tisdag, april 11, 2006

Professor Töllborg lämnar Göteborgs universitet i protest

Töllborg som är en mycket känd och respekterad forskare och professor har fått nog av den politiska styrningen och kvalitetsminskningen som skett de senaste åren. Dennis Töllborg känner sig också sviken av sina arbetskamrater på universitet som följt de nya destruktiva strömningarna.
Töllborg säger i GP, - "Follow the money är det som gäller. Kraven på både studenter och dem som disputerar bli allt lägre. Och allt beror på ett statligt system där bidragen är helt knutna till hur många som godkänns. Det handlar om produktion, men ingen tänker på kvaliteten, säger han."
Vidare säger Töllborg, -" Den fria forskningen är hotad på allvar. Under en period bestäms det att det är miljö och etik som gäller, medan jag samtidigt inte kan få pengar till forskning om till exempel underrättelseverksamhet. Sedan är det något annat."

Den politiska styrningen av universiteten, forskningen, och dess produktion av studenter och avhandlingar är ett ämne som kommer upp med jämna mellanrum nuförtiden. Vi minns Mona Shalin som avsatte en respekterad forskare och tillsatte sin egen, Kamali, för att få det resultat av en utredning hon ville ha. Vi är smärtsamt medvetna om den genusforskning som bedrivs vid våra universitet med ett minimum av vetenskaplig stringens. Det är exempel på det förfall våra lärosäten är utsatt för i dessa tider. Vi hoppas på en debatt om detta viktiga och brännande ämne. Till slut så måste utvecklingen vända, den politiska styrningen minska, vetenskaplig stringens sättas i högsätet. I annat fall kommer hela västvärden att skratta åt våra lärahögsäten

Inga kommentarer: