lördag, januari 09, 2010

Tomas Böhm tillhör en allt vanligare grupp

De forskare, docenter och professorer som går ut och debatterar mot Sverigedemokraterna blir allt fler och fler. Var har alla de politiskt intresserade högutbildade akademiker hållit hus innan SD:s opinionssiffror växte kan man undra. Inte har de särskilt svårt att bli publicerade heller. Det är kanske titlarna som jämnar vägen för publicering, de skall ju borga för en hög intelligens.  

Låt oss se hur Tomas Böhm, psykoanalytiker, klarar sig i en debatt mot en lågpannad, snustuggande systemkritiker som jag (jag gnuggar mina händer här). Så här skriver Böhm i sin artikel.

Om vi skulle tillämpa deras partiprogram på dem själva som en ortodox minoritetsgrupp, skulle de inte få vara kvar här i landet. Sverigedemokraterna är alltför osvenska. Men eftersom vi inte vill vara som SD - utan räknar toleransen som en eftersträvansvärd svensk egenskap - kan de få stanna här om de håller sig inom demokratins gränser, inte hetsar mot folkgrupper eller döljer gamla nazister i sina led.


Att Sverigedemokraterna skulle vara osvenska är inte en vetenskaplig sanning. En betydande del av befolkningen har i princip samma åsikter som SD, även om en massiv medial propaganda gjort att opinionssiffrorna hållits nere. Dessutom innebär inte tolerans att man bejakar en extremt generös immigrationspolitik som Böhms resonemang skulle sluta i. Då skulle Sverige vara ett av mycket få toleranta länder i Europa. Böhm och det politiska etablissemanget har tvärtom själva visat upp stor intolerans då de behandlat SD på ett helt annat sätt än övriga partier, partiet har inte ens tillåtits hyra lokaler. Tänk om vissa minoritetsgrupper inte ens fick tillåtelse att hyra lokaler trots att grupperna inte hade några betalningsanmärkningar?

Om man nu mot allt sunt förnuft och fakta skulle betrakta SD som en ortodox minoritetsgrupp så skulle väl ändå inte SD kastas ut ur landet. När Tomas Böhm, krävde SD att samerna, eller vallonerna skall kastas ut ur landet? Vidare i Böhms artikel så står det så här.

Sedan länge vet man inom psykologin att främlingsrädsla och främlingsfientlighet kommer från en egen rädsla för det okända. Vi har alla en rädsla för det vi inte känner till, liksom för det okända inom oss själva, som är frestande att lägga ut på grupper som verkar vara annorlunda eller svaga.


Jaha, är det därför etablissemanget är så oerhört rädda för ett nytt parti som visserligen kommer att stiga in genom riksdagens port med marginal, men som ändå har en bit kvar till Socialdemokraternas röstsiffror. Människorna i de olika etablissemangen är rädda för att de inom sig faktiskt hyser åsikter och kunskaper som liknar de SD har. De vet att dessa åsikter är tabu, i stället projicerar de sin ilska mot ett parti som bär på de farliga tankarna.

Man kan avfärda det som psykologiskt svammel men det är faktiskt lite märkligt hur ett nytt parti kan väcka sådan avsky inom just väldigt etablerade och politiskt korrekta grupper. En seriös psykoanalytiker skulle faktiskt kunna ge en vettig förklaring på den överdrivna rädsla som finns inom vissa grupper, för ett parti som säger det väldigt många människor säger vid sina köksbord.

Är det förresten fult eller inadekvat att känna rädsla? Rädslan finns för att den historiskt hjälp oss överleva. Ibland är rädslor irrelevanta då vi lever i ett samhälle som inte liknar det våra förfäder levde i, ibland är rädslor en varningssignal som vi bör ta på allvar. Detta borde en psykoanalytiker känna till kan man tycka. Ser vi på samhällen och länder som gått under i olika etniska konflikter så borde det inte vara så märkligt med den rädsla Böhm talar om.

Ofta har Sverigedemokrater visat sig vara sällsynt orädda. De har vågat gå emot det politiskt korrekta, de har dragit på sig en massiv ovilja från etablissemanget. Sverigedemokrater har stått för sina obekväma åsikter trots förföljelse av både etablissemanget och AFA. De har riskerat både fysiskt våld och stoppad karriär. Vidare i Böhm s artikel så står det så här.

Det låter som ett cirkelresonemang. Fortfarande vet vi inte vad den svenska identiteten innehåller, men vi varnas för: ”att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet.


Så kom vi in på den svenska identiteten, naturligtvis. Får jag fråga en sak Tomas Böhm, när jag slår upp dig i Wikipedia så står det att du har judisk bakgrund. Vad är då denna bakgrund? Vi vet inte vad den judiska identiteten verkligen innehåller, finns det en judisk identitet? Finns det en kurdisk identitet, en persisk? Invandrare från både Kurdistan och Iran får kulturbidrag av svenska staten för att bevara sin kultur. Men finns det alltså en kurdisk och en persisk identitet men ingen svensk? Är inte det lite ologiskt?

De liberala och förment toleranta förespråkarna som Böhm visar upp sin intolerans så fort någon verkligen hyser en avvikande åsikt. Plötsligt förvänds den självpåtagna rollen som toleransens apostel till sin raka motsats. Ja det finns hela sju nuvarande riksdagspartier i vår riksdag. På papperet låter det som mångfald men tyvärr tycker dessa partier väldigt lika i viktiga frågor så denna mångfald av åsikter är en illusion. Alla partier är för ett medlemskap i EU fast 40 procent av befolkningen är emot, nästan alla partier skrev på pensionsöverenskommelsen fast alla nu verkar kritisera densamma för dess ogynnsamma effekter.

Tomas Böhm vill låta påskina att han är tolerant, fast det han säger är att helst skulle Sverigedemokraterna kastas ut ur landet. Att vi inte kastar ut Sverigedemokraterna och sätter dem på en öde ö för att svälta ihjäl beror enbart på vår oerhörda tolerans. Jag är mäkta imponerad Tomas Böhm. Jag hoppas innerligt att du inte använt samma typ av tolerans mot dina patienter och när du uppfostrat dina barn.

Länk DN  


fredag, januari 08, 2010

Bra förslag Guteland, men Vilks då?

Jytte Guteland skriver i SvD om de regimtrogna iranier som hotar och trakasserar iranier i vårt land. Hon är uppenbarligen mycket upprörd att dessa hot kan förekomma på svensk mark mot iranier som är regimkritiska till den nuvarande iranska regimen. Guteland föreslår t.o.m. att människor med iransk bakgrund som hotar regimkritiker i vårt land skall utvisas. Det är ett förslag som lika gärna skulle kunnat komma från mig.

Men så slås vi av hur oerhört tyst det varit när konstnären Vilks hotats, uppenbarligen av människor med svensk anknytning. Då har det varit knäpptyst från Guteland och alla andra politiker. Inga förslag på utvisning eller andra kraftfulla åtgärder har föreslagits när samma hot riktats mot den svenske konstnären Vilks. Lite mer konsekvens skulle man kanske kunna tänka sig, i alla fall för syns skull, nu är det nästan penibelt.

Länk SvD

Vad händer med vårt utbildningssystem?

Jag läser i arla morgon en artikel i Newsmill som får mig att tvivla på min vakenhet, innehållet liknar mest som hämtat från en ond mardröm som inte står den värsta domedagsfilm efter.

Det rör sig om Södertörns högskola som skall ha en ny rektor. Styrelsen för högskolan har meddelat regeringen att den gärna vill ha Moira von Wright som ny rektor. Bara namnet kan ju framkalla vissa farhågor, men vi skall självklart inte odla våra fördomar. Lyckligtvis har von Wright gett ut en publikation ” Genus och text" där vi kan läsa vilken kunskapsskola hon står för. Så här står det i artikeln som är författad av Sören Holst.

Hon studerar några läroböcker i fysik för gymnasiet och kommer fram till att problemet till stor del ligger i själva fysikämnets karaktär. Flera av böckerna strävar nämligen efter att slå fast vad som är sant och vad som inte är det. De förmedlar budskapet att "fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv". Detta menar von Wright strider mot kraven på en jämställd text:

"Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden."
Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen:
"En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort."


Skulle en sådan fullständigt vansinnig person bli rektor på Södertörns högskola efter regeringens godkännande så är vårt land väldigt, väldigt illa ute. Von Right föreslår alltså att man förändrar hela fysikvetenskapen och skrotar allt objektivt, all vetenskaplig stringens alla de grundstenar som fysiken är uppbyggt på under hundratals år för att få den genusanpassad! Detta mina damer och herrar passar sig den 1 april, ja inte ens då. Jag saknar ord för hur djupt en styrelse för en högskola i vårt land kan sjunka, detta är fullständigt horribelt! Det är faktiskt bland det värsta jag hört sedan Bengt Westerbergs dagar. Vi läser med förfäran vidare i artikeln om von Wrights vansinnigheter.

En av de studerade läroböckerna nämner, i samband med att regnbågen förklaras, föreställningen inom folktron att det finns en skatt vid regnbågens slut. Denna föreställning förutsätter förstås att regnbågen finns på en bestämd plats. Till von Wrights förfäran påpekar läroboken ifråga att så inte är fallet: regnbågen syns i en viss riktning, men den har ingen bestämd position. Hon förklarar harmset:
"När författarna uttalar sig förringande om regnbågen, och endast godkänner ett 'objektivt vetande' om den, förringar man [...] sagan och tusenårig levnadsvisdom."


Styrelsen för Södertörns folkskola vill alltså anställa denna fullständigt vettlösa person som rektor för skolan. Jag hoppas att jag missat något och att detta är ett enda stort skämt, kan det verkligen vara sant? Varför inte anställa Thomas Di Leva som biträdande rektor på samma gång?

Jag blir deprimerad, jag börjar förlora hoppet om denna nation. Hur har det gått så långt? Göran Hägg talade om verklighetens folk i mycket milda och försiktiga ordalag. Den samlade kultureliten som inte saknar medialt utrymme skrek i högan sky och hånade Hägglund. Nu skall alltså ”overklighetens folk” göra en riktigt rejäl framstöt på Södertörns högskola.

Länk Newsmill

En liten historielektion

Det inte filmen säger är att Birger Jarl stred för kristendomen och folkkungarna för hedendomen. Efter Birger Jarls seger vid Herrevadsbro så anlade Birger för säkerhets skull en stad för att skära av hedningarnas handelsvägar. Birger Jarl lät importera tyska handelsmän för att helt underkuva folkkungarna. Stadens som Birger Jarl lät uppföra kom att heta Stockholm.


Respekten för demokratin sjunker

Nils Bengtsson från Härryda ger ett bra svar till Martin Petersons hutlösa förslag att systematiskt rösta bort alla förslag från SD genom ett ”antiparti”, detta för att fullständigt eliminera SD i riksdagen. Det som oroar är vid närmare eftertanke, att ett förslag som Petersons överhuvudtaget kan läggas fram i vår riskpress. Det vittnar om att respekten för verklig demokrati är på tillbakagång i vårt land.

Länk SvD

Öppet brev till Nuder om svenskhet

Du Pär Nuder skriver på sidan 185 i din bok ”Stolt men inte nöjd” dessa rader som jag gärna vill svara på

Sverige är valloner som kom på 1600-talet, balter på 1940-talet, jugoslaver på sextiotalet och bosnier på nittiotalet. Sverige är blonda och mörka, gamla och unga, friska och sjuka. Sverige är natur och kultur, forntid och nutid på en och samma gång. Sverige är du och jag och alla andra före oss.


Och allt detta tycker som sagt Mona Sahlin är töntigt, enligt henne själv. Invandringen av valloner var något helt annat än den nutida massinvandring vi ser i dag. Vallonerna kom för att de behövdes och de visste att de behövdes för att utveckla Sveriges järnhantering. Vallonerna kom i ett mycket mindre antal än dagens flyktingvågor. Vallonerna var tvungna att arbeta, svälta ihjäl eller flytta någon annanstans. Immigrationen var absolut inte en del i någon omvandling av vårt samhälle i mångkulturell form. Att jämföra vallonernas immigration med dagens massinvandring är inte som att jämföra äpplen och päron, det är som att jämföra strumpor med Volvobilar. 

Sverige är som sagt en blandning av friska och sjuka, men på grund av vår vansinniga immigrationspolitik har vissa grupper av våra sjuka fått en sämre service. Dock håller vår avancerade vård fortfarande högsta klass. Sverige består av gamla och unga ja, men de gamla har fått betydligt sämre pensioner p.g.a. den pensionsuppgörelse som fem av riksdagspartierna skrivit under. Det kan också ha samband med vad vår vansinniga immigrationspolitik kostar, men osvuret är väl bäst. Denna uppgörelse kanske hade kommit till ändå.

Sverige är du och jag och alla andra före oss i Sverige. Det är tidigare generationer som byggt upp vårt välstånd med hårt slit och ett sparsamt leverne. Det är inte andra folk i andra delar av världen som byggt upp just vårt välstånd. Vem har gett några få politiker att skänka detta arv med andra grupper utan att först inhämta folkligt stöd?

