiv från skolverket att vi skall ha en norm, det är en naturlig mänsklig reaktion.

Jag har själv gått i den svenska skolan, jag har jobbat inom den svenska skolan, jag har förvisso aldrig upplevt någon diskriminering p.g.a. etnisk härkomst än så länge. Tvärtom, alla är väldigt vaksamma på att på minsta sätt uppträda på ett sätt som kan upplevas som diskriminerande mot de med utländsk härkomst.
Det Kamali verkar vara ute efter är att sudda ut alla nationell identitet. Till detta säger jag bestämt nej till. Ansvaret för Kamali och hans s.k. forskning vilar tungt på Mona Sahlin, han är Sahlins handgågne man. Det vet alla dessutom, ingen lär ta varkem Kamali eller Sahlin på något större allvar längre.

tisdag, april 11, 2006

Professor Töllborg lämnar Göteborgs universitet i protest

Töllborg som är en mycket känd och respekterad forskare och professor har fått nog av den politiska styrningen och kvalitetsminskningen som skett de senaste åren. Dennis Töllborg känner sig också sviken av sina arbetskamrater på universitet som följt de nya destruktiva strömningarna.
Töllborg säger i GP, - "Follow the money är det som gäller. Kraven på både studenter och dem som disputerar bli allt lägre. Och allt beror på ett statligt system där bidragen är helt knutna till hur många som godkänns. Det handlar om produktion, men ingen tänker på kvaliteten, säger han."
Vidare säger Töllborg, -" Den fria forskningen är hotad på allvar. Under en period bestäms det att det är miljö och etik som gäller, medan jag samtidigt inte kan få pengar till forskning om till exempel underrättelseverksamhet. Sedan är det något annat."

Den politiska styrningen av universiteten, forskningen, och dess produktion av studenter och avhandlingar är ett ämne som kommer upp med jämna mellanrum nuförtiden. Vi minns Mona Shalin som avsatte en respekterad forskare och tillsatte sin egen, Kamali, för att få det resultat av en utredning hon ville ha. Vi är smärtsamt medvetna om den genusforskning som bedrivs vid våra universitet med ett minimum av vetenskaplig stringens. Det är exempel på det förfall våra lärosäten är utsatt för i dessa tider. Vi hoppas på en debatt om detta viktiga och brännande ämne. Till slut så måste utvecklingen vända, den politiska styrningen minska, vetenskaplig stringens sättas i högsätet. I annat fall kommer hela västvärden att skratta åt våra lärahögsäten

söndag, april 09, 2006

Sheriffen i Ryd

På SVT2 går programmet "Sheriffen i Ryd". Handlar om en som leder ett medborgargarde i den lilla byn. Han åker på larm från allmänheten och sätter dit tjuvar. Det bor en missbrukarfamilj i byn, de har tydligen slagits och åkt fast av Kjell, som sheriffen heter.
När missbrukarhustrun får inbrott, vem ringde hon till? Polisen ? Nej, hon ringde till Kjell.
När så de två missbrukarna gifter sig så är de enda vittnena sheriffen Kjell och hans fru.
Missbrukarna återfaller snart i missbruk. När de filmer ett samtal mellan missbrukarparet och Kjell är missbrukarmannen så påtänd att pupillerna liknar gammeldags femöringar. Det slutar med att missbrukarna flyttar från Ryd.

Jag tror att det kommer at bli fler sådana här säkerhetskommiteér. Vi lever i en globaliserad värd och kriminaliteten är väl det som är mest "globaliserat". det behövs ju ingen pappersexercis för att starta en kriminell verksamhet i ett annat land. Dessa medborgargarden utgör ett komplement till den normala polisverksamheten. Den gängse polisen räcker inte längre till i vår globaliserade värd, det spelar ingen roll att Bodström får fram ett antal nya polistjänster.
Faran med dessa medborgargarden är att de för en dålig chef, risken finns att dessa kommiteér använder övervåld vid gripanden och att de börjar misstänka alla möjliga oskyldiga människor. Sheriffen i Ryd var väl ett exempel på att det kan gå till överdrift. En tavelförsäljare som parkerade sin bil på en skogsväg blev genast misstänkt.

DN har också kommenterat programmet.