fredag, september 19, 2008

Regeringens senaste utspel kan få motsatt effekt än den avsedda

Som vanligt går regeringsföreträdare ut i DN-debatt, som alltmer börjar likna ett officiellt publiceringsorgan för regeringen, och talar om hur mycket de kommer att satsa. Denna gång tänker Sabuni och Borg satsa på att bryta utanförskapet för invandrare och arbetslösheten hos samma grupp. De missar naturligtvis inte tillfället att tala om att det i grunden är något positivt med invandring. Det kan det ju vara också, frågan är dock vilken typ av invandring det är frågan om och i vilken omfattning denna invandring sker. Att det i grunden skulle vara positivt med flyktinginvandring där det är meningen att människor flyr för sina liv från en grym regim har i alla fall jag svårt att förstå. Det är ju i huvudsak asylsökande människor Sverige tar emot. Om det nu är så positivt med denna invandring så borde kanske frågan vara föremål för en demokratisk process eller i alla fall kunna diskuteras bland vanliga människor utan att risken för brännmärkning hela tiden ligger i luften. Borg och Sabuni går ut med rena självklarheter som normala tredjeklassar skulle kunna räkna ut på några sekunder, bl.a. skriver de så här.

Långtidsutredningen har också visat att ett ökat arbetskraftsdeltagande bland invandrare får en omedelbar positiv effekt på de arbetade timmarna och därmed på den ekonomiska utvecklingen.

Man tar sig för pannan. Är svenska folket totalt idiotförklarat när man måste tillsätta en utredning för att konstatera antalet arbetade timmar ökar om även de arbetslösa i Rosengård skulle få för sig att ta ett jobb? Att komma med sådana självklarheter är inget annat än ett hån mot det arbetande skattebetalande svenska folket. Vidare skriver de två politikerna.

I regel förlorar de som börjar arbeta extra vid sidan av introduktionen krona för krona i avräkning på socialbidraget. Att den som börjar arbeta förlorar motsvarande hela den extra inkomsten är orimligt.

För den ena parten i en tvåbarnsfamilj innebär förvärvsarbete inte någon extra inkomst alls om arbetsinkomsten inte överstiger 19 000 kronor. Även vid högre lön förändras endast den disponibla inkomsten i liten utsträckning.

Jag kan inte förstå skribenternas resonemang som att nyanlända flyktingar skall få både socialbidrag och behålla inarbetad inkomst. Det strider mot alla principer som hitintills gällt för socialbidrag och det har aldrig varit frågan om att den inhemska befolkningen skall åtnjutas sådana förmåner. Det blir även allt svårare att förstå skribenternas första påstående att invandring i grunden är något positivt. Nu skall alltså våra nyanlända invandrare som i hög grad klassas som flyktingar åtnjuta både socialbidrag samt kunna arbeta och behålla hela inkomsten. Det är inget annat än ett hån mot den del av befolkningen, både svenskar och invandrare, som arbetar varje dag och betalar skatt solidariskt. Vidare skriver regeringsföreträdarna så här.

Diskriminering ska bekämpas. Genom den nya diskrimineringslagen och sammanslagningen av ombudsmännen förstärks förutsättningarna för ett mer effektivt arbete mot diskriminering avsevärt. Regeringen anser att det ska kosta att diskriminera och inför därför diskrimineringsersättning. Den ska både vara en ersättning för den kränkning som diskrimineringen innebär och avskräcka från diskriminering.

Ännu mer pengar utlovas till dem som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Denna gång utgår bidraget i form av diskrimineringsersättning. Man tar för givet att arbetsgivare diskriminerar människor med annan hudfärg än vit tydligen och man hotar med att det kommer att kosta att fortsätta med denna typ av diskriminering. Även om ingen diskriminering sker nu så tenderar regeringens alla åtgärder där en del kan uppfattas som mycket orättvisa mot majoriteten av befolkningen som ett incitament att verkligen börja diskriminera asylsökande och de som erhållit asyl i vårt land. Det folkliga stödet för de åtgärder regeringen aviserar här torde vara minimalt. Vidare skriver de två regeringsföreträdarna så här.

Regeringen har under 2008 inrättat en stödordning för verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Regeringen avsätter ytterligare sex miljoner kronor om året för stöden.

Pengarna regnar över den verksamhet som skall ta emot de förmodade asylsökande. Man får allt svårare att förstå det positiva i det hela som Borg och Sabuni inledde sitt anförande med. De två skribenterna talar om intolerans. Det finns en stor intolerans mot regeringens asylpolitik och den intoleransen kommer enbart att öka. Det politiska etablissemanget å sin sida hyser en massiv intolerans mot de människor som vågar kritisera hela asylpolitiken. Vissa saker får vi inte diskutera i vår demokrati utan att riskera brännmärkning som främlingsfientlig eller dylikt. Dit hör asylpolitiken som tydligen enbart är en fråga för det politiska etablissemanget.


