lördag, december 25, 2010

Westerberg är hotet


På SVT-Debatt har nu också mannen som rev upp luciabeslutet Bengt Westerberg publicerat sig. Ämnet för artikeln är hur SD kunde ta sig in i riksdagen. Redan i rubriken påstår Westerberg att SD tog sig in i riksdagen med ”historiens äldsta knep”. I ingressen blir det dock mycket värre, där påstår Westerberg att alla undersökningar visar att ”svenskarnas värderingar inte överensstämmer med Sverigedemokraternas”. Vilka undersökningar visar detta? Jag har aldrig läst någon sådan undersökning, dessutom så är min erfarenhet att verklighetens folk ligger åsiktsmässigt nära Sverigedemokraterna. Egentligen är det konstigt att SD inte fick ännu högre siffror vid det senaste valet. Uttalandet av Westerberg visar på bristande verklighetsförankring. Vidare skriver Westerberg så här i sin artikel.


Personer som är flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention, dvs som är individuellt förföljda i sina hemländer, ska enligt SD kunna få tillfälliga, men aldrig permanenta, uppehållstillstånd. 


Detta är en klockren lögn. Flyktingar skall visst kunna på permanenta uppehållstillstånd. Däremot skall möjligheten att utnyttja tillfälliga uppehållstillstånd utökas avsevärt, det är en möjlighet som knappt utnyttjas alls i dag. Vidare i artikeln så står det så här.


Motivet för den föreslagna politiken sägs vara att skydda svensk kultur, som anses hotad av vad man kallar massinvandringen 


Är Westerberg riktigt klok? Skulle det vara den främsta orsaken att stävja den nuvarande massinvandringen, att skydda svensk kultur? Vem har sagt eller skrivit det? Det finns ungefär hundra andra orsaker som Westerberg bara ignorerar så där utan vidare. Inte långt därefter skriver Westerberg så här. 


Åtskilliga journalister har vid det här laget pressat företrädare för SD på vad de menar med svenskhet och på vilket sätt den skulle vara hotad, men utan att få några konkreta svar 


Åtskilliga journalister har fått svar, såsom ”den som känner sig som svensk samt om denne person uppfattas som svensk av omgivningen så är han sannolikt svensk”. Alla svar har gått Westerberg förbi eller så bryr han sig inte om svaren, han avfärdar allt som inte passar hans egen mall för verkligheten. 


Det alternativ Westerberg pekar på är helt enkelt att det inte finns några svenskar, finns det inga svenskar finns det ju inga finnar, portugiser och sydafrikaner. Alltså all nationell tillhörighet skall bort enligt Westerberg, det är nog en åsikt han enligt alla undersökningar är mycket ensam om. Det återstår faktiskt inte så många fler möjligheter om man utgår från Westerbergs artikel. Hade han en egen perfekt definition på vem som är svensk hade han väl bara skrivit ned den. 


Westerberg kommer med massvis med helt absurda teorier i sin artikel. Vi nämner ett exempel. Westerberg påstår att SD skulle använda otydlighet som politiskt vapen, så att så många som möjligt skall kunna identifiera sig med SD:s politik. Det är väl snarare andra partier som använder denna otydlighetstaktik för att locka väljare, SD är ju det tydligaste av riksdagens partier. Däremot är taktiken säkert något Westerberg har lärt sig inom sitt eget parti, det är osannolikt att han kommit på detta själv. Vidare undslipper sig Westerberg denna rad i sin artikel.


Med World Values Survey som måttstock framstår t ex SD i många avseenden som väldigt osvenskt


Så det finns I alla fall en svenskhet Westerberg? Kan du inte vara snäll och definiera den för oss arma människor? När det gäller frågan om islam skriver Westerberg så här.


