torsdag, februari 16, 2012

Bortrövade barn och tvångsäktenskap

I civilutskottet behandlas 60 familjerättsliga motioner just nu. Tre av dessa motioner är bra eller i något fall mycket bra. Motioner kommer från KD, V samt C. Tyvärr är det enskilda motioner (som enskilda ledamöter lagt) förutom Vänsterpartiet som lagt en kommitemotion. En av motionerna handlar om Kriminalisering av tvångsäktenskap [Motion 2011/12:Ju311], den är lagd av Annika Qarlsson (C) som inte ens sitter i Civilutskottet. Det gör nämligen Ola Johansson, och han tänker med största sannolikhet inte stödja sin partikamrats motion. C sitter ju i Alliansregeringen och de för ju en annan politik.


En av de övriga motionerna handlar också om tvångsäktenskap [Motion 2011/12:Ju339] och är omfattande med mycket text. Det är en kommitemotion av flera vänsterpartister. Jag har dock inte hittat några konstigheter i denna text. Jag tycker denna motion är bra alltigenom.


Den sista av motionerna handlar om ”Bortrövade barn”. Den är lagd av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD). Det är också en mycket bra motion. När man läser den inser man att det ligger en del arbete bakom motionen. Tyvärr kommer nog inte KD:s representant i Civiltskottet, Otto von Arnold att stödja sina partikamraters motion. KD sitter ju också i Alliansregeringen och aktar sig noga för att stödja någon motion som skulle föra partiet ovanför 4 procents-spärren.


Mats Odell utbrast i en tidningsintervju att SD stjäl KD:s motioner. Det rörde sig om en motion och Odell använde pluralformen fel således. Nästa år kan dock Odell helt sanningsenligt använda pluralformen. Om KD inte ens stödjer sina egna motioner som i grunden syftar till att göra vårt land till en bättre plats att leva på, så gnäll inte över att SD stjäl era motioner. Ledamöterna sitter i riksdagen för att göra Sverige bättre, inte för att ägna oss åt en makrovariant av ”Fia med knuff”.


Regeringen har kommit med en skrivelse i frågan [2011/12:65] men den petar inte i de känsliga frågorna, utan resonerar kring internationell lagstiftning och annat vi inte kan påverka. Så skriver regeringen i sin skrivelse:
Om ett barn förts till ett land som inte tillträtt 1980 års Haagkonvention
blir ärendena generellt sett betydligt mer komplicerade, vilket resulterar i
att färre ärenden av detta slag klaras upp och att tidsutdräkten blir
avsevärt längre. I dessa ärenden finns det ingen motsvarighet till
centralmyndigheten att samarbeta med, utan ärendena hanteras i stället
enbart enligt det andra landets nationella rätt. Utrikesdepartementets
möjligheter att agera i dessa fall är därför starkt begränsade.
I många fall pågår ett straffrättsligt förfarande parallellt med
centralmyndighetens arbete. Dessa frågor hanteras separat av polis och
åklagare, men samverkan sker vid behov...[...]
Regeringen noterar att antalet barnbortförandeärenden på senare tid har
ökat, både i Sverige och i andra länder. I klartext, om ett barn rövas bort till ett land som inte skrivit under Haagkonventionen finns inga möjligheter att göra något. Dessutom noterar regeringen att antalet fall ökar, vilket inte är bra. Enochsons motion är egentligen mycket långtgående. Man förvånas över att en Kristdemokrat fortfarande har så mycket råg i ryggen att de ens förmår skriva en motion som den lagda. Vi antar att Hägglund slänger ifrån sig denna motion med avsky och äkta skräck. Kanske skulle Odellfalangen satsat på Enochson i stället, men slutresultatet skulle väl kanske blivit detsamma.


Länk regeringens skrivelse


Länk Motion 2011/12:Ju311 Kriminalisering av tvångsäktenskap


Länk Motion 2011/12:Ju339 Tvångsäktenskap
  
Länk Motion 2011/12:C276 Bortrövade barn       


UPPDATERING:


Transport visar sina diktaturfasoner


Transport har visat sina öststatsfasoner igen. Nu har de uteslutit en SD-medlem med Italiens-amerikanska rötter. Hennes pojkvän är Etiopier, dock är hon enligt Transport främlingsfientlig. Jag själv är tämligen fientlig mot Transport. Jag önskar att de tappade minst hälften av alla sina medlemmar. Pengar är nog det enda språk de förstår. 


Länk barometern  


 

6 kommentarer:

z999 sa...

Kul bild på en av transports mest kända ordföranden.
Hasse Eriksson i Spanien på semester mitt under den svenska bojkotten av Spanien under det fascistiska Franco-styret (jag anser inte att Franco var fascist idéologiskt sett).

