fredag, november 28, 2008

Nalin Pekgul säger sanningen

I en artikel i ett forum som heter "Newsmill" säger Nalin Pekgul att "Äldre vita män lämnar s därför att Sahlin står för något nytt". Det stämmer, många vita medelålders män lämnar S därför att S ändrat inriktning. Det är inte den vanlige löntagaren, man eller kvinna, som Socialdemokraterna slåss för längre, det är helt andra grupper som Pekgul så riktigt påpekar. Sedan raljerar Pekgul med att vi alla fått det sämre.

De s-medlemmar som tycker att felet med dagens samhälle är att en karl inte kan försörja sin familj känner sannolikt inte längre igen sitt parti.

Vad skall man säga? Pekgul går ut och säger att vi i praktiken lever på en sämre standard än förut med en likadan arbetsinsats, och att de som tycker detta är dåligt lika gärna kan lämna Socialdemokraterna. Jag kan bara hålla med Pekgul. Vidare står det i Pekguls artikel.

Jag har följt Mona Sahlin nära i 17 år och för mig är det mest intressanta med opinionsundersökningen vilka grupper Sahlin attraherar. Lite förenklat alla andra än de vita gamla männen. Jag har gått bredvid henne i Prideparaden ända sedan manifestationerna för de homosexuellas rättigheter startade. Jag har sett vilken stor betydelse hennes engagemang för HTB- personer har. Jag har sällan sett en politiker som är så respekterad och uppskattad av människor som under dessa demonstrationer.

Jag måste här reagera på Pekguls nästan rasistiska tongångar. Det var länge sedan man nämnde vilka raser en partiledare attraherade i detta land. Att så klart börja prata om raser som Pekgul gör här känns som att fiska i grumliga vatten, minst sagt. Därefter nämner hon hög ålder i negativa ordalag. Jag själv är medelålders och blir illa berörd av hennes prat om att äldre människor skulle vara sämre eller mindre vetande.

Pekgul säger att Sahlin attraherar grupper som homosexuella och HBT- personer. Vita män har definitivt inte lika svårt med dessa grupper som män från Pekguls eget ursprungsland. Vi har fått erfara att de som verkligen har svårt med homosexuella och HBT-personer ofta är människor som kommer från de delar av världen där Pekgul kommer ifrån. Naturligtvis skulle Pekgul aldrig drömma om att peka ut dessa människor. Vi hoppas att Pekgul för fram dessa åsikter och tankar lite närmare valet. Min gissning är att hon noga kommer att akta sig för det.


Länk Newsmill

onsdag, november 26, 2008

Artister för sjukhusstädning

Sist sjukvården var uppe i medierna var det artister som ställde upp i en gala för att dra in pengar så att papperslösa skall få gratis sjukvård. Att de faktiskt vistas här illegalt och att en stor del av problemet är att våra regeringar fört en oseriös flyktingpolitik är väl för svåra ekvationer för dessa artister. Att gratis sjukvård för människor som vistas här illegalt kostar pengar och att vår oseriösa flyktingpolitik också kostar pengar kan man inte begära att dessa artister, som själva har råd med privatvård, skall kunna räkna ut, de är ju konstnärssjälar. Men nu är det alltså enligt DN så, att den sjukvård vi erbjuder våra egna skattebetalande medborgare har så ont om pengar så städningen på våra sjukhus är under all kritik. Vi väntar med spänning på vad artisterna skall göra åt detta problem.

Länk DN

tisdag, november 25, 2008

Brottet i Tantolunden under Pridefestivalen

Brottet i Tantolunden under Pridefestivalen

Jag skrev tidigare om överfallet på två homosexuella under Prideveckan in Tantolunden, länk här. Nu har samma person som är mycket nära bekant med männen som utsattes för brottet kommit med ytterligare information. Jag publicerar det nedan.

Det som du (och andra) kanske inte visste är att precis den veckan som
du postade detta så väntades fastställandet av dom från Hovrätten i den
andra domstolsomgång som detta avskyvärda brott resulterade i, då
gärningsmännen självklart tilläts överklaga sina redan till att börja
med löjeväckande straff från den första domen i Tingsrätten, och detta
trots det fullständigt skrattretande skådespel av ständigt modifierade
och varken sammanhängande eller samstämmiga lögner som de slösade bort
skattebetalarnas pengar med i den första rättegången. Lyckligtvis
slutade det åtminstone inte med att deras straff blev sänkta i Hovrätten
(men ej heller höjda).

