lördag, februari 18, 2012

De professionella humanisterna
Pastor Stefan Swärd skriver på SvD opinion hur Sverige på senare tid stramar åt sin s.k. flyktingpolitik. Swärd vill tillsammans med Svenska Kyrkan (förmodar vi efter alla utspel SK gjort) att Sverige för en generösare flyktingpolitik. Självklart missar inte Swärd att ge Sverigedemokraterna en känga, tillsammans med övriga "högerextrema" partier ute i Europa. Swärds poäng är att med immigrationskritiska partiers ökande framgångar så påverkas även övriga partiers politik. Att detta är själva essensen i demokratin är inget kyrkans män reflekterat över. Så här skriver Swärd i sin artikel.


Flyktingpolitik handlar om att hjälpa människor i svårt utsatta situationer, som riskerar att bli dödade, torterade eller fängslade om de måste återvända till sina ursprungsländer.  


Flyktingpolitiken skall inte handla om att ge människor som allmänt har det svårt ute i världen asyl. Vi kan omöjligt ge alla människor som lever under vår levnadsnivå asyl. Det vore helt absurt eftersom det skulle bli större delen av världens befolkning. Däremot skall vi, i rättvis fördelning med övriga Europa, ge asyl åt just de människor som riskerar att bli torterade och dödade av sin egen regim. 


Nu är det påfallande många som efter beviljad asyl åker tillbaka till sina hemländer på semester. Detta indikerar att vi gett asyl åt många människor som alls inte riskerar tortyr när de återvänder. Jag har svårt att föreställa mig att människor återvänder till sina hemländer för en semester med tortyr i ett mörkt fängelse. Vidare i Swärds artikel. 


Flyktingpolitik handlar om barmhärtighet och medmänsklighet. Europa inklusive Sverige är i dag i det närmaste ett slutet fort när det gäller att ta emot flyktingar, inhumana och främlingsfientliga krafter har vind i seglen.


Flyktingpolitik handlar om barmhärtighet som Swärd säger. Tyvärr har denna barmhärtighet någonstans på vägen blivit blind. För kyrkans män och kvinnor är det viktigaste att synas barmhärtiga inför allmänheten, inte att verkligen vara det. Mycket riktigt så säger också Swärd att immigrationskritiska personer som undertecknad är "inhuman". Om det nu bara gällde att visa barmhärtighet, varför är det då så viktigt att peka ut människor med en annan uppfattning som inhumana? Vidare i artikeln.


En ganska utbredd känsla är att svenska flyktingpolitiken har skärpts senaste åren, och det finns exempel på ledande politiker bland allianspartierna som är bekymrade över utvecklingen.


Verkligen? Har ledande politiker börjat upptäcka att vi har etniska enklaver med skyhög arbetslöshet där stora delar av befolkningen talar ingen eller dålig svenska och där samma befolkning inte ens ser sig som en del av det svenska samhället? Jag kan tala om att stora delar av befolkningen varit bekymrade långt innan ledande politiker plötsligt blivit just detta. Till sist tar vi upp detta i artikeln.


Flyktingar utvisas helt plötsligt efter ett antal år i Sverige. Flyktingar hålls inlåsta i ett antal månader. De behandlas som kriminella.


Vi undrar varför dessa immigranter utvisas "plötsligt" efter ett antal år i Sverige? Kanske beror det på att de inte har några giltiga asylskäl? Men jag kan hålla med om att hela processen borde gå snabbare. Har man inga resedokument så skall det vara avslag direkt. Det torde vara omöjligt att ta sig till vårt land utan resehandlingar, som man åtminstone måste visa upp någonstans. Gör man sig avsiktligt av med identitetspapper så är det en stark indikation på att man inte har asylskäl. 


Swärd klagar på att politikerna inte fattar tillräckligt humana beslut, det skall de inte göra heller. Politiker måste fatta väl avvägda beslut grundade på både information och rationellt tänkande, om de dessutom använder hjärtat så är det ingen nackdel. Om beslut fattas enbart med vägledning av känslor så missköter politikerna sitt uppdrag. Fattar de dessutom beslut enbart för att upprätthålla ett sken utåt, så är det så mycket värre. 