Under valrörelsen gjorde SD ett utspel som gick ut på att våldtäkterna har ökat i Sverige och att det är de muslimska invandrarna som ligger bakom. Professor Jerzy Sarnecki har visat hur SD trixat med siffror när det gäller våldtäkterna (SvD 26/8-10). Till det kan läggas uppgifter från rapporten ”Slagen dam”, som publicerades för tio år sedan. Av den framgår att i de fall kvinnor hade utsatts för våld, våldtäkt eller hot om våld i nära relationer var förövarna i 80 procent av fallen svenska män och i 90 procent män från Norden.


Jag minns faktiskt inte att Åkesson sade att det var just muslimska invandrare som stod för en överrepresentation i statistiken. Varför inte bara hålla sig till de siffror BRÅ uppger i sin rapport. Överrepresentationen för att misstänkas för sexualbrott är 5,7 för den som är född utrikes, är en av föräldrarna från annat land så är överrepresentationen 2,8 är båda föräldrarna från annat land så är överrepresentationen 3,3, där 1 alltså är varken över eller underrepresentation [BRÅ Rapport 2005:17, sid 66]. Jag hoppas inte Sarnecki anklagar BRÅ för att fiffla med siffrorna också. Westerberg själv kanske tycker att dessa siffror är bagateller, i sådana fall kommer alla undersökningar visa att han är mycket ensam om denna ståndpunkt. 


Westerberg nämner också rapporten "Slagen dam", en rapport som fått oerhörd hård kritik och som nästan ingen tar på allvar. Jag själv brast ut i gapskratt när jag läste denna rapport, som är så vetenskapligt undermålig så man undrar om hela rapporten är ett skämt.


I övrigt påstår Westerberg att SD står för en massa saker som SD aldrig stått för eller på något sätt uttalat. I själva verket gör Westerberg om SD till ett helt annat parti än vad det är, ett parti som det är lite lättare att kritisera.  Vi tar ett sista exempel på Westerbergs debattkonst, så här skriver han ganska långt ned i sin mastiga artikel.


SD säger sig visserligen i princip vara för mänskliga rättigheter, men när vissa kulturyttringar hamnar i konflikt med dessa rättigheter är det för SD inte självklart att de mänskliga rättigheterna har företräde.


SD säger med samma eftertryck (om inte ännu större) som de övriga partierna att vi skall värna de mänskliga rättigheterna, också i praktiken. En sådan mänsklig rättighet är att inte behöva tycka som herr Westerberg. Sedan tar Westerberg upp konflikten med kulturyttringar och mänskliga rättigheter. Det är förmodligen en konflikt som alla partier brottas med. Alla mänskliga rättigheter kan kanske inte alltid utövas fullt ut. Det har de inte kunnat göra någonstans någon gång under människors historia. Det är alltid en fråga om en balansgång mellan olika intressen och människor. Om en människa utövar sina mänskliga rättigheter på ett sätt som kränker andra människor mänskliga rättigheter, hur gör man då t.ex.? Sedan är ju den stora frågan också vad som är mänskliga rättigheter. 


Westerberg är kanske den otrevligaste och lömskaste politiker vi haft i vårt land, faktiskt värre än Sahlin. Vi ser hur han även i denna artikel ljuger om fakta, använder sig av ”halmgubbar” (tillskriver motståndare egenskaper eller åsikter de inte har) samt använder sig av komplicerade frågeställningar som alla partier har problem med, och förenklar dem samtidigt som han sätter SD i en märklig dager i förhållande till detta problem. 


Westerberg är den politiker som bär ansvaret för att upphäva det s.k. luciabeslutet. Westerberg är sannolikt den enskilda politiker som ställt till med störst skada för vårt land. Han vill trots detta fortsätta på sin tidigare destruktiva linje, som vi ser exempel på i denna artikel. 

Länk SVT Debatt

fredag, december 24, 2010

Vi exponerar Expo (och vissa andra)


Jag surfade av en händelse in på Expos hemsida bara för att se vad de anser om Ultima Thules texter. Jodå, det är vit maktmusik, trots att även Expo upptäckt och erkänner att texterna är Taubes och Esaias Tegnérs. Hur de logisk får ihop det är lite svårt att förstå, man måste nog vara en väldigt hängiven ”antirasist” för att riktigt förstå sambanden här, ungefär som att medlemmar i Livets Ord förstår direktkopplingarna till gud under deras ”gudstjänster”, trots att utomstående inte riktigt hänger med i svängarna. Det är dock allvarligt att Expos ”utbildare” får resa runt i landets skolor och framföra dessa lögner på ett systematiskt sätt. Men sanningen får väl stå tillbaka en smula, då målet är gott, nämligen att förhindra att dagens ungdom i morgon röstar ”fel”.


Länk Expo vit-maktmusik

Länk text Esaias Tegnér (en skägglös dundergud)


En annan intressant företeelse är att en samling kända politiker och andra makthavare i en flashfilm får uttala sig för Expo. Det är personer som Tomas Ledin, den skräckinjagande Viggo Cavling, Birgitta Ohlsson (självklart) samt Babben Larsson som säger så här i sin annons om varför hon stöder Expo.


För att det är bra att det finns många röster i pressen. Expo tar upp saker som andra har lite kunskap om


Det här väl ändå den mest sansade av alla annonserna i reklamen. Nu finns det inte så många olika röster i vissa politiska frågor, snarare vevar varje tidningen samma vals, men ändå. Att Expo tar upp saker som andra har lite kunskaper är dock ett understatement, andra har absolut ingen aning om del av de saker Expo tar upp. Inte ens när Expo avslöjar enskilda personer vet personerna själva om det Expo skriver om, DET är att ha koll. 


Carl Olof Nyman, styrelseordförande Saltkråkan AB skriver så här i sin annons för Expo.


Saltkråkan AB stödjer Stiftelsen EXPO och dess arbete för alla människors lika värde oavsett nationalitet, hudfärg, ålder, sexuell läggning och religion. Det vill vi värna och det ville även Astrid Lindgren


Ja, farbror Melker stödjer säkert också Expo, på sitt något koloristiska vis. Jag har pratat med förskollärare, som absolut INTE varit politiskt korrekta, men som ändå avbrutit höglösning av Lindgren då det funnits svarta barn i barngruppen och beskrivningarna av ”negerkungen” blivit lite väl rudimentära. Att så självklart uttala sig om en avliden persons åsikter är osmakligt, speciellt då det inte finns några solklara citat att hänvisa till. Jag har ingen aning om Lindgrens åsikter i många frågor, men det osmakliga och direkt omoraliska i att på detta sätt exploatera en avliden person för sina egna politiska syften rådet det ingen som helst tvekan om.  


Jan Andersson, fd Europaparlamentariker, (S) skriver så här i sin lilla gratisannons.


Jag stödjer Expo för det viktiga arbete som Expo gör för att synliggöra och öka kunskapen om de främlingsfientliga krafterna. Jag gör det för att öka mina kunskaper och för att använda dessa i mitt politiska arbete. Jag tycker att vi politiker tydligare måste markera mot Sverigedemokraterna främst genom att föra en dialog med de väljare som Sverige demokraterna söker stöd hos


Jan Andersson använder alltså expo i sitt politiska arbete, så nu vet vi det vi redan visste. Vi vet ju dessutom hur objektiva Expo är och hur många faktafel de kommer med. Allt detta använder alltså socialdemokraterna i sitt politiska arbete. Inte undra på att det går ”sådär” för socialdemokraterna just nu. 


Om nu socialdemokrater vill föra en dialog med de väljare som stödjer SD kan de väl prata med dem och lyssna på dem, eller vad menar Andersson med ”dialog”? Om nu inte socialdemokraterna vill lyssna på höga företrädare för SD kanske det är bra att de får höra samma sak av deras väljare, det kanske blir mindre prestige på detta sätt. Utmärkt förslag Andersson! Det skall tilläggas att hade de socialdemokrater som sitter på höga poster och i riksdagen lyssnat på sin egen rörelse så hade förmodligen SD aldrig ens bildats, fundera på det du Larsson. Jag tvekar dock denna gång att uttala den klassiska devisen ”bättre sent än aldrig” det är nämligen väldigt mycket ”sent” här. 


Slutligen tar vi med spetsfundigheterna av artisten Tomas Ledin då (det finns dock mer att läsa av flera kändisar i reklamen) Så här låter han sina ord falla på Expos sida.


Att leva i ett demokratiskt samhälle är ingen självklarhet. Det kräver sin insats varje dag i veckan. Med sitt angelägna och riskfulla arbete kämpar Expos medarbetare oförtrutet för ett öppet och jämlikt Sverige. Ni har min beundran och mitt fulla stöd


Att demokratin inte skall tagas för självklar vet varje sverigedemokrat. De har nämligen blivit motarbetade med både demokratiska och odemokratiska metoder. Ligistgäng har utövat politiskt våld mot sverigedemokrater, utan att övriga samhället har market överdrivet mycket, SD har inte fått hyra lokaler, SD-medlemmar har tidigare blivit av med sina jobb och i praktiken blivit belagda med yrkesförbud. Det mesta av allt detta är historia nu, men är det några som vet att demokratin måste erövras varje dag så är det sverigedemokrater, bra sagt Ledin. 


Dock har nog Ledin missuppfattat vem det är som tar risker i vårt samhälle, eller så har han blandat ihop allting. Alla vet ju att det fram till valet åtminstone, var medlemmar ur ett politiskt inkorrekt parti som tog risker. Stieg Larsson dog inte av något yttre våld, utan av vällevnad. Hissen på Expo var trasig och Larssons hjärta orkade inte riktigt med trapporna. Fast det är klart, man kan inte begära för mycket av rena fakta från en schlagerartist som i.o.f.s. är flink med gitarren och säkert utövar en viss dragningskraft på tonårsflickor, trots uppnådd mogen ålder. 


Ja, det här får väl ses som min lilla julkrönika. Jag borde ha slagit in julklappar, men av någon outgrundlig anledning så hamnar jag oftast bakom tangentbordet. Ledin har sin gitarr och jag har mitt tangentbord, Tror det blir bäst om vi följer devisen ”skomakare bliv vid din läst”, detta som en liten passning till Ledin.


Har följt en del Expofolk via detta nymodiga twitter, jag kan meddela att SJ nu står lägre i kurs hos Expo än vad SD gör. Med det så önskar jag alla återigen en god och avkopplande jul.

Länk Expo utbildning (stöd Expo)

torsdag, december 23, 2010

Gott Midvinterblot!!

Ja, gott midvinterblot, eller jul som man också säger. Ordet jul är omtvistat, vissa forskare säger att det kommer sig av året som ett hjul, andra forskare motsäger detta, men kommer inte med en egen förklaring, så vi får väl hålla oss till "årshjulet". Julblotet var den största av våra högtider, och är väl det fortfarande. Det var högtiden då man offrade för en kommande god skörd och högtidlighöll även Jolner och vissa andra gudar. Någon efterlyste "Annika from Sweden", tyvärr har någon märklig människa anmält denna film för Yoy tube, så man måste vara inloggad för att se denna harmlösa men fina film. Jag lägger dock ut den i alla fall, samt en bild av tavlan "Midvinterblot". Som sagt, GOTT MIDVINTERBLOT alla!!!
PS. Lena Sundström twittrar "Ngn som vet om Öresundsbron är öppen som vanligt...". Varför skall hon över den bron? Skall hon hälsa på "världens lyckligaste folk frivilligt?


onsdag, december 22, 2010

Allt politiskt våld är destruktivt för vår demokrati


En socialdemokratisk kommunpolitiker har attackerats och blivit knivskuren av en okänd gärningsman. Dådet skedde utanför politikerns bostad och verkar enligt tillgängliga medier kommit utan förvarning. Vi vet ännu inte om detta är ett politiskt motiverat dåd eller om det rör sig om något annat. Är dådet politiskt motiverat så är det extra allvarligt (allvarligt är det självklar ändå). 


