måndag, december 24, 2012

Ett nytt påbud från kejsar Augustus


Doktoranden i historia Oskar Sjöström publicerar sig i DN och slår ett slag för alla de förändringar av jultraditionerna som plötsligt dykt upp på skolor och annorstädes. Enligt Sjöström har en ”folkstorm” skrivet med citattecken, utbrutit sedan oönskade förändringar av våra jultraditioner uppdagats av allmänheten. Bara det att skriva folkstorm med citattecken är historieförfalskning då det för en gångs skull verkligen rört sig om något som kan kallas folkstorm. Till skillnad mot de twitterstormar som huvudsakligen består av ett antal vänsterdebattörer som samfällt attackerar Löfven när han påtalar att Socialdemokraterna hela tiden faktiskt varit emot den typ av arbetskraftsinvandring regeringen infört (vilket alla twitterister samfällt tycks ha glömt bort). 

Därefter påstår Sjöström följande:

Bättre julklapp än denna kunde den rasistiska vågen i Sverige knappast ha väntat sig.

Det är inte ett orimligt antagande att en tämligen hög andel av de som är emot vår oansvariga immigrationspolitik och samtidigt vill bevara våra traditioner också har reagerat mot förbud mot både pepparkaksgubbar och borttagande av böcker från bibliotek. Men att på detta schablonmässiga sätt koppla de rätt allmänna och folkliga protester till rasism i en tidningsartikel borde diskvalificera Sjöström omedelbart som historiker. Detta såvida han inte gjort en egen undersökning av vilka som protesterat mot vad, vilket är högst osannolikt. Vidare skriver Sjöström följande, vilket är det centrala i hans artikel.

Vad som förtjänar att framhållas i sammanhanget är att den jul som här försvaras i den svenska kulturens namn i själva verket inte är särskilt gammal eller ens genuint svensk. För ungefär hundra år sedan pågick en mycket snarlik debatt i Sverige. Upprördheten var då stor över hur julen förstördes av kulturimport och materialism. Uråldriga seder och bruk trängdes snabbt undan till förmån för inlånade nymodigheter som tomten och granen. Fler och fler valde bort de hemmagjorda bakverken för kex- och godisfabrikernas massproducerade praliner och pepparkakor.[…] 
Med en närmast komisk igenkänning läser man hur Celander förfasar sig över att 1920-talets svenskar fallit hän åt den kommersiella julhetsens plågor och att de förträngt julens glättiga värme. Man undrar vad han haft att säga om ”traditionen” att inta julglöggen tillsammans med Kalle Anka.

Självklart har Sjöström rätt i att högtiden vi firar ungefär vid midvinter har förändrats. Vi firar inte längre Julblot även om det talas mer och mer om den gamla sedvänjan. Denna högtid kommer sannolikt att förändras framöver också, utan några folkstormar som påföljd. Att fler och fler valde bort de hemmagjorda bakverken berodde på bekvämlighet och ett nytt sätt att leva, det var inget diktat från en samhällelig elit. Sådana förändringar kommer att ske i framtiden också, utan att folkstormar bryter ut. Det centrala är att förändringarna skedde spontant utan dekret från någon överhet.  

Det vi sett under den senaste tiden är att rektorer på olika skolor, Skolverket och andra chefer på olika institutioner försökt att införa regler och nya traditioner utan folklig förankring, som ett led i en politisk diskurs. Sådana försök har för det mesta misslyckats historiskt, även om det ibland historiskt också har genomförts till slut. De förändringar av midvintertraditionen som historiskt skett i vårt land har kommit naturligt genom vårt annorlunda sätt att leva eller genom införandet av kristendomen (som ju faktiskt var ett påbud ovanifrån). Att det nu rör sig om politiskt motiverade förändringar av våra traditioner visas mycket tydligt av Sjöströms avskedsfras, som lyder enligt detta.

Om julen har ett budskap kan det inte vara annat än framgångsrik mångfald i ständig förvandling. 

Så nu talar en ohängd ung historiker om för oss vad julens budskap skall vara. Bättre julklapp kan nog inte de människor Sjöström redan förnedrat genom sitt ogenomtänkta epitet få. Det lär kvitta vilken religion människor tillhör så har de nog inte uppfattat julens budskap som Sjöström gjort. Man önskar att historieundervisningen vid Stockholms universitet är stadd i förvandling och att en mångfald av åsikter tillåts framträda, inte bara de politiskt korrekta.

Alla våra traditioner kommer med tiden att förändras, men Sjöström och vår tyckarelit skall varken peka ut riktningen eller takten i dessa förändringar.God traditionell jul alla läsare!