torsdag, april 13, 2006

Ännu en rapport från Kamali

"Skolans arbetssätt diskriminerar invandrare" heter rubriken när Kamali och Lena Sawyer presenterar sin rapport. Kamali är känd som Mona Shalins handgångne man. Sahlin avsatte statsvetardocenten Anders Westholm och tillsatte i stället Kamali. Övriga forskarsverige gav upp ett ramaskri och talade om politisk styrning, vilket det ju utan tvekan var, i sin renaste form. Kamali kom fram till det som Sahlin och andra ville att han skulle få fram också, som alla visste att han skulle komma fram till i sin "forskning", att det förekommer strukturell diskriminering.

I sin nya rapport upprepar han tesen, den strukturella diskrimineringen, denna gång inom den svenska skolan. Som väntat talar Kamali i sin rapport om "diskriminering", "exkludering" och "andrafiering" inom den svenska skolan. Kamali nämner, inte enligt artikeln i DN i alla fall, med ett ord hur denna diskriminering går till. Att läroböcker utgår från den svenska majoriteten som norm är ganska naturligt, så gör sannolikt alla läroböcker värden över i exakt alla länder där undervisning av det uppväxande släktet utbildas och går i skolan överhuvudtaget. Läroböckerna utgår från det egna landets majoritet som någon slags norm, en referens i vilken omvärden speglas. Det är lite svårt att föreställa sig läroböcker där detta icke sker.
Kamali skriver, -"Diskriminering, andrafiering och exkludering av elever med invandrarbakgrund är en del av utbildningssystemets arbetssätt och institutionella sammanhang som går hand i hand med inkludering av elever som föreställs tillhöra svenskheten."
Man undrar hur Kamali tänker, "föreställs tillhöra svenskheten", svenska ungdomar "föreställs" tillhöra svenskheten. Vi ber om ursäkt Kamali, att vi har en nation som heter Sverige med en nationell kultur och identitet, det verkar vara likställt med diskriminering av alla andra folkslag.
Vidare skriver Kamali, -"Tillsammans med lärare och skolpersonal utgör elever från majoritetssamhället normen i skolan och elever med invandrarbakgrund utvärderas i förhållande till denna vi-kategori".
Det är ju oerhört frapperande att elever från "majoritetssamhället" utgör normen. Vilka andra skulle utgöra normen menar Kamali? En norm framträder hur vi än vrider och vänder på saken, det är inget direktiv från skolverket att vi skall ha en norm, det är en naturlig mänsklig reaktion.

Jag har själv gått i den svenska skolan, jag har jobbat inom den svenska skolan, jag har förvisso aldrig upplevt någon diskriminering p.g.a. etnisk härkomst än så länge. Tvärtom, alla är väldigt vaksamma på att på minsta sätt uppträda på ett sätt som kan upplevas som diskriminerande mot de med utländsk härkomst.
Det Kamali verkar vara ute efter är att sudda ut alla nationell identitet. Till detta säger jag bestämt nej till. Ansvaret för Kamali och hans s.k. forskning vilar tungt på Mona Sahlin, han är Sahlins handgågne man. Det vet alla dessutom, ingen lär ta varkem Kamali eller Sahlin på något större allvar längre.

Inga kommentarer: