torsdag, december 08, 2005

UR har ballat Ur fullständigt!!

Såg i förbigående på TV förra veckan, eller var det denna vecka, tiden börjar flyta ihop, ett program från UR. Jag studsade, ur TV'n får jag höra detta:
"Detaljer i samedräkten kan visa vilken sameby man kommer ifrån. Samernas förfäder kom hit som de första invånarna i Sverige, men svenska staten har tagit ifrån dem rättigheter, språk och land."

Detta är alltså ett utbildningsprogram från UR för BARN! Då basonerar UR ut att svenska staten tagit från samernas RÄTTIGHETER, språk och land! Det var som fan! Vi har fått lära oss att europeérna mördade kvinnor och barn när de anföll indianbyar i Amerika, men svenska staten är värre enligt UR.
Att samerna skulle vara de första invånarna i nationen Sverige är en ren jävla lögn, de första människorna kom alleftersom isranden drog sig norrut, finns inte en chans att de första människorna skulle kunnat vara samer i det territorium vi kallar Sverige i dag. Skandalöst! det är dags att några börjar reagera på detta program. För några år sedan föreslog UR redaktionen att människosmugglare skulle kallas "människohjälpare". Nästa steg blir väl att URredaktionen tycker att vi kan bränna lagboken på bokbål. >:|

söndag, december 04, 2005

De utvalda "Dokument innifrån

I dag söndag 4 dec visades det utmärkta "Dokument innifrån", det tog upp utnämningspolitiken i Sverige. Det är regeringen med statsministern i spetsen som utnämner över 500 generaldirektörer, domare och ambassadörer. Enligt grundlagen skall skall tillsättning enbart grundas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet, samstämmiga uppgifter som dokument innifrån tagit del av säger att så icke sker. Att så icke skett har vi nog alla varit medvetna om lite till mans. Sverige är ett av få länder där detta tillsättningsystem används, i många andra länder såsom Storbrittanien tillsätts tjänsterna genom en offentlig ansökan som sker genom vanliga ansökningar. Att detta ytterligare bekräftar min tes om den politiska nomenklaturen som den nya adelsklassen behöver knappast påpekas.