Vi löser inga problem genom en folkomflyttningspolitik. Det är omöjligt att ge mer än en promille av de rikaste i utvecklingsländerna en bättre framtid genom folkomflyttning. De fattigaste kommer alltid att vara kvar i ursprungsländerna. Hur humant är det egentligen att låta de initiativrikaste och de med störts resurser emigrera till västvärlden, där de i alla fall inte får något arbete? Alternativet är att hjälpa dessa människor på plats, för att underutvecklade nationer lyfter sig ur sin misär någon gång. Det som verkar humant vid en första anblick är egentligen precis tvärt om. Vi har en kader av professionella humanister som egentligen ägnar sig åt att putsa på sin självbild. Jag misstänker att Swärd tillhör den skaran.  


Länk SvD   
     
  

torsdag, februari 16, 2012

Bortrövade barn och tvångsäktenskap

I civilutskottet behandlas 60 familjerättsliga motioner just nu. Tre av dessa motioner är bra eller i något fall mycket bra. Motioner kommer från KD, V samt C. Tyvärr är det enskilda motioner (som enskilda ledamöter lagt) förutom Vänsterpartiet som lagt en kommitemotion. En av motionerna handlar om Kriminalisering av tvångsäktenskap [Motion 2011/12:Ju311], den är lagd av Annika Qarlsson (C) som inte ens sitter i Civilutskottet. Det gör nämligen Ola Johansson, och han tänker med största sannolikhet inte stödja sin partikamrats motion. C sitter ju i Alliansregeringen och de för ju en annan politik.


En av de övriga motionerna handlar också om tvångsäktenskap [Motion 2011/12:Ju339] och är omfattande med mycket text. Det är en kommitemotion av flera vänsterpartister. Jag har dock inte hittat några konstigheter i denna text. Jag tycker denna motion är bra alltigenom.


Den sista av motionerna handlar om ”Bortrövade barn”. Den är lagd av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD). Det är också en mycket bra motion. När man läser den inser man att det ligger en del arbete bakom motionen. Tyvärr kommer nog inte KD:s representant i Civiltskottet, Otto von Arnold att stödja sina partikamraters motion. KD sitter ju också i Alliansregeringen och aktar sig noga för att stödja någon motion som skulle föra partiet ovanför 4 procents-spärren.


Mats Odell utbrast i en tidningsintervju att SD stjäl KD:s motioner. Det rörde sig om en motion och Odell använde pluralformen fel således. Nästa år kan dock Odell helt sanningsenligt använda pluralformen. Om KD inte ens stödjer sina egna motioner som i grunden syftar till att göra vårt land till en bättre plats att leva på, så gnäll inte över att SD stjäl era motioner. Ledamöterna sitter i riksdagen för att göra Sverige bättre, inte för att ägna oss åt en makrovariant av ”Fia med knuff”.


Regeringen har kommit med en skrivelse i frågan [2011/12:65] men den petar inte i de känsliga frågorna, utan resonerar kring internationell lagstiftning och annat vi inte kan påverka. Så skriver regeringen i sin skrivelse:
Om ett barn förts till ett land som inte tillträtt 1980 års Haagkonvention
blir ärendena generellt sett betydligt mer komplicerade, vilket resulterar i
att färre ärenden av detta slag klaras upp och att tidsutdräkten blir
avsevärt längre. I dessa ärenden finns det ingen motsvarighet till
centralmyndigheten att samarbeta med, utan ärendena hanteras i stället
enbart enligt det andra landets nationella rätt. Utrikesdepartementets
möjligheter att agera i dessa fall är därför starkt begränsade.
I många fall pågår ett straffrättsligt förfarande parallellt med
centralmyndighetens arbete. Dessa frågor hanteras separat av polis och
åklagare, men samverkan sker vid behov...[...]
Regeringen noterar att antalet barnbortförandeärenden på senare tid har
ökat, både i Sverige och i andra länder. I klartext, om ett barn rövas bort till ett land som inte skrivit under Haagkonventionen finns inga möjligheter att göra något. Dessutom noterar regeringen att antalet fall ökar, vilket inte är bra. Enochsons motion är egentligen mycket långtgående. Man förvånas över att en Kristdemokrat fortfarande har så mycket råg i ryggen att de ens förmår skriva en motion som den lagda. Vi antar att Hägglund slänger ifrån sig denna motion med avsky och äkta skräck. Kanske skulle Odellfalangen satsat på Enochson i stället, men slutresultatet skulle väl kanske blivit detsamma.