Man kan också säga att Sverige är Rosengård, Hammarkullen och Fittja med alla problem som dessa enklaver fört med sig. Men det är ingen del av Sverige som jag och många med mig tycker är bra eller något vi vill skryta med inför omvärlden. Invånarna där är självklart lika mycket värda som alla andra människor och många som bor i dessa enklaver vill säkert sträva hårt för ett bättre liv. Men uppkomsten av dessa etniska enklaver är resultatet av en felaktig politik, en politik som DU Nuder bär ansvar för.

PS.
Jag har inte lyckats hitta Nuders e-postadress, jag har skickat brevet till riksdagen för vidare befordran.  Nuder går dessutom inte att hitta någonstans på Socialdemokraternas hemsida, märkligt.
DS.

torsdag, januari 07, 2010

Vilken chockartad nyhet


Folkpartiets queerliberal och rabiate feminist Birgitta Ohlsson skulle tacka ”ja” till att bli ny EU-minister om hon fick frågan står det DN. Med de löner och de övriga förmåner som en sådan minister kan tänkas erhålla är vi alla oerhört skakade och förvånade att Ohlsson helt zonika skulle tacka ”ja” till en sådan post. Så här säger hon när DN intervjuar henne.

Jag skulle inte passa för alla ministerposter, men jag har suttit i riksdagen och i utrikesutskottet i åtta år och är partiets utrikespolitiska talesman, säger hon och nämner särskilt sitt engagemang för bistånd och mänskliga rättigheter.
Det är viktiga frågor i valet också. Jag anser att det är värderingar som vinner val.


Vilken oerhörd blygsamhet att erkänna sin begränsning när det gäller en post som t.ex. finansminister. Jag har aldrig hört Ohlsson uttala sig i någon utrikespolitisk fråga överhuvudtaget. Jag har däremot ofta hört henne i rabiata utfall när det gäller feminism och liknande frågor. Att bistånd och mänskliga rättigheter skulle ha någon avgörande betydelse i allmänna val måste vara en klockren och uppenbar lögn. Vi utgår ju ifrån att vi alla har mänskliga rättigheter i detta land.

Så mycket lögn och politiskt snömos i ett såpass kort uttalande, nog märks det att Ohlsson är en yrkespolitiker alltid.

Länk DN

Lite mer verklighet tack

Malin Siwe skriver en ledare i DN där hon påpekar att partitillhörighet inte är något att skämmas för. Som exempel tar hon dödsrunor där det kan stå att en människa tjänstgjort förtjänstfullt i någon nämnd men inte vilket parti vederbörande verkat i. Iakttagelsen är ju riktig och det är bra att Siwe tar upp frågan. Vi skall inte behöva skämmas för vår partitillhörighet, inte ens om vi tillhör ett parti som för närvarande befinner sig utanför riksdagen och knackar på dess port. Efter en utmärkt analys förfaller dock Siwe till en grov schablon och klyscha, så här skriver hon.

Människor är politiskt engagerade för att de vill få makt att förändra, vägen går genom partierna. Att ha makten är inget att skämmas för, tvärtom. Partierna måste gaska upp sig och inte gömma undan, eller helt glömma, att berätta om maktförhållandena.


Den amerikanske psykoanalytikern Karen Horney har sagt att en människas motivbild sällan eller aldrig är ren och enkel. Men Horney uttalade sig inte om politik när hon fällde uttalandet, när det gäller politiska karriärer så är Horneys uttalande ett kraftigt understatement. Sahlin har sagt otaliga gånger att hon vill ha makt, makt att förändra. I nästa andetag säger ofta Sahlin att det inte är fult att vilja ha makt.

Att just Sahlin ofta har sagt denna fras är inte så konstigt, hon är den politiker som tydligast strävat efter just ren makt och hög position. När Göran Persson valdes till partiledare och innan Toblerone-skandalen gjort Sahlin helt omöjlig som partiledare så gick hon emot all kutym och sade att hon ville bli partiledare. Varför frågade journalister, ”för det första så vill jag bli partiledare, Göran har ju själv sagt att han inte vill”. Det alla initierade visste var att man aldrig går ut och föregår ett beslut om partiledarposten på det sätt Sahlin gjorde. Persson följde regler som man alltid följer medan Sahlin bröt mot de informella men viktiga reglerna.

I dagens politiska system så finns det oerhört många andra skäl till att göra politiskt karriär än ”makt att förändra”. Som Isaksson beskriver i sin bok ”Den politiska adeln” så är politiken med dess utövare vår nutida adelsklass. Det är ett sätt att göra karriär och tjäna pengar. Det är prestige och titlar som står på spel. Det är förresten inte alltid man vill ”förändra” till det  bästa för allmänheten, det kan vara specialintressen och lobbygrupper man vill gynna i sin gärning. Detta känner säkert Siwe till men man kan ju inte skriva folk på näsan hur det egentligen förhåller sig.

Länk DN

onsdag, januari 06, 2010

Pär Nuder om ”det svenska”

Pär Nuder skriver i sin bok ”Stolt men inte nöjd” på sidorna 184 och 185 om ”svenskhet” och det som Nuder kallar högerextremism. Vad nu Nuder kallar högerextremism är lite svårt att veta, han definierar det inte själv i boken. Så här skriver han i alla fall, vi tar enskilda stycken och tittar på.

Jag tror att det är just detta – välfärden i vid mening – som många svenskar känner stolthet över och förknippar med Sverige. Det finns en stark förställning om att det är just jämlikheten och tryggheten som har skilt vårt land från stora delar av världen runt omkring oss.


Utan tvekan har Nuder en poäng här. Vi har föreställt oss vårt land som väldigt tryggt (ibland in absurdum) jämfört med andra nationer. Jämlikhet har vi också varit väldigt duktiga på enligt den uppfattning vi har om oss själva.  Sedan beskriver Nuder vissa konsekvenser med EU-medlemskapet och andra företeelser i tiden. Så här skriver han.

Konsekvenserna av den här utvecklingen blir att tilltron till det sociala medborgarskapet – det kanske svenskaste vi har – sakta men säkert urholkas. Samtidigt upplever många EU-medlemskapet – tvärtemot vad politikerna sade under folkomröstningen i mitten av nittiotalet – hotar det genuint svenska.


Ja Nuder själv säger ju att EU-belackarna åtminstone har delvis rätt. Det man upplever i sådana här sammanhang brukar ju vara rätt. Nuder skriver faktiskt att utvecklingen urholkar det ”sociala medborgarskapet”.  Sedan kommer då slutklämmen mot högerextremisterna, som han faktiskt delvis redan gett rätt. Så här skriver han.

Det är de här stämningarna som högerextremisterna försöker utnyttja. De har inte förstått vad det genuint svenska är – allas lika värde och rätt till liv i frihet och trygghet. Men så mycket förstår de att människor är oroliga för att rättvisan och tryggheten håller på att förtvina.  Det är den oron högerextremisterna vill exploatera.


Att beskylla sin politiska motståndare för att ”inte förstå det genuint svenska” är på sandlådenivå och hör inte hemma i ett seriöst politiskt samtal. Om man dessutom påstår att Mona Sahlin är expert på det ”genuint svenska” så riskerar skrattsalvorna att dåna, Sahlin själv har ju sagt att just detta är töntigt. När Nuder sedan börjar tala om ”liv, frihet och trygghet” så sjunker han riktigt djupt i politiskt snömos av lägsta kvalité. Vem är emot liv, frihet och trygghet? Det är just den minskade tryggheten i samhället och på gator och torg som etablissemanget kritiserats hårt för. Rättvisan och tryggheten håller på att förtvina ja, och i ett demokratiskt samhälle är medborgarna tillåtna att reagera på detta också.

Man får en stark känsla av att Nuder plötsligt berör ett allvarligt och verkligt problem. Men det visar sig farligt att erkänna detta problem så Nuder vänder tillbaka till de simplaste slagorden och fraserna. Det är ju alltfler om inte längre köper dessa tomma fraser och slagord. Hela socialdemokratin har hamnat i en återvändsgränd som det kommer att bli mycket smärtsamt att ta sig ur.

Två artiklar på Newsmill

Jag läser lite yrvaket två artiklar på Newsmill denna morgon, det handlar om islamism i båda artiklarna. Först läser jag socialdemokraten Carina Häggs artikel där hon går till storms mot Abdirisak Waberi. Han är ordförande för islamiska förbundet i Sverige och samtidigt kandiderar han för moderaterna i Göteborg. Hägg menar att islamister medvetet nästlar sig in i politiska partier i Sverige för att påverka vår politik inifrån. Så här skriver hon i sin artikel.

Kadaffi Hussein beskriver i sin artikel hur de muslimska extremisterna skaffat sig inflytande genom att gå in som medlemmar i alla politiska partier. Det här visar hur lite kunskap de politiska partierna har om extrem islam. Vi har alla ansvar att se till att hålla extremister borta från politiskt inflytande.


Det är ett lite sent uppvaknande Hägg. Det var Åkesson som tog upp denna fråga när han debatterade med Olofsson och Centerns kandidat Aldebe. Dessutom har partiledaren Sahlin inte visat några tecken på att vara medveten om problemet förrän hon plötsligt dansade in på en fest i Rinkeby. Vi har ännu inte hört några uttalanden från Sahlin av någon större tyngd, den som möjligen gjort de kraftfulla uttalandena mot islamismen är Pekgul (som ju svårligen kan anklagas för islamofobi får vi förmoda). Så här skriver Hägg i sin artikel.

Några av dem som kommenterat artikeln tolkar Mona Sahlins närvaro [vid] festen som ett plötsligt uppflammande valtaktiskt intresse för integrationsfrågor betingat av [Sverigedemokraternas] framgångar.  

Exakt! På pricken vad jag och kanske 90 procent av svenska folket tror, lågt räknat. Sedan tar Hägg upp det faktum att Waberi gått med i en grupp på Facebook där man kräver Pekguls avgång. Så här skriver Hägg.

På Facebook har ett upprop startats som kan undertecknas av alla dem som inte vill att Nalin Pekgul ska vara S-kvinnors ordförande. Det officiella skälet till Facebook-sidan är att Nalin Pekgul, just här på Newsmill, skrivit en artikel där hon vänder sig mot Anna Ankas konservativa kvinnosyn. Över hundra män har undertecknat uppropet.

 
Tydligen så har Waberi undertecknat uppropet också, bland alla de andra männen som i sin stenåldersmässiga syn på kvinnan gått med i gruppen. Anna Anka är ett skämt, gruppen på Facebook är ett skämt och hundra män i en grupp på Facebook är en mycket, mycket liten grupp har jag förstått. Det var ett mycket dåligt argument att anföra mot Waberi, det måste finnas bättre. Varför inte undersöka vad den organisation, Islamiska förbundet, står för? Waberi är ju ordförande och måste kunna göras ansvarig för de åsikter och värderingar som organisationen representerar. Eller är det lite för politiskt farligt? Så här skriver Waberi på SvD.

Jag är för jämställdhet mellan könen. Svensk lagstiftning bygger på principen att även homo- sexuella ska ha samma fri- och rättigheter som andra och det tycker jag är bra


Det är fult att ljuga enligt kristendomen, det är ännu fulare att ljuga enligt den tradition vi hade innan vi kristnades. Men enligt islam är det ett verkligt svårt brott att ljuga (det kan vi sätta på plussidan för den religionen) så antingen talar Waberi sanning här i sitt uttalande eller så gör han sig skyldig till ett mycket svårt brott enligt alla muslimska riktningar. Jag har hört att det kan finnas kryphål i Koranen när det gäller att ljuga, detta om det gäller att bekämpa en fiende, men jag har inte själv kontrollerat detta. 

Klart är att det uppstått en intressant diskussion inom Socialdemokraterna när det gäller islam och dess inflytande i våra förorter, samt de riksdagsmän som representerar islam och som nu dyker upp i våra politiska partier. Vi minns också att Sahlin själv varit den främsta försvararen av islam i vårt land om vi tittar i backspegeln.

När vi så läser den sista artikeln i Newsmill så går där konstnären Vilks ut och berättar om de hot han och den danska tecknaren Westergaard utsatts för. Vilks har utsatts för hot p.g.a. den barnteckning där Muhammed ritades som rondellhund. Men var är stödet för Vilks undrar vi? Inte ett ord har nämnts om de hot som riktats mot Vilks av varken Hägg, Sahlin eller Pekgul. Ingen annan politiker i Sverige har höjt sin röst för att försvara Vilks som faktiskt blivit utsatt för dödshot. Är det för att Vilks är lite för svensk? Är det mer politiskt opportunt att försvara dansande ungdomar i Rinkeby än en medelålders konstnär från Värmland?

Länk Newsmill Hägg

Länk Newsmill Vilks

Länk Waberi SvD

Länk Aldebe Wikipedia

tisdag, januari 05, 2010

Journalistiken i samhället

I Wikipedia kan vi läsa vad journalistens roll skall vara i samhället och hur en journalist skall ställa sig till de olika maktcentra som finns i vårt samhälle. Det finns regler och en journalistisk etik som i princip alla journalister och deras organisationer ställt sig bakom världen över. Grundelementen i journalistens arbete har formulerats i en bok av Bill Kovach och Tom Rosenstiel. Dessa grundelement är alltså allmänt accepterade världen som formulerats i Kovachs och Rosentiels bok. Så här lyder grundelementen.

1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
   2. Journalistens första lojalitet är till medborgarna.
   3. Journalistens disciplin är verifiering.
   4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas.
   5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
   6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
   7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant, och relevant.
   8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
   9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.


Jag skulle kunna skriva en lång artikel här som alla förstår, men jag har avlagt nyårslöfte att fatta mig kort. Tar vi punkt ett så undrar vi om våra svenska journalister har hållit sig till denna punkt när de beskrivit vår immigrationspolitik.

Tar vi punkt två så undrar vi om våra skrivande och grävande journalister hållit sig till denna punkt i deras förhållande till SD, gentemot de andra nuvarande riksdagspartierna. Man kan få misstankar att vår journalistkår sprungit etablissemangets och riksdagspartiernas ärenden när de som av en sjuklig reflex, satt prefix framför Sverigedemokraterna. Vi har andra mycket märkliga beskrivningar av partiet som i princip ingen medlem känner igen sig i.

Vi går till punkt fyra. I klartext, journalister skall hålla samma avstånd till SD som de nuvarande riksdagspartierna. Här drabbas vi av vissa tvivel angående vår egen journalistkår. Det finns dem som tycker sig ha märkt ett närmare förhållande till de etablerade partierna.

Punkt fem, jag har lite svårt att inte börja skratta här. Har vår journalistkår agerat självständigt gentemot de nuvarande riksdagspartierna och det uppstickarparti som retat makten? Alla kan fritt tänka själva i denna fråga, det är under min värdighet att komma med några pekpinnar här.

Punkt sex! Här skall vi ändå själva vara objektiva och ärliga, det har faktiskt blivit bättre. Vi får ta tillvara de positiva punkter som finns.

Tittar vi på det sätt våra journalister arbetat de senaste åren när de bevakat det politiska spelet mellan riksdagspartierna och SD så undrar vi om journalisterna överhuvudtaget bryr sig om dessa grundläggande element och riktlinjer. Vi kan hitta så många allvarliga brister i den nyhetsbevakning som skett de senaste åren så det blir nästan skrattretande när vi läser om dessa grundprinciper.

Länk Wikipedia

måndag, januari 04, 2010

Vargjakten

Hör på Aktuellt att en tredjedel av vargarna som skjutits har skadeskjutits. Skotten har tydligen tagit lite överallt. Låt oss vara ärliga, det här är lika illa som halalslakt. Jaktlobbyn är en sällsynt aggressiv och  framfusig lobbygrupp. När jag skrev en artikel om vargen här så fick jag fler arga mail än någon gång förut. Jägarna har verkligen kunnat utnyttja sina intressen. Det här anstår inte ett civiliverat samhälle anser jag.

Även Lars Vilks hotad

Nu har även konstnären Lars Vilks (den enda svenska nu levande konstnär jag gillar) blivit hotad. En man som pratade bruten svenska har ring från Somalia och hotat Vilks via telefon. Vilks var ju mannen som framställde Muhammed som rondellhund. Detta i en slarvig teckning som Vilks säkert gjorde på typ en minut. Ingen människa i sinna sinnens fulla bruk kan just identifera Muhammed i teckningen. Det skulle kunna vara vilken skäggig arab som helst på Vilks teckning, med hundkropp.

Mannen som hotade Vilks pratade bruten svenska och det understryker vad jag tidigare sagt. Det är vårt asylsystem som är det stora problemet. Hur och varför har mannen som hotade Vilks fått tillfälle att lära sig svenska, på en högskola i Mogadishu? Knappst.

Tänkvärd artikel på Newsmill av Peter Ingestad

Peter Ingestad har på Newsmill en gång för alla ”satt ned foten” som han säger. Artikeln är tänkvärd och innehåller en hel del sanningar men Ingestads formulering indikerar att detta är sista gången han vill diskutera problemet. Denna inställning håller inte när Ingestad själv säger att detta är kanske vårt största problem (enligt Ingestad, jag anser att det ÄR vårt största problem). Ingestad säger att han själv är för en generös immigrationspolitik, han är en av dem som tjänar på den. Så här skriver han.

Personligen är jag inte negativ mot invandringen. Bland infödda svenskar finns vinnare och förlorare. Jag tillhör de förstnämnda. Jag har tjänat på invandringen. Jag har en livsföring som inte exponerar mig mot brott, där invandrarna mycket riktigt är våldsamt överrepresenterade.


