lördag, maj 04, 2013

Nu passar det att åsidosätta det kommunala självstyret


Lars Rådén M går ut i SvD och påstår att just i frågan om de ensamkommande barnen så är det riktigt och rätt att åsidosätta det kommunala självstyret. Denna artikel kommer alltså när regeringen tillsammans med MP kommit överrens om att tvinga alla kommuner att ta emot ensamkommande barn. Att den är skriven av ett kommunalråd från Solna ger känslan av ett beställningsverk från moderpartiet, att skapa acceptans bland de egna åtminstone. 

Man kan i och för sig förstå synpunkten att samtliga kommuner skall dela på bördan av dessa ensamkommande barn, om man nu tycker att hela denna folkomflyttningspolitik är vettig. Gör man inte det blir åsidosättandet av det kommunala självstyret obegripligt och ett statligt övergrepp. Har man åsikten att barn skall vara med sin familj för att bygga upp hemlandet och inte växa upp i en helt annan kultur där arbetslöshet och utanförskap möjligen väntar så blir regeringens senaste beslut som att hälla salt i såret. Vad finns logiken att flytta delar av en ungdomsgeneration i ett annat avlägset land hit till Sverige? Det är en absurd politik. Vi har ju t.o.m. skickat ned svenska soldater till Afghanistan för att göra det säkert där nere. Misslyckades både vår egen och alla andras mission fullständigt? Hade det varit säkrare och bättre innan USA invaderade Afghanistan? Det kom nämligen inga ensamkommande barn innan invasionen. Hur många ensamkommande tar förresten USA emot?     

Så här säger Rådén i SvD.
Inom andra politikområden skulle det framstå som underligt ifall en kommun skulle besluta att avstå från att delta. Det är exempelvis inte valfritt att ta hand om barn med särskilda behov i skolan eller äldre med missbruksproblem. I Sverige tar vi gemensamt ansvar för de som är i behov av stöd. Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar ska inte utgöra ett undantag från detta.
Jämförelsen är helt felaktig. Barn med särskilda behov och människor med missbruksproblem står under kommunernas ansvar och det är just för dessa saker vi betalar kommunalskatt. Det var redan från början kommunernas angelägenheter och det är för dessa saker vi skapat kommunerna och skattesystemet. Detta gäller självklart inte barn (oftast unga vuxna) från andra sidan jordklotet. Det är Afghanska statens uppgift att ta hand om dessa ungdomar så gott de förmår. Det kan aldrig bli svenska kommuners uppgift att ge tandvård till kinesiska ungdomar eller sjukvård till Nepalesiska ungdomar, även om tanken skulle vara fin. 

Nu har alltså systemet havererat och det enda som återstår är statligt tvång för att kunna placera ut delar av Afghanistans ungdomsgeneration häruppe. En f.d. högt uppsatt sverigedemokrat har enligt tidningarna gått över till moderaterna, det är nämligen mer kvalité i moderaterna. De är dessutom mycket proffsigare enligt överlöparen. Jo det här verkar ju vara mycket proffsigt genomfört. Det är möjligt att det är mer kvalité i moderata människor och att de är lite mer värda än sverigedemokrater, men saknar de helt hjärna att tänka med? Tycker man att denna politik är tecken på kvalitet och proffsighet så skall man självklart ansluta sig till moderaterna, men frågan uppstår då varför man någonsin gick med i SD. 

onsdag, maj 01, 2013

Första maj – hur socialdemokratin förlorade sin själ


Även om vårens ankomst firats sedan hednisk tid så härstammar det lite mer moderna första majfirandet från en massaker i Chicago 1886 på arbetare som demonstrerade för 8 timmars arbetsdag. För att hedra minnet av de stupade arbetarna höll man en årlig demonstration som sedermera utvecklades till det första maj-firande vi ägnar oss åt i dag. Glansdagarna för både 1:a majfirandet och socialdemokratin har dock passerats och i vårt land ser vi en kraftig permanent nedgång för socialdemokratin. Hur kan det komma sig?

I en tid när alla de gamla kraven från arbetarrörelsen i princip har uppfyllts så har det socialdemokratiska partiet fullständigt misslyckats att hitta sin nya roll och något som ens kan liknas vid en politisk agenda. I dag har vi 8 timmars arbetsdag och utvecklingen har gått dithän att människor inom många yrkesgrupper gått ifrån 8 timmar för att i stället frivilligt arbeta övertid. I stället har diskussionen handlat om föräldraförsäkringens delning mellan man och kvinna, där socialdemokratin inte alls har en lika självklar roll som fordom i frågan om arbetsdagens längd. 

Vi har ett system som erbjuder sjukvård till alla medborgare, t.o.m. de som vistas olagligt i landet. Men frågan att ge sjukvård till de som vistas här olagligt äger inte samma självklarhet som att ge sjukvård år en underbetald och utsliten arbetarklass. Oavsett vad man anser i själva sakfrågan så blir man inte ett statsbärande parti i frågan om vård av illegala, men man blev det i frågan om sjukvård till alla. När Sverige genomgick sin definitiva urbanisering byggde socialdemokratin det så kallade miljonprojektet så att den nya arbetar och tjänstemannaklassen kunde få tak över huvudet. Nu står socialdemokratin helt handfallen inför bostadsbristen och de därmed förknippade infrastrukturproblemen, i gott sällskap med de borgerliga partierna får man säga. De gamla miljonprogrammen har förvandlats till ”utanförskapsområden” där det ena integrationsprojektet efter det andra misslyckats. Inget parti blir statsbärande på att skapa dessa segregerade områden och inte ens om man hittar ett integrationsprojekt som lyckas lite bättre än vanligt blir man statsbärande på detta. Tvärtom, de gamla socialdemokratiska väljarna i förorten röstar i allt mindre grad på socialdemokratin ju bättre de får det. En lyckad integration betyder för socialdemokratin med nödvändighet färre väljare. 

Socialdemokratin drev en gång igenom allmän folkpension, även om beslutet togs av en i princip enig riksdag 1913. Inför pensionssystemet reformering 1957 drev socialdemokratin igenom sin linje, även om folkomröstningens resultat diskuterades en hel del, då en samlad borgerlighet faktiskt hade majoritet i frågan. Hela frågan om införandet av ett pensionssystem utgör själva kännetecknet på ett statsbärande parti. Men inget parti blir statsbärande på att höja pensionsåldern och urholka pensionerna, även om det är nödvändigt med en reformering av kostnadsskäl. Inte heller blir man statsbärande på att förespråka massimmigration av demografiska skäl (för att få människor att jobba inom vården) när arbetslösheten når över 8 procent och de som immigrerar dessutom själva hamnar i arbetslöshet. 

När samhällsklasserna blev allt otydligare och den forna arbetarklassen fick betydligt mer än livets nödtorft hittade inte socialdemokratin sin nya roll eller sina nya frågor. Det fanns inga mer naturliga stora reformer att genomföra och dessutom började samhället på något sätt ”slå i taket” vad välfärd och skattetryck anbelangar. Den gamla vägen till att vara ett statsbärande parti var stängd. I stället fortsatte man med att hitta nya grupper att ”kämpa” för, som invandrare, kvinnor och HBT-personer. Med emfas stod socialdemokratiska företrädare och deklarerade sin avsky mot diskriminering av dessa och andra grupper. Skillnaden från fordom var att de socialdemokratiska ledarna som kämpade för arbetarklassen, kom från densamma och kände problematiken in i märgen. De behövde inte ens ta till några bombastiska överord. Den forna kampen har ersättas av en ”tycka synd om” politik, vilket inte alls är samma sak. Att kämpa för kvinnans jämställdhet är bra, men vem argumenterar man emot? Dessutom är det inget man blir ett statsbärande parti på. Speciellt inte när de svenska kvinnorna kanske ändå är de mest jämställda i världen, trots vissa orättvisor.

August "mäster" Palm


Stig-Björn Ljunggren skriver i Dagens Samhälle nr16 så här om det forna statsbärande partiet:

När partikongressen väljer en partiledare blir denne strax avsatt av partiets VU. När en ny partiledare ska skaffas fram finns den inte hämta bland partiets 100 riksdagsledamöter. Inte ens en ekonomisk-politisk talesperson kan de snyta fram ur den folkvalda församlingen. Och partikongressen sparkar glatt veteraner som Ylva Johansson och framtidsnamn som Anders Ygeman och installerar en person som får landets hela PK-maffia att gå i spinn.  
Förr var ordet ”valberedning” synonymt med ”arbetarrörelsen”. I dag är ”Socialdemokraterna” synonymt med ”valberedningshaveri”. Egentligen är problemet att partiet sedan lång tid tappat kunskapskompetensen bland sina förtroendevalda. 

Ljunggren är ju känd för att ta ut svängarna en smula, men här träffar han ändå ganska rätt. Hans beskrivning är ett porträtt av ett ideologiskt förvirrat parti som varken hittat sina väljare (eller så är de man hittat för få) eller sina kärnfrågor. Inför valrörelsen så gick socialdemokraterna till höger där de skulle vunnit väljare på att gå till vänster (välfärdens privatisering) och de gick till vänster där de skulle vunnit väljare på att gå till höger en smula (värdegrundsfrågor). Hur kan partiledningen och partistrateger bli så förvirrade? 

Svaren är många och svårfångade, men det mest uppenbara svaret (förutom den tappade kompassen) är att man likt de borgerliga partierna inte kan hantera konflikten mellan media och valmanskåren. Länge var det så att media och de stora tidningarna i hög grad styrde de väljarströmmar som inte redan var cementerade i ett parti. I dag är det inte så längre. Väldigt många människor röstar inte som landets chefredaktörer beordrar dem att göra. Många människor har upptäckt att de nödvändigtvis inte tycker likadant som de rabiata kulturskribenter vilka mest ägnar sig åt besinningslös propaganda i sina kulturkolumner. Om man ändå upptäckt diskrepansen mellan media och väljare så är det ändå inte säkert att man vågar trotsa en Wolodarski eller en Helin. Man är inte van att arbeta i medial motvind, man klarar det inte helt enkelt. Det socialdemokratin klarade av i början av 1900-talet, att arbeta i hård motvind mot en mäktig motståndare, är ännu en av de förmågor man förlorat någonstans på vägen. 

Ha en bra första maj!