Angående transports fascistoida beteende kopierat från före detta kommunistiska Polen när man ville bli av med solidaritets-anhängarna. Men vad ska dom göra när dom saknar argument?

z999 sa...

Upp med skygglapparna antirasister, full fart i Malmö igen.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinna-knivdodad-i-malmo

Nisse sa...

Apropå det här med Transport. Med risk för att vara tjatig, så måste jag påpeka att så här har står det i principprogrammet:

"Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation."

Förstår man inte att detta är problematiska formuleringar så är det självklart ganska svårt att greppa varför (SD) som parti, och (SD)-medlemmar som enskilda personer, får mothugg - och det har mycket litet med PK:ism att göra.

z999 sa...

För min del är formuleringen helt i linje med vad jag tycker är rimligt. Idag är det så att en majoritet av invandrarna anser att gränsen går mellan invandrare och svenskar och de känner mer samhörighet med andra invandrare än med infödda svenskar. Diskussionerna om kriminaliteten i Malmö kantrar ofta över i att det skapas en gräns mellan invandrare och svenskar och inte mellan kriminella och skötsamma. Det finns liksom inte någon möjlighet att svenskar och invandrare i Malmö enas om att stoppa inflyttningen av invandrare i Malmö för att minska problemen. Jag menar inte att svenskar och invandrare absolut *ska* enas om just den lösningen men att det borde kännas som att ett sånt förslag skulle kunna vara rimligt bland båda grupperna. Vet inte om du förstår hur jag menar...

Nisse sa...

@z999..

Det jag tycker är problematisk med att hålla sig med sån kategoriseringar är först och främst att frågan om vad man ska använda dem till infinner sig? Man delar väl inte upp de som bor i Sverige i 3 grupper, såsom varande mer eller mindre "bra" svenskar för skojs skull, utan det måste finnas ett syfte - vilket är det? Huruvida man tycker om midsommar, kristendom, svårmodig ödemark och Kalle Anka på julafton (eller hur man nu ska definiera svensk kultur) borde väl väga lätt mot att göra rätt för sig efter bästa förmåga och att hålla sig till de lagar och regler som gäller?

Nästa problem är att det är lika bekymmersamt att kräva trohet till Transports stadgar som till svensk kultur. Åsiktscensur som åsiktscensur, och öststatsfasoner som öststatsfasoner - svär på den här skriften (stadgarna, partiprogrammet) annars är du mindre värd och åker ut i kylan.

z999 sa...

@Nisse, först så anser jag inte att alla som bor i Sverige ska vara svenskar. Jag tycker att man ska kunna bo här som svensk medborgare ändå och ha samma värdighet som infödda (inte samma värde, ingen har samma värde) vilket betyder att man är exakt lika inför lagen. Jag är väldigt mycket emot ”positiv” särbehandling och ännu mer emot främjande av synsätt som inte har uppstått inom den gruppen i landet som jag kallar svenskar. Däremot är jag positiv till främjande av möjligheten till nya synsätt. Egentligen ska väl någon SD-medlem svara på det här och inte jag, jag svarar efter hur jag anser att det borde vara mixat med hur jag tolkat SD. Om du tycker att SD är oklara med hur de ser på de här frågorna så beror det på att medlemmarna anser att SD's formuleringar är tillräckliga kombinerat med att ingen SD-motståndare har varit tillräckligt intelligent och påläst för att ifrågasätta på det sättet som du gör.
När ideologier aldrig ifrågasätts så behöver ju inte förespråkarna precisera upp vad dom menar.

Sen, det går inte att kräva trohet till svensk kultur/synsätt. Vi skulle utvecklas negativt om man fastslog något sådant i lagstiftningen. Däremot kan man ha som målsättning att försöka skapa en kultur i landet där människorna har ett gemensamt synsätt i grundläggande frågor. Hur olika du och jag än tycker om diverse svenska traditioner och synsätt så har vi båda i alla fall en förståelse för dom som inte finns hos folk från främmande kulturer.

Även när vår kultur/synsätt har utvecklats under åren så har själva utvecklingen av den präglats av (tidigare, inte numera) tidigare generationer svenskars synsätt. Vi har tidigare tagit till oss intryck från andra kulturer på ett mer subtilt sätt och det har filtrerats genom ett svenskt filter så det har blivit vårt eget. Vi har tidigare kunnta ta till oss arabiska matvanor till exempel men inte genom att ta hit människor som har helt avvikande värderingar i en massa andra frågor. USA har påverkat vår kultur väldigt mycket men även om vi har ett stort utbud amerikansk kultur så har vi inte dödsstraff till exempel. Vi har en gemensam västerländsk syn med USA som innebär att både svenskar och amerikaner kan uppfatta dödsstraff som diskutabelt, till skillnad från en del andra kulturer som ser det som en självklarhet och möjligen kan avskaffa det på grund av tryck utifrån.