lördag, september 24, 2005

Tiina Rosenberg i intervju TV4

Tiina Rosenberg intervjuades i TV lördag morgon. Hon blev relativt hårt ansatt av reportern, hon fick stå tillsvars för ett antal uttalanden hon påståtts ha sagt. Hon förnekade bestämt att hon sagt att "en död moderat är en bra moderat", hon erkände dock ett stort antal uttalanden såsom "den som ligger med en man är könsförrädare" och framför allt " Det är en glädjens stund nu när påven är död". De uttalanden hon erkände lämnade hon en förklaring till som mildrade uttalandena avsevärt, hon försökte få det i ett sammanhang som skulle göra att de verkade mindre "starka", om hon lyckades med detta skall jag låta vara osagt. Jag fick intrycket av att hon är mycket intelligent, de uttalanden som finns dokumenterade eller har hörts av lite för många erkände hon, de uttalanden hon kunde komma undan på och som var omöjliga att lämna en mildrande förklaring på tvärnobbade hon. Det spelar nästan ingen roll hur bra hennes förklaringar var i enskilda fall, helhetsintrycket gör att mycket få människor kommer att rösta på F! till valet nästa år.
Tiina talade flera gånger om "massmediadrevet", det måste bli ett slut på "massmediadrevet", det är "drevets" fel o.s.v. Det stämmer att Tiina och andra inom F! fått det en smula hett om öronen just nu, hon glömmer dock alla som fått det feministiska "drevet" mot sig under en period när det var på modet, hon glömmer när F! hade massmedia med sig, det talades i tidningarna om att 25% "kan tänka sig" att rösta på F! och andra rubriker i fet stil som blåste upp F! till oerhörda proportioner. Ger man sig i kast med media är det ömsom vin, ömsom vatten, det är något fru Tiina lärt sig nu.

söndag, september 18, 2005

Derbyshire's förlisning

Såg ett inslag om hur fartyget Derbyshire sjönk 1980 i Discovery. Skulle egentligen göra något annat men kunde inte slita mig, faran med en massa kanaler. Ingen visste varför fartyget sjönk, det talades om jättevågor, (sjömän säger att de finns, vetenskapsmän säger att de inte finns, vem har rätt? jag vet vad jag tror), det talades om försummelse av besättningen vilket skapade ångest hos anhöriga, (en del indikationer pekade på att någon lämnat en lucka öppen), andra trodde på att balk 65 gett upp, det hade hänt på andra likadana fartyg. Brittiska regeringen satsade stora belopp på att reda ut saken, fartyget låg på 4000 m djup, tror trycket där nere är 400kg, vilket är ett enormt tryck, det gör att hela fartyget imploderat. Nu visade det sig att fartyget imploderat utom fören, som alla redan räknat ut innebar det att fören redan varit vattenfylld när det sjönk. Till slut fann man då orsaken, det var 12 ventilhål som hade skydd på 3 mm stål, dessa skydd pallade inte den storm som varade i 36 timmar när Derbyshire sjönk. Besättningen märkte inget de heller då förloppet gick relativt långsamt, innan det var för sent, då sprängdes lastluckorna och förloppet gick mycket snabbt. Jag kan inte riktigt subtrahera sensmoralen direkt här men britterna har handlat mer professionellt än den svenska regeringen och den kommision regeringen tillsatte, det var heller inget tjafs om att ta upp de anhöriga, där spelade djupet in och satte stopp för alla sådana diskussioner. Kanske borde Sverige koncentrerat sig på orsakerna till Estonias förlisning i stället för att stöta och blöta upptagning av de omkommna.