Vi noter att Ingestad inte på något sätt i artikeln talar om hur han tjänar på denna massinvandring. Det finna sannolikt en hel del företagare som genom en ökad konkurrens bland arbetstagarna kan tjäna på att sänka lönerna. Men dessa företagare räknar inte på att det totala skattetrycket också ökar och att samhällsservicen blivit sämre p.g.a. alla kostnader massimmigrationen fört med sig.

Ingestad verkar tro att överrepresentationen av brott är det enda, eller i alla fall huvudsakliga argumentet mot brott, så är det INTE! Det huvudsakliga argumentet är att immigrationspolitiken av dagens snitt är en vansinnig politik som inte löser problemen på något sätt i de länder som människor emigrerar från, samt att det skapar problem i vårt land. Om någon irakier emigrerar från sitt land för att slippa blir offer för en bomb (chansen torde ändå vara i klass med att dö i en bilolycka i vårt land) så innebär det bara att någon annan faller offer för samma bomb. Dessutom så hjälper vi till med någon form av etnisk rensning vilket ändå inte kan vara meningen med vår ”alla är lika mycket värda” politik. Som om inte allt detta vore nog så tömmer vi ju landet på de människor som skall bygga upp Irak, är inte landet värt att bygga upp så det blir drägligt att bo därför alla människor? Massimmigrationspolitiken är nästan rasistisk om man drar saken till sin spets.

Dessutom så skapar det problem i vårt land. Vi har aldrig sett den arbetskraftsbrist som politikerna talar om. Mitt under brinnande högkonjunktur så hade vi senast en arbetslöshet på 300,000 människor. Många av dem som kommer hit får aldrig ett anständigt jobb. När immigrationspolitiken blir för generös så skapas det också kulturella problem. Sverige förändras helt enkelt i en viss riktning när 100,000-tals människor från främmande kulturer immigrerar hit. Det är inte frågan om bättre eller sämre kulturer, det är frågan om stora förändringar som svenska folket i demokratisk ordning borde få rösta om samt debattera. Vi fick rösta om vänster eller högertrafik (fast regeringen lyssnade inte på utslaget från folket) vi röstade om kärnkraft och EU-medlemskap. Men det hölls aldrig någon folkomröstning när det gäller införandet av det mångkulturella samhället.

Läs i alla fall Ingestads artikel, det är den värd. Även om Ingestad har missat de främsta argumenten mot vår immigrationspolitik. Länk Newsmill Ingestad

söndag, januari 03, 2010

Ett importerat problem

Det står ganska mycket i våra tidningar om muslimen som attackerade Muhammedtecknaren Kurt Westergaard just nu. När man läser artiklarna så kan man inte låta bli att dra slutsatsen att detta i grunden är ett importerat problem. Dessutom undrar man hur den man som attackerade Westergaard någonsin kunde få asyl och uppehållstillstånd. Den muslimska rörelsen al-Shabab hyllar attacken och uppmanar andra somalier i Danmark att försöka upprepa attentatet. Hur kan det ens finnas människor som stödjer al-Shabab i Danmark eller Sverige? Vilka har de flytt ifrån? Har de flytt ifrån en demokratisk och västorienterad regering?  Så här står det i SvD.

Den gripne har somalisk bakgrund och uppehållstillstånd i Danmark. Han har haft täta kopplingar till både den somaliska islamistmilisen al-Shabab och ledare för terrornätverket al-Qaida i Östafrika, uppgav PET i ett pressmeddelande. Mannen misstänks också för att under vistelse i Östafrika ha varit inblandad i terrorrelaterade aktiviteter.


Danmark torde ha en något striktare immigrationspolitik än Sverige men ändå så tar Danmark emot rena extremister. Det är en obegriplig politik både i Danmark och Sverige att asylansökningar inte avslås direkt från människor med minsta kopplingar till rörelser som al-Shabab. Så här står det slutligen i SvD när en talesman för al-Shabab gör ett uttalande.

- Det här är ett klart budskap till danska somalier om att döda den här mannen till varje pris. Även om man är dansk, så ska det inte utgöra något hinder för att göra det rätta, sade talesmannen.


En etnisk ”dansk” skulle aldrig komma på en så vansinnig tanke vilket pekar på att detta är ett självförvållat problem, som dessutom har skapats genom en obegriplig immigrationspolitik. På sätt och vis är det bra att talesmannen gör detta uttalande och att tidningarna publicerar det. Det visar att Migrationsverket beter sig kriminellt om de ger människor med kopplingar till dessa organisationer uppehållstillstånd. Migrationsverket i sin tur lyder de signaler och propåer som kommer från regeringen, som till syvende och sist bär det slutliga ansvaret.

Länk SvD

Länk DN