fredag, april 14, 2006

Bokrecension Tännsjö "Konservatism"

Tännsjö har skrivit en relativt lättfattlig och lättsmält bok om konservatismen. Tännsjö beskriver konservatismens historiska tankegods och de tänkare som genom historien utvecklat den konservativa idén. Boken ställer en del praktiska problem och jämför hur t.ex. problemen skulle behandlats enligt rationalismen och ställer det mot en konservativ lösning, dessa avsnitt hör till de intressantare i boken. Tännsjö drar sig inte för att dra en hel del egna slutsater om vad som är gångbart inom konservatismen och vad som inte är det. jag tror en del av de som kallar sig konservativa i dag inte alltid håller med Tännsjö i hans slutsatser. Att Tännsjö drar en hel del egna slutsatser och framför egna teorier drar inte ner bokens betyg, den bör dock läsas kritiskt. Som exempel på Tännsjös egna slutsater om konservatism kan nämnas teorin att ett multikulturellt samhälle mycket väl sammanfaller med de konservativa ideérna ity det har visat sig att ett lagligt samhälle fungerar mycket väl trots att det är multikulturellt. Det finns många konservativa som inte håller med i denna analys.
Tännsjö agerar försvaradvokat för tänkt kritik mot konservatismen i vissa brännande frågor. Jag kan tänka mig bättre försvarsadvokater för konservatismen i vissa fall, i något fall (den om ekologin) gör han t.o.m. ett mycket blekt intryck som försvaradvokat.

2 kommentarer:

Robin Hood sa...

Recension stavas med s.

Robsten sa...

Tack! jag har ändrat stavningen.