Länk DN

onsdag, september 17, 2008

Nordiska tjejer är bäst!

Nordiska tjejer är bäst! Kolla in denna informationsfilm Reinfeldt. Vem är barbar du eller jag? Detta är en objektiv, opartisk, vetenskapligt upplagt informationsfilm. Bara att se och lära Reinfeldt. Schyfferts engelska är inte helt perfekt, det ber vi ödmjukast om ursäkt för.

tisdag, september 16, 2008

Varför sjunger du inte om dagens våltäkter Wiehe?


Lisa Ekdahl kan vi väl lämna därhän, ja det är hon som sjunger, hos Wiehe. Hon sjunger om "kungens man" som "tar vad han vill ha". Det hände säkert att någon kungens man gjorde sig skyldig till brott fordom. Dock var det relativt ovanligt. Den som gjorde sig skyldig till våldtäkt på vikingatiden t.ex. mötte ond bråd död. Kvinnans ställning var på denna tid ungefär lika stark som i dag. Antalet våldtäkter har stadigt ökat i Sverige sedan 50-talet. Enligt BRÅ så gick det 11 våltäkter på 100, 000 invånare 1950, år 2007 så gick det 55 anmälda våltäker per 100,000 invånare. Det verkar som det knappast är "kungens man" som gör sig skyldiga till våltäkt vanligtvis, utan helt andra grupper. Det är nog knappast något som Wiehe skulle ställa sig upp och sjunga om, denna apologet för det politiskt korrekta.
En sak stämmer dock i visan. Vi som sett saker och ting får veta från överheten att vi drömmer, det får vi även veta från trubaduren Wiehe dessutom.

Isländska polisen gjorde tillslag i Reykjavik

Misstankar om att vissa asylsökande har gömt undan ID-handlingar och andra dokument föranledde den isländska polisen att göra ett tillslag i hemmet hos några asylsökande från Irak. Polisen hittade vid tillslaget vissa dokument samt 18,000 dollar. På Island får asylsökande skriva på dokument om deras ekonomiska status vid en asylansökan. Så här står det i Iceland Review.

During the police search, around ISK 1.6 million (USD 18,000, EUR 12,000) in various currencies was confiscated along with some official documents. Asylum seekers usually sign a declaration stating they have no money, which is a prerequisite for receiving benefits from the Icelandic state.
Police suspect that some asylum seekers may have tried to hide IDs and other documents away from authorities while their applications were being processed.

Man undrar vad den svenska polisen skulle hitta i vissa fall om den i Sverige tilläts göra på samma vis. Hela operationen var ett led i att stoppa sk trafficking, som även börjar bli ett problem i vårt nordiska broderland.Länk Iceland Review

måndag, september 15, 2008

Ställer man grupper mot varandra?

När jag en tidig morgon cyklade till jobbet såg jag en helikopter sväva rakt framför mig väldigt nära marken. Efter ett litet tag såg jag helikoptern landa mitt på vägen, som var avstängd. På vägen låg en femtonårig flicka mycket svårt skadad och kanske redan död. När helikoptern landat såg jag ett bekant ansikte. Det var en av de läkare som filmats av TV när de gör sina uppdrag för att rädda liv. Läkaren rusade ur helikoptern fram till den skadade flickan som låg i trasor på den hårda asfalten. Tyvärr gick inte flickans liv att rädda denna gång.

Jag läser i dagens DN att helikopterläkarna skall avvecklas. Inga läkare skall längre få åka med i helikoptrarna. Det är ytterligare en besparing på sjukvården för medborgarna. En besparing som kommer att kosta liv, utan tvekan. Samtidigt säger Socialdemokraterna och Alliansen att de s.k. papperslösa skall få rätt till subventionerad sjukvård. Alltså människor som befinner sig illegalt i vårt land skall få rätt till sjukvård på skattebetalarnas bekostnad. Det finns i slutänden en påse pengar som skall delas upp mellan de olika välfärdssystemen och sjukvården. Pengarna i denna påse kommer från våra inbetalda skattemedel. Nu skall alltså pengar tagas från akutsjukvård och föras över till dem som befinner sig illegalt i landet. Det är innebörden in de beslut politikerna tagit.

Ni ställer grupper mot varandra säger politikerna. Men politik handlar om att prioritera, det är själva kärnan i politisk verksamhet. Det är alltid en fråga att fördela resurserna, man tar från den ena och ger till den andra. Hur man fördelar de samhälliga resurserna visar vilken politisk inriktning man har. Två beslut visar hur regeringen prioriterar sina resurser. Det ena är när man drar in läkarna i länets helikoptrar, en åtgärd som kommer att kosta liv. Den andra åtgärden är att ge de som befinner sig illegalt i landet rätt till subventionerad sjukvård.

Länk DN 1


Länk DN 2