Allt politiskt våld undergräver demokratin och respekten för vår åsiktsbildning. Rädslan sprider sig hos människor som antar politiska uppdrag, andra tvekar att ta på sig politiska uppgifter som ter sig otacksamma. Om politiskt motiverat våld får fotfäste i vår demokrati sprider sig ett klimat i samhället där det inte är tillåtet att tycka vad man vill.


Allt politiskt våld måste fördömas exakt likadant och lika resolut. Undantar man ett politiskt parti faller hela trovärdigheten och fördömandet blir i det närmaste värdelöst. Det finns inget skadligare för vår demokrati på lång sikt, än att tveka när det gäller det politiska våldet, mot något enda parti. Där har vår statsminister fallerat å det grövsta. Reinfeldt skall nog tacka sin lyckliga politiska stjärna att inte media och det politiska Sverige förstod vilken oerhörd skada Statsministern gjorde för hela vår demokrati, när han plötsligt undantog ett parti från de heliga demokratiska principerna. 


Är den attack som den socialdemokratiska fullmäktigeledamoten blev måltavla för, politiska motiverad tar vi med all kraft strakt avstånd från detta illdåd. Är det inte politiska motiverat så är det snarast en personlig tragedi. 

Länk DN

måndag, december 20, 2010

En tredje ståndpunkt


De två stora politiska blocken i dagens politiska klimat är Alliansen och de ”Rödgröna”. I en debattartikel så går Ylva Johansson till angrepp mot alliansens arbetsmarknadspolitik och även det faktum att regeringen skall ha bett socialdemokraterna ”dra tillbaka sitt A-kasseförslag”, detta för att de förmodligen inte vet hur SD skall ställa sig till förslaget. I Johanssons artikel står det en del intressanta saker om arbetslösheten i vårt land. Så här skriver Johansson i sin artikel.


Människor möter stängda dörrar. Långtidsarbetslösheten biter sig fast på farligt höga nivåer. I regeringens jobb- och utvecklingsgaranti (JUG) där människor som länge varit arbetslösa hamnar, finns nu över 85000 personer. De allra flesta tvingas till passivitet. Ytterst få deltagare kommer ut i jobb, de flesta hamnar istället i Fas 3. Fas 3 är en återvändsgränd där man hänvisas till att arbeta utan lön, utan utbildningsmöjligheter och utan slut. Istället för att ge människor nya chanser till jobb.


I stället för att ge människor nya chanser till jobb ägnar sig regeringen åt arbetskraftsinvandring. Vad är det för fel på den befolkning som redan finns i landet och som saknar arbete? Varför inte sätta dem i arbete först, innan man ägnar sig åt arbetskraftsinvandring. Det är en gåta som tydligen är utan svar, varför skall människor med A-kassa eller socialbidrag, samtidigt som vi importerar arbetskraft. Nationalekonomiskt måste det vara fullständigt vansinne. Vidare i artikeln står det så här.


Nyligen underkände organisationen Företagarna regeringens arbetsmarknadspolitik: ”Förr hade vi bristyrkesutbildningar, det har vi inte nu.


Förr hade vi bristyrkesutbildning, det har vi inte nu. Nu har vi i stället arbetskraftsinvandring. Så bekvämt, man slipper utbilda människor som har en obsolet utbildning utan hämtar den kvickt utifrån. Samtidigt får ju en massa människor gå arbetslösa och belasta samhället, något som sänker livskvaliteten för många människor. Johansson själv nämner inte den märkliga arbetskraftsinvandringen i detta sammanhang. Det behövs en tredje ståndpunkt i dessa frågor, som kritiserar den nuvarande arbetskraftsinvandringen. Det sista vi klipper in från Johanssons artikel är detta.


Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang.


Det håller jag med Johanssons om, men var är svaren till problemen? Johansson avhåller sig naturligtvis från att kritisera arbetskraftsinvandringen och de förändrade, generösare regler regeringen infört. I stället för att kritisera reglerna för arbetskraftsinvandring och framstå som lite mindre ”mångkulturell” så låter vi en generations kunskaper och engagemang åka i sopkorgen. 


Naturligtvis skall vi alltid ha arbetskraftsinvandring på områden där den verkligen behövs och som gynnar vårt land. Naturligtvis beror ungdomsarbetslösheten på fler saker än arbetskraftsinvandringen. Men frågan är varför regeringen införde de generösare reglerna samtidigt som ”en hel ungdomsgenerations kunskaper och engagemang” riskerar att åka i sopkorgen. Frågan är varför inte oppositionen reagerar över denna invandring, om den nu är så mån om vår ungdomsgeneration.

Länk SvD

Länk cachad DN Billström ändrade regler för arbetskraftsinvandring (eftersom sidan är cachad kan den försvinna)

Länk SCB ungdomsarbetslöshet

söndag, december 19, 2010

Ett rent falsarium av SÄPO


SÄPO har släppt sin senaste rapport som beställts från regeringen. Jag har inte läst den i sin helhet men jag har skummat lite i den. Mycket kan sägas vara rena självklarheter i rapporten och annat hade man nog kunnat räkna ut själv. Att ungdomar faller för extrema ideologier lättare än vuxna är inte så svårt att räkna ut, i alla fall inte för oss som själva uppnått mogen ålder. Regeringen har beställt denna rapport, därför följer avgränsningar och direktiv. Rapporten skall enligt direktiven handla om extrem våldsbejakande islamism, men när man på sidan 49 läser detta så undra man om inte regeringen beställt vissa åsikter också.


I de fall där personer har rört sig mellan olika våldsbejakande subkulturer är det tydligt att det våldsbejakande budskapet står i centrum. Det finns ett antal personer som har gått från kriminella gäng, och i några fall även från andra våldsbejakande eller extrema ideologier, till vålds- bejakande islamistisk extremism. Baserat på kända fall tycks den vanli- gaste förflyttningen till våldsbejakande islamistisk extremism ske från vit makt-miljöer.


Att människor rört sig från kriminella gäng såsom Black cobra och liknande, till extrem islamism är inte osannolikt, men att människor rört sig från det SÄPO kallar ”vit makt” till extrem våldsbejakande islamism låter fullständigt otroligt, det kan helt enkelt inte stämma. Det är troligare att människor rör sig från SKP, Sveriges Kommunistiska Parti till moderaterna än det scenario SÄPO här målar upp. Dessutom står det i rapporten att denna förflyttning från vit makt miljö till extrem islamism skulle vara den vanligast förekommande. Detta är ju fullständigt absurt. 


Mina kunskaper om vit makt miljö är väl tämligen begränsade, medlemmarna i dessa grupper mäter väl ett par hundra i hela vårt land. Mig veterligen har jag aldrig träffat någon från denna miljö, men det är ingen hemlighet att dessa grupper står mycket, mycket långt ifrån islam. För det första så är medlemmarna i vit makt miljöerna kristna, ateister eller hedningar, det skulle alltså krävas att de bytte religion för att nämna en liten detalj i sammanhanget. Hur har SÄPO tänkt här? Eller är det starka politiska krafter som vill ha in detta i rapporten?


SÄPO:s nuvarande chef Anders Danielsson har framträtt ett stort antal gånger i TV-rutan sista tiden. Danielsson ger ett ganska habilt och balanserat intryck, det förefaller omöjligt att Danielsson genom ren idioti gör sig skyldig till en sådant här praktmiss. Mystiken tätnar kring den märkliga skrivningen i SÄPO:s rapport.

Länk SÄPO:s rapport