onsdag, september 05, 2012

MP ta ert ansvar för det som hänt i Forserum

Språkröret för Grön ungdom, Björn Lindgren går på SvD Opinion ut och skriver att Åkesson skall ”ta sitt ansvar för händelserna i Forserum” precis som att det är Sverigedemokraterna som styrt utvecklingen i Sverige de sista decennierna. Vidare säger Lindgren att SD vekar påstå att det inte skulle finnas rasism i Sverige, något som partiet naturligtvis aldrig påstått. Det finns rasism mot människor med icke europeisk bakgrund, likväl som det finns rasism mellan grupper med icke europeisk bakgrund. Dessutom finns det rasism från grupper med icke europeisk bakgrund mot de med europeisk och svensk bakgrund. Jag har själv pratat med flickor som blivit kallade ”svennehora” i princip varje dag under deras gymnasietid.

Nu tror jag inte Lindgren är speciellt intresserad av en djup, objektiv och allomfattande diskussion om alla former av rasism vi faktisk har i vårt samhälle. Men MP, som åtminstone varit med på ett ganska stort hörn i formandet av vårt nuvarande samhälle kanske borde ta lite ansvar för allt detta. För tydlighetens skull, ingen form av rasism är tillåten och den skall fördömas kraftfullt var helst och i vilken form den än dyker upp, detta gäller rasism mot alla folkgrupper, även somalier.

Vidare så skriver Lindgren så här i sin artikel.


I hela Åkessons artikel finns inte ett enda ord om att det som händer i Forserum skulle ha någon koppling till rasism eller främlingsfientlighet.


Det kan självklart finnas rasistiska tendenser i det ungdomsgäng som härjat i Forserum. Möjligen är detta så självklart att det inte behöver nämnas, speciellt inte sedan alla andra politiker lyft upp just detta som huvudpunkt i sina respektive betraktelser. Men enligt de utsagor från lokalorten som vi tagit del av rör det sig om ett ungdomsgäng som härjat och brutit mot lagen långt innan några somalier kom till Forserum. Bland befolkningen i Forserum fanns det många som besvärades rejält av ungdomsgängets framfart redan innan somalierna ”kom till stan”. Ingen politiker åkte då ner till Forserum. Ingen tog krafttag eller på ett adekvat sätt försökte sätta stopp för ungdomsgängets framfart, de fick i princip härja fritt. Så Lindgren, tycker du då att ditt parti tog något ansvar? Vi kan fundera över nuvarande kriminalpolitik där unga förövare är hart när omöjliga att konfrontera på ett mer adekvat sätt. Ansvar Lindgren, vet du, trots din unga ålder, vad det ordet egentligen betyder?

Vidare så beskriver Lindgren verkligheten enligt följande i sin artikel.


Det är inte en slump att det i Forserum – liksom i många andra delar av landet – är etniska och religiösa minoriteter, och inte de som tillhör majoriteten, som utsätts för systematiska kränkningar, hot och våld kopplat till sitt ursprung. 


För det första, det är ovanligt med händelser som de i Forserum. Jag har bott på många platser i landet, även platser som tagit emot immigranter. Jag har aldrig sett några systematiska trakasserier, som Lindgren försöker ge ett sken av är vanliga i vårt land. Lindgren får gärna exemplifiera sitt ”liksom i många andra delar av landet”.

För det andra, det var nu till övervägande delen ett ungdomsgäng som i princip trakasserat hela sin omgivning som har stått för lejonparten av incidenterna (även om de inte stått för alla).

För det tredje, vad menar egentligen Lindgren med ”det är inte en slump”? När jag läser Lindgrens stycke för tredje gången kan jag inte komma till annan slutsats än att han tycker att hela svenska folket är rasistiskt. I sådana fall kan ju MP gå till val på den uppfattningen till 2014.

För det fjärde menar Åkesson självklart att vår nuvarande immigrationspolitik saknar stöd av stora delar av befolkningen. Tyvärr kan det skapa ”spänningar” i små samhällen med manifest arbetslöshet där samhällsstrukturerna utsätts för påfrestningar vid mottagandet av nyanlända immigranter. Ansvaret bär dock våra politiker, det förtjänar att påtalas. Vidare i Lindgrens artikel står det så här.


När det kommer till den rasism och det hat mot muslimer som finns i Sverige faller ett tungt ansvar på Sverigedemokraterna. Även om de inte förespråkar våld och trakasserier är de med och skapar – och legitimerar – den världsbild som de som tar till våld står på.


Återigen dunkla kopplingar som skall skuldbelägga de som inte sjunger med i den påbjudna visan. Den världsbild SD står på är att vår immigrationspolitik kan liknas vid ett vansinnesprojekt. Det är samma världsbild som verkar styra Finlands, Danmarks och Islands regeringar för att bara nämna våra nordiska grannar. I själva verket är det regeringens och MP:s världsbild som kraftigt sticker ut mot övriga västvärlden. Ingen legitimerar någonting bara för att denne för fram ett obekvämt budskap. Det vore samma sak som att påstå Att MP legitimerar våldsanvändning mot SD när de för fram sin immigrationsvänliga politik.

