söndag, april 16, 2006

Fästingår i år?

Varje vår skriver tidningarna, "det blir ett fästingår i år". Är vintern mild så blir det fästingår. Är vintern snöfattig så skriver de att det blir ett fästingår, ety vintern har ju varit mild. Är vintern kall men snöfattig skriver de i alla fall att det blir ett fästingår. Tänkte i min enfald, denna vinter, denna vinter KAN de helt enkelt inte skriva att det blir ett fästingår, ingen med sina sunda vätskor på plats kan beskriva vintern som mild.
Vad får jag se när jag surfar in på DN? Jo, jag läser med oförställd häpnad "Det kan bli ett riktigt fästingår i år"! Va!! Hur i hel.... Jo det har nämligen varit ett rejält snötäcke som skyddat de små krypen. Men hallå! Förr var ju alla vintrar snörika och kalla, inte fan frodades fästingarna då? I Norrland så är vintrarna svinkalla men snörika, inga fästingar. Detta gör att jag inte riktigt tror på Thomas Jaenson, professor i medicinsk entomologi. Jag tror ta mig fan att de flesta fästingar gått under denna vinter. Vem får rätt, professorn eller jag?

1 kommentar:

Thomas Jaenson sa...

Fästingarnas vinteröverlevnad

Denna vår, 2006, har det förekommit missuppfattningar i pressen angående fästingarnas vinteröverlevnad. Bl a har det felaktigt cirkulerat uppgifter om att det skulle finnas färre fästingar i markerna nu efter den kalla vintern. Generellt sett har det senaste decenniets varmare klimat ökat I. ricinus utbredning, aktivitet och talrikhet i Sverige, vilket ökat risken för borrelios mm. Även om den senaste vintern varit ganska kall, och våren anlänt sent, så har den milda hösten och framförallt det tjocka, sammanhängande snötäcket gynnat fästingarnas vinteröverlevnad. Dessutom har de senaste årens långa, varma vegetationsperioder ökat fästingarnas talrikhet. Alltså fanns det rikligt med fästingar som gick in för övervintring 2005 och vinteröverlevnaden var hög på grund av det tjocka sammanhängande snötäcket. Därför finns det mycket fästingar i markerna nu. Vi kan givetvis inte förutsäga hur årets väder blir och därför inte hur "fästingsäsongen" blir. En lång, varm och fuktig säsong gynnar fästingarna. En kort och kall säsong minskar fästingaktiviteten och därmed antalet fall av TBE och borrelios. Ingenting tyder på att vi nu ska minska vår vaksamhet mot fästingarna och de infektionssjukdomar de sprider.

Thomas Jaenson
Professor i medicinsk entomologi
Uppsala universitet.