Några andra intressanta fakta från rättegången, som säkerligen även
många andra skulle uppskatta att få ta del av, följer här:

* Man avstod under rättegången i stort sett HELT från att försöka driva
någon typ av hatbrottsåtal (d.v.s. för hatbrott mot homosexuella), då
man istället bara snabbt konstaterade att "det inte gick att bevisa
något sådant". Detta trots offrens vittnesmål om det hemska
brottsförloppet. Man gjorde alltså inte ens från åklagarsidan några
större försök att driva detta. Så - då var det alltså till slut svart på
vitt avgjort vilken grupp som utan snack går först även när man ställer
svenska utsatta minoriteter (för att inte tala om VANLIGA
majoritetssvenskar, se mer om detta nedan) mot invandrarbrottslingar...
Man tror helt enkelt inte sina ögon och öron, och jag har heller aldrig
tidigare själv velat tro att det är så sant som det ryktas om (dock
aldrig i svensk etablerad media såklart, men i bloggar som denna, vilket
jag är evigt tacksam för, ni är sanningens sista utpost i Sverige!), men
den politiska korrektheten i Sverige har verkligen lyckats konvertera
hela det statliga etablissemanget till en effektiv maskin för
förnedring, nedbrytning och avskaffning av det svenska folket. Det finns
helt enkelt inget viktigare än att nå ut med denna information om
verkligheten till så många som möjligt, innan det blir ännu mer för sent
än vad det redan är!

* Något om hatbrott mot svenskar nämndes ABSOLUT inte över huvud taget
under rättegången, inte ens minsta lilla tillstymmelse till antydan. Vad
som däremot istället nämndes i sammanhanget var att det var synd om
gärningsmännen för att de hade omnämnts i "nazistiska och rasistiska
bloggar" i samband med sitt dåd. Man skulle ju kunna tänka sig att detta
på sin höjd skulle kunna vara en desperat försvarsadvokats sista försök
att vilseleda rätten, men ack nej, denna information uppgavs på helt
eget initiativ av närvarande representanter för vår kära poliskår (det
kanske är för insamling och vidareförmedling av denna typ av information
som poliskåren så akut enligt politikerna behöver ett stort kvoterat
tillskott av poliser av utländsk härkomst, då dessa självklart har
maximal motivation till denna typ av frivillig insamling av material
till de stackars utländska brottslingarnas fördel, och till de hemska
homosexuella brottsoffrens nackdel, så att dessa sannerligen inte ska få
komma undan att sona för sina brott mot den enda riktiga lagen -
sharia-lagen).

* Gärningsmännen förnekade självklart allting, och slängde snabbt fram
den svenska motsvarigheten till Mr Miyagis "Tranans teknik" (d.v.s. med
den utmärkande egenskapen "there is no defense"), d.v.s. att offren
skulle ha sagt "jävla araber" till dem, och att det var därför det blev
bråk, för att de kände sig kränkta. Efter detta skulle ett av offrena ha
börjat knuffa på gärningsmännen, för att sedan själv av misstag ramla på
kniven i en av gärningsmännens händer. Detta var på riktigt en av de
huvudsakliga historierna som presenterades av gärningsmännen under
rättegången, och då detta självklart inte heller helt säkert kunde
"motbevisas", så kan ju självklart inga riktiga straff utdelas till
gärningsmännen, det kan ju faktiskt verkligen ha varit så att det hela
egentligen bara berodde på att de två homosexuella männen var RASISTER,
som råkade ha oturen att ramla på en kniv (som förövrigt senare hittades
hemma hos en av gärningsmännen). Det är bara att konstatera, vi lever
inte längre i en rättsstat, och polis och rättsväsende har knappast
längre som mål att skydda den befolkning vars skattemedel finansierar dem.

* Alla tre gärningsmännen har vägrat att betala ut en enda krona av de
utdömda skadestånden (rättegångskostnaderna bjöd staten på, direkt ur de
svenska skattebetalarnas fickor, redan från början direkt i domen), och
då de aldrig har deklarerat några inkomster i Sverige, och sannolikt
heller aldrig kommer göra det, kommer de heller inte bli krävda på några
pengar till dessa skadestånd, eller till något annat. Offrens
försäkringsbolag vägrar även dessa att betala några skadestånd, då de
enbart ersätter utgifter i samband för fysiska skador i dessa fall,
vilka självklart även dessa redan till allra största del har skjutits
till av de svenska skattebetalarna i samband med offrens sjukhusvistelse
och sjukfrånvaro på jobbet. Då kvarstår bara en liten chans till någon
eventuell typ av mindre ersättning från Brottsoffermyndigheten, vilka
dock enbart delar ut sådan i vissa fall, och dessutom efter en egen
prövning som ofta kan ta flera år p.g.a. hög belastning (undrar just vad
den belastningen kan bero på...).