Länk regeringens skrivelse


Länk Motion 2011/12:Ju311 Kriminalisering av tvångsäktenskap


Länk Motion 2011/12:Ju339 Tvångsäktenskap
  
Länk Motion 2011/12:C276 Bortrövade barn       


UPPDATERING:


Transport visar sina diktaturfasoner


Transport har visat sina öststatsfasoner igen. Nu har de uteslutit en SD-medlem med Italiens-amerikanska rötter. Hennes pojkvän är Etiopier, dock är hon enligt Transport främlingsfientlig. Jag själv är tämligen fientlig mot Transport. Jag önskar att de tappade minst hälften av alla sina medlemmar. Pengar är nog det enda språk de förstår. 


Länk barometern  


 

måndag, februari 13, 2012

Sanslös motion av Teres Lindberg (S)

Teres Lindberg har lämnat in en sanslös motion som svar på skrivelsen 2011/12:44 "Våldsbejakande extremism". I sin motion skriver Lindberg så här:

Den 19 september 2010 var en mörk dag i svensk historia. Det var dagen då rasistiska Sverigedemokraterna röstades in i Sveriges riksdag, och i många kommuner och landsting runt om i landet. 
En mörk dag i svensk historia kallas normalt demokrati. Det innebär i korta derag att även människor som inte tycker likadant som Lindberg får komma till tals, och t.o.m. låta sig röstas in i riksdagen. Att kalla ett parti rasistisk bara för att det förespråkar en restrektiv immigrationspolitik är ren stigmatiseringstaktik och dessutom vulgärt. Det finns inget i SD:s partiprogram som kan definieras som raistiskt. Lindberg borde allra minst peka på exakt vad det är i SD.s program som hon tycker är rasistiskt. Vidare i motionen:
Under de senaste åren har vi sett hur nedskärningar i kulturen leder till att frågor som tolerans och respekt inte diskuteras i samhället. 
Exakt vad har kultur med tolerans och respekt att göra? Våra vänsterinfluerade kulturarbetare har inte direkt utmärkt sig för sin tolerans mot oliktänkande. Dessutom är Lindberg raka motsatsen mot ett föredöme i tolerans. Hon kan inte ens acceptera att människor inte delar hennes uppfattningar i t.ex. immigrationsfrågan. Vidare i denna otrevliga motion:
En av samhällets och politikens viktigaste uppgifter är att värna demokratin och alla människors lika värde. 
Lindberg skriver om att värna demokratin! Det är ju just demokratin hon INTE värnar. Eller är demokrati bra så länge alla håller med henne? Det demokratiska patoset testas ju när någon inte håller med dig. Det testet har Lindberg skamligen misslyckats med. Till slut denna vinjett:
 Med skolan som medel och kulturen som metod kan vi skapa samtal med barn och unga kring respekt och tolerans
Skolbarnen skall alltså indoktrineras i att inte rösta på fel parti. Så demokratisk! I sjäva verket är Teres Lindberg demokratins dödgrävare. Fri åsiktsbildning och yttrandefrihet skall ersätts med det aldrig definierade begreppet "allas lika värde" som i praktiken betyder en mångkulturell vision, som aldrig testats i allmänna val. Dessutom betyder begreppet en nära nog fri invandring (det vore nästan mer logiskt med en helt fri invandring, för att själva resonemanget skall stämma) samt mycket låga krav på integration och allmän anpassning. Det är nästan så man tycker att rena diktaturer i alla fall är mer ärliga i sin propaganda en den Orwellska variant Linberg förespråkar.

Länk Mot. 2011/12:K 
.