onsdag, november 26, 2008

Artister för sjukhusstädning

Sist sjukvården var uppe i medierna var det artister som ställde upp i en gala för att dra in pengar så att papperslösa skall få gratis sjukvård. Att de faktiskt vistas här illegalt och att en stor del av problemet är att våra regeringar fört en oseriös flyktingpolitik är väl för svåra ekvationer för dessa artister. Att gratis sjukvård för människor som vistas här illegalt kostar pengar och att vår oseriösa flyktingpolitik också kostar pengar kan man inte begära att dessa artister, som själva har råd med privatvård, skall kunna räkna ut, de är ju konstnärssjälar. Men nu är det alltså enligt DN så, att den sjukvård vi erbjuder våra egna skattebetalande medborgare har så ont om pengar så städningen på våra sjukhus är under all kritik. Vi väntar med spänning på vad artisterna skall göra åt detta problem.

Länk DN

4 kommentarer:

Morfar Lasse sa...

Vore det inte bättre att vänta på vad "regeringsmakten" i landstinget ska göra åt det?

Istället för att överläkaren erbjuder en klagande kollega ett "enskilt rum", borde han erbjuda städade och renoverade rum.

Anonym sa...

Det är nästan så man tror artisterna ger en gentjänst för IPRED.

Robin Shadowes sa...

Det lär ju knappast bli renare av alla dessa "papperslösa" och då menar jag inte ur rasistisk synvinkel, utan rent bokstavligt. Det blir ju både ohyra, löss och liknande och sjukdomar tbs, hiv och annat. Men det är ju så synd om dessa flyktingar. Dessa artister borde snarare göra en gala för spridande av ohyra och sjukdomar istället. Allmänhetens förtroende för dessa artister borde därför sjunka drastiskt. Antingen bojkottar man deras alster eller sprider den på internet.

Anonym sa...

Om dessa självutnämnda godhetsapostlar verkligen vill göra något gott så kan de upprätta ett arbetsschema och i tur och ordning med skurhink och trasor ge sig ut och städa på våra sjukhus där lokalvårdarna inte hunnit med pga nedskärning av tid.Det skulle säkert uppskattas mer än att dessa taskspelare ger sig in i debatten om illegala personers rätt till fri sjukvård i vårt Sverige och skriver oss på näsan vad vi ska tycka för att passa "överheten".Tycker någon att detta inte är "saklig argumentation" så säger jag som Fröding;"säg pedanten,donna Bianca,att det roar mig att måla så" Tora