* Den mest framstående av gärningsmännen fortsatte långt in i processen
att hävda att alla svenska bögar och andra otrogna hundar absolut borde
behandlas på detta sätt (d.v.s. knivhuggas, förnedras och dödas), men
lyckades till slut övertalas av sin försvarsadvokat att hålla dessa
åsikter för sig själv, och tvärtom ljuga rakt ut om att han absolut
tycker dessa har samma rättigheter som alla andra. Trots detta uppenbara
och dokumenterade hat mot svenskar och bögar, och avsaknad av ånger, så
kommer alltså rätten fram till att "hatbrottsmotiv inte kan styrkas".
Ställ gärna er själva den ärliga frågan om något ens i närheten liknande
detta skulle kunna hända i dagens "Nya Sverige", där bevisbördan i stort
sett ligger på den brottsanklagade i alla typer av godtyckliga
"undantagsbrott" som "diskriminering", "hets mot folkgrupp" och
"hatbrott" (mot icke-svenskar)?

* En avslutande trevlig detalj är att domaren i den andra rättegången
(d.v.s. Hovrätten) inleder rättegången med att under den första
halvtimmen, i upprörd ton, på eget initiativ tjafsa om att en av offren
kan ha fått 20 kronor (ja, 20 KRONOR!) för mycket skadestånd tilldömt
sig enligt vissa handlingar, då det rådde något slags missförstånd om
hur mycket pengar offret hade fått lämna ifrån sig ur fickan innan han
helt oprovocerat och under hån mot både sin sexuella läggning och sin
svenska etnicitet fick kniven instucken djupt i bröstet, bara några
millimeter från kroppspulsådern. Men vad gör man inte som svensk
PK-domare för att få bisittarnas sinnesstämning rubbad, och deras fokus
bort från det centrala, uppenbara och ytterst hemska hatbrottsdådet som
rättegången egentligen var tänkt att handla om...


För att summera:

* Offren har inte fått, och kommer med största sannolikhet inte att få
ett ruttet öre i ersättning, medan de fortfarande mår mycket dåligt och
har flertalet psykiska och fysiska besvär efter detta uppenbara hatbrott
mot svenskar och homosexuella.

* Om en svensk minoritetsgrupp utsätts för ett grovt och uppenbart
hatbrott av invandrare så tystas det snabbt ned även på rättegångsnivå
(för att inte tala om i svensk media, som snarare gör allt för att
felaktigt insinuera att den är "skinnskallar" som är skyldiga (har det
förövrigt ens knappt funnits några sådana under de senaste 10 åren, jag
har då i alla fall inte sett till några?)), och alla regler och lagar
som har med detta att göra slängs snabbt ut genom fönstret för att sedan
kunna tilldela skrattretande "straff" till gärningsmännen, vilka de
dessutom inte ens behöver underkasta sig, vilket DESSUTOM är en direkt
följd av deras löpande grova skatte- och bidragsbrott (vilket med allra
största sannolikhet förr eller senare kommer avhandlas i svensk media
under avdelningen "deklarationspapperslösa" eller liknande).

* Hatbrott mot svenskar är inte ens värdigt så mycket som ett omnämnande
eller minsta insinuation i svensk domstol, för att inte tala om laglig
prövning, och alla som över huvud taget försöker ta upp frågan bör
omedelbart klassas som nazister och rasister, och anges frivilligt av
medlemmarna i vår egen poliskår.

måndag, november 24, 2008

Upprop mot artister!

En stor del av den svenska pop och rockeliten skall enligt DN ha gått ut i ett upprop mot att papperslösa inte har rätt till sjukvård. Förmodligen är det gratis sjukvård som menas, sjukvård har de rätt till redan nu men de måste betala för den. Artisterna skall också uppträda gratis för att samla in pengar för sjukvård åt de papperslösa.

På ytan så verkar detta vara ett behjärtansvärt projekt. På ytan alltså, saken är den att orsaken till att vi har många papperslösa är att våra regeringar fört en otydlig och slapp flyktingpolitik länge. Detta har gjort att vi fått många s.k. papperslösa (begreppet är i sig missvisande i många fall) i vårt land. Vi har helt enkelt skickat ut fel signaler till omvärlden.

Det är också så att har man fått avslag på sin ansökan eller inte ens sökt uppehållstillstånd så befinner man sig i landet olagligt. Det skulle vara fullständigt absurt om jag befann mig i t.ex. USA och skulle börja kräva gratis sjukvård där. Målet måste vara att alla som befinner sig i vårt land skall vara här lagligt naturligtvis. Vi får hoppas att regeringen inte har någon annan målsättning.

En annan aspekt är att dessa artister själva med största sannolikhet utnyttjar privatvård. De har gott ställt och har i de flesta fall tjänat massvis med pengar. Vi med normala inkomster får utnyttja den allmänna vården och vi har märkt hur vården har blivit sämre på senare år. Det finns gamla och utslagna i vårt land som är svenska medborgare sedan födseln som inte får den vård de har rätt till. Detta är väl någonting dessa artister inte har en aning om. Det ger väl inga trendpoäng att slå ett slag för våra egna gamla och mindre bemedlade som inte får tillräcklig vård. I mina ögon har dessa artister förlorat i anseende och trovärdighet.

Länk DN