Till sist tar vi med detta i artikeln.


Låt oss se på två exempel. I en debattartikel i Aftonbladet 2010 pekade Jimmie Åkesson ut muslimer som det största utländska hotet mot Sverige sedan andra världskriget. I Åkessons ögon bleknar alltså exempelvis invasionshotet från Sovjetunionen under kalla kriget i jämförelse med ”hotet” att människor tror på Allah. Partiets officiella reklamfilm det senaste valet visade kvinnor iklädda heltäckande slöja som med barnvagnar springer för att nå statens pengakassa före en trött äldre kvinna med rollator.


För tusende gången, det var Aftonbladets rubriksättare som påstod att muslimerna var det största utländska hotet, inte Åkesson. Detta har påtalats så många gånger så Lindgrens påstående måste numera betraktas som en ren lögn. Sedan har ju inte direkt MP utmärkt sig för att ta militära hot på allvar, från något håll. Det är ju bra om ungdomsförbundet signalerar en försiktig kursändring här.

Den omtalade reklamfilmen försökte, låt vara något provokativt, visa att i praktiken har vi bara en pengapåse med skattepengar att fördela. Bekostar vi en immigrationspolitik som mest syftar till folkomflyttningar för att lösa problem som barn borde förstå, inte går att lösa på detta sätt, så blir det mindre pengar över till annat. Utan att återigen ta upp hur mycket mer effekt varje biståndskrona gör på plats än till folkomflyttningspolitik, så kan vi ju nämna att vi i dag inte har ett försvar värt namnet. Detta på tal om det sovjetiska hotet (numera ryska) som Lindgren själv nämnde. 

Förmodligen är det svårt att extrahera något gott ur det som hänt i Forserum. Men om ansvariga politiker verkligen ville ”ta sitt ansvar” skulle man se över kriminalpolitiken, speciellt för unga ligister som utövar våld mot sin omgivning. För Björn Lindgren, politiker som tar sitt ansvar skall stävja allt våld i samhället, inte bara det som kan omvandlas till politiska poäng.

Länk SvD

tisdag, september 04, 2012

Gamla självklarheter blir nya kunskaper genom märkliga forskningsprojekt


Enligt DN så har en grupp forskare i nationalekonomi från Örebro och Lunds universitet kommit fram till att en högst måttlig (en procent) "mångfaldsnivå" bland arbetskraften höjer exporten hos exportföretag med hela 9 procent. Likaså kan ett normalt tillverkningsföretag öka sin export med genom att anställa ytterligare en utrikesfödd person. 

Så här står det i artikeln.

– Utlandsfödda hjälper företagens affärer genom unik kunskap om affärskulturer, politik, religion och språk i sina hemländer samt genom nätverk och kontakter, säger nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou vid Lunds universitet.

Även om man verkligen undrar hur forskargruppen fått fram sina siffror, har de utan tvekan rätt ur ett perspektiv. Om ett företag exporterar varor till Kina är det självklart ovärderligt med en person i ledningsgruppen som kommer från Kina och känner till den kultur som råder i landet. I själva verket borde det i princip vara omöjligt att på lång sikt göra affärer med främmande kulturer som den kinesiska, utan att skaffa sig kunskaper om den aktuella kulturen. 

Studien talade om en så liten mångfaldsnivå som en procent. Saken är den att anställer ett företag ytterligare en person från Kina (enligt det aktuella exemplet), utöver den man redan har, ökar ju inte kunskaperna om den kinesiska kulturen, språket eller religionen. Ökar ett givet exportföretag sin mångfaldsnivå från det låga en procent, så görs inga ytterligare vinster, eller i alla fall mycket små sådana. 

Sedan måste den utländska arbetskraften vara en person som platsar i ledningsgruppen för företaget. Alltså någon med ekonomi eller civilingenjörsutbildning. Det är jättebra att även de med utländsk härkomst får arbete, men om denna person står bakom en svarv bidrar han ju varken med kunskaper om den kinesiska företagskulturen eller någon automatisk ökning av exporten.  

De kunskaper som denna forskningsgrupp kommit fram till är i själva verket högst elementära kunskaper som företagsledare sannolikt tagit för självklara sedan vårt land industrialiserades. Nu förs de fram i en artikel där det inte framgår klart att det gäller just en högutbildad grupp med utländsk härkomst. Inte heller framgår det att det är frågan om en engångseffekt som inte ökar med antalet anställda. Är man konspiratoriskt lagd kan man i artikeln möjligen ana en politisk vilja att argumentera för vår nuvarande politik vad gäller arbetskraftsinvandring eller immigrationspolitik i stort.